Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư


Ngày 01/09/2020, nghị định số 82/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nghị định này quy định về việc xử phạt đối với hành vi không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Kể từ ngày đó, những vấn đề xoay quanh loại hình Bảo hiểm này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra như: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là gì? Phạm vi bảo hiểm của Bảo hiểm nghề nghiệp luật sư bao gồm những gì? Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư như thế nào?… Bài viết sau đây của Công ty Luật Hùng Bách sẽ giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích về loại hình bảo hiểm này.

phạm vi bảo hiểm nghề luật sư
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư, Công chứng, Thừa Phát Lại

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm; mức phí xử phạt khi không mua bảo hiểm luật sư; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Theo đó, các cá nhân, tổ chức hoạt động nghề nghiệp với tư cách là luật sư phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Trong quá trình hành nghề luật, đôi khi không may xảy ra trường hợp các luật sư gặp phải những hậu quả nghiêm trọng nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và luật sư có thể phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ những tài sản mà mình có. Đây là lúc mà các luật sư cần tới sự hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại về tài chính do những bất cẩn, thiếu sót trong quá trình hành nghề. Khi đó, người tham gia bảo hiểm (Luật sư) được bên bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm) bồi thường. Khoản bồi thường chính là những thiệt hại về tài chính trong thời hạn và phạm vi gói Bảo hiểm. Tuy nhiên, tổng chi phí bồi thường không vượt quá hạn mức trách nhiệm trong gói bảo hiểm tham gia.

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Dựa vào thực tế đời sống và theo các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã xây dựng phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư bao gồm các nội dung chính sau đây:

  • MIC bồi thường cho người được bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại người được bảo hiểm do việc người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này;
  • MIC cũng bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của MIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Như vậy, các luật sư tham gia bảo hiểm sẽ được bên bảo hiểm giúp giảm thiểu gánh nặng, ổn định về mặt tài chính.

Phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Phí tham gia Bảo hiểm nghề nghiệp luật sư – Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế cũng như nhu cầu của đối tượng khách hàng là luật sư, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã xây dựng mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật mà các luật sư hay các công ty luật có thể tham gia khoảng từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng mỗi năm.

Căn cứ tính phí sẽ được dựa trên mức trách nhiệm bồi thường được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư được MIC xây dựng là 0,4%-0,5% (chưa bao gồm VAT). Hạn mức trách nhiệm bồi thường của MIC tối thiểu là 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng) và tối đa là 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng).

Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư có yêu cầu cung cấp hạn mức bồi thường lớn hơn mức ba tỷ đồng/vụ khiếu nại và cho cả thời hạn bảo hiểm, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) sẽ xem xét và cân nhắc sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của từng khách hàng.

Mức khấu trừ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Mức khấu trừ là 5% giá trị tổn thất thực tế nhưng không thấp hơn 5.000.000 VND (năm triệu đồng) đối với mỗi sự cố. Nếu tổn thất vượt quá mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng, Bên bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho Bên được bảo hiểm một khoản tiền bằng số tiền tổn thất thực tế trừ đi mức khấu trừ quy định trong hợp đồng.

Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư mà sẽ tham gia gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư phù hợp và được hưởng những quyền lợi trong thời hạn, phạm vi gói bảo hiểm đó mang lại.

Quy định của pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Xem thêm:  Pháp luật có bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư không?

Bảo hiểm nghề nghiệp luật sư thuộc bảo hiểm bắt buộc.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư hay còn gọi là Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật. Điểm b khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đã quy định cụ thể như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm bắt buộc

2. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật”

Do đó, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư thuộc một trong các loại hình bảo hiểm bắt buộc.

Vậy ai là người đóng phí bảo hiểm luật sư đối với văn phòng/ công ty hành nghề luật sư? Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có phải bỏ chi phí mua bảo hiểm luật sư không? … Các bạn cùng tìm hiểu thông qua các quy định pháp luật sau:

Ai phải bỏ ra chi phí mua bảo hiểm nghề luật sư?

Đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thường theo dạng hợp đồng dịch vụ pháp lý. Các luật sư đó có nghĩa vụ bỏ ra chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư. Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 52 luật Luật sư năm 2006 như sau:

“Điều 52. Quyền, nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý

2. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có các nghĩa vụ sau đây:

d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”

Đối với tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho các luật sư thuộc tổ chức mình. Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư năm 2006 như sau:

“Điều 40. Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư ..

6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.”

Bên cạnh đó thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài cũng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư  hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 luật Luật sư năm 2006); cụ thể như sau:

“Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

2. Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”.

Văn bản hướng dẫn.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 3103/BTP-BTTP năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp luật sư.

Thực trạng:

Thực tế, đã có một số tổ chức hành nghề luật thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ mua bảo hiểm. Bên cạnh đó có nhiều tổ chức, cá nhân hành nghề luật chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này; mặc dù luật đã quy định đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc các luật sư phải tham gia.

Biện pháp:

Phạt tiền là hình thức được áp dụng phổ biến trong các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Xét thấy phạt tiền là hiệu quả để xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm nêu trên. Chính phủ đã ban hành nghị định số 82/2020/NĐ-CP với mức tiền phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi của cá nhân, tổ chức bao gồm:

– Hành nghề luật với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;

– Tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức của mình.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với các tổ chức hành nghề luật sư không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020. Do đó, các tổ chức, cá nhân hành nghề luật lưu ý tham gia đầy đủ bảo hiểm luật sư; hay còn được gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật. Mục đích để phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất, giảm thiểu thiệt hại không đáng có xảy ra.

Phương thức đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số đơn vị có cung cấp loại hình bảo hiểm này. Theo đánh giá của chúng tôi, Công ty bảo hiểm Quân đội là đơn vị bảo hiểm nổi bật nhất. Trong đó nổi bật cả về phí bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm và thủ tục đăng ký sản phẩm. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) đã thiết kế gói “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư”. Công ty đã dựa trên những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm truyền thống và có điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng được bảo hiểm là luật sư. Rất nhiều đồng nghiệp đã hoàn toàn tin tưởng và tìm đến MIC để tham gia bảo hiểm nghề nghiệp.

Nếu có nhu cầu, bạn liên hệ theo các phương thức sau để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục:

  1. Gọi điện, nhắn tin trực tiếp theo số điện thoại 0353.061.816 để được hướng dẫn cách thức tham gia;
  2. Liên hệ Zalo/Line theo số 0353.061.816 và để lại nội dung yêu cầu tham gia để được hỗ trợ;
  3. Gửi yêu cầu tới địa chỉ email baohiemluatsumic@gmail.com để được hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia. Nội dung email các bạn cần nêu rõ loại hình bảo hiểm mà mình có nhu cầu tham gia.
  4. Đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp qua Fanpage: BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý bạn đọc!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *