05 kinh nghiệm cần lưu ý khi kết hôn với người nước ngoài

Đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý xác lập quan hệ hôn nhân

Xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn có được không?

Xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn có được không? Làm nào để cấp

Thủ tục đăng ký kết hôn mới nhất

Kết hôn là việc trọng đại trong cuộc đời con người nên khi tiến tới

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Tại Việt Nam, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài có khác

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn online qua mạng mới nhất

Hiện nay, quy định của pháp luật Việt Nam yêu cầu các bên muốn đăng

Thủ tục đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán

Hiện nay, người Việt Nam có xu hướng ra nước ngoài học tập và sinh

2 Comments

Thủ tục kết hôn hợp pháp với người nước ngoài

Hiện nay, do thiếu am hiểu pháp luật nên nhiều người đã kết hôn với

Thủ tục đăng ký kết hôn với công an

Thủ tục kết hôn với công an là thủ tục khá phức tạp. Vì đây