Đất thổ canh là gì?

“Đất thổ canh” hay đất nông nghiệp là thuật ngữ dùng để chỉ các loại