Thủ tục yêu cầu chia nợ ngân hàng khi ly hôn

Nợ ngân hàng có được coi là nợ chung của hai vợ chồng không? Giải

Giải quyết công nợ chung vợ chồng khi ly hôn

Khi vợ chồng thực hiện thủ tục ly hôn, ngoài vấn đề yêu cầu Tòa