Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư


Ngày 01/09/2020, nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành quy định về việc xử phạt đối với hành vi không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Luật sư, Tổ chức hành nghề Luật sư trên cả nước. Vậy Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư là gì? Phí bảo hiểm nghề luật sư hết bao nhiêu tiền? Mua bảo hiểm luật sư ở đâu?... Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để có thêm những thông tin hữu ích về loại hình bảo hiểm này.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm; mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động nghề nghiệp với tư cách là luật sư phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình hành nghề luật, đôi khi xảy ra trường hợp các luật sư gặp phải những hậu quả nghiêm trọng nằm ngoài khả năng kiểm soát, có thể phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Khi đó, người tham gia bảo hiểm được bên bảo hiểm bồi thường những thiệt hại về tài chính trong thời hạn và phạm vi gói bảo hiểm mà họ tham gia.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư

Hình ảnh: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư, công chứng, thừa phát lại.

Quy định của pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc một trong các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Theo đó, các tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại khoản 6 Điều 40 luật Luật sư năm 2006).

Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 52 luật Luật sư năm 2006).

Bên cạnh đó thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài cũng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư  hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 luật Luật sư năm 2006).

Để đảm bảo thực hiện thống nhất nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 3103/BTP-BTTP năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

 

Đăng ký Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư theo số điện thoại: 0353.061.816 (Ms. Xuyến - Chuyên viên bảo hiểm Mic)

Mức xử phạt không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp luật sư

Thực tế hiện nay, đã có một số tổ chức hành nghề luật thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình. Bên cạnh đó có nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này mặc dù đã được pháp luật quy định là loại hình bảo hiểm bắt buộc.

Để tháo gỡ thực trạng đó, phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến nhất trong các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Chính phủ đã ban hành nghị định số 82/2020/NĐ-CP để xử phạt các tổ chức, cá nhân nêu trên với mức tiền phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi bao gồm:

- Hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;

- Tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức của mình.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với các tổ chức hành nghề luật sư không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020. Do đó, các tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư cần lưu ý tham gia đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) để phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất, giảm thiểu các thiệt hại không đáng có xảy ra.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư MIC

Hình ảnh: Bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư MIC

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Hiện nay trên thị trường mới có một số đơn vị cung cấp sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư. Trong đó theo đánh giá của chúng tôi Công ty bảo hiểm quân đội Mic là đơn vị khá nổi bật về phí bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm và thủ tục đăng ký sản phẩm. Dựa theo các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của các Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) đã thiết kế “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư” dựa trên những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm truyền thống và có điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng được bảo hiểm là luật sư. Theo đó, phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư bao gồm các nội dung sau:

  • MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này;
  • MIC cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của MIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Như vậy, các luật sư tham gia bảo hiểm sẽ được bên bảo hiểm giúp giảm thiểu gánh nặng, ổn định về mặt tài chính.

P​hí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế cũng như nhu cầu của đối tượng khách hàng là luật sư, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã xây dựng mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật mà các luật sư hay các công ty luật có thể tham gia khoảng từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng mỗi năm.

Căn cứ tính phí sẽ được dựa trên mức trách nhiệm bồi thường được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư được MIC xây dựng là 0,5% (chưa bao gồm VAT). Hạn mức trách nhiệm bồi thường của MIC tối thiểu là 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) và tối đa là 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng). Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư có yêu cầu cung cấp hạn mức bồi thường lớn hơn mức ba tỷ đồng/vụ khiếu nại và cho cả thời hạn bảo hiểm, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) sẽ xem xét và cân nhắc sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của từng khách hàng.

Mức khấu trừ là 5% giá trị tổn thất thực tế nhưng không thấp hơn 5.000.000 VND (năm triệu đồng) đối với mỗi sự cố. Nếu tổn thất vượt quá mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng, Bên bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho Bên được bảo hiểm một khoản tiền bằng số tiền tổn thất thực tế trừ đi mức khấu trừ quy định trong hợp đồng.

Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư mà sẽ tham gia gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư phù hợp và được hưởng những quyền lợi trong thời hạn, phạm vi gói bảo hiểm đó.

Đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư ở đâu?

Nếu bạn có nhu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư tại công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên Bảo hiểm Mic bằng một trong những phương thức dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

  1. Gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại 0353.061.816 để được nhân viên hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia;
  2. Gửi yêu cầu tới địa chỉ email Baohiemmic.lhb@gmail.com với nội dung yêu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư và để lại số điện thoại để được chúng tôi liên hệ hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia.
  3. Đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư Mic qua Fanpage: Bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư.

 

CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH - LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 91a đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 306, Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1900 6194

Email : luathungbach@gmail.com

Website: Luathungbach.vn


Đăng ký bảo hiểm Luật sưChia sẻ bài viết facebook.png twitter.png google-plus.png


Tìm kiếm

Dịch vụ nổi bật