Tổng hợp quy định của luật thừa kế tài sản có di chúc


Hiện nay, tình trạng tranh chấp tài sản thừa kế xảy ra khá phổ biến. Vì vậy, việc người đã chết để lại di chúc hợp pháp là cách tốt nhất để tránh những tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai. Vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản theo di chúc được pháp luật điều chỉnh như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết “TỔNG HỢP QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỪA KẾ TÀI SẢN CÓ DI CHÚC” của Luật Hùng Bách để hiểu rõ hoặc liên hệ đến Luật sư Thừa kế qua số điện thoại: 097.111.5989 (ZALO) để được tư vấn, hướng dẫn.

Di chúc là gì?

Tại Điều 624 của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, di chúc là:

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Tuy quyền lập di chúc là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng việc này mang lại nhiều lợi ích và giá trị quan trọng trong việc phân chia tài sản. Đồng thời, việc này tránh tranh chấp gia đình sau khi người chủ sở hữu qua đời.

Mục đích chính của việc lập di chúc là để chủ sở hữu tài sản xác định rõ những người thừa kế. Đồng thời phân chia tài sản theo ý muốn của mình. Thông qua di chúc, người lập di chúc có thể chỉ định ai sẽ được thừa kế tài sản của mình, xác định tỷ lệ tài sản mà mỗi người thừa kế sẽ nhận được. Điều này đảm bảo rằng ý chí của người chết được thực hiện đúng theo ý nguyện đã được ghi rõ trong di chúc.

Bên cạnh đó, việc lập di chúc cũng giúp tránh các tranh chấp gia đình liên quan đến tài sản thừa kế. Khi một người mất đi, việc phân chia tài sản có thể trở thành nguồn gốc của nhiều xích mích, mâu thuẫn, tạo ra xung đột trong gia đình. Tuy nhiên, khi có một di chúc rõ ràng và hợp pháp, các tranh chấp có thể được giải quyết một cách minh bạch và công bằng hơn. Di chúc đóng vai trò như một chứng cứ pháp lý quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích của những người thừa kế.

luật thừa kế tài sản có di chúc
Tổng hợp quy định của luật thừa kế tài sản có di chúc – 097.111.5989 (ZALO)

Di chúc có hiệu lực khi nào?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 643 của Bộ luật Dân sự:

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Thời điểm mở thừa kế được quy định tại Điều 611 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo khoản 1 Điều 611, thời điểm mở thừa kế xảy ra khi người sở hữu tài sản qua đời. Điều này đồng nghĩa với việc di chúc sẽ có hiệu lực tại thời điểm người lập di chúc qua đời.

Khi người lập di chúc qua đời, di chúc trở thành một văn bản pháp lý có giá trị. Tại thời điểm này, những điều khoản và quy định trong di chúc sẽ được áp dụng trên thực tế. Người thừa kế theo di chúc sẽ có quyền kế thừa tài sản theo ý muốn của người lập di chúc. Điều này có nghĩa rằng các tài sản và quyền lợi trong di chúc sẽ được chuyển giao cho những người thừa kế tương ứng.

Ngoài việc kế thừa tài sản, người thừa kế theo di chúc cũng sẽ kế thừa những nghĩa vụ mà người lập di chúc đã ghi nhận trong di chúc. Điều này bao gồm những trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ đối với tài sản, và các yêu cầu khác mà người chết đã muốn thực hiện thông qua di chúc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng di chúc chỉ có hiệu lực khi di chúc ấy được coi là hợp pháp theo quy định của pháp luật. Quá trình xác nhận di chúc hợp pháp và chia tài sản sẽ tuân theo các quy định pháp luật liên quan.

Quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc.

Di chúc phải hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đầu tiên để di chúc có hiệu lực là di chúc phải hợp pháp. Tính hợp pháp của di chúc dựa trên những yếu tố sau:

Điều kiện về chủ thể tạo lập di chúc.

Quy định về người lập di chúc là một yếu tố quan trọng. Theo quy định, người lập di chúc phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc đó.

  • Người lập di chúc phải là người thành niên, tức là từ đủ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, người này phải sáng suốt, minh mẫn tại thời điểm lập di chúc. Điều này đảm bảo rằng người lập di chúc có đủ trưởng thành và sự hiểu biết về quyết định của mình liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản sau khi qua đời.
  • Trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ về việc lập di chúc. Điều này nhằm đảm bảo rằng người vị thành niên trong độ tuổi này không bị mất quyền lợi hoặc đưa ra những quyết định bất lợi cho mình, từ đó quyền lợi của họ được bảo vệ.
  • Trong trường hợp đặc biệt khi người lập di chúc bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ. Trong những trường hợp này, quy định yêu cầu người lập di chúc có người làm chứng hỗ trợ để lập văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Điều này đảm bảo rằng di chúc được lập theo đúng ý muốn của người lập di chúc. Đồng thời đảm bảo tính hợp lệ của văn bản.

Điều kiện về chủ thể nhận thừa kế.

Mặc dù chủ thể nhận thừa kế đã được chỉ định trong di chúc nhưng vẫn có những điều kiện để đảm bảo tính hợp lệ của di chúc:

  • Chủ thể nhận di chúc phải là cá nhân vẫn còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Điều này có nghĩa là người được chỉ định trong di chúc là người có tồn tại thực tế và vẫn sống tại thời điểm chủ của di chúc qua đời.
  • Trong trường hợp chủ thể thừa kế là một thai nhi đã thành thai trước khi người để lại di sản qua đời. Thai nhi đó phải được sinh ra và vẫn còn sống sau thời điểm mở thừa kế. Khi đó, thai nhi có quyền thừa kế và được coi như một chủ thể hợp pháp trong việc nhận di chúc.
  • Nếu chủ thể thừa kế được chỉ định không phải là một cá nhân mà là một pháp nhân. Bao gồm như: tổ chức, công ty, hay tổ chức phi lợi nhuận,… Thì pháp nhân đó phải tồn tại và hoạt động vào thời điểm mở thừa kế. Điều này đảm bảo rằng pháp nhân có khả năng nhận và quản lý tài sản theo di chúc.

Điều kiện về hình thức di chúc.

Theo quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc phải được lập thành văn bản để đảm bảo tính rõ ràng, chính xác và chứng minh được ý chí của người lập di chúc. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt di chúc có thể được lập bằng miệng, đó là trường hợp người lập di chúc bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Lưu ý rằng, đối với di chúc miệng, pháp luật yêu cầu có người làm chứng ghi chép lại, ký tên, điểm chỉ. Đồng thời, di chúc đó cũng phải được chứng thực bởi công chứng viên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng để lại ý chí cuối cùng.

Điều kiện về nội dung di chúc.

Nội dung của di chúc không được vi phạm các điều cấm của luật và không trái với đạo đức xã hội. Trong việc lập di chúc, người lập di chúc nên có ý thức và trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của di chúc không vi phạm pháp luật và không đi ngược với đạo đức xã hội. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa nội dung di chúc và các quy định pháp luật hoặc giá trị đạo đức, cần xem xét và điều chỉnh di chúc để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc.

Luật thừa kế tài sản khi có di chúc – Liên hệ luật sư 097.111.5989 (ZALO)

Không có tên trong di chúc có được thừa kế tài sản không?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, khi người chết để lại một di chúc hợp pháp, tài sản của người đó sẽ được chia theo những điều đã ghi nhận trong di chúc. Tuy nhiên, Điều 644 của Bộ luật Dân sự 2015 đưa ra 06 nhóm đối tượng được ưu tiên hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Các nhóm đối tượng này bao gồm:

Con chưa thành niên của người để lại di sản.

Trường hợp người chết có con chưa thành niên, các con được xem là nhóm đối tượng ưu tiên nhất. Điều này nhằm bảo vệ lợi ích của trẻ em. Tuy nhiên cần đảm bảo tài sản được quản lý, sử dụng một cách tốt nhất cho lợi ích của trẻ.

Cha, mẹ của người để lại di sản.

Thông thường, cha, mẹ là một trong những người gắn bó gần gũi nhất với người để lại di chúc. Do đó, ngay cả khi cha, mẹ không có tên trong di chúc thì cha mẹ vẫn có quyền hưởng một phần tài sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc.

Vợ, chồng của người để lại di sản.

Trong trường hợp người chết để lại di chúc, nhưng người vợ/chồng của người đó không có tên trong đối tượng thừa kế di chúc. Trong trường hợp này, vợ/chồng sẽ được ưu tiên hưởng thừa kế tài sản. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của vợ/chồng sau khi người còn lại qua đời.

Con thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di sản.

Trường hợp người để lại di chúc có con thành niên, nhưng người con này mất khả năng lao động thì người con đó vẫn được thừa kế một phần di sản ngay cả khi không có tên trong di chúc. Điều này đảm bảo rằng người con không có khả năng lao động có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc từ gia đình và tài sản của người đã mất.

Di chúc không có người làm chứng có hợp pháp không?

Như đã phân tích ở trên, trường hợp di chúc lập bằng miệng thì bắt buộc phải có 2 người làm chứng. Tuy nhiên, di chúc bằng văn bản thì không nhất thiết phải có người làm chứng. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 633 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc đó. Đồng thời, việc lập di chúc phải tuân theo nội dung của di chúc được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, nội dung của di chúc phải bao gồm những phần sau:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung này, di chúc có thể có các nội dung khác, tùy thuộc vào ý chí của người để lại di chúc.

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự. Đồng thời có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Luật di chúc thừa kế tài sản – Liên hệ luật sư 097.111.5989 (ZALO)

Chắt chưa ra đời có được hưởng thừa kế của cụ không?

Tình huống tư vấn về di chúc.

Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi việc sau. Ông nội tôi đã mất cách đây 1 năm. Trước khi ông mất có lập di chúc bằng văn bản. Lúc đó ông nội tôi rất tỉnh táo và minh mẫn. Đồng thời có hai người hàng xóm của ông nội tôi có mặt làm chứng. Trong di chúc, ông đã ghi nhận con trai tôi, tức là chắt nội của ông là người thừa kế căn nhà ông để lại. Đồng thời, ông cũng ghi rõ tôi sẽ là người quản lí căn nhà cho đến khi em bé được 20 tuổi. Đến khi chia thừa kế thì các bác của tôi không đồng ý. Bởi thời điểm lập di chúc, em bé chỉ là bào thai 7 tháng trong bụng mẹ. Vậy trong trường hợp này, em bé có được thừa kế theo di chúc hay không?

Luật sư tư vấn.

Xin chào bạn. Luật sư thừa kế – Luật Hùng Bách xin tư vấn như sau:

Trước hết, bạn cần kiểm tra tính hợp pháp của di chúc. Theo thông tin bạn cung cấp, có thể thấy người lập di chúc đã lập di chúc trong trạng thái minh mẫn. Đồng thời có 2 người làm chứng vào thời điểm lập di chúc. Vậy, bạn cần xem xét nội dung, hình thức của di chúc có hợp pháp hay không. Nội dung của di chúc chỉ hợp pháp khi di chúc không vi phạm điều cấm của luật và không trái với đạo đức của xã hội.

Trong trường hợp của bạn, thời điểm di chúc được lập, em bé đã là bào thai 7 tháng. Nếu em bé được sinh ra và còn sống vào thời điểm mở thừa kế thì em bé hoàn toàn là người thừa kế hợp pháp theo quy định tại Điều 613 Bộ luật dân sự năm 2015 và được hưởng phần thừa kế được ghi nhận trong di chúc.

Luật chia thừa kế theo di chúc – Liên hệ luật sư 097.111.5989 (ZALO)

Luật sư tư vấn Luật thừa kế tài sản có di chúc – Luật Hùng Bách.

Luật Hùng Bách là một văn phòng luật sư có đội ngũ cán bộ và luật sư thừa kế giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến thừa kế. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng trong các công việc sau:

Tư vấn về quyền thừa kế và điều kiện hưởng thừa kế tài sản.

Chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn chuyên sâu về quyền thừa kế. Từ đó giúp khách hàng hiểu rõ về các quyền lợi và điều kiện cần thiết để hưởng thừa kế tài sản.

Tư vấn về quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về quy định pháp luật liên quan đến thừa kế theo di chúc, thừa kế theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của họ trong quá trình thừa kế.

Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến về thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất đai và tặng cho nhà đất là di sản thừa kế.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất đai và tặng cho nhà đất là di sản thừa kế. Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quy trình diễn ra đúng quy định pháp luật và khách hàng được bảo vệ quyền lợi của mình.

Tư vấn, trợ giúp và hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thừa kế quyền sử dụng nhà đất.

Chúng tôi sẽ cung cấp sự trợ giúp toàn diện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính như công chứng, chứng thực và khai nhận di sản liên quan đến đăng ký thừa kế quyền sử dụng nhà đất. Chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng từng bước một để đảm bảo quá trình diễn ra một cách suôn sẻ.

Tư vấn về các quy định về quản lý, phân chia và thanh toán di sản thừa kế.

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng hiểu rõ các quy định pháp luật về quản lý, phân chia và thanh toán di sản thừa kế. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp và tối ưu. Từ đó đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Tư vấn pháp luật về thủ tục khởi kiện phân chia di sản thừa kế.

Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến phân chia di sản thừa kế. Chúng tôi sẽ tư vấn về các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc khởi kiện phân chia di sản. Luật sư của chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng và bảo vệ quyền lợi của họ trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thừa kế. Luật Hùng Bách cam kết đồng hành cùng khách hàng để giải quyết các vấn đề tranh chấp một cách tốt nhất. Và đảm bảo quyền lợi của khách hàng được bảo vệ đúng theo quy định pháp luật.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở: TP. Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến chủ đề Tổng hợp quy định của luật thừa kế tài sản có di chúc. Để sử dụng dịch vụ soạn thảo đơn. Hoặc cần được tư vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực thừa kế thì bạn có thể liên hệ đến hotline: 097.111.5989 (ZALO) để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *