Không có đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định

Hôn nhân là gì? Chế độ hôn nhân theo quy định pháp luật hiện hành

Tuy nhiên Hôn nhân là gì? Hôn nhân có đặc điểm như thế nào và

Thực trạng hôn nhân ở Việt Nam hiện nay

Dưới sự tác động của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội quan

Chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam hiện nay

Trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, chế độ hôn nhân được xây dựng

Thủ tục yêu cầu tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng

Kết hôn là thủ tục bắt buộc để nam nữ được công nhận là vợ

Chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có bị xử phạt

Hiện nay cuộc sống ngày càng phát triển, tư tưởng xã hội ngày càng thoáng,

Không đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, để vụ án ly hôn được Tòa án