Luật giành quyền nuôi con sau khi ly hôn


Khi đã có quyết định, bản án ly hôn của Tòa án vợ/chồng sẽ chấm dứt qua hệ hôn nhân. Cùng với đó, các vấn đề về tài sản chung, con cái cũng được giải quyết. Tuy nhiên nhiều trường hợp sau khi ly hôn, vấn đề con chung lại xảy ra tranh chấp. Vậy, sau khi ly hôn muốn giành lại quyền nuôi con có được không? Quy định pháp luật về quyền nuôi con như thế nào? Luật Hùng Bách sẽ làm rõ các vấn đề này qua bài viết: “Luật giành quyền nuôi con sau khi ly hôn”. Liên hệ Luật Hùng Bách theo số điện thoại 0983.499.828 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ cụ thể. 

Nộp đơn ở đâu để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn?

Quy định chung về quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ đối với con sau ly hôn.

Tại Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định rõ về quyền và nghĩa vụ này. Theo đó, việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Pháp luật đã có quy định cụ thể. Cha, mẹ dù có ly hôn thì vẫn có quyền và nghĩa vụ đối với con chung. Đó là nghĩa vụ dạy dỗ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên hoặc con thành niên nhưng bị mất năng lực hành vi dân sự. Người có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con phải đảm bảo cho con có môi trường phát triển bình thường.

Khi được quyền nuôi con, người vợ hoặc chồng không đáp ứng được môi trường sống tối thiểu hoặc có hành vi ngược đãi con,… Người còn lại hoàn toàn có quyền dành lại quyền nuôi con. Việc đòi lại quyền này có thể thông qua thỏa thuận hoặc khởi kiện ra Tòa. Tranh chấp về quyền nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng.

Nộp đơn ở đâu để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn?

Nộp đơn ở đâu để giành quyền nuôi con say khi ly hôn? Vấn đề này được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự.

Cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo đó, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp hoặc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Đồng thời, điểm i khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

i) Tòa án nơi một trong các bên thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì Tòa án nơi người con đang cư trú có thẩm quyền giải quyết;

Như vậy, việc thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn có thể là vụ án tranh chấp hoặc là sự thỏa thuận của các bên.

 • Trường hợp vợ/chồng thống nhất đạt được sự thỏa thuận với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì Tòa án nơi một trong hai bên vợ/chồng cư trú, làm việc đều có thẩm quyền giải quyết. Vợ/chồng có thể thống nhất lựa chọn nơi giải quyết cho phù hợp với điều kiện của mình.
 • Trường hợp vợ/chồng không thống nhất được với nhau, chỉ một bên có yêu cầu muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con thì bắt buộc phải làm đơn khởi kiện như một vụ tranh chấp thông thường. Trường hợp này Tòa án nhân dân nơi con đang cư trú sẽ có thẩm quyền giải quyết.

Quy định về Luật giành quyền nuôi con sau khi ly hôn mới nhất hiện nay.

Quyền giành quyền nuôi con sau khi ly hôn mới nhất hiện nay.

Khi vợ, chồng ly hôn đã có quyết định hoặc bản án của Tòa về việc chấm dứt quan hệ hôn nhân và xác định quyền nuôi con. Lúc này quan hệ vợ chồng đã chấm dứt. Tranh chấp giành quyền nuôi con sau khi ly hôn sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng. Vậy khi có tranh chấp, những ai có quyền khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết? Việc xác định ai có quyền yêu cầu giành quyền nuôi con sau khi ly hôn đã được pháp luật quy định cụ thể.

Tại khoản 1 và khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Người có quyền giành quyền nuôi con gồm:

 • Cha đẻ, mẹ đẻ của người con. Họ là người trực tiếp nuôi hoặc không được trực tiếp nuôi con theo nội dung của bản án/quyết định của Tòa án. Quyết định/ bản án này đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên vì những lý do nhất định dẫn đến có yêu cầu đòi lại quyền nuôi con.
 • Người thân thích của đứa trẻ.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình. Đây là trường hợp khá hiếm.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.
 • Hội liên hiệp phụ nữ.
Luật giành quyền nuôi con sau khi ly hôn
Liên hệ tư vấn Luật giành quyền nuôi con sau khi ly hôn: 0983.499.828 (Zalo)

Căn cứ chấm dứt việc nuôi con.

Để yêu cầu Tòa án giải quyết về việc giành quyền nuôi con sau khi đã ly hôn. Người yêu cầu phải có căn cứ chấm dứt quyền nuôi con của người đang trực tiếp nuôi con. Chỉ khi có căn cứ chấm dứt việc nuôi con Tòa mới có thể giải quyết theo yêu cầu. Các căn cứ chấm dứt việc nuôi con được quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình  như sau:

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con dựa trên căn cứ khi người đang trực tiếp nuôi dưỡng đứa trẻ không còn đủ điều kiện chăm sóc con. Song song với việc chứng minh người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện nuôi con thì người có yêu cầu giành quyền nuôi con sau khi ly hôn cũng cần đảm bảo, chứng minh mình có đủ điều kiện chăm sóc con. Đồng thời nếu rơi vào trường hợp con trên 7 tuổi thì lựa chọn của con cũng là một căn cứ xem xét. Như vậy, để xác định về điều kiện trực tiếp chăm sóc con dựa vào rất nhiều yếu tố.

Luật tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn – Liên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết 0983.499.828 (Zalo)

Mẫu đơn kiện đòi quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Mẫu đơn kiện đòi quyền nuôi con sau khi ly hôn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân……………………………………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………..                              Sinh năm: …………………………………………………………………

CCCD/CMND số: …………………..  do………………………… cấp ngày ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Là …………. của cháu…………………………..      Sinh năm: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

Tôi và chị …………………………………………..có đăng ký kết hôn với nhau, ly hôn  năm ……………………………..tại …………………………………………….. Tòa án đồng ý cho chúng tôi ly hôn tại Bản án/Quyết định số….

Chúng tôi có……… con chung, thông tin của cháu là …………………… Theo Bản án/Quyết định ly hôn số ……………….Tòa án cho……………………………….được quyền nuôi con.

Tuy nhiên đến nay tôi nhận thấy……………………………… không còn đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, thường xuyên. Sự việc này thể hiện ở  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…….ngày…,tháng…,năm…

                                                                                                                                       Người làm đơn

Hướng dẫn cách viết đơn kiện đòi quyền nuôi con khi ly hôn.

Luật Hùng Bách xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn cách viết đơn kiện đòi quyền nuôi con sau khi ly hôn.

 • Phần hình thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nơi bị đơn cư trú: Điền tên Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi bị đơn cư trú.
 • Thông tin của người khởi kiện. Ghi rõ tên, địa chỉ và nơi làm việc của nguyên đơn.
 • Thông tin của người bị khởi kiện: Ghi rõ tên, địa chỉ và nơi làm việc của nguyên đơn.
 • Về nội dung: Cần trình bày, quá trình ly hôn và nội dung quyền nuôi con đã được Tòa án xác định trong Bản án/Quyết định ly hôn Tòa đã tuyên trước đó.
 • Trong đơn cũng cần ghi rõ lý do yêu cầu, nêu các căn cứ về việc người được nuôi dưỡng hiện nay không còn đủ điều kiện nuôi con. Đồng thời, chứng minh điều kiện nuôi con của người khởi kiện yêu cầu. Việc chứng minh người đang nuôi dưỡng con không còn đủ điều kiện là điều quan trọng để Tòa giải quyết.
 • Cam kết của người làm đơn về tính trung thực và chịu trách nhiệm nếu cung cấp thông tin sai sự thật.
 • Cuối đơn ký và ghi rõ họ tên.

Kiện đòi quyền nuôi con sau ly hôn – Liên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết 0983.499.828 (Zalo).

Căn cứ giành cả 2 con sau khi ly hôn.

Để hạn chế tranh chấp, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ, pháp luật hiện nay luôn ưu tiên sự thỏa thuận của cha mẹ về quyền nuôi con sau khi ly hôn, nhưng thực tế không phải lúc nào hai vợ chồng cũng có thể thỏa thuận được vấn đề này. Khi không thỏa thuận được, các bên có thể làm đơn khởi kiện giành quyền nuôi con. Vậy người yêu cầu muốn giành quyền nuôi cả 2 con sau khi ly hôn có được không? Luật quy định như thế nào về trường hợp này?

Với trường hợp vợ/chồng có 02 con chung. Thực tế, Tòa án thường sẽ giao cho mỗi bên nuôi một con. Tuy nhiên, nếu một bên cha, mẹ muốn giành quyền nuôi cả hai con thì Tòa vẫn xem xét. Nếu một bên cha, mẹ muốn giành được quyền nuôi cả 02 con bắt buộc phải chứng minh bản thân có đầy đủ điều kiện để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho con về mọi mặt. Căn cứ để xác định quyền lợi mọi mặt của con bao gồm:

Thứ nhất, về điều kiện kinh tế.

Cha/mẹ cần phải chứng mình bản thân hoàn toàn có đủ điều kiện để tạo điêu kiện tốt nhất cho con sinh hoạt, học tập thông qua thu nhập hàng tháng, tài sản, nhà cửa ổn định… Bên nào có điều kiện vượt trội hơn sẽ giành được ưu thế hơn.

Thứ hai, điều kiện tinh thần.

Điều kiện về tinh thần sẽ được chứng minh dựa trên khả năng sắp xếp thời gian cho con. Đó là thời gian chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ con. Hiện nay, trình độ học vấn, văn hóa, tính cách …. của cha, mẹ cũng được xem xét để xác định. Bởi trong sự phát triển ổn định của trẻ không thể thiếu phương pháp dạy dỗ và môi trường con lớn lên.

Thứ ba, các điều kiện khác.

Bên cạnh hai điều kiện được kể trên, nơi cư trú, môi trường cha/mẹ đang sinh sống cũng là một căn cứ Tòa xem xét. Đặc biệt là sức khỏe của cha/mẹ. Khi giành quyền nuôi cả hai con, người yêu cầu cần đưa ra nhiều điều kiện vượt trội hơn người còn lại để chứng minh khả năng của mình.

Đặc biệt là có thể đưa ra lý do thuyết phục về yêu cầu giành quyền nuôi con của mình. Nếu chứng minh người đang trực tiếp nuôi dưỡng không đủ điều kiện để chăm sóc con nữa, Ví dụ như: không có thu nhập đủ để nuôi dạy 02 người con, Không tạo cho con môi trường tốt nhất hoặc có hành vi bạo lực gia đình,… sẽ là một lợi thế lớn đối với người có yêu cầu. Các tài liệu chứng minh cần được gửi đến Tòa kèm với đơn khởi kiện.

Luật quy định bố mẹ không được quyền nuôi con trong trường hợp nào?

Luật quy định bố mẹ không được quyền nuôi con trong trường hợp nào? Là câu hỏi Luật Hùng Bách thường xuyên nhận được. Vậy, Luật có quy định cụ thể các trường hợp bố mẹ không được quyền nuôi con?

Cha mẹ không đủ điều kiện để nuôi con.

Tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nêu rõ:

Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Theo quy định, nếu cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì người nuôi con sẽ là người giám hộ. Các điều kiện để nuôi con đã được Luật Hùng Bách xác định rõ trong nội dung bài viết này.

Đây cũng là quy định được nêu tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự, người được giám hộ là người:

Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

Như vậy, bố mẹ không được quyền nuôi con trong trường hợp:

 • Cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền với con.
 • Cha, mẹ không có điều kiện để chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ.

Khi bố mẹ có những hành vi cụ thể được pháp luật quy định.

Căn cứ Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình 2014, nếu cha/mẹ có những hành vi:

 • Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
 • Phá tán tài sản của con.
 • Có lối sống đồi trụy.
 • Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Khi cha/mẹ có những hành vi được quy định tại điều trên, cha hoặc mẹ sẽ không quyền nuôi con dù có đầy đủ các điều kiện được như tài chính, sức khỏe, thời gian để chăm sóc con.

Bằng chứng kiện đòi quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Bằng chứng kiện đòi quyền nuôi con sau khi ly hôn là những tài liệu, giấy tờ chứng minh người nuôi dưỡng hiện tại không còn đủ khả năng nuôi dưỡng con và những tài liệu, chứng cứ chứng minh người yêu cầu có đủ điều kiện nuôi dưỡng con. Bằng chứng kiền đòi quyền nuôi con khi ly hôn thể hiện ở những nội dung sau:

Có bằng chứng người đang trực tiếp nuôi con có những hành vi quy định tại Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình.

Điều 85 là một căn cứ quan trọng để giành lại quyền nuôi con sau khi ly hôn. Đặc biệt khi các đương sự đều có điều kiều kiện nuôi dưỡng tương tự nhau. Như đã phân tích ở mục trên của bài viết, đó là các hành vi:

 • Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
 • Phá tán tài sản của con.
 • Có lối sống đồi trụy.
 • Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Như vậy, khi phát hiện người đang nuôi dưỡng con có các hành vi như trên, khả năng giành lại được quyền nuôi con là rất cao. Tuy nhiên xét cho cùng, khởi kiện giành lại quyền nuôi con cũng được giải quyết theo thủ tục tố tụng. Khi phát hiện ra hành vi này, người có yêu cầu phải có đầy đủ bằng chứng chứng minh, bằng chứng kiện đòi quyền nuôi con sau khi ly hôn này là rất quan trọng.

Bằng chứng này có thể là: bản án có hiệu lực của Tòa án; hình ảnh/video chứng minh; lời khai, ý kiến của những người làm chứng, người biết việc; ý kiến của chính người đang trực tiếp nuôi con;…

Yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn – Liên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết 0983.499.828 (Zalo)

Có bằng chứng người đang trực tiếp nuôi con không còn đáp ứng điều kiện khác để nuôi con.

Nếu không chứng minh người nuôi dưỡng có hành vi quy định Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình. Người yêu cầu có thể lựa chọn phương án khác. Đó là dựa trên căn cứ người đang nuôi dưỡng không còn đủ điều kiện nuôi dưỡng con trực tiếp. Các bằng chứng đó sẽ bao gồm:

Người nuôi dưỡng mất đi thu nhập đảm bảo nuôi dưỡng, chăm sóc con.

Thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng cha, mẹ cần chứng minh khi muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn, bởi chỉ khi cha/mẹ có một cuộc sống đảm bảo vè kinh tế thì mới có điều kiện để nuôi dưỡng con. Nhiều trường hợp khi ly hôn, người được trực tiếp nuôi dưỡng con do có nguồn thu nhập tốt. Nhưng sau nay vì một lý do nào đó nguồn thu nhập này bị suy giảm hoặc không còn.

Người yêu cầu phải chứng minh được tình hình kinh tế của người đang nuôi con. Việc chứng minh này không phải dễ dàng. Do thu nhập của mỗi người là những vấn đề mang tính cá nhân, bảo mật. Hơn nữa, nếu đó là vấn đề mang tính bất lợi thì rất khó để người đang nuôi con trực tiếp cung cấp trong quá trình khởi kiện tại Tòa án.

Bên cạnh việc chứng minh tình trạng tài chính không ổn định của người đang nuôi dưỡng thì người khởi kiện cũng cần chứng minh tình hình thu nhập của bản thân. Thu nhập này sẽ đảm bảo nuôi con như: bảng lương; sổ đóng bảo hiểm xã hội; doanh thu bán hàng;… Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người có tài chính tốt hơn sẽ giành được quyền nuôi con, nhưng đây cúng là một điều mang lại lợi thế cho người khởi kiện.

Không có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con.

Khi trẻ em được nuôi dưỡng trong một môi trường có đầy đủ sự quan tâm, dạy dỗ của cha/mẹ thì đứa trẻ sẽ lớn lên khỏe mạnh, tinh thần ổn định, phát triển mọi mặt. Nhiều trẻ em hiện nay lớn lên do thiếu tình yêu thương của bố mẹ, tạo điều kiện dẫn đến hình thành những thói hư, tật xấu. Vì vậy, nếu người khởi kiện chứng minh người còn lại không có điều kiện, thời gian chăm sóc, dạy dỗ con như: thường xuyên đi về khuya, hay đi công tác nhiều ngày; con để cho ông bà, người nhà nuôi;…

Dù người đó có nền tảng tài chính tốt hơn thì cũng khó để đảm bảo quyền nuôi con của mình. Ngoài các yếu tố về vật chất và tinh thần, nhiều khi người yêu cầu cũng cần phải chứng minh các điều kiện khác. Việc đưa ra các bằng chứng kiện đòi quyền nuôi con sau ly hôn cần được chuẩn bị thật đầy đủ. Việc tìm kiếm các bằng chứng này thường mất nhiều thời gian, khá phức tạp. Nếu cần được tư vấn quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn – 0983.499.828 (Zalo).

Dịch vụ Luật sư giành quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Dịch vụ luật sư ly hôn giành quyền nuôi con.

Là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Luật Hùng Bách sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục giành quyền nuôi con sau khi ly hôn với những nội dung gồm:

 • Tư vấn Luật giành quyền nuôi con sau khi ly hôn;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục giành quyền nuôi con sau khi ly hôn;
 • Cung cấp mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn;
 • Hỗ trợ soạn đơn ly hôn và các đơn từ cần thiết khác;
 • Hỗ trợ thu thập bằng chứng giành quyền nuôi con sau khi ly hôn;
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục giành quyền nuôi con sau khi ly hôn;
 • Cử luật sư tham gia giành quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Liên hệ Luật sư ly hôn – Luật Hùng Bách.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Bách về “Luật giành quyền nuôi con sau khi ly hôn“. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn pháp lý về hôn nhân gia đình. Bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *