Hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con


Bạn cần làm thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con nhưng lại chưa biết mẫu tờ khai như thế nào? Khai mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con thế nào cho đúng? Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký nhận cha mẹ con thực hiện thế nào? Nếu bạn đọc đang có những thắc mắc trên các các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Bách. Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại Luật sư 0966.053.058 (Zalo) để được tư vấn, hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con tại cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con mới nhất.

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con được quy định như thế nào? Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con tìm ở đâu cho chuẩn? Luật Hùng Bách xin giải đáp cho bạn đọc đang có thắc mắc và muốn biết mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con được pháp luật quy định thế nào như sau:

Mẫu tờ khai tại Ủy ban nhân dân.

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:…………………………………………… Dân tộc:…………………………………………….. Quốc tịch:…………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:…………………………………………. Dân tộc:…………………………………………….. Quốc tịch:…………………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan việc nhận……………………………………… nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                                 Làm tại……………………………………ngày …………tháng…………năm…………

                                                                              Người yêu cầu

                                                                     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha

 

Đề nghị cấp bản sao: Có Ο Không Ο

Số lượng:……….bản

Hướng dẫn viết tờ khai nhận cha mẹ con chuẩn.

Thực tế khi thực hiện thủ tục khai nhận cha mẹ con, không phải ai cũng biết cách viết tờ khai để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Nhiều khách hàng do không hiêu rõ quy định của pháp luật nên khi viết tờ khai thường bỏ xót và viết sai dẫn đến bị các cơ quan trả lại hồ sơ hoặc từ chối tiếp nhận. Sau đây, Luật Hùng Bách chúng tôi xin hướng dẫn bạn đọc cách viết như sau:

Cách viết tờ khai nhận cha mẹ con tại Ủy ban nhân dân.

 • Mục kính gửi: Ghi rõ tên cơ quan đăng ký nhận cha, mẹ, con;
 • Mục thông tin người yêu cầu: Ghi rõ họ và tên; Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; Nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống;
 • Quan hệ với người nhận cha mẹ con: Chỉ khai trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha mẹ con;
 • Mục thông tin người đăng ký nhận cha mẹ con và người được nhận cha mẹ con: Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh; giới tính, quốc tịch, dân tộc; Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; Nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống;
 • Mục cuối: Người yêu cầu ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên. Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha: Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. Có đề nghị cấp bản sao hay không?; Số lượng bản sao cần cấp.

Liên hệ Luật sư để được tư vấn, hướng dẫn đầy đủ điền tờ khai nhận cha mẹ con – Hotline 0966.053.058 (Zalo).

Hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con
Liên hệ tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con: 0966.053.058 (Zalo).

Cần chuẩn bị giấy tờ gì kèm theo tờ khai nhận cha mẹ con?

Khi thực hiện thủ tục khai nhận cha mẹ tại UBND nếu chuẩn bị giấy tờ không đầy đủ rất dễ có khả năng sẽ bị trả hồ sơ hoặc không được tiếp nhận. Vì vậy, Luật Hùng Bách hướng dẫn bạn đọc chuẩn bị những giấy tờ kèm theo tờ khai như sau:

 • Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo chuẩn quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ nhân thân của các bên thực hiện thủ tục gồm:

– CCCD/CMND/Hộ chiếu;

– Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác có thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về bản thân của người có yêu cầu đăng ký nhận cha mẹ con;

 • Chứng cứ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm:

– Văn bản của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực Y Tế;

– Văn bản do cơ quan có chức năng giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền cấp.

– Trường hợp khách hàng không thể cung cấp được văn bản nêu trên thì sẽ phải thay thế bằng văn bản cam đoan ghi nhận ý kiến, cam kết của các về mối quan hệ cha, mẹ, con và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan này.

Liên hệ Luật sư để được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ khai nhận cha mẹ con – Hotline 0966.053.058 (Zalo).

Cách nộp tờ khai nhận cha mẹ con.

HIện nay, cách nộp tờ khai nhận cha mẹ con tại UBND cấp xã/phường hoặc cấp huyện có hai hình thức như sau:

Đối với hình thực nộp trực tiếp tờ khai nhận cha mẹ con

 • Bước 1: Người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ khai nhận cha mẹ con.
 • Bước 2: Người có yêu cầu đăng ký khai nhận cha mẹ con nộp hồ sơ đăng ký khai nhận cha mẹ con tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã, UBND cấp huyện có thẩm quyền;
 • Bước 3: Nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai nhận cha mẹ con; nộp phí cấp bản sao Trích lục đăng ký khai nhận cha mẹ con nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục đăng ký khai nhận cha mẹ con.
 • Bước 4: Chờ thời gian giải quyết theo quy định và tới nhận kết quả theo thông báo hoặc phiếu hẹn của UBND.

Đối với hình thực nộp trực tuyến tờ khai nhận cha mẹ con

 • Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai nhận cha mẹ con truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Khai đầy đủ thông tin và tải file giấy tờ lên cổng thông tin.
 • Bước 3: Lựa chon phương thức thanh toán lệ phí.
 • Bước 4: Chờ thời gian giải quyết theo quy định và tới nhận kết quả theo thông báo hoặc phiếu hẹn của UBND.

Tuy nhiên đối với phương án nộp giấy tờ qua hình thực trực tiếp, khách hàng có thể gặp khó khăn ví dụ như: UBND xã/phường, UBND cấp huyện đó chưa liên thông thủ tục nộp trực tuyến với Dịch vụ công quốc gia; trong quá trình thực hiện đường truyền mạng kém không nộp được hồ sơ; khai không đúng và hồ sơ bị trả về hoặc không thể nộp được;…

Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con tại UBND.

Thủ tục nộp tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con tại UBND cấp xã.

Xin chào Luật sư Luật Hùng Bách! Tôi là B, vợ tôi là T, chúng tôi ở Điện Biện. Năm 2001, chúng tôi có kết hôn và được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Trước khi kết hôn, chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng và có một đứa con năm 1997. Cháu tên P và năm nay đã được 27 tuổi. Tại thời điểm sinh cháu, do tính chất công việc là bộ đội phải đi công tác xa nhà nên vợ tôi có đi đăng ký khai sinh cho cháu P. Tuy nhiên, trên giấy khai sinh lại chỉ mang tên của vợ tôi. Nay cháu P cần hoàn thiện giấy tờ để nộp hồ sơ nhân viên cho công ty. Vì vậy, tôi muốn hỏi luật sư về thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con. Kính mong luật sư tư vấn và giúp đỡ.

Luật sư tư vấn.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con. Do đó, bạn sẽ thực hiện thủ tục tại UBND cấp xã. Cụ thể theo thủ tục như sau:

 • Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ và các chứng cứ, tài liệu có liên quan kèm theo cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
 • Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đầy đủ, đúng, chính xác và không có tranh chấp thì Công chức có chuyên môn nghiệp vụ về hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Các bên có yêu cầu nhận cha mẹ con cũng ký vào Sổ hộ tịch. Sau khi hoàn tất hồ sơ và được phê duyệt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho các bên.
 • Trường hợp hồ sơ cần phải xác minh, thẩm tra thông tin giấy tờ thì thời hạn được gia hạn thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.
 • Lưu ý: Khi làm hồ sơ thực hiện nhận cha, mẹ, con các bên bắt buộc phải có mặt. 

Liên hệ Luật sư để được tư vấn về thủ tục khai nhận cha mẹ con tại UBND xã – Hotline 0966.053.058 (Zalo).

Thủ tục đăng ký nộp tờ khai nhận cha mẹ con tại UBND cấp huyện.

Thưa Luật sư! Tôi là người Việt Nam, chồng tôi là người Úc. Chúng tôi có một đứa con sau một thời gian chung sống. Năm 2022 tôi có sinh cháu Nguyễn Thị H. Tuy nhiên tại thời điểm đó khi đi làm khai sinh cho cháu H do tôi và chồng chưa đăng ký kết hôn nên trên giấy khai sinh của cháu không có tên của chồng tôi. Hiện tại cháu đang theo họ của tôi. Năm 2023, tôi và chồng đã đăng ký kết hôn và được cấp giấy chứng nhận. Vì vậy, nay chồng tôi muốn thực hiện thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con để được hợp pháp làm bố của cháu H. Kính mong luật sư tư vấn và giúp đỡ.

Luật sư hỗ trợ thủ tục nhận cha mẹ con tư vấn.

Theo quy định của pháp luật hiện hành Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con trong những trường hợp sau đây:

 • Giữa người Việt Nam với người nước ngoài;
 • Giữa người Việt Nam cư trú ở trong nước với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;
 • Giữa người Việt Nam có hai quốc tịch với người Việt Nam hoặc với người nước ngoài;
 • Giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Vì vậy, trường hợp của bạn sẽ thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện do có yếu tố người nước ngoài.

Thủ tục đăng ký.

 • Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai và các chứng cứ, tài liệu có liên quan khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp thực hiện thủ tục giữa người Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.
 • Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, công chức có chuyên môn thực hiện việc xác minh, niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục. Đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Phòng Tư pháp báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đăng ký nhận cha, mẹ, con. Sau khi kiểm tra, xem xét nếu thấy đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.
 • Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt. Công chức có chuyên môn nghiệp vụ ghi vào Sổ hộ tịch. Các bên thực hiện thủ tục ký vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho các bên.

Liên hệ Luật sư để được tư vấn về thủ tục khai nhận cha mẹ con tại UBND huyện – Hotline 0966.053.058 (Zalo).

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục nhận cha mẹ con trọn gói.

Luật Hùng Bách – đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín tại các tỉnh thành trên cả nước. Với đội ngũ Luật sư được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực. Hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng các công việc:

 • Thủ tục nhận cha mẹ con để làm giấy khai sinh;
 • Thủ tục nhận cha mẹ con ngoài giá thú;
 • Thủ tục nhận cha mẹ con khi chưa đăng ký kết hôn;
 • Thủ tục nhận cha mẹ con tại toà án;
 • Thủ tục nhận cha mẹ con tại Ủy ban nhân dân.

Liện hệ tư vấn pháp lý.

Trên đây là tư vấn của Luật Hùng Bách về cách điền tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con. Nếu bạn còn có thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận cha con và cần dịch vụ hỗ trợ thủ tục nhận cha con hay những câu hỏi khác trong các lĩnh vực: Dân sự, Hôn nhân và Gia Đình, Doanh nghiệp, Đất đai, Hình sự… Liên hệ Luật sư của chúng tôi làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Bên cạnh đó, Luật Hùng Bách còn hỗ trợ các thủ tục về ADN, vi bằng Thừa phát lại. … Và các thủ tục hành chính, giấy phép khách theo nhu cầu của khách hàng.

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *