Đất chưa có sổ đỏ có tặng cho được không?

Tặng cho đất là nhu cầu của rất nhiều cá nhân, tổ chức hiện nay.

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu mới nhất

Bạn đang băn khoăn thửa đất mình đang sử dụng có đủ điều kiện để