Mẫu đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể bị hủy bỏ nếu việc cấp giấy đó là không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Mẫu đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận được quy định như thế nào? Hồ sơ khởi kiện hủy giấy chứng nhận bao gồm những giấy tờ gì? Trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Bách sẽ hướng dẫn bạn đọc các quy định liên quan đến vấn đề trên theo pháp luật hiện hành.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013. Định nghĩa khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, ghi nhận những chủ thể có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản gắn liền với đất một cách hợp pháp và được nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình khai thác và sử dụng đất và các tài sản đó.

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Mẫu đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trước hết, cần phải khẳng định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một quyết định cá biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.  Quy định về một vấn đề cụ thể là chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Xét về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai loại này. Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai 2013 quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một quyết định hành chính cá biệt do Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành.

Quyền hủy quyết định hành chính.

Theo Phần II Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề trong tố tụng hành chính, tố tụng dân sự có hướng dẫn:

 • Trường hợp quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy quyết định đó mới bảo đảm giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự mà việc hủy quyết định đó không làm thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự tiếp tục giải quyết và xem xét hủy quyết định đó.
 • Trường hợp việc xem xét hủy quyết định đó dẫn đến thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì Tòa án nhân dân cấp huyện đang thụ lý giải quyết vụ việc dân sự phải chuyển vụ việc cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết và xem xét hủy quyết định đó.

Như vậy, theo như hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Để khởi kiện vụ án dân sự có liên quan đến yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn phải nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện. Nếu trong quá trình xét xử nhận thấy phải hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa huyện mới chuyển vụ án lên Tòa án cấp tỉnh.

Ai có quyền khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trong pháp luật tố tụng hành chính. Đánh giá điều kiện khởi kiện (bao gồm quyền khởi kiện) của người khởi kiện là một trong những bước đầu tiên khi thực hiện hồ sơ vụ án. Do vậy, người khởi kiện phải có quyền khởi kiện thì vụ án mới được thụ lý và giải quyết. Liên quan đến điều kiện khởi kiện được quy định tại Điều 115, Luật tố tụng hành chính 2015 được quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó”.

Như vậy, chủ thể có quyền khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tổ chức, cá nhân, đại diện hợp pháp của tổ chức cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng đất của mình bị xâm hại.

Mẫu đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tình huống yêu cầu tư vấn.

Năm 1988, vợ chồng tôi mua của vợ chồng ông T diện tích 200m2 đất ở tại thôn 2, xã Xuân Quang, huyện A, TP. B với giá 1.500.000 đồng. Giấy chuyển nhượng đất ngày 14/3/1998, có chứng thực của UBND xã Xuân Quang. Do ông Đỗ Văn C- Phó Chủ tịch xã ký xác nhận (nhưng không ghi ngày, tháng, năm xác nhận). 

Vợ chồng tôi đã xây dựng 02 gian nhà ngói cấp 4 và công trình phụ. Chúng tôi sinh sống trên đất từ năm 1998 đến năm 2003 thì vào Nam sinh sống. Tôi có nhờ ông V quản lý, trông coi. Năm 2004, UBND xã Xuân Quang khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ địa chính đất đai trong toàn xã và ông T đã đứng tên kê khai toàn bộ thửa đất (trong đó có 200 m2 đã bán cho vợ chồng ông N).

Tháng 3/2018, vợ chồng tôi định về quê sống mới biết ông T đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất trên ngày 31/8/2010. Vì vậy, vợ chồng tôi muốn làm đơn khởi kiện đề nghị Tòa án yêu cầu ông T phải trả lại 200m2 đất đã bán cho ông bà theo Giấy chuyển nhượng ngày 14/3/1998. Đồng thời hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đứng tên ông T. Vậy mẫu đơn khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận được quy định như thế nào?

Tư vấn của Luật sư Luật Hùng Bách.

Mẫu đơn khởi kiện.

Đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định theo Mẫu số 01-HC được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP. Mẫu đơn khởi kiện liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai như trên có thể tham khảo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………………………

Người khởi kiện: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………….

Người bị kiện:………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………..

Địa chỉ:(8)………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Quyết định …………….. bị kiện số……… ngày….. tháng….. năm….. của………………………………. về ……………………………………………………………..

Hành vi hành chính bị kiện…………………………………………………

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính(10):         ………………………………………………………………………………

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):………………………………

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết:…………………………………………….

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1…………………………………………………………………………………………………….            2…………………………………………………………………………………………………….            ………………………………………………………………………………………………….

                                                                  Người khởi kiện

Lưu ý khi điền mẫu đơn.

 • Về thẩm quyền: Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B). Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).
 • Về nội dung: Tùy theo từng trường hợp mà ghi tóm tắt nội dung cụ thể của quyết định hành chính và nêu cụ thể vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết là Yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính.

Hồ sơ yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những gì?

Tình huống yêu cầu tư vấn.

Chào Luật sư Luật Hùng Bách. Tôi có tình huống sau mong Luật sư giải đáp: Tôi và vợ là chủ sử dụng thửa đất có diện tích 11.100m2 tại xã E, huyện H. Nguồn gốc đất là do hai vợ chồng tôi khai hoang từ năm 1976. Vào ngày 01/6/1995. Gia đình tôi và gia đình ông B có thỏa thuận làm hợp đồng cho thuê 01ha (11.100m2) đất. Thời hạn thuê 05 năm với giá 20 chỉ vàng, trên đất đã trồng cây cà phê đang kinh doanh, cây ăn quả. Hợp đồng thuê đất hai bên làm giấy viết tay và có 02 người làm chứng hợp đồng, đó là ông G và ông L.

Năm 1997, vợ chồng ông B đã tự ý làm đơn kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ mà không được sự đồng ý của gia đình tôi.

Năm 1999, do gia đình ông B không chăm sóc vườn cây nên gia đình ông B đã đồng ý để gia đình tôi lấy lại thửa đất nêu trên để canh tác, quản lý, sử dụng thửa đất này từ đó cho đến nay. Nay tôi muốn khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông B. Vậy tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thực hiện thủ tục khởi kiện tại Tòa án.

Tư vấn của Luật sư Luật Hùng Bách.

Căn cứ Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2015. Khi khởi kiện vụ án hành chính thì tổ chức, cá nhân phải làm đơn khởi kiện theo quy định và chuẩn bị Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai gồm các tài liệu chứng cứ sau:

 • Người khởi kiện chuẩn bị đơn khởi kiện theo Mẫu số 01-HC được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP.
 • Kèm theo đơn phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp mà người khởi kiện bị xâm phạm.

Những chứng cứ để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm có thể kể đến như:

 • Hồ sơ kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; văn bản tặng cho;…
 • Biên lai nộp thuế sử dụng đất;
 • Giấy phép xây dựng công trình trên đất;
 • Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất; biên bản; quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dụng công trình gắn liền với đất;…
 • Lời khai, ý kiến của những hộ gia đình lân cận; tổ trưởng tổ dân phố; công chức địa chính xã/phường;..

Thuê Luật sư khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đâu?

Các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất luôn là vấn đề phức tạp trong khi phần lớn người dân không có điều kiện để nắm rõ các quy định của pháp luật. Việc này khiến cho quyền và lợi ích của mình không được bảo đảm một các trọn vẹn. Do đó, thuê Luật sư khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một biện pháp hiệu quả nhất để khắc phục hạn chế như trên. Luật sư có đầy đủ điều kiện về mặt chuyên môn pháp luật cũng như kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ việc một cách nhanh chóng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp.

Luật Hùng Bách là đơn vị tư vấn pháp lý với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vụ án khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trên khắp các nước. Do đó, nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến thủ tục khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể lựa chọn dịch vụ Luật sư của Công ty Luật Hùng Bách.

Bạn đọc có thể liên hệ tới Luật sư đất đai giỏi theo các kênh sau để được tư vấn:

Liên hệ dịch vụ Luật sư dân sự khu vực phía Bắc.

 • Số điện thoại Liên hệ văn phòng Hà Nội báo giá dịch vụ Luật sư: 097.111.5989 (Zalo)
 • Nhận báo phí Luật sư qua Email: Luathungbach@gmail.com
 • Nhận báo giá dịch vụ Luật sư qua Fanpage facebook: Luật Hùng Bách.

Liên hệ dịch vụ Luật sư dân sự khu vực miền Trung.

Liên hệ dịch vụ Luật sư dân sự khu vực phía Nam.

 • Số điện thoại Liên hệ văn phòng Hồ Chí Minh: 0976.985.828 (Zalo)
 • Nhận báo phí Luật sư qua Email: Luathungbach.hcm@gmail.com
 • Nhận báo giá dịch vụ Luật sư qua Fanpage facebook: https://www.facebook.com/Lhb.hcm

Dịch vụ luật sư khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịch vụ Luật sư Luật Hùng Bách.

Đất đai là tài sản có giá trị lớn. Kèm theo đó là các vấn đề pháp lý phức tạp, trong đó bao gồm việc cấp giấy chứng nhận sai đối tượng hoặc vi phạm điều kiện. Trên thực tế, nhiều trường hợp tự nghiên cứu và đưa ra giải pháp để khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do kiến thức và tầm hiểu biết pháp luật đất đai còn hạn chế, nên đa số các trường hợp này đều không đạt được kết quả như mong đợi và đã gây ra hại rất lớn.

Vì lý do đó, bạn nên tham khảo quan điểm, ý kiến và ủy quyền cho Luật sư giải quyết tranh chấp. Với trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đất đai thuộc Công ty Luật Hùng Bách sẽ giải quyết giúp khách hàng các vấn đề trong vụ án tranh chấp đất đai tại Tòa án như sau:

 • Luật sư nghiên cứu hồ sơ khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Luật sư phân tích đánh giá các vấn đề pháp lý (điểm có lợi, điểm bất lợi trong vụ án);
 • Luật sư sẽ đưa ra các phương án tư vấn, giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tối đa cho khách hàng trong vụ án;
 • Luật sư chuẩn bị bản luận cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
 • Luật sư tranh luận, biện hộ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong vụ án yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tòa án.
 • Và các quyền lợi khác trong vụ án.

Vì sao nên chọn dịch vụ Luật sư đất đai Luật Hùng Bách?

Luật Hùng Bách là đơn vị cung cấp dịch vụ Luật sư trong lĩnh vực đất đai nổi tiếng hàng đầu ở Việt Nam hiện nay. Do vậy, nếu bạn đang tìm hiểu dịch vụ Luật sư đất đai khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hãy tham khảo các gói dịch vụ pháp lý của Luật Hùng Bách cung cấp, chúng tôi có:

 • Đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực đất đai, nhà ở.
 • Đưa ra các phương án giải quyết một cách nhanh chóng sau khi tiếp nhận được hồ sơ, tài liệu. Giúp bạn lựa chọn phương án tốt nhất để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
 • Nhận ủy quyền giải quyết tất cả các vụ việc tranh chấp để bạn không phải vất vả tham gia đàm phán, hòa giải, khiếu nại hoặc tranh tụng tại Tòa án.
 • Phí dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai hợp lý. Phù hợp với tính chất, mức độ tranh chấp của từng vụ việc.
 • Đội ngũ Luật sư thành viên, Luật sư cộng sự đông đảo. Có thể tư vấn phương án khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có Văn phòng tại Hà Nội; Nha Trang; TP. Hồ Chí Minh; và tại nhiều tỉnh thành khác có thể hỗ trợ tư vấn, giải quyết tranh chấp cho mọi khách hàng có nhu cầu.

Thông tin liên hệ Luật sư Luật Hùng Bách.

Để liên hệ với Luật sư đất đai của Luật Hùng Bách, bạn đọc có thể sử dụng một trong các phương thức sau:

​​​Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *