Khi nào thì được xóa án tích?


Hiện nay, việc quy định của pháp luật về xóa án tích có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người phạm tội mà còn giúp xã hội ngày càng phát triển và văn minh. Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có ba trường hợp được xóa án tích: Đương nhiên xóa án tích, xóa án tích theo quyết định của Tòa và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quy định về thủ tục xóa án tích, bạn đọc có thể theo dõi nội dung dưới đây của Luật Hùng Bách. Trường hợp còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ 19006194 để được giải đáp chi tiết hơn.

1. Án tích, xóa án tích là gì ?

Án tích là các vết tích, dấu tích về việc một người nào đó đã từng bị kết án.

Xóa án tích là việc xóa đi các dấu tích vết tích về việc người đó đã bị kết án. Việc xoá án tích được quy định tại chương X của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, cụ thể tại khoản 1 điều 69 quy định:

“Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án”. Ngoài ra tại khoản 2 Điều 69 có quy định: “Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích”.

Khi nào thì được xóa án tích

Hình ảnh: Khi nào thì được xóa án tích.

2. Điều kiện để được xóa án tích.

Đương nhiên được xóa án tích.

Theo quy định Điều 70 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội về an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án. Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành án, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  - 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

   - 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

  - 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

  - 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án mà Tòa án sẽ ra quyết định xóa án tích tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh và căn cứ vào tính chất tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau:

- Đã bị phạt tù 03 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 03 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc kể từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

- Đã bị phạt tù trên 03 năm đến 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 07 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án;

- Đã bị phạt tù 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 15 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung. Tòa án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và thời hạn không thực hiện hành vi phạm tội mới để ban hành quyết định xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật hình sự 2015, cách tính thời hạn để xóa án tích như sau:

- Thời hạn để đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

- Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

- Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quy định về thời hạn xóa án tích đối với các trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án, Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.

- Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

3. Thủ tục xóa án tích.

Điều 369 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thủ tục xóa án tích được thực hiện như sau:

Đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích.

- Người thuộc diện được đương nhiên xóa án tích nộp đơn đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có thẩm quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện để được đương nhiên xóa án tích, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Đối với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

- Người bị kết án phải có đơn yêu cầu xóa án tích gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

- Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Lưu ý:

Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về trình tự thủ tục xóa án tích. Nếu bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn về thủ tục này vui lòng liên hệ qua số Hotline: 19006194 để được tư vấn và hỗ trợ hoặc liên hệ đến địa chỉ: Số 32 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu trong lĩnh vực Hình sự với đội ngũ Luật sư, cố vấn pháp lý có chuyên môn cao và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,... theo các phương thức sau:

VN

 

CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH - LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ: Số 32 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 306 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP HCM

Điện thoại: 1900 6194

Email : luathungbach@gmail.com

Website: Luathungbach.vnChia sẻ bài viết facebook.png twitter.png google-plus.png


Tìm kiếmHotline: 19006194

Dịch vụ nổi bật