Ngoại tình có ly hôn đơn phương được không?

Trong quan hệ hôn nhân yếu tố quan trọng để duy trì bền vững đó

Chồng có được ly hôn khi vợ có thai với người khác?

Ly hôn khi vợ ngoại tình có thai với người khác chính là cách giải