Pháp luật có bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư không?


Thời gian gần đây, vấn đề tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, thắc mắc của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Và nhiều câu hỏi được đặt ra như pháp luật có bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư hay không? Phí tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư hết bao nhiêu tiền? Mua bảo hiểm nghề luật sư ở đâu?... Thông qua bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc về loại hình bảo hiểm này nhé.

Hình ảnh: Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư, công chứng, thừa phát lại MIC

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm; mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Trong quá trình hành nghề, đôi khi xảy ra trường hợp các luật sư gặp phải những hậu quả nghiêm trọng nằm ngoài khả năng kiểm soát, có thể phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Khi đó, nếu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư thì luật sư được bên bảo hiểm bồi thường những thiệt hại về tài chính trong thời hạn và phạm vi gói bảo hiểm mà họ tham gia.

Pháp luật có bắt buộc mua bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp luật sư không?

Điểm b khoản 2 Điều 8 luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm bắt buộc.

Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

...

b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật”

Như vậy, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc một trong các loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Khoản 6 Điều 40 luật Luật sư năm 2006 quy định:

“ Điều 40. Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

...

6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.”

Điểm d khoản 2 Điều 52 luật Luật sư năm 2006 quy định:

“Điều 52. Quyền, nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý

...

2. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có các nghĩa vụ sau đây:

...

d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Theo đó, các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý và các tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó thì điểm d khoản 2 Điều 73 luật Luật sư năm 2006 quy định:

“Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

2. Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”

Như vậy, các chi nhánh, công ty luật nước ngoài cũng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư thuộc tổ chức mình hành nghề tại Việt Nam theo quy định về kinh doanh bảo hiểm của pháp luật Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 3103/BTP-BTTP năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

Qua đó cho thấy pháp luật đã quy định mọi Luật sư hành nghề tại Việt Nam đều bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật). Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, công ty luật nước ngoài có luật sư hành nghề tại Việt Nam có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư đầy đủ cho các luật sư đó thuộc tổ chức mình theo quy định về kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam.

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Hiện nay, đã có một số cá nhân, tổ chức hành nghề luật thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình. Bên cạnh đó có nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này mặc dù đã được pháp luật quy định là loại hình bảo hiểm bắt buộc.

Để tháo gỡ thực trạng đó, phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến nhất trong các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Để xử phạt các tổ chức, cá nhân nêu trên, Chính phủ đã ban hành nghị định số 82/2020/NĐ-CP với mức tiền phạt như sau:

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi bao gồm:
 

 • Hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;
   
 • Tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức của mình.
   

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với các tổ chức hành nghề luật sư không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình.

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020. Do đó, các tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư cần lưu ý tham gia đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) để phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất và giảm thiểu các thiệt hại không đáng có xảy ra.

Đăng ký Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư theo số điện thoại: 0353.061.816 (Ms. Xuyến - Chuyên viên bảo hiểm Mic)

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Hiện nay trên thị trường mới có một số đơn vị cung cấp sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư. Trong đó theo đánh giá của chúng tôi, Công ty Bảo hiểm quân đội MIC là đơn vị khá nổi bật về phí bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm và thủ tục đăng ký sản phẩm. Dựa theo các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế đời sống, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) đã thiết kế “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư” dựa trên những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm truyền thống và có điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng được bảo hiểm là luật sư. Theo đó, phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư bao gồm các nội dung sau:

 • MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này;
 • MIC cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của MIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Các luật sư tham gia bảo hiểm sẽ được bên bảo hiểm giúp giảm thiểu gánh nặng, ổn định về mặt tài chính.

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế cũng như nhu cầu của đối tượng khách hàng là luật sư, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã xây dựng mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật mà các luật sư hay các công ty luật có thể tham gia khoảng từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng mỗi năm.

Căn cứ tính phí sẽ được dựa trên mức trách nhiệm bồi thường được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư được MIC xây dựng là 0,5% (chưa bao gồm VAT). Hạn mức trách nhiệm bồi thường của MIC tối thiểu là 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng) và tối đa là 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng). Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư có nhu cầu được cung cấp hạn mức bồi thường lớn hơn mức ba tỷ đồng/vụ khiếu nại và cho cả thời hạn bảo hiểm, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) sẽ xem xét và cân nhắc sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của từng khách hàng.

Mức khấu trừ là 5% giá trị tổn thất thực tế nhưng không thấp hơn 5.000.000 VND (năm triệu đồng) đối với mỗi sự cố. Nếu tổn thất vượt quá mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng, Bên bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho Bên được bảo hiểm một khoản tiền bằng số tiền tổn thất thực tế trừ đi mức khấu trừ quy định trong hợp đồng.

Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư mà sẽ tham gia gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư phù hợp và được hưởng những quyền lợi trong thời hạn, phạm vi gói bảo hiểm đó.

 

Hình ảnh: Bảng phí dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư

Phương thức đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Nếu bạn có nhu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư tại công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên Bảo hiểm MIC bằng một trong các phương thức dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

 • Gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại 0353.061.816 để được nhân viên hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia;
 • Gửi yêu cầu tới địa chỉ email baohiemmic.lhb@gmail.com với nội dung yêu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư và để lại số điện thoại để được chúng tôi liên hệ hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia;
 • Đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư MIC qua fanpage: Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư

 

​Nguyễn Xuyến.

CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH - LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 91a đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 306, Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1900 6194

Email : luathungbach@gmail.com

Website: Luathungbach.vn


Đăng ký bảo hiểm Luật sưChia sẻ bài viết facebook.png twitter.png google-plus.png


Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật