Kết hôn chưa đủ tuổi thì có ly hôn được không?

Theo pháp luật, độ tuổi kết hôn tối thiểu đối với nữ là 18 tuổi.

Kết hôn là gì? Quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn.

Kết hôn được coi là một trong những quyền cơ bản của công dân. Nhà

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn online qua mạng mới nhất

Hiện nay, quy định của pháp luật Việt Nam yêu cầu các bên muốn đăng

Thủ tục đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán

Hiện nay, người Việt Nam có xu hướng ra nước ngoài học tập và sinh

2 Comments

Thủ tục đăng ký kết hôn với công an

Thủ tục kết hôn với công an là thủ tục khá phức tạp. Vì đây