Cách lập bản di chúc hợp pháp chuẩn quy định pháp luật


Di chúc là di nguyện của người có tài sản lập ra để định đoạt tài sản của bản thân mình. Tuy nhiên để di chúc hợp pháp và có thể sử dụng được thì cần phải tuân thủ những quy định của pháp luật đề ra. Vậy cách lập bản di chúc hợp pháp chuẩn quy định pháp luật được thực hiện như thế nào? Nhằm giúp các khách hàng có thể trả lời được câu hỏi trên. Luật Hùng Bách xin gửi tới Quý bạn đọc những nội dung liên quan trong bài viết sau đây. Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý nào bạn đọc vui lòng liên hệ tới Luật sư qua số điện thoại 0971.115.989 (có zalo) để được tư vấn.

Mẫu di chúc hợp pháp mới nhất.

Theo quy định pháp luật, di chúc hợp pháp có thể thể hiện dưới nhiều hình thức. Luật Hùng Bách xin cung cấp một loại mẫu di chúc hợp pháp – di chúc có công chứng/chứng thực như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
BẢN DI CHÚC
Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm … Tại: ……………………………………………….
Trước sự chứng kiến của ……………………. – Công chứng viên Văn phòng Công chứng ……………….
Tôi là:………………………, sinh năm ……………., căn cước công dân số …………………………………………
do ………………………………………………………………………………… cấp ngày …………………………………….
Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………………..
Trong điều kiện sức khỏe hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép, tôi lập Bản Di chúc này với nội dung như sau:
Tôi có tài sản là: …………………………………………………….., có thông tin cụ thể như sau:

1/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …………………………….. Số phát hành  ………………… số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: …………………… do …………………………. cấp ngày ………………….

Thông tin cụ thể như sau:

1/ Quyền sử dung đất:

– Diện tích đất: ……. m2 (Bằng chữ: …………………… mét vuông)

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………..

– Thửa đất:     …………………………..          – Tờ bản đồ:   ………….

– Mục đích sử dụng:  …………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng: ………………………………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………….

2/ Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ……………. số tài khoản ………………… kỳ hạn …….. do Ngân hàng …………………., phát hành ngày …………….., ngày đến hạn ……………. mang tên …………… với số tiền là ……… VNĐ (Bằng chữ: …………..).

Những tài sản trên thuộc quyền quản lý, sử dụng và định đoạt hợp pháp của tôi, không có tranh chấp, khiếu kiện gì.

Bằng bản di chúc này, sau khi tôi chết, di sản là tài sản nêu trên của tôi được để lại cho:

Ông/bà: ………………………, sinh năm ……………….., căn cước công dân số …………………………..
do …………………………………. cấp ngày …………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………..
Tôi không để lại tài sản nêu trên cho bất kỳ ai khác. Những người thừa kế của tôi không có quyền đòi hỏi ông/bà …………………………………………… phải thực hiện bất kỳ một công việc hay nghĩa vụ nào khác, không có quyền cản trở ông/bà nhận di sản nói trên.
Sau khi tôi chết thì ông/bà …………………………. (có thông tin nêu trên) có nghĩa vụ khai nhận di sản thừa kế và thực hiện các thủ tục tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để được hưởng di sản là tài sản nêu trên.
Tôi đã đọc lại toàn bộ nội dung bản di chúc, đã đồng ý, ký tên và điểm chỉ dưới đây.
NGƯỜI LẬP DI CHÚC
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngón trỏ trái                                                 Ngón trỏ phải

Hướng dẫn cách lập di chúc hợp pháp.

Di chúc hợp pháp là di chúc được lập đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật quy định. Thông thường, di chúc có thể được lập dưới một số dạng như:

 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng/ chứng thực;
 • Di chúc miệng.

Trong trường hợp di chúc được lập bằng văn bản cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Di chúc phải gồm các nội dung:
  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản và các nội dung khác;
 • Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu;
 • Nếu có nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc;
 • Nếu có tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa đó.

Di chúc miệng được lập trong trường hợp người lập di chúc phải có tính mạng bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản.

Di chúc không hợp pháp – Liên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ 0971.115.989 (có zalo)

Điều kiện để di chúc hợp pháp.

Di chúc hợp pháp theo quy định cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Hình thức di chúc gồm đầy các nội dung:
  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản và các nội dung khác;
 • Di chúc không được vi phạm điều cấm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội;
 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung trong di chúc phải không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Di chúc không được viết tắt, viết bằng ký hiệu;
 • Mỗi trang di chúc phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc…

Điều kiện di chúc hợp pháp – Liên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ 0971.115.989 (có zalo)

Các thông tin cần có trong nội dung di chúc.

Ngoài những nội dung trên, di chúc cần thể hiện rõ các thông tin quan trọng của di chúc đó là tài sản thừa kế, ý nguyện về việc để lại thừa kế và nguyện vọng của người lập di chúc như thế nào?

 • Về tài sản thừa kế: Cần nêu rõ thông tin tài sản để lại (Nhà đất, xe, tiền tiết kiệm…);
 • Về ý nguyện để lại tài sản: Ghi chi tiết về thông tin người nhận thừa kế, chia thừa kế cho những ai? tài sản nào?…
 • Phần nguyện vọng của người lập di chúc: Đây là phần mà người lập di chúc thể hiện ý nguyện, mong muốn của mình sau khi chết đi như: trách nhiệm thờ cúng cha mẹ tổ tiên, chăm sóc nuôi dưỡng anh chị em …

Cách lập di chúc hợp pháp – Liên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ 0971.115.989 (có zalo)

Di chúc lập bằng văn bản không có người làm chứng.

Đối với việc lập di chúc không có người làm chứng, tại thời điểm lập di chúc người lập phải tự viết, tự ký di chúc một cách hoàn toàn tự nguyện và trong trạng thái tinh thần minh mẫn.

Bên cạnh đó, người lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng còn phải đáp ứng điều kiện về nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức không trái quy định pháp luật.

Di chúc lập bằng văn bản có người làm chứng.

Khi người lập di chúc không tự mình viết được thì có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy nhưng phải đảm bảo có ít nhất 02 người làm chứng và:

 • Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng;
 • Người làm chứng phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Lưu ý: Người làm chứng cho việc lập di chúc phải không thuộc một trong những đối tượng sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc;
 • Người chưa thành niên;
 • Người mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Di chúc viết tay hợp pháp không?

Di chúc viết tay hợp pháp nếu đáp ứng được các yêu cầu về nội dung của một di chúc. Nội dung của di chúc được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài ra, để di chúc viết tay hợp pháp thì người lập cũng cần lưu ý tới vấn đề hình thức của di chúc, cụ thể:

 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Do đó, di chúc viết tay vẫn được xem là di chúc hợp pháp khi đáp ứng được các quy định pháp luật nêu trên.

Nên lập di chúc ở đâu?

Để di chúc được lập đúng quy định cũng như hạn chế được các rủi ro, tranh chấp về sau người cần lập di chúc có thể tham khảo một trong các cách sau:

 • Bản di chúc hợp phápLiên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ lập và soạn thảo: 0971.115.989 (có zalo).
 • Công chứng di chúc tại phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng.
 • Chứng thực di chúc tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường.
Cách lập bản di chúc hợp pháp chuẩn quy định pháp luật
Cách lập bản di chúc hợp pháp chuẩn quy định pháp luật

Lập di chúc tại phòng công chứng, văn phòng công chứng.

Theo Luật Công chứng 2014, công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản. Do đó, khi thực hiện lập di chúc tại phòng công chứng sẽ đảm bảo được tính hợp pháp của di chúc.

Lập di chúc tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường.

Để thực hiện việc lập di chúc có chứng thực tại uỷ ban cấp xã/phường trước tiên bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau:

 • Dự thảo di chúc;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…);
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp di chúc liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).
 • Cá nhân, tổ chức là người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lập di chúc hợp pháp hết bao nhiêu tiền?

Tùy thuộc vào hình thức lập và nhu cầu của người lập di chúc mà mức phí thực hiện có thể khác nhau. Luật Hùng Bách xin đưa ra bảng phí đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

 • Người lập di chúc tự thực hiện, không có công chứng/chứng thực: Không mất phí;
 • Phí Luật sư tư vấn lập di chúc, hỗ trợ soạn thảo di chúc hợp pháp: Từ 500.000 đồng;
 • Phí công chứng di chúc tại văn phòng công chứng: Từ 500.000 đồng;
 • Phí chứng thực di chúc theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng: 50.000 đồng;

Đối với các trường hợp có nhu cầu Luật sư/công chứng viên hỗ trợ tư vấn di chúc, lập di chúc tận nơi/lập di chúc tại nhà thì mức phí có thể thay đổi dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Liên hệ tư vấn, báo phí lập di chúc chuẩn quy định pháp luật: 0971.115.989 (có zalo).

Di chúc miệng là gì?

Căn cứ Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc như sau:

Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc thưởng tồn tại dưới dạng văn bản hoặc di chúc miệng. Do đó có thể hiểu di chúc miệng là sự thể hiện ý chí bằng lời nói của người để lại di chúc nhằm chuyển tài sản của mình cho những người sống sau khi người lập di chúc chết.

Di chúc miệng hợp pháp – Liên hệ Luật sư tư vấn, hỗ trợ 0971.115.989 (có zalo)

Làm thế nào để di chúc miệng có giá trị pháp lý?

Để di chúc miệng được hợp pháp thì di chúc miệng cần phải đáp ứng được một số điều kiện mà pháp luật quy định.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc miệng hợp pháp khi đáp ứng điều kiện:

 • Tình trạng, trạng thái tinh thần của người lập di chúc: Hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc.
 • Có ít nhất 02 người làm chứng.
 • Ý chí của người lập di chúc: Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép.
 • Ngay sau khi người để lại di chúc thể hiện di chúc miệng thì người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên/điểm chỉ vào văn bản ghi lại di chúc miệng này.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
 • Nội dung của di chúc: Nội dung của di chúc phải không vi phạm điều cấm của luật, bao gồm các nội dung chủ yếu: Ngày, tháng, năm lập; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc và người hưởng di sản; di sản cùng nơi có di sản….

Dịch vụ Luật sư hỗ trợ lập di chúc hợp pháp.

Di chúc là ý nguyện của người có tài sản muốn lập để định đoạt tài sản của mình sau khi họ chết. Tuy nhiên để di chúc được hợp pháp và dùng để thực hiện phân chia di sản thừa kế sau này thì cần phải đảm bảo về mặt hình thức, nội dung của di chúc đúng quy định của pháp luật.

Do đó, việc nhờ sự hỗ trợ của Luật sư trong thủ tục này khá quan trọng. Trên thực tế có rất nhiều trường hợp do không hiểu rõ quy định pháp luật về di chúc và quy định về thừa kế nên sau khi lập di chúc thì di chúc không có hiệu lực. Từ đó dẫn tới tình trạng tranh chấp có thể xảy ra từ việc chia di sản thừa kế.

Do đó Quý khách hàng có nhu cầu lập di chúc hợp pháp có thể liên hệ với Luật sư thừa kế theo số: 0971.115.989 (có zalo). Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn, soạn thảo di chúc hợp pháp và nhanh chóng nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng các nội dung sau:

 • Tư vấn pháp luật về di chúc và chia di sản thừa kế;
 • Soạn thảo di chúc hợp pháp dựa trên nguyện vọng, yêu cầu của khách hàng;
 • Hỗ trợ khách hàng liên hệ với cơ quan, tổ chức có chức năng công chứng di chúc hợp pháp;
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc lập di chúc.

Liên hệ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Bách về nội dung “Cách lập bản di chúc hợp pháp chuẩn quy định pháp luật”. Nếu bạn còn có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hay những câu hỏi khác liên quan tới di chúc, cách lập di chúc hay chia di sản thừa kế hoặc cần tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực Dân sự, Hôn nhân và Gia Đình, Doanh nghiệp, Đất đai, Hình sự,… Liên hệ Luật sư của chúng tôi làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng! 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *