Ly hôn khi chồng ngoại tình thực hiện thế nào?


Ly hôn là phương án cuối cùng để cả hai vợ chồng có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống mới, đặc biệt là trong trường hợp một trong hai bên đã ngoại tình. Nếu bạn đang gặp vấn đề về thủ tục ly hôn khi chồng ngoại tình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn thủ tục ly hôn khi chồng ngoại tình của Công ty Luật Hùng Bách hoặc liên lạc với Luật sư qua số điện thoại 0983.499.828 (Zalo) để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn về các thủ tục liên quan đến ly hôn.

Hành vi chồng ngoại tình.

Pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng về việc bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình. Theo đó, cấm người đang có vợ mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Hoặc chưa có vợ chung sống như vợ chồng với người đang có chồng. Hành vi ngoại tình làm suy yếu tình cảm, niềm tin, gây ra rắc rối trong hôn nhân gia đình. Vì vậy, nếu có bất kỳ tranh chấp nào trong hôn nhân gia đình liên quan đến hành vi ngoại tình của chồng, người vợ có thể yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền lợi cho mình và thậm chí đòi bồi thường thiệt hại.

Như vậy, dưới góc độ pháp lý, hành vi ngoại tình hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc của Luật Hôn nhân và gia đình. Quy định cấm hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng được xem là cơ sở pháp lý để bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình và đảm bảo sự ổn định cho gia đình. Mỗi người cần phải tôn trọng trọng và tuân thủ quy định pháp luật. Tránh gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng trong quá trình ly hôn.

Ly hôn khi chồng ngoại tình là gì?

Ly hôn trong trường hợp chồng ngoại tình là quá trình giải quyết ly hôn mà lý do yêu cầu ly hôn là người vợ cho rằng chồng mình đã có hành vi ngoại tình, dẫn đến mục đích hôn nhân không thể đạt được. Trong trường hợp này, người vợ phải chứng minh được hành vi ngoại tình của chồng mình. Từ đó yêu cầu ly hôn và đòi lại quyền lợi pháp lý như: chia tài sản; nuôi con;…

Quy trình ly hôn trong trường hợp chồng ngoại tình không khác so với các trường hợp ly hôn khác. Điều quan trọng là người vợ cần có đầy đủ bằng chứng chứng minh hành vi ngoại tình của chồng. Trong quá trình ly hôn, các bên cần tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi và tránh gây ra các rắc rối pháp lý khác trong tương lai.

Các phương thức ly hôn chồng ngoại tình.

  • Thuận tình ly hôn với chồng ngoại tình.

Đây là phương thức ly hôn đầu tiên và cũng là phương thức đơn giản nhất. Thuận tình ly hôn được áp dụng khi cả hai bên đồng ý ly hôn. Việc thực hiện thuận tình ly hôn khi chồng ngoại tình có thể giúp giải quyết tình huống một cách đơn giản và nhanh chóng hơn so với việc đệ đơn ly hôn đơn phương. Trong quá trình thực hiện, vợ chồng cần thỏa thuận với nhau các vấn đề liên quan đến nuôi con, cũng như vấn đề chia tài sản và nợ chung, điều này đòi hỏi sự thoả thuận và đồng ý của cả hai bên. Từ đó giúp tránh việc phải tranh chấp quá nhiều và tốn kém chi phí, thời gian khi thực hiện thủ tục ly hôn.

  • Đơn phương ly hôn khi chồng ngoại tình.

Đây là trường hợp ly hôn chỉ dựa theo yêu cầu của một bên. Ly hôn đơn phương được áp dụng khi các bên không thống nhất được quan điểm về ly hôn. Trường hợp ly hôn đơn phương, một trong các bên thực hiện thủ tục khởi kiện ly hôn. Tòa án sẽ thụ lý và giải quyết yêu cầu đơn phương ly theo quy định pháp luật.

Tham khảo nội dung liên quan: Ngoại tình có ly hôn đơn phương được không?

Ly hôn khi chồng ngoại tình thực hiện thế nào?
Liên hệ tư vấn thủ tục ly hôn khi chông ngoại tình: 0983.499.828 (Zalo)

Đơn ly hôn thuận tình khi chồng ngoại tình.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình.

Đơn xin ly hôn thuận tình chồng/vợ ngoại tình được áp dụng theo mẫu số 01-VDS. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………(2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3) …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):……………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) …………………………………………………………………………………….
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(6) …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:(7)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(8) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin khác (nếu có):(9)………………………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                                 ………, ngày…. tháng. năm……. (11)

                                                                        NGƯỜI YÊU CẦU(12)

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn là Mẫu số 23-DS, được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đây là đơn xin ly hôn đơn phương chồng ngoại tình nói riêng và ly hôn đơn phương nói chung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………………………………………………..…

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:.(11)…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………………………………………………………….

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

              Người khởi kiện (16)

Liên hệ Luật Hùng Bách để được cung cấp mẫu đơn đúng quy định pháp luật theo từng trường hợp cụ thể theo số điện thoại: 0983.499.828 (Zalo).

Một số lưu ý khi viết mẫu đơn ly hôn.

Cách viết thông tin phần kính gửi.

  • Trong đơn cần ghi rõ loại việc dân sự mà người yêu cầu muốn giải quyết, theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự. Ví dụ: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con và phân chia tài sản chung.
  • Trong trường hợp đơn phương ly hôn khi chồng ngoại tình, cơ quan giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng đang cư trú.
  • Cần ghi rõ tên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu. Nếu Tòa án giải quyết ly hôn là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cần ghi rõ tên của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Nếu toà án giải quyết là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì cần ghi rõ tên của Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó. Ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Cách viết thông tin cá nhân người làm đơn.

Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của vợ. Nếu có thêm thông tin của chồng ngoại tình thì cũng ghi đầy đủ vào đơn. Tuy nhiên với trường hợp ly hôn đơn phương chồng ngoại tình thì hầu hết người vợ sẽ không có thông tin về giấy tờ tùy thân của chồng, điều này là do người chồng không hợp tác, cố tình gây khó khăn cho người vợ do không đồng ý ly hôn.

Cách viết tình trạng hôn nhân.

Đơn ly hôn được xét duyệt nhanh chóng hay không? Tòa án có chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bạn hay không? Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin có trong đơn. Bao gồm thời gian kết hôn và quá trình chung sống của hai vợ chồng. Những nội dung bạn cần lưu ý trình bày ở phần này là:

  • Tóm tắt quá trình chung sống và mâu thuẫn của vợ chồng;
  • Tình trạng mâu thuẫn của vợ chồng đến mức độ nào;
  • Bằng chứng để chứng minh việc mâu thuẫn đã xảy ra;…

Việc cung cấp thông tin rõ ràng, trung thực, cụ thể và chính xác sẽ giúp quá trình xét duyệt và giải quyết đơn ly hôn diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Cách viết vấn đề con chung.

Việc xác định quyền nuôi con là một trong những điều quan trọng cần ghi rõ trong đơn ly hôn. Trường hợp vợ chồng có con chung, nội dung đơn cần phải ghi rõ các thông tin về con. Các thông tin bao gồm: họ và tên; ngày tháng năm sinh của con; ý kiến của con;…  Đồng thời, đơn ly hôn cũng cần nêu rõ thỏa thuận hoặc yêu cầu về quyền nuôi con và cấp dưỡng nuôi con của các bên.

Nếu vợ chồng chưa có con chung, trong đơn ly hôn cần ghi rõ rằng chưa có con chung.

Cách viết vấn đề tài sản chung.

Trong đơn ly hôn, việc nêu rõ thông tin về tài sản và nợ của hai bên là rất quan trọng. Người làm đơn cần phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực về tài sản và nợ của cả hai bên để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tránh tranh chấp sau này.

Đối với tài sản chung.

Đơn ly hôn cần phải nêu rõ thông tin về các tài sản cả hai bên sở hữu. Đặc biệt là có tranh chấp về tài sản khi ly hôn do một bên ngoại tình. Ví dụ: có những tài sản gì? Giá trị tài sản là bao nhiêu? hiện trạng của tài sản như thế nào? Chủ sở hữu của tài sản đó là ai? Tài sản đó thuộc quyền sở hữu chung hay riêng của mỗi bên?…

Đối với nợ chung.

Đơn ly hôn cần nêu rõ số tiền nợ là bao nhiêu? Nợ ai? Có tài sản bảo đảm không? Nợ có lãi không?… Việc nêu rõ thông tin về nợ giúp cơ quan xử lý ly hôn có thể xác định được tình trạng tài chính của hai bên, giúp phân chia tài sản và nợ một cách công bằng và hợp lý.

Ngoài ra, trong đơn ly hôn cần nêu rõ các thỏa thuận đối với tài sản. Ví dụ, yêu cầu/thỏa thuận việc phân chia tài sản chung sau khi ly hôn ai sẽ nắm giữ bao nhiêu tài sản? Việc nêu rõ yêu cầu/thỏa thuận đối với tài sản, nợ giúp cho việc xử lý ly hôn được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Nếu bạn chưa biết cách viết đơn như thế nào cho đúng và đầy đủ nội dung để được Tòa án chấp nhận, bạn có thể liên hệ luật sư hướng dẫn cách viết đơn ly hôn thuận tình, hướng dẫn cách viết đơn ly hôn đơn phương theo số điện thoại: 0983.499.828 (Zalo).

Hồ sơ ly hôn khi chồng ngoại tình cần những gì?

Để chuẩn bị cho thủ tục ly hôn khi chồng ngoại tình, người vợ cần thu thập và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Đầu tiên là đơn ly hôn, đối với ly hôn đơn phương, người vợ cần nộp đơn khởi kiện. Đối với ly hôn thuận tình, vợ cần nộp đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Bên cạnh đó, giấy chứng nhận kết hôn là giấy tờ quan trọng cần có khi ly hôn. Người vợ cần chuẩn bị bản chính hoặc bản trích lục của giấy chứng nhận kết hôn. Thêm vào đó, các giấy tờ tùy thân của hai bên cũng cần được chuẩn bị. Ví dụ như: chứng minh nhân dân; căn cước công dân; hộ chiếu; v.v.

Nếu vợ chồng có con chung, giấy khai sinh của các con cũng cần được chuẩn bị. Các giấy tờ xác nhận về cư trú của hai bên cũng là một trong các giấy tờ quan trọng. Nếu có tranh chấp tài sản chung, các giấy tờ liên quan tới tài sản cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cuối cùng, các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi ngoại tình của chồng và các tài liệu khác (nếu có) cũng nên được sắp xếp và chuẩn bị để phục vụ cho quá trình giải quyết ly hôn. Tất cả những giấy tờ này cần được sắp xếp và sao chụp đầy đủ để nộp cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền để thực hiện thủ tục ly hôn khi chồng ngoại tình.

Bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình là gì?

Bằng chứng ngoại tình là một yếu tố quan trọng. Chúng dùng để chứng minh cho Tòa án hiểu được rõ hơn về hành vi của người cần ly hôn. Tuy nhiên, việc thu thập bằng chứng ngoại tình cần thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy trình. Nếu việc thu thập không đúng quy trình, Tòa án có thể không chấp nhận bằng chứng này.

Những bằng chứng ngoại tình có giá trị cao nhất là những tài liệu được thu thập trực tiếp từ người ngoại tình. Ví dụ như: tin nhắn; ghi âm; cuộc gọi; hình ảnh hoặc video trực tiếp;… Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng các bằng chứng này trong việc ly hôn, bạn cần phải chắc chắn rằng chúng là hợp pháp và không vi phạm quyền riêng tư của người khác. Người làm đơn cần thu thập chúng một cách kỹ lưỡng và lưu trữ chúng một cách an toàn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thu thập các bằng chứng ngoại tình từ các nguồn khác như: thông tin từ mạng xã hội; thư từ; email; giấy tờ tài sản chung; những lời khai của người thứ ba; hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn cho là hợp lệ và có giá trị để chứng minh hành vi ngoại tình của người cần ly hôn. Nhưng lưu ý rằng, bằng chứng ngoại tình chỉ là một trong nhiều yếu tố được Tòa án xem xét trong việc giải quyết việc ly hôn.

Thủ tục ly hôn chồng ngoại tình.

Thủ tục ly hôn thuận tình khi chồng ngoại tình.

Quá trình ly hôn thuận tình chồng ngoại tình gồm các bước sau:

Bước 1: Người làm đơn chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn ly hôn cho Tòa án có thẩm quyền. Có thể nộp hồ sơ thông qua các phương thức khác nhau. Ví dụ: nộp trực tiếp tại Tòa, qua bưu chính hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tòa.

Bước 2: Tòa án tiếp nhận và xử lý đơn ly hôn. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa sẽ tiến hành thủ tục hòa giải tiền tố tụng. Nếu các bên không muốn hòa giải hoặc hòa giải không thành, hồ sơ được chuyển sang giai đoạn tiếp.

Bước 3: Tòa án thụ lý đơn ly hôn nếu người yêu cầu đã nộp hồ sơ đầy đủ. Tòa sẽ ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và gửi cho người yêu cầu. Sau đó, Tòa án sẽ ra thông báo thụ lý bằng văn bản cho vợ chồng, người có nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu ly hôn.

Bước 4: Tòa án xét đơn yêu cầu và mở phiên họp hòa giải để lấy ý kiến các bên. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng kể từ ngày thụ lý.

Bước 5: Sau quá trình hòa giải, nếu các bên đạt được hòa giải đoàn tụ thì Tòa án đình chỉ giải quyết vụ việc. Nếu các bên đạt được thỏa thuận thuận tình ly hôn, Tòa án sẽ ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn trong vòng 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành.

Thủ tục đơn phương ly hôn khi chồng ngoại tình.

Thủ tục ly hôn đơn phương có nhiều điểm tương đồng với ly hôn thuận tình từ khi nộp hồ sơ cho đến khi thụ lý bởi Tòa án. Sau đó, Tòa án sẽ tiến hành chuẩn bị và xét xử vụ án ly hôn. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, thời gian để chuẩn bị cho vụ án ly hôn đơn phương là 04 tháng. Có thể kéo dài thêm 02 tháng nếu có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong giai đoạn này, Tòa án sẽ thực hiện một số công việc cụ thể. Trước hết là làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án. Đồng thời xác minh và thu thập chứng cứ. Tiếp đến, tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Đây là giai đoạn quan trọng để đảm bảo rằng các bằng chứng và thông tin được thu thập đầy đủ và chính xác, và để Tòa án có đầy đủ cơ sở để xét xử vụ án.

Sau giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án ly hôn đơn phương chồng ngoại tình trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, thời hạn này có thể kéo dài thêm 02 tháng nếu có lý do chính đáng. Trong giai đoạn này, Tòa sẽ xem xét các bằng chứng và tình tiết của vụ án để đưa ra quyết định về việc ly hôn và các điều khoản liên quan đến việc giải quyết tài sản, quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn.

Tham khảo nội dung liên quan: Hướng dẫn thủ tục ly hôn khi chồng/vợ ngoại tình.

Liên hệ Luật sư – Luật Hùng Bách chuyên về ly hôn.

Trên đây là bài viết về vấn đề Thủ tục ly hôn khi chồng ngoại tình mới nhất. Nếu bạn có bất cứ vướng mắc gì liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình thì có thể liên hệ tới Luật sư ly hôn làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *