Khi nào được Xóa án tích?


Xóa án tích là thủ tục chưa nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, thủ tục này có vai trò rất quan trọng trong một số trường hợp. Vì vậy, trong bài viết sau đây, Luật Hùng Bách sẽ giải đáp giúp quý bạn đọc câu hỏi “Khi nào được xóa án tích” theo quy định mới nhất. 

Án tích, xóa án tích là gì?

Án tích là gì? 

Án tích là một thuật ngữ không định nghĩa rõ trong quy định pháp luật. Theo như các quy định pháp luật có liên quan thì án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lí lịch tư pháp trong thời gian luật định.
Hiểu đơn thuần hơn, án tích là 1 dấu hiệu để các cơ quan, cá nhân có chức năng quản lý nhà nước nhận diện 1 người đã từng chịu trách nhiệm hình sự về 1 tội danh. 

Xóa án tích là gì? 

Xem thêm: Luật sư hình sự giỏi, uy tín

Thủ tục xóa án tích được quy định chương X của BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó, người bị kết án sau khi được xóa án tích sẽ được coi như chưa bị kết án. Trường hợp đặc biệt, người bị kết án do lỗi vô ý với tội ít nghiêm trọng; tội nghiêm trọng không bị coi là có án tích. 

Khi nào thì được xóa án tích.
Luật sư tư vấn, hỗ trợ thủ tục xóa án tích: 097.111.5989

Điều kiện để được xóa án tích.

Theo quy định, việc xóa án tích được phân loại thành 3 trường hợp chính sau đây:

 • Trường hợp đương nhiên được xóa án tích;
 • Trường hợp được xóa án tích theo quyết định của tòa án;
 • Trường hợp xóa án tích theo diện đặc biệt.

Sau đây, Luật sư hình sự sẽ làm rõ từng trường hợp để giúp bạn đọc cùng hiểu rõ: 

Các trường hợp được đương nhiên xóa án tích: 

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không thuộc về các tội về:

 • An ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình;
 • Chống loài người và tội phạm chiến tranh;
 • Đã chấp hành xong hình phạt chính; thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án.

Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành án, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  – 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

   – 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

  – 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

  – 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Căn cứ vào tính chất của tội phạm, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án mà Tòa án sẽ ra quyết định xóa án tích với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. 

Người phạm tội sẽ được xóa án tích khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với các tội danh có mức phạt tù như sau:

– Đã bị phạt tù 03 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 03 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc kể từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

– Đã bị phạt tù trên 03 năm đến 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 07 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án;

– Đã bị phạt tù 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 15 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Tòa án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và thời hạn không thực hiện hành vi phạm tội mới để ban hành quyết định xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn.

Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật hình sự 2015, cách tính thời hạn để xóa án tích như sau:

– Thời hạn để đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

– Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

– Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quy định về thời hạn xóa án tích đối với các trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án, Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.

– Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Thủ tục xóa án tích.

Xem thêm: Luật sư hình sự

Khi nào được xóa án tích? Xóa án tích cần thực hiện những thủ tục gì? Hồ sơ chuẩn bị ra sao? 

Điều 369 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thủ tục xóa án tích được thực hiện như sau:

Đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích.

– Người thuộc diện được đương nhiên xóa án tích nộp đơn đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có thẩm quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện để được đương nhiên xóa án tích, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt: 

– Người bị kết án phải có đơn yêu cầu xóa án tích gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Đồng thời, cần có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án. Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

– Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích. Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Lưu ý:

Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu. Sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về trình tự thủ tục xóa án tích. Nếu bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn về thủ tục này. Vui lòng liên hệ qua số Hotline: 097.111.5989 để được tư vấn và hỗ trợ. Hoặc liên hệ đến địa chỉ: Số 32 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu. Chúng tôi trong lĩnh vực Hình sự với đội ngũ Luật sư, cố vấn pháp lý có chuyên môn cao và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này.

Câu hỏi của bạn đọc 1: 

Thưa Luật sư, em xin hỏi trường hợp em trai em. Em ấy tên là Nguyễn Văn A. Địa chỉ: huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Ngày 06/7/2018, Nguyễn Văn A bị Tòa án huyện Bình Lục, Hà Nam xử phạt 01 năm tù. Ngoài ra, buộc bồi thường cho người bị hại 15.000.000 đồng cho bị hại. Đồng thời A phải chịu án phí hình sự. Sau đó, A chấp hành xong hình phạt tù và đã đóng xong án phí. Tuy nhiên, đã hết thời hạn thi hành án dân sự  A chưa bồi thường cho bị hại. Ngược lại, bị hại cũng không có đơn yêu cầu thi hành án dân sự. Vậy trường hợp này A có được xóa án tích không? Nếu A và bị hại có thỏa thuận về việc bồi thường thì sao? Khi đó A có được coi là đủ điều kiện xóa án tích không? Khi nào được xóa án tích?

Luật sư giải đáp: 

Quy định pháp luật: Khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về điều kiện đương nhiên được xóa án tích như sau:

“2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: …”.

Căn cứ theo quy định nêu trên và điểm a khoản 2 Điều 7a Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì thi hành khoản bồi thường cho bị hại theo bản án, quyết định của Tòa án là nghĩa vụ của A. Nếu A không thi hành khoản bồi thường cho bị hại nêu trên (mặc dù đã thi hành xong phần hình phạt chính và đã đóng án phí) thì vẫn bị coi là chưa chấp hành xong bản án. Khi đó,uyết định của Tòa án và không đương nhiên được xóa án tích theo quy định. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 7a Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì A và bị hại có quyền thỏa thuận về việc thi hành án. Nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận được công nhận.

Do vậy:

Trong trường hợp mặc dù đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án, bị hại không có đơn yêu cầu thi hành án nhưng giữa A và bị hại đã có thỏa thuận thi hành án về việc A không phải thi hành khoản tiền bồi thường cho bị hại theo bản án, quyết định của Tòa án thì A không phải thi hành khoản tiền này nữa.

Khi đó, A đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điều 70 BLHS 2015. Khi thỏa thuận đó được lập thành văn bản, nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận; có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên.

Câu hỏi của bạn đọc 2: 

Xóa án tích có được kết hôn với bạn gái làm trong ngành Công an? Khi nào được xóa án tích?

Cháu chào Luật sư! Hiện tại em đang là sinh viên trường thuộc lực lượng vũ trang. Theo dự tính, 1,5 năm sau em sẽ trở thành 1 chiến sĩ công an. Nhưng người yêu em đã từng bị phạt tù 1 năm. Anh ấy bị truy tố về tội tổ chức cá độ bóng đá.
Nay hai đứa tính đến chuyện đi đến hôn nhân. Trong trường hợp này, mong Luật sư giải đáp và hướng dẫn em. Khi nào được xóa án tích? Làm cách nào để xóa án tích cho anh ấy để em có thể kết hôn. Em xin trân trọng cảm ơn! 

Luật sư giải đáp: 

Căn cứ pháp lý: Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Quy định về các trường hợp đương nhiên được xóa án tích như sau: 

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm; tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế; cấm cư trú; cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Theo đó: 

Trong trường hợp của bạn trai bạn bị tuyên phạt tù 1 năm vì tội danh trên. Nhưng bạn trai bạn bị phạt tù 1 năm nhưng không hưởng án treo. Như vậy, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 70 thì bạn được xóa án tích sau 2 năm nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới.

Hồ sơ xóa án tích gồm: 

 • Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích; nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn (Mẫu),
 • Kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp;
 • Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường; án phí; tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận; Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an); bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt xóa án tích:

 • Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 369 BTTHS 2015

“Điều 369. Thủ tục xóa án tích

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.”

Như em cũng đã biết, việc kết hôn với lực lượng vũ trang yêu cầu có những điều kiện đặc biệt. Đặc biệt, không được kết hôn với người có lý lịch tư pháp không trong sạch.
Việc người yêu em có án tích là 1 yếu tố được xem là lý lịch tư pháp không trong sạch. Vì vậy, em cần biết khi nào được xóa án tích. Ngoài ra,
 bạn ấy cần xử lý là thực hiện thủ tục xóa án tích trước khi tính đến chuyện kết hôn với em.

Trên đây là giải đáp của Luật sư về TH của em. Em có thể hướng dẫn, hỗ trợ bạn ấy thủ tục xóa án tích. Hoặc, em có thể liên lạc với Luật sư theo hotline: 097.111.5989 (có zalo) để được hỗ trợ.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ HÌNH SỰ GIỎI

Nếu bạn đọc cần được tư vấn về hình sự. Luật Hùng Bách luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn giúp bạn. Bạn có thể liên hệ với Luật sư hình sự bằng một trong các phương thức sau đây: 

Luật Hùng Bách hân hạnh được hỗ trợ dịch vụ pháp lý tới Quý khách hàng! 

5/5 - (8 bình chọn)

2 thoughts on “Khi nào được Xóa án tích?

 1. Mai Chi says:

  Chào Luật sư, người nhà e vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, hiện nay người nhà e có nhu cầu xóa án tích để đi nước ngoài, không biết phải làm như thế nào ạ, mong luật sư tư vấn

  • Luật Hùng Bách says:

   Chào bạn.
   Để làm thủ tục này trước hết cần xác định người nhà bạn đã đủ điều kiện để được xóa án tích hay chưa? Tiếp đó chuẩn bị hồ sơ và gửi tới Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm. Nếu cần tư vấn chuyên sâu về thủ tục bạn vui lòng liên hệ theo số 097.111.5989, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết vụ việc và hỗ trợ cụ thể.
   Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *