Bảng giá dịch vụ Luật sư mới cập nhật 2021

Bảng giá dịch vụ Luật sư mới cập nhật 2021

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư nhưng không biết thuê Luật sư hết bao nhiêu tiền? Biểu phí, cách tính phí dịch vụ Luật sư như thế nào? Nếu bạn cũng đang gặp phải những vướng mắc như trên thì có thể tham khảo Bảng giá dịch vụ Luật sư của Luật Hùng Bách ở tất...

Mức phí tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Mức phí tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc từ các Quý đồng nghiệp trên cả nước xoay quanh vấn đề Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư ; đặc biệt là các câu hỏi về mức phí tham gia loại hình bảo hiểm này. Vậy Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư là...

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Bắt đầu từ ngày 01/09/2020, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về việc xử phạt đối với hành vi không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư có hiệu lực thi hành. Kể từ ngày đó, những vấn đề xoay quanh loại hình Bảo hiểm này đã...

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

T h ời gian gần đây, pháp luật Việt Nam quy định về việc bắt buộc tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Các câu hỏi được đặt ra như Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là...

Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Thời gian gần đây, việc bắt buộc tham gia và xử phạt nếu không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc từ các luật sư...

Pháp luật có bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư không?

Pháp luật có bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư không?

Thời gian gần đây, vấn đề tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, thắc mắc của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Và nhiều câu hỏi được đặt ra như pháp luật có bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư hay không?...

Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư ở đâu

Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư ở đâu

Trong thời gian gần đây, việc bắt buộc tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như thắc mắc của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Vậy Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư là gì? Không tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư...

Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư

Ngày 01/09/2020, nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành quy định về việc xử phạt đối với hành vi không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Vậy Bảo hiểm trách nhiệm nghề...

Tìm kiếmDịch vụ nổi bật