Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư


Hai năm gần đây, các đồng nghiệp của chúng tôi rất quan tâm loại hình bảo hiểm nghề luật sư. Bởi đây thuộc loại hình bảo hiểm bắt buộc phải tham gia theo quy định của pháp luật hiện hành. Không chỉ luật sư Việt Nam mà luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam cũng phải tham gia. Pháp luật bắt buộc tham gia, vậy nếu không tham gia thì có bị phạt không? Ai bị phạt (luật sư hay tổ chức hành nghề luật sư)? Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp luật sư là bao nhiêu? Mua Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư ở đâu uy tín nhất? Qua bài viết, chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc về loại hình bảo hiểm mới này.

bảo hiểm nghề nghiệp luật sư
Hình ảnh: Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư – MIC

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm; mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Như vậy, luật sư bắt buộc phải tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình hành nghề, đôi khi xảy ra trường hợp luật sư gặp phải những hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nằm ngoài khả năng kiểm soát và có thể phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Khi đó, người tham gia bảo hiểm được bên bảo hiểm bồi thường những thiệt hại về tài chính trong thời hạn và phạm vi gói bảo hiểm mà luật sư tham gia.

Quy định của pháp luật về việc bắt buộc tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (hay Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc một trong các loại hình bảo hiểm bắt buộc. Nội dung này được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Theo đó, các tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại khoản 6 Điều 40 luật Luật sư năm 2006).

Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 52 luật Luật sư năm 2006).

Bên cạnh đó thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài cũng có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 luật Luật sư năm 2006).

Để đảm bảo thực hiện thống nhất nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 3103/BTP-BTTP năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với luật sư.

Mức xử phạt khi không tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là bao nhiêu?

Đây là câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất từ các luật sư đồng nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư  tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Thực trạng tham gia bảo hiểm nghề luật sư:

Thực tế, đã có một số tổ chức hành nghề luật thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ mua bảo hiểm. Bên cạnh đó có nhiều tổ chức, cá nhân hành nghề luật chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này; mặc dù luật đã quy định đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc các luật sư phải tham gia.

Biện pháp xử phạt:

Phạt tiền là hình thức được áp dụng phổ biến trong các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Xét thấy phạt tiền là hiệu quả để xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm nêu trên. Chính phủ đã ban hành nghị định số 82/2020/NĐ-CP với mức tiền phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi của cá nhân, tổ chức bao gồm:

– Hành nghề luật với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;

– Tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức của mình.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với các tổ chức hành nghề luật sư không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020. Do đó, các tổ chức, cá nhân hành nghề luật lưu ý tham gia đầy đủ bảo hiểm luật sư; hay còn được gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật. Mục đích để phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất, giảm thiểu thiệt hại không đáng có xảy ra.

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm. Phạm vi của loại hình bảo hiểm này khá rộng, bao gồm các nội dung sau:

  • MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này;
  • MIC cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của MIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Như vậy, các luật sư tham gia bảo hiểm nghề nghiệp sẽ được an tâm trong công tác; giúp giảm thiểu gánh nặng và ổn định về mặt tài chính nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm.

.

bảo hiểm nghề nghiệp luật sư

Đăng ký mua bảo hiểm nghề Luật sư theo số: 0353.061.816 (Ms. Xuyến – Chuyên viên bảo hiểm Quân đội)

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Mức phí tham gia bảo hiểm nghề luật sư – Bảo hiểm Quân đội

Trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế cũng như nhu cầu của đối tượng khách hàng là luật sư, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã xây dựng mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật mà các luật sư hay các công ty luật có thể tham gia khoảng từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng mỗi năm.

Căn cứ tính phí sẽ được dựa trên mức trách nhiệm bồi thường được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm đối với loại hình bảo hiểm này được MIC xây dựng là 0,4 – 0,5% (chưa bao gồm VAT). Hạn mức trách nhiệm bồi thường của MIC tối thiểu là 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng) và tối đa là 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng).

Nhiều trường hợp các cá nhân, tổ chức hành nghề luật có nhu cầu cung cấp hạn mức bồi thường lớn hơn mức ba tỷ đồng / vụ khiếu nại và cho cả thời hạn bảo hiểm. Khi đó, khách hàng cần gửi yêu cầu của mình cho Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. MIC sẽ xem xét và cân nhắc sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của khách hàng.

Mức khấu trừ bảo hiểm

Mức khấu trừ đối với loại hình bảo hiểm này là 5% giá trị tổn thất thực tế. Tuy nhiên, mức khấu trừ đó không được thấp hơn 5.000.000 VND (năm triệu đồng) đối với mỗi sự cố. Nội dung khấu trừ này được quy định rõ trong Hợp đồng bảo hiểm giữa các bên. Nếu tổn thất vượt quá mức khấu trừ, Bảo hiểm Quân đội có trách nhiệm bồi thường cho luật sư. Số tiền bồi thường bằng số tiền tổn thất thực tế trừ đi mức khấu trừ nêu trong hợp đồng. Số tiền tối đa được bồi thường sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm mà luật sư tham gia.

Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi luật sư mà sẽ tham gia gói bảo hiểm luật sư khác nhau. Luật sư sẽ được hưởng những quyền lợi trong thời hạn, phạm vi gói bảo hiểm mà mình tham gia.

Đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư ở đâu uy tín?

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số đơn vị có cung cấp loại hình bảo hiểm này. Theo đánh giá của chúng tôi, Công ty bảo hiểm Quân đội là đơn vị bảo hiểm nổi bật nhất. Trong đó nổi bật cả về phí bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm và thủ tục đăng ký sản phẩm. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) đã thiết kế gói “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư”. Công ty đã dựa trên những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm truyền thống và có điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng được bảo hiểm là luật sư. Rất nhiều đồng nghiệp đã hoàn toàn tin tưởng và tìm đến MIC để tham gia bảo hiểm nghề nghiệp.

Nếu có nhu cầu, bạn liên hệ theo các phương thức sau để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục:

  1. Gọi điện, nhắn tin trực tiếp theo số điện thoại 0353.061.816 để được hướng dẫn cách thức tham gia;
  2. Liên hệ Zalo/Line theo số 0353.061.816 và để lại nội dung yêu cầu tham gia để được hỗ trợ;
  3. Gửi yêu cầu tới địa chỉ email baohiemluatsumic@gmail.com để được hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia. Nội dung email các bạn cần nêu rõ loại hình bảo hiểm mà mình có nhu cầu tham gia.
  4. Đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp qua Fanpage: Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư.

Các bạn có thể tham khảo thêm về loại hình bảo hiểm này Tại đây

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *