Phát lại là gì?

Phát lại là gì?

Phát lại hay còn gọi Thừa phát lại là một chế định không mới trong quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, chế định này chưa thực sự được phổ biến rộng rãi đến người dân, chỉ khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến chức năng của Thừa...

Chức năng của Văn phòng thừa phát lại theo quy định của pháp luật

Chức năng của Văn phòng thừa phát lại theo quy định của pháp luật

Hiện nay ở Việt Nam nhu cầu lập vi bằng và sử dụng các dịch vụ của thừa phát lại đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên Văn phòng thừa phát lại là gì và Chức năng của văn phòng thừa phát lại theo quy định của pháp luật như thế nào thì không phải ai cũng có thể...

Thừa phát lại là gì? Quy định của pháp luật về thừa phát lại

Thừa phát lại là gì? Quy định của pháp luật về thừa phát lại

Thừa phát lại là một trong những chế định mới xuất hiện trong quy định của pháp luật Việt Nam trong những năm gần đây. Do vậy không phải ai cũng nắm được khái niệm Thừa phát lại là gì? Chức năng của thừa phát lại theo quy định của pháp luật như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo bài...

Tìm kiếmDịch vụ nổi bật