Quy định của pháp luật về hôn nhân đồng giới

Hôn nhân đồng giới là một trong những vấn đề xã hội được quan tâm

Quy định về tảo hôn hiện nay

Tỏa hôn là gì? Thực trạng và quy định xử lý vi phạm tảo hôn

Quy định của pháp luật về hôn nhân cận huyết

Hiện nay tình trạng Hôn nhân cận huyết mặc dù không còn phổ biến như

Hôn nhân thực tế là gì? Quy định pháp luật về hôn nhân thực tế

Trên thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau nhưng không

Thủ tục yêu cầu tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng

Kết hôn là thủ tục bắt buộc để nam nữ được công nhận là vợ

Chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có bị xử phạt

Hiện nay cuộc sống ngày càng phát triển, tư tưởng xã hội ngày càng thoáng,

Không đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, để vụ án ly hôn được Tòa án