Như vậy, di chúc của ông bạn hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Di chúc của ông bạn chỉ có giá trị pháp lý khi có sự chứng kiến của người làm chứng khách quan không thuộc một trong những trường hợp quy định tại điều 632 Bộ luật dân sự. Nếu anh em bố bạn muốn chia di sản thừa kế thì phải làm đơn yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế theo pháp luật.