Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư ở đâu

Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư ở đâu

Trong thời gian gần đây, việc bắt buộc tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như thắc mắc của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Vậy Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư là gì? Không tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư...

Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư

Ngày 01/09/2020, nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành quy định về việc xử phạt đối với hành vi không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Vậy Bảo hiểm trách nhiệm nghề...

Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật