Cách viết, cách làm đơn ly dị để Tòa án chấp nhận


Ly hôn là sự kiện pháp lý châm dứt quan hệ hôn nhân. Đơn ly hôn là giấy tờ bắt buộc để thực hiện thủ tục ly hôn. Cách viết, viết đơn ly dị như thế nào để Tòa án chấp nhận là vấn đề quan tâm hàng đầu của các đương sự trong vụ việc ly hôn. Qua nội dung bài viết dưới đây Luật Hùng Bách sẽ giải đáp cho bạn đọc những thắc mắc liên quan đến đơn ly hôn. Để tìm hiểu rõ hơn và được tư vấn trực tiếp, bạn đọc có thể liên hệ tới tổng đài theo số 0979.890.858 (Zalo).

Mẫu đơn ly dị để Tòa án chấp nhận.

Pháp luật hiện hành quy định mẫu đơn ly dị phải tuân thủ mẫu chuẩn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP (sửa đổi bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP). Theo đó, trường hợp ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương sẽ áp dụng 02 biểu mẫu khác nhau gồm: Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện và Mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Cách viết, cách làm đơn ly dị để Tòa án chấp nhận.
Luật sư tư vấn cách viết đơn ly hôn, hỗ trợ soạn đơn ly hôn: 0979.890.858 (Zalo).

Đối với thuận tình ly hôn.

Căn cứ mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………………………………………………………………….………..

Họ tên người yêu cầu:

 1. Tên chồng: ………………………………….. Sinh năm: …………………………………………………………..……….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

 1. Tên vợ: ………………………………….. Sinh năm: ………………………………………………………….…………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau:

 1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:
 •  Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………………………………………………………….
 •  Về con chung:……………………………………………………………………………………………………………….…….
 •  Về tài sản chung: ……………………………………………………………………………………………………….……….
 •  Về công nợ:………………………………………………………………………………………………………………..……….
 1. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ……………………………………………….….
 2. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:……………………………………………………
 3. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:……….………..
 4. Thông tin khác:………………………………………………………………………………………………………..…………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

 1. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản chứng thực)
 2. Giấy xác nhận thông tin cư trú (Bản chứng thực)
 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
 4. Giấy đăng ký kết hôn
 5. Một số giấy tờ khác có liên quan

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

 

                    NGƯỜI YÊU CẦU

 

                  Vợ                                                            Chồng

Đối với ly hôn đơn phương.

Căn cứ mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện của Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………


ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) …………………………………………………..…………………….………..

Người khởi kiện:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):……………………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Toà án nhân dân (1)………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1.Về quan hệ hôn nhân: (2) …………………………………………………………………………………………………………………….

2. Về con chung: (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về tài sản : (4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về công nợ: (5) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

 1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
 2. Giấy xác nhận thông tin cư trú (Bản chứng thực)
 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
 4. Giấy đăng ký kết hôn
 5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Hướng dẫn cách làm đơn ly dị chuẩn nhất.

 • Phần tên mẫu đơn ly hôn: lựa chon theo 1 trong 2 hình thức ly hôn: Đơn khởi kiện (ly hôn đơn phương) hoặc Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của khách hàng.
 • Phần kính gửi ghi đúng tên Tòa án tiếp nhận, có thẩm quyền thụ lý đơn ly hôn.
 • Phần thông tin người yêu cầu ly hôn: Điền đầy đủ thông tin của người yêu cầu về họ và tên; ngày tháng năm sinh; số CMND/CCCD/Hộ chiếu; địa chỉ; số điện thoại; địa chỉ chính xác nhất.
 • Về quan hệ hôn nhân: Cần trình bày đầy đủ thời gian, quá trình hôn nhân, thời gian sống chung, lý do dẫn đến ly hôn (Do ngoại tình/cờ bạc/bạo hành gia đình hay do mâu thuẫn quan điểm…)
 • Về con cái:
  • Trường hợp đã có con chung cần phải ghi đầy đủ con chung, nguyện vọng ai nuôi, đề nghị nuôi con (nếu có).
  • Trong trường hợp hai vợ chồng đã có thỏa thuận thì cần phải ghi rõ thỏa thuận của hai vợ chồng về con nuôi.
  • Trường hợp không có con chung ghi: Không có
 • Về tài sản:
  • Trong trường hợp vợ chồng đã có thỏa thuận về phân chia tài sản chung cần phải đảm bảo ghi rõ về nội dung thỏa thuận phân chia tài sản chung đó.
  • Nếu không có tài sản thì ghi không có.
  • Nếu không có thỏa thuận thì ghi yêu cầu Tòa án phân chia.
 • Về nợ chung:
  • Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ… và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn.
  • Nếu không có nợ chung ghi: Không có.
  • Nếu có nợ chung nhưng không cần phân chia thì ghi: Nợ chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu Tòa án phân chia.

Tham khảo bài viết chi tiết: Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn thuận tình mới nhất

Cần chuẩn bị những gì để làm đơn ly dị?

Đơn ly hôn cần có nội dung đầy đủ theo mẫu thì Tòa án mới chấp nhận thụ lý. Do đó, căn cứ trên mẫu chuẩn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Người yêu cầu ly hôn cần chuẩn bị các thông tin của: nguyên đơn và bị đơn về họ và tên; địa chỉ; số điện thoại liên lạc; CMND/CCCD;… Tuy nhiên, chỉ có đơn ly hôn thôi thì chưa đủ. Nguyên đơn còn cần chuyển bị các giấy tờ, tài liệu liên quan trong quá trình chung sống vợ chồng tạo thành hồ sơ ly hôn:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính hoặc trích lục).
 • 01 bản sao có chứng thực giấy cư trú của hai vợ chồng.
 • 01 bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của hai vợ chồng.
 • Giấy khai sinh của các con chung (bản sao có chứng thực).
 • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung của vợ chồng như: giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ….

Mua đơn ly dị ở đâu?

Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc người dân phải mua đơn ly dị tại Tòa án. Do đó, người dân có thể tự viết đơn ly hôn hoặc download các mẫu đơn trên mạng. Hoặc mua tại Tòa án nơi có thẩm quyền giải quyết. Hoặc tìm tới các văn phòng luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý soạn thảo đơn ly hôn đơn cử như Luật Hùng Bách với chi phí hợp lý. Các phương thức trên đều giúp bạn có được mẫu đơn ly hôn.

Đơn ly dị phải đảm bảo các nội dung cần thiết theo đúng quy định của pháp luật thì Tòa án mới chấp nhận thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều Tòa án vẫn yêu cầu người dân phải mua mẫu đơn ly hôn có dấu treo tại Tòa.

Liên hệ đến Luật Hùng Bách để được tư vấn và cung cấp mẫu đơn chuẩn quy định pháp luật qua số điện thoại/zalo: 0979.890.858.

Cách nộp đơn ly dị nhanh nhất.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về các cách thức nộp mẫu đơn. Người yêu cầu ly hôn có thể nộp đơn ly dị tới Tòa án thông qua 1 trong 3 cách sau đây:

 • Nộp đơn ly hôn tới trực tiếp Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
 • Nộp đơn ly hôn qua đường dịch vụ bưu chính nếu không có điều kiện đến tận nơi;
 • Nộp qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (tùy từng Tòa án tiếp nhận cách này).

Bạn có thể lực chọn một trong các cách trên để nộp đơn ly hôn tới Tòa án. Nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện sẽ thuận tiện nếu bạn không có điều kiện đến tận nơi, không sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, cách này không đảm bảo, đơn có thể bị thất lạc, mất đơn ly dị trong quá trình vận chuyển. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án mới gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Trường hợp nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án hiện nay không phổ biến vì chỉ có một số Tòa án hỗ trợ phương án này.

Nộp đơn ly hôn trực tiếp được coi là phương án tiện ích và phổ biến hơn hai cách trên. Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

Mua đơn ly dị chuẩn nhất hết bao nhiêu tiền?

Theo như quy định, đơn chỉ cần có đầy đủ các nội dung thông tin cần thiết theo mẫu thì Tòa án chấp nhận thụ lý. Do đó, không có một quy định nào về mức giá cụ thể của giấy ly hôn, đơn ly dị.

Bạn có thể mua giấy ly hôn ở Tòa án, download mẫu đơn trên mạng hoặc tự viết đơn ly dị. Mức giá đơn ly hôn của Tòa án phụ thuộc vào nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Hiện nay, các văn phòng luật sư, dịch vụ pháp lý cung cấp dịch vụ soạn thảo đơn ly hôn nhanh chóng. Chi phí soạn thảo đơn ly hôn giao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: quy chế của văn phòng; yêu cầu của khách hàng, tính chất vụ việc cần soạn đơn;…

Luật Hùng Bách với nhiều luật sư kinh nghiệm trong soạn thảo đơn ly hôn, hợp đồng luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng giải quyết các thủ tục ly hôn một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất, chỉ từ 300.000 đồng. Liên hệ tới chúng tôi theo số điện thoại sau: 0979.890.858 (zalo).

Tham khảo bài viết chi tiết: Mua đơn ly hôn bao nhiêu tiền.

Dịch vụ Luật sư soạn đơn ly dị để Tòa án chấp nhận.

Luật Hùng Bách là đơn vị Luật sư ly hôn, cung cấp dịch vụ ly hôn trên phạm vi cả nước có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, chuyên về hôn nhân gia đình. Chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo, tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục ly hôn bao gồm:

 • Soạn thảo, cung cấp mẫu đơn ly hôn đúng chuẩn theo quy định pháp luật.
 • Tư vấn, xác định trường hợp có thể thực hiện thủ tục ly hôn theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn, lên phương án giải quyết ly hôn phù hợp với từng vụ việc cụ thể;
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ ly hôn vắng mặt, hồ sơ ly hôn trực tuyến;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ trong các trường hợp ly hôn thiếu giấy tờ, ly hôn một bên không hợp tác;… mà khách hàng không thể tự mình thu thập;,viết đơn ly dị theo mẫu chuẩn.
 • Tư vấn cách giành quyền nuôi con khi ly hôn. Tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi giành quyền nuôi con tại Tòa án;
 • Tư vấn, hỗ trợ phân chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn;
 • Giải quyết tranh chấp phân chia tài sản khi ly hôn.

Liên hệ Luật sư ly hôn – Luật Hùng Bách.

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách về nội dung Cách viết, cách làm đơn ly dị để Tòa án chấp nhận. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn về vấn đề viết đơn ly dị, hỗ trợ thủ tục ly hôn, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách theo một trong các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *