CÁCH LÀM THỦ TỤC NHẬN CHA CON CHUẨN QUY ĐỊNH


Gần đây Luật Hùng Bách nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục xác nhận cha con. Chẳng hạn như: Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi thực hiện thủ tục nhận cha con; thủ tục này mất nhiều thời gian không? Muốn nhận cha con ngoài dã thú thì xử lý như thế nào? Có dịch vụ hỗ trợ xử lý thủ tục nêu trên hay không?…. Tất cả nhưng thắc mắc trên của quý vị bạn đọc sẽ được Luật Hùng Bách giải đáp qua bài viết dưới đây. Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại Luật sư 0966.053.058 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục nhận cha con chuẩn quy định.

Làm thủ tục cha nhận con chuẩn quy định cần những giấy tờ gì?

Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền xác nhận cha con, bao gồm: Ủy ban nhân dân, Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú, Tòa án. Mỗi cơ quan có quy định khác nhau về thủ tục nhận cha con. Cụ thể:

Làm thủ tục nhận cha con tại Ủy ban nhân dân.

Theo quy định tại Điều 25 Luật Hộ Tịch 2014 quy định thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con:

 • Tờ khai nhận cha, mẹ , con theo mẫu quy định;
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. (Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc xác nhận cha con; nếu không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha con, các bên cha, mẹ, con cần lập văn bản cam kết về mối quan hệ trên và có ít nhất 2 người làm chứng); 
 • Khi đăng ký nhận cha con các bên đều phải có mặt (cha, mẹ, con).
 • Nếu việc nhận cha con là đúng, không có tranh chấp sẽ được ghi vào sổ hộ tịch và được cấp trích lục cho người yêu cầu trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp thực hiện ở Ủy ban nhân dân cấp huyện là 15 ngày.

Làm thủ tục nhận cha con tại Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú.

 • Tờ khai nhận cha con theo mẫu quy định;
 • Bản sao giấy khai sinh của người con (nếu đã được đăng ký khai sinh tại Việt Nam);
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. (Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc xác nhận cha con; nếu không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha con, các bên cha, mẹ, con cần lập văn bản cam kết về mối quan hệ trên và có ít nhất 2 người làm chứng); 
 • Giấy tờ tùy thân có giá trị sử dụng bao gồm hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Cơ quan đại diện có thẩm quyền giải quyết trong 07 ngày làm việc. Thời hạn giải quyết được kéo dài không quá 15 ngày làm việc trong trường hợp cần phải xác minh.

Làm thủ tục nhận cha con tại Tòa án.

Đối với trường hợp làm thủ tục nhận cha con tại Tòa án cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Đơn khởi kiện/ đơn giải quyết việc dân sự về việc xác nhận cha con;
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh quan hệ cha, con (kết quả xét nghiệm ADN, tài liệu, giấy tờ, người làm chứng liên quan đến việc chứng minh quan hệ cha con….);
 • Giấy chứng sinh/ Giấy đăng ký khai sinh;
 • Giấy tờ tùy thân của những người liên quan (Căn cước công dân, xác nhận nơi cư trú..);
 • Giấy xác nhận thông tin về cư trú của người khởi kiên, người bị kiện.

Thời gian giải quyết như 01 vụ việc dân sự khoảng 04-06 tháng kể từ ngày thụ lý.

Cách viết mẫu đơn cha nhận con.

Mẫu tờ khai tại Ủy ban nhân dân, Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………..Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:……………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………..Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Là………………………………..của những người có tên sau đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………..Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan việc nhận…………………………………………..nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký

Làm tại:……………………………ngày…….tháng……năm…..

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu xác nhận cha con theo mẫu dân sự số 23 DS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………..…………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………………..…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)…………………………….……………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..………..…

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………………..…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) ………………………….…………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………………..…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………Người làm chứng (nếu có)……………………………………….………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………………..…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………….. (nếu có)

Người làm chứng (nếu có)……………………………………….………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………………..…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………….. (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

 1. ……………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………….
 4. ……………………………………………………………………………………….
 5. ……………………………………………………………………………………….
 6. ……………………………………………………………………………………….
 7. ……………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

              Người khởi kiện 

Luật sư tư vấn, hỗ trợ thủ tục nhận cha con.

Bạn đang có nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục nhận cha con, bạn loay hoay trong nhiều thủ tục pháp lý mà không biết bắt đầu từ đâu, thực hiện như thế nào để đi đến kết quả như mong muốn. Hãy liên hệ với chúng tôi – Luật Hùng Bách, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý, cùng đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm khi làm thủ tục nhận cha con tại Ủy ban nhân dân, Tòa án. Hỗ trợ khách hàng những vấn đề sau:

 • Tư vấn quy định pháp luật về thủ tục xác nhận cha, mẹ cho con.
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản yêu cầu xác nhận cha, mẹ cho con;
 • Hỗ trợ thu thập giấy tờ nếu còn thiếu;
 • Hướng dẫn chứng minh quan hệ huyết thống;
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để gửi Uỷ ban nhân dân, Tòa án có thẩm quyền xử lý;
 • Cùng khách hàng tham gia trong quá trình giải quyết vụ việc.

Các loại thủ tục nhận cha con theo quy định pháp luật.

Đối với thủ tục nhận cha con hiện nay có rất nhiều trường hợp:

 • Nhận cha con ngoài giá thú.
 • Nhận cha con khi chưa đăng ký kết hôn.
 • Nhận cha con để làm giấy khai sinh.
 • Nhận cha con có yêu tố nước ngoài.
 • Thủ tục nhận cha cho con tại Tòa án.

Mỗi trường hợp sẽ có những đặc điểm riêng, thủ tục giải quyết riêng, nếu không nắm vững quy định pháp luật sẽ dẫn đến thời gian giải quyết kéo dài, thâm chí một số trường hợp không được giải quyết. Để bạn đọc hiểu rõ hơn và xác định đúng trường hợp của mình đang gặp phải và hướng giải quyết đối với từng trường hợp. Luật Hùng Bách chia sẻ những thông tin dưới đây. Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0966.053.058 (Zalo) để được hỗ trợ tốt nhất.

Cách làm thủ tục nhận cha con
Liên hệ tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục nhận cha con chuẩn quy định: 0966.053.058 (Zalo).

Thủ tục nhận cha con ngoài giá thú.

Chào Luật Hùng Bách, mong luật sư hỗ trợ. Tôi đã có gia đình nhưng phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác. Nay họ đã sinh con, tôi muốn nhận con và bên mẹ cháu bé cũng đồng ý. Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ huyết thống. Vì tôi đã có gia đình và không có ý định kết hôn với mẹ bé, luật sư cho tôi hỏi tôi chỉ nhận con thôi được không?

Luật Hùng Bách tư vấn:

Trường hợp này khá phổ biến. Đây là trường hợp con sinh ra khi cha mẹ không đăng ký kết hôn. Pháp luật Việt Nam luôn ưu tiên quyền lợi của trẻ em, vì vậy trong trường hợp của bạn mặc dù đã có gia đình nhưng có tài liệu, chứng cứ chứng minh quan hệ cha con bạn vẫn có thể thực hiện thủ tục xác nhận cha con với bé. Bạn có thể nộp hồ sơ đến UBND cấp xã để yêu cầu giải quyết.

UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết việc nhận cha con khi người yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký. Ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp, bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Thủ tục nhận cha con khi chưa đăng ký kết hôn.

Chào Luật sư, tôi cần hỗ trợ một việc như sau. Trước đây tôi và bạn gái quen nhau 1 thời gian và có phát sinh quan hệ, do không hợp nên chúng tôi đã chia tay, bạn gái tôi về quê tại miền Nam và mất liên lạc. Thời điểm đó, bạn gái tôi phát hiện có thai nhưng không thông báo cho tôi biết, mãi sau này khi con 3 tuổi tôi mới biết. Nay tôi muốn nhận lại con để làm tròn nghĩa vụ với cháu, bạn gái tôi cũng đồng ý nhưng tôi không biết thủ tục như thế nào, mong luật sư giúp đỡ. Xin cảm ơn!

Luật Hùng Bách tư vấn:

Chào bạn, trường hợp của bạn không quá phức tạp. Nếu các bên đều đồng thuận, không có tranh chấp gì bạn có thể làm hồ sơ đăng ký cha con tại Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.

– Giấy khai sinh con.

– Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con cụ thể:

 • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định về mối quan hệ cha con. Giấy tờ khác thay thế có giá trị chứng minh của các cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con.
 • Giấy cam đoan về mối quan hệ cha con và có ít nhất hai người làm chứng trường hợp không có các chứng cứ chứng minh quan hệ cha con trường hợp không có các giấy tờ, văn bản trên.

Thủ tục nhận cha con để làm giấy khai sinh.

Quyền được khai sinh là một trong các quyền cơ bản của trẻ em đã được pháp luật công nhận. Bảo đảm quyền được khai sinh cũng đồng nghĩa với việc bảo đảm quyền được xác định cha, mẹ của trẻ em. Có thể kết hợp thủ tục khai sinh cho con và thủ tục xác nhận cha, mẹ, con. Cần chuẩn bị những giấy tờ dưới đây:

 • Các loại tờ khai bao gồm tờ khai đăng ký khai sinh; tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ ,con.
 • Giấy chứng sinh.
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con. Các bao gồm các giấy tờ văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định về mối quan hệ cha con. Giấy tờ khác thay thế có giá trị chứng minh của các cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con.
 • Trường hợp không có các văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Thủ tục cha nhận con có yếu tố nước ngoài.

Khác với các thủ tục trên, việc xác nhận cha con có yếu tố nước ngoài chủ yếu do UBND cấp huyện giải quyết. Trường hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú, UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp UBND huyện giải quyết

Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ cần chuẩn bị.

– Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.

– Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm:

 • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha – con.
 • Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

– Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất trình bản chính hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu nếu trực tiếp nộp hồ sơ.

Trường hợp UBND xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú giải quyết.

Về hồ sơ chuẩn bị tương tự như các trường hợp xác nhận cha con trong nước. Tuy nhiên, khi xuất trình giấy tờ cần:

 • Căn cước công dân/Hộ chiếu của người yêu cầu đăng ký nhận cha con.
 • Giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú.
 • Giấy tờ chứng minh thông tin nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

Ngoài ra, riêng trường hợp nhận cha giữa các công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau thủ tục đăng ký được thực hiện tại Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú.

Thủ tục xác nhận cha cho con tại tòa án.

Chào Luật sư. Hiện nay tôi đang có nhu cầu xác nhận cha cho con tại Bắc Ninh. Tôi và chị A quen nhau qua sinh nhật một người bạn, vì say rượu chúng tôi không làm chủ hành vi nên dẫn đến A có thai. Thời điểm đó A đang thực hiện thủ tục ly hôn với chồng cũ. Khi A sinh xong, chúng tôi muốn làm giấy khai sinh cho con nhưng hộ tịch xã không giải quyết và hướng dẫn chúng tôi đến Tòa án để làm thủ tục xác nhận cha con trước. Tôi không nắm rõ quy định của pháp luật về lĩnh vực này nên nhờ Luật sư hướng dẫn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Luật Hùng Bách giải đáp:

Chào bạn. Đối với trường hợp của bạn, Luật Hùng Bách tư vấn như sau. Trước tiên bạn cần thực hiện xét nghiệm huyết thống giữa bạn và cháu bé để có căn cứ chứng minh quan hệ cha con.

Sau đó, bạn tiến hành nộp những giấy tờ như bên trên Luật Hùng Bách đã hướng dẫn đến Tòa án nhân dân cấp huyện để giải quyết việc xác nhận cha con.

Tòa án dựa vào hồ sơ bạn cung cấp để giải quyết yêu cầu của bạn. Sau khi có bản án của Tòa án xác nhận bạn là cha của cháu bé (có quan hệ huyết thống), bạn sẽ mang bản án đến UBND xã đến tiến hành làm thủ tục khai sinh cho con theo đúng quy định pháp luật.

Một số lưu ý khi làm thủ tục nhận cha con.

 • Cần xác định đúng thẩm quyền giải quyết.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định của pháp luật.
 • Khi làm thủ tục nhận cha con có yếu tố nước ngoài các bên không có tranh chấp và bắt buộc phải đang sống vào thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu.
 • Cần sự đồng thuận của mẹ nếu người con chưa thành niên, trường hợp con từ 9 tuổi trở lên khi làm thủ tục nhận cha con cần có sự đồng ý của con.
 • Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.

Luật sư Luật Hùng Bách.

Trên đây là tư vấn của Luật Hùng Bách về Thủ tục nhận cha con chuẩn quy định. Nếu bạn còn có thắc mắc liên quan đến thủ tục nhận cha con hay những câu hỏi khác trong các lĩnh vực: Dân sự, Hôn nhân và Gia Đình, Doanh nghiệp, Đất đai, Hình sự… Liên hệ Luật sư của chúng tôi làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *