Một bên không chia tài sản theo bản án ly hôn


Trên thực tế rất nhiều trường hợp sau khi ly hôn. Một bên không chịu chia tài sản theo bản án, quyết định ghi nhận sự thỏa thuận của vợ chồng. Vậy cần làm gì khi một bên không chịu chia tài sản theo bản án ly hôn? Thủ tục yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn được thực hiện như thế nào? Trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Bách sẽ hướng dẫn bạn đọc các vấn đề về chia tài sản theo bản án ly hôn theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu cần tư vấn rõ hơn về trường hợp của mình. Bạn đọc có thể liên hệ tới Hotline 0983.499.828 (Zalo) để được Luật sư tư vấn cụ thể.

Thi hành án ly hôn là gì?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Theo đó, có thể hiểu, khi có bản án, quyết định ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì quan hệ vợ, chồng sẽ chấm dứt. Đây cũng là quy định về thời điểm chấm dứt hôn nhân nêu tại khoản 1 Điều 57 Luật Hôn nhân và Gia đình:

“Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật”.

Thi hành án dân sự là hoạt động do cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án và các chủ thể khác trong việc thực hiện các bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án.

Một bên không chịu chia tài sản theo bản án
Tư vấn cách giải quyết khi một bên không chia tài sản theo bản án: 0983.499.828 (Zalo)

Dựa trên các khái niệm nêu trên, có thể hiểu thi hành án ly hôn là hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự. Người được thi hành án, người phải thi hành án và các chủ thể khác trong việc thực hiện bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực của tòa án.

Làm gì khi một bên không chịu thi hành bản án ly hôn?

Tình huống yêu cầu tư vấn.

Ngày 10/6/2022, Luật sư Luật Hùng Bách nhận được yêu cầu tư vấn như sau:

Chào Luật sư Luật Hùng Bách. Tôi và vợ đã ly hôn được 3 tháng. Khi ly hôn chúng tôi thỏa thuận tài sản là ngôi nhà sẽ được chia đôi cho hai vợ chồng. Vợ tôi được quyền sử dụng căn nhà nhưng phải thanh toán phần chênh lệch cho tôi 700 triệu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay. Vợ tôi vẫn không thực hiện các nghĩa vụ theo phán quyết của Tòa án trong bản án ly hôn.

Toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng tôi trong thời kỳ hôn nhân vẫn do vợ tôi quản lý và sử dụng. Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu phân chia theo đúng nội dung bản án nhưng vợ tôi cố tình lảng tránh, viện đủ mọi lý do và không thực hiện. Vậy xin hỏi Luật sư, tôi cần làm gì khi một bên không chia tài sản theo bản án ly hôn như trên? Mong Luật sư giải đáp.

Luật sư tư vấn yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn.

Trường hợp trên, Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách xin giải đáp như sau:

Luật thi hành án dân sự ghi nhận quyền yêu cầu thi hành án của người được thi hành án. Theo đó, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Như vậy, trường hợp vợ bạn không chịu chia tài sản theo bản án ly hôn thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền giải quyết. Theo đó, khi có quyết định thi hành án thì người phải thi hành án là tự nguyện thi hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Hết thời hạn tự nguyện thi hành án. Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án (có tài sản) mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Đơn yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn.

Về bản chất, đơn yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn là đơn yêu cầu thi hành án dân sự. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp.

                                                                                                   Mẫu số: D 04-THADS

                                                                                            (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP

                                                                                                   ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

 

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ………………………………………..địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……………………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                  …………. ngày …. tháng  …. năm 20……

 Người yêu cầu thi hành án                                              (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

Theo đó, mẫu đơn yêu cầu chia tìa sản theo bản án ly hôn gồm các phần sau:

 • Một là, phần quốc hiệu, tiêu ngữ và thông tin. Trong đó phần thông tin bao gồm Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú); Họ tên người được thi hành án và họ tên người phải thi hành án.
 • Hai là, phần nội dung yêu cầu thi hành án. Ở phần này, người được thi hành án sẽ trình bày lý do yêu cầu thi hành án. Đối với vấn đề một bên không chịu chia tài sản theo bản án ly hôn thì sẽ trình bày nội dung yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn của Tòa án.
 • Ba là, thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án. Nội dung phần này nhằm đánh giá khả năng thi hành án của người phải thi hành án.
 • Bốn là, các tài liệu kèm theo. Trong đó bao gồm: Bản án, Quyết định số … ngày…tháng…năm … của Tòa án; Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có); Tài liệu có liên quan khác.

Hồ sơ yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn gồm những gì?

Chào luật sư! Tôi và chồng ly hôn năm 2020, khi ly hôn chúng tôi đã thỏa thuận phân chia tài sản chung rõ ràng. Cụ thể, chiếc xe ô tô mà vợ chồng đã mua trong thời kỳ hôn nhân sẽ được chia đôi giá trị. Tôi nhận xe, và có trách nhiệm trả cho chồng cũ 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tôi thanh toán cho chồng 300 triệu thì chồng tôi lại gây khó khăn, không chịu giao xe cho tôi để thực hiện thủ tục sang tên.

Theo tôi được biết, trường hợp chồng không chịu chia tài sản theo bản án ly hôn đã có hiệu lực thì vợ có thể thực hiện thủ tục thi hành án ly hôn để yêu cầu chồng phải thi hành theo nội dung bản án. Tuy nhiên vì không am hiểu rõ lắm quy định của pháp luật nên tôi không biết cần phải chuẩn bị những gì để thực hiện thủ tục. Vì vậy, mong Luật sư tư vấn giúp tôi về hồ sơ ly hôn, xin cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn hồ sơ yêu cầu thi hành án ly hôn.

Khi gặp phải trường hợp một bên không chia tài sản theo bản án ly hôn, người yêu cầu cần phải chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan, bao gồm:

 • Bản án, quyết định ly hôn của Tòa án;
 • Đơn yêu cầu thi hành án ly hôn;
 • Hồ sơ, tài liệu về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;
 • Tài liệu có liên quan khác thể hiện một bên có hành vi cản trở, gây khó khăn khi bạn bên còn lại yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn.

Thủ tục yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn.

Tình huống yêu cầu tư vấn.

Ngày 13/06/2021, Luật Hùng Bách nhận được yêu cầu tư vấn như sau:

Chào Luật sư Luật Hùng Bách! Tôi và chồng đã ly hôn theo bản án số 1xx/2021/DS-ST của Tòa án nhân dân quận Đống Đa. Tài sản chung của vợ chồng chúng tôi gồm một thửa đất có diện tích 300m2. Trong nội dung bản án, tòa án quyết định mảnh đất trên của vợ chồng sẽ được chia đôi. Tôi được nhận giá trị thửa đất trên bằng tiền là 800 triệu đồng.

Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu nhưng chồng tôi vẫn không chịu hoàn trả cho tôi giá trị thửa đất nêu trên theo nội dung bản án của Tòa án. Tôi được biết pháp luật quy định tôi có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự chia tài sản theo bản án ly hôn. Vậy thủ tục yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn được thực hiện như thế nào? Mong Luật sư giải đáp.

Luật sư tư vấn thủ tục yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn.

Chào bạn! Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách xin được giải đáp nội dung thắc mắc của bạn như sau: Trong trường hợp một bên không chịu chia tài sản theo bản án ly hôn, bên còn lại có quyền thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành án  theo các bước dưới đây.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Khi yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn, người yêu cầu cần phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, tài liệu liên quan như hướng dẫn nêu trên. Đây là bước rất quan trọng. Nếu người yêu cầu chuẩn bị không đầy đủ, hoặc thiếu thông tin, thông tin có sai sót sẽ dẫn đến việc Cơ quan thi hành án ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, gây kéo dài về thời gian cho người có yêu cầu.

Bước 2. Nộp đơn yêu cầu thi hành án ly hôn.

Khi gặp phải trường hợp một bên vợ/chồng không chia tài sản theo bản án lý hôn. Người yêu cầu gửi đơn yêu cầu đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền giải quyết.

Đương sự có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác nộp đơn yêu cầu chia tài sản theo bản án, quyết định ly hôn của Tòa án thông qua các hình thức:

 • Nộp đơn trực tiếp tới Chi cục thi hành án;
 • Gửi đơn yêu cầu thi hành án ly hôn qua đường bưu điện;
 • Trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự.

Bước 3. Cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

 • Cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu chia tài sản theo bản án.
 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án. Sau khi ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công Chấp hành viên thực hiện các trình tự thủ tục thi hành án.
 • Chấp hành viên tiến hành gửi Quyết định về thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.

Bước 4. Thi hành án ly hôn.

Thời hạn tự nguyện thi hành án của người phải thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành “xác minh điều kiện thi hành án”.

Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án (có tài sản) mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Chấp hành viên sẽ thực hiện các quy trình thủ tục định giá, bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án để thi hành án cho người yêu cầu.

Yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn hết bao nhiêu tiền?

Khi yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn, chi phí đầu tiên mà người yêu cầu cần phải chịu phí yêu cầu thi hành án. Đối tượng phải nộp phí thi hành án dân sự là:

“Người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án,….”

Chi phí yêu cầu khi một bên không chia tài sản theo bản án ly hôn:

Số tiền, giá trị tài sản thực nhậnMức phí thi hành án dân sự
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng.3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận.
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng.150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng.190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng.
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng.220.000.000 đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng.
Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng.245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng.

Lưu ý, đối với vụ việc chia tài sản khi ly hôn chỉ cần một trong các bên có yêu cầu thi hành án, thì người được cơ quan thi hành án dân sự giao tiền, tài sản thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự tương ứng với giá trị tiền, tài sản thực nhận.

Ví dụ.

Trong bản án của Tòa án giải quyết ly hôn giữa ông A và bà B. Trong phần chia tài sản ly hôn, ông A được nhận nhà trị giá là 1 tỷ đồng và phải thanh toán cho bà B 500.000.000 đồng. Trong trường hợp này, số phí thi hành án dân sự mà các bên phải nộp được tính trên giá trị tài sản thực nhận của từng người, cụ thể như sau:

Số phí thi hành án dân sự ông A, bà B phải nộp là: 3% x 500.000.000 đồng = 15.000.000 đồng.

Ngoài ra, tùy từng vụ việc mà người yêu cầu thi hành án còn có thể mất thêm một số chi phí như: chi phí thuê luật sư giải quyết yêu cầu thi hành án ly hôn; chi phí đi lại, thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ;…

Dịch vụ luật sư tư vấn, giải quyết yêu cầu thi hành án ly hôn.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đặc biệt là thi hành bản án hôn nhân. Công ty Luật Hùng Bách tự tin có thể giải đáp vấn đề liên quan đến thi hành bản án ly hôn mà khách hàng đang gặp phải. Công ty Luật Hùng Bách sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết thủ yêu cầu thi hành án tại cơ quan có thẩm quyền một cách nhanh chóng. Bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng khi một bên không chia tài sản theo bản án ly hôn với các hoạt động như sau:

 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu thi hành án;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và các giấy tờ liên quan về việc yêu cầu thi hành án ly hôn;
 • Nhận ủy quyền nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục thi hành án cho khách hàng;
 • Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục yêu cầu thi hành án cho đến khi hoàn tất;
 • Luật sư tư vấn và bảo vệ quyền lợi ích hơp pháp cho khách hàng khi có tranh chấp liên quan;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan.

Thông tin liên hệ Luật sư.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “Một bên không chia tài sản theo bản án ly hôn phải làm sao?”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng! 

ĐT.
5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *