Không có đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định

Hôn nhân là gì? Chế độ hôn nhân theo quy định pháp luật hiện hành

Tuy nhiên Hôn nhân là gì? Hôn nhân có đặc điểm như thế nào và

Thực trạng hôn nhân ở Việt Nam hiện nay

Dưới sự tác động của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội quan

Quy định về tảo hôn hiện nay

Tỏa hôn là gì? Thực trạng và quy định xử lý vi phạm tảo hôn

Hôn nhân thực tế là gì? Quy định pháp luật về hôn nhân thực tế

Trên thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau nhưng không

Có được lấy hai vợ không?

Trong thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình, Luật sư

Thủ tục yêu cầu tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng

Kết hôn là thủ tục bắt buộc để nam nữ được công nhận là vợ

Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn

Hiện nay luật quy định cùng với Đơn ly hôn vợ, chồng yêu cầu tòa

Chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có bị xử phạt

Hiện nay cuộc sống ngày càng phát triển, tư tưởng xã hội ngày càng thoáng,

Không đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, để vụ án ly hôn được Tòa án