Ly hôn khi chồng ngoại tình thực hiện thế nào?

Ly hôn là phương án cuối cùng để cả hai vợ chồng có thể tiếp

Tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng

Trong cuộc sống hiện nay, chung sống như vợ chồng với một người khác là

2 Comments