Kết hôn chưa đủ tuổi thì có ly hôn được không?

Theo pháp luật, độ tuổi kết hôn tối thiểu đối với nữ là 18 tuổi.

Quy định của pháp luật về hôn nhân đồng giới

Hôn nhân đồng giới là một trong những vấn đề xã hội được quan tâm

Quy định của pháp luật về hôn nhân cận huyết

Hiện nay tình trạng Hôn nhân cận huyết mặc dù không còn phổ biến như

Kết hôn trái pháp luật và thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Kết hôn trái pháp luật là gì? Thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái

Phân biệt ly hôn và hủy kết hôn trái pháp luật

Hiện nay, xã hội ngày một phát triển, ý thức, hiểu biết về pháp luật