Con nuôi có được hưởng thừa kế đất đai của bố mẹ nuôi không?


Hiện nay, việc các gia đình nhận nuôi con nuôi rất phổ biến. Tuy nhiên, khi bố mẹ nuôi mất, không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến thừa kế. Vậy con nuôi có quyền được hưởng thừa kế của bố mẹ nuôi không? Thủ tục nhận thừa kế di sản của bố mẹ nuôi để lại? Thời hạn con nuôi được nhận thừa kế của bố mẹ nuôi là bao lâu?… Qua thực tiễn giải quyết các vụ việc cùng với các quy định của pháp luật hiện hành, các Luật sư thuộc Công ty Luật Hùng Bách sẽ đưa ra một số ý kiến để bạn có thể hiểu rõ hơn về quyền được hưởng thừa kế của con nuôi. 

Quy định của pháp luật về con nuôi – cha mẹ nuôi.

Thế nào là con nuôi – cha mẹ nuôi?

Theo quy định tại Khoản 2,3 Điều 3 Luật Nuôi con nuôi 2010. Định nghĩa về con nuôi – cha mẹ nuôi như sau:
 • Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.
 • Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.
 • Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Tại sao lại nhận nuôi con nuôi?

Theo quy định tại Điều 2 Luật nuôi con nuôi năm 2010. Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ, và con lâu dài, bền vững; vì lợi ích tốt nhất của của người được nhận làm con nuôi; bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.
Có thể thấy rằng, việc nhận con nuôi theo quy định pháp luật hay xuất phát từ thực tiến đều bắt nguồn từ mục đích cao cả vì lợi ích của trẻ em, người nhận nuôi.

Điều kiện để nhận con nuôi là gì?

Điều kiện của người nhận con nuôi.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư cách đạo đức tốt.

Lưu ý.

Tại khoản 3 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không cần các điều kiện:

 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định những người sau đây không được nhận con nuôi:
 • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Chưa được xóa án tích về một trong các tội: cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Điều kiện của người được nhận làm con nuôi.

Tại Điều 8 Luật nuôi con nuôi 2010. Người được nhận làm con nuôi như sau:
 • Trẻ em dưới 16 tuổi.
 • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.
 • Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc cả hai người là vợ chồng.

Kết luận, con nuôi – cha mẹ nuôi chỉ được pháp luật công nhận sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi. Đồng thời, người được nhận nuôi phải đáp ứng một trong các điều kiện như sau: Trẻ em dưới 16 tuổi; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc các trường hợp: được cha dượng mẹ kế; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Hệ quả của việc nhận nuôi con nuôi?

Căn cứ theo Điều 24 Luật Nhận nuôi con nuôi năm 2010. Quyền và nghĩa vụ của người nhận nuôi và người được nhận nuôi như sau:
 • Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.
 • Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.
 • Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.
 • Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

Ví dụ.

Vợ chồng anh A và chị B là người dân tộc Mường. Anh A và chị C muốn nhận cháu C hiện đã được 3 tuổi làm con nuôi. Sau đó đã hoàn tất thủ tục nhận cháu C làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân xã. Vậy, vợ chồng anh A, chị B có thể thực hiện thủ tục thay đổi họ, tên của cháu C. Và dân tộc của cháu C được xác định là dân tộc Mường.

Con nuôi có được hưởng thừa kế của bố mẹ nuôi không?

Xin chào Luật sư Luật Hùng Bách! Chúng tôi muốn nhờ quý Công ty tư vấn giúp một việc như sau: Năm 1990, bố mẹ tôi có đăng ký Xin con nuôi tại một bệnh viện. Sau khi có người cho trẻ, bố mẹ tôi đã hoàn tất đầy đủ thủ tục để nhận con nuôi – em của tôi. Hiện nay, bố mẹ tôi đều đã mất. Bố mẹ tôi có tài sản chung là nhà đất có địa chỉ ở Hà Nội. Tôi và em tôi thống nhất muốn chia di sản thừa kế của bố mẹ tôi để lại. Vậy mong Quý công ty có thể hỗ trợ giải đáp các thắc mắc dưới đây của tôi:

 • Con nuôi có được hưởng thừa kế của bố mẹ nuôi không?
 • Phần thừa kế con nuôi của bố mẹ tôi được hưởng là bao nhiêu?
 • Rất mong sớm nhận được hồi âm của Quý Công ty! Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư đất đai tư vấn.

Theo Điều 78 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con được quy định trong Luật này kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.
Theo Điều 653 Bộ luật Dân sự 2015. Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này.
Theo khoản 1 Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
Có thể thấy con nuôi cũng thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Mỗi người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Khi cha mẹ nuôi chết con nuôi hợp pháp có quyền được hưởng thừa kế của cha mẹ nuôi đối với phần di sản cha mẹ nuôi để lại.
Như vậy, đối với trường hợp của gia đình bạn, bố mẹ bạn đã hoàn tất các thủ tục để nhận nuôi con nuôi tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên em của bạn đã được công nhận là con nuôi hợp pháp của bố mẹ bạn. Em bạn vẫn được hưởng thừa kế của bố mẹ bạn để lại. Và theo quy định pháp luật, em bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Thủ tục nhận thừa kế của bố mẹ nuôi.

Trường hợp bố mẹ nuôi chết để lại di chúc.

• Nếu trong di chúc bố mẹ nuôi chỉ định để lại tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho con nuôi thì con nuôi hoàn toàn có quyền được hưởng thừa kế của bố mẹ nuôi. Bởi di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết nên người để lại di sản muốn định đoạt tài sản cho ai là quyền của họ theo điều 626 Bộ luật Dân sự 2015.
• Nếu trong di chúc bố mẹ nuôi không để di sản cho con nuôi thì con nuôi không được nhận thừa kế thuộc trường hợp thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp bố mẹ nuôi chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp.

Bố mẹ nuôi chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì buộc phải áp dụng xác định người thừa kế theo pháp luật. Theo quy định tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi của người chết.
Con nuôi thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ nuôi. Con nuôi được hưởng thừa kế di sản của cha mẹ nuôi để lại tương đương như con đẻ. Trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Khi nhận thừa kế của bố mẹ nuôi để lại, người được nhận nuôi phải xuất trình cho Văn phòng công chứng/Tòa án nhân dân có thẩm quyền Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Giấy khai sinh đã ghi nhận thông tin về bố mẹ nuôi; các giấy tờ khác chứng minh việc nuôi con nuôi đã được pháp luật công nhận do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất đai của bố mẹ nuôi như thế nào?

Xin chào Luật sư Luật Hùng Bách! Tôi muốn nhờ Quý Công ty tư vấn giúp một việc như sau: Tôi được bố mẹ nuôi nhận nuôi từ năm 1999 và đã hoàn tất đầy đủ thủ tục để nhận con nuôi theo quy định pháp luật. Hiện nay bố mẹ nuôi của tôi đều đã mất. Bố mẹ tôi có tài sản chung là thửa đất có diện tích 300m2 đã được cấp Giấy chứng nhận. Tôi muốn thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất đai của bố mẹ nuôi. Luật sư cho tôi hỏi thủ tục khai nhận di sản thừa kế là như thế nào?

Rất mong sớm nhận được hồi âm của Quý Công ty! Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư đất đai tư vấn.

Trường hợp 1.

Nếu bố mẹ nuôi chết và có để lại di chúc với nội dung chỉ định để lại tài sản là quyền sử dụng thửa đất đó cho bạn thì bạn tiến hành thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Văn phòng công chứng có thẩm quyền.

Trường hợp 2.

Trường hợp bố mẹ nuôi chết mà con nuôi là người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó theo khoản 1 Điều 58 Luật Công chứng 2014 thì người nhận thừa kế thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Văn phòng công chứng có thẩm quyền.

Trường hợp 3.

Nếu di chúc bị tuyên vô hiệu hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật muốn phân chia di sản thừa kế của người chết để lại, trường hợp này bắt buộc phải giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Sau khi có công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc bản án/quyết định về việc phân chia di sản thừa kế có hiệu lực, người được hưởng di sản thừa kế thực hiện thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền để được ghi nhận về việc thay đổi chủ sử dụng/chủ sở hữu theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, bạn không nêu rõ khi mất bố mẹ nuôi của bạn có để lại di chúc hay không. Nếu bố mẹ nuôi của bạn để lại di chúc thì những người thừa kế phải tôn trọng sự định đoạt đó. Đồng thời, tiến hành khai nhận di sản thừa kế theo di chúc. Nếu bố mẹ nuôi của bạn không để lại di chúc hoặc di chúc bị tuyên vô hiệu thì bạn và các đồng thừa kế theo pháp luật bao phải thỏa thuận chia di sản thừa kế. Trường hợp không thỏa thuận được buộc các đồng thừa kế phải khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
hưởng thừa kế của bố mẹ nuôi
Con nuôi có được hưởng thừa kế đất đai của bố mẹ nuôi không?

Thời hạn con nuôi được nhận thừa kế của bố mẹ nuôi.

 Theo Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015. Thời hiệu thừa kế quy định như sau:
 • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản; 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau: Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này; Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.
 • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 • Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Như vậy, thời hiệu để con nuôi yêu cầu chia di sản của bố mẹ nuôi là 30 năm đối với bất động sản; 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế.
Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Luật sư hướng dẫn chia thừa kế.

Nếu bạn đọc đang gặp rắc rối liên quan đến chia thừa kế có thể liên hệ tới Luật sư. Luật sư sẽ tư vấn và giải đáp cho bạn một cách cụ thể. Với kinh nghiệm thực tiễn của Luật sư khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong quá trình giải quyết các vụ việc thừa kế đất đai. Công ty Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến giải quyết chia thừa kế như:
• Tư vấn khai nhận di sản thừa kế của bố mẹ nuôi;
• Tư vấn, nhận ủy quyền tham gia vào quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu còn thiếu;
• Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ khách hàng cung cấp; Đưa ra phương án giải quyết phân chia di sản thừa kế là đất đai để bảo vệ tối ưu quyền lợi của khách hàng;
• Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
• Tham gia vào quá trình thương lượng, đàm phán, hòa giải với bên tranh chấp, các đồng thừa kế;
• Tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong quá tố tụng tại Tòa án.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất khi có thắc mắc về Con nuôi có được hưởng thừa kế đất đai của bố mẹ nuôi không? Bạn đọc có thể tìm tới các văn phòng, công ty luật để nhận được sự tư vấn. Hoặc thuê luật sư tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết phân chia di sản thừa kế.

Liên hệ Luật sư giải quyết lĩnh vực đất đai.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:
Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “Con nuôi có được hưởng thừa kế đất đai của bố mẹ nuôi không?”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
Trân trọng!
TN
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *