Mua giấy ly hôn, quyết định ly hôn giả có được không?

Hiện nay, một số người vì muốn có Quyết định công nhận thuận tình ly

Có được kháng cáo quyết định thuận tình ly hôn?

Quan hệ vợ chồng được xác lập thể hiện thông qua giấy đăng ký kết

Khi nào bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật?

Giấy quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật của Tòa án là giấy

Mẫu đơn xin trích lục bản án, quyết định ly hôn

Pháp luật quy định về việc xin sao lục bản án ly hôn như thế

Dịch vụ xin trích lục bản án, quyết định ly hôn

Hiện nay, vì nhiều lý do mà sau khi nhận bản án, quyết định ly