Luật sư hòa giải tranh chấp đất đai


Nhiều người dân khi có tranh chấp đất đai và phải tham gia hòa giải tranh chấp đất đai thường không biết phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân. Người dân vẫn luôn băn khoăn không biết có nên thuê luật sư hòa giải tranh chấp đất đai để hỗ trợ giải quyết hay không? Khi đã quyết định thuê luật sư thì lại không biết thủ tục thuê luật sư hòa giải tranh chấp đất đai như thế nào? chi phí thuê luật sư hết bao nhiêu? Để nắm rõ hơn về nội dung có nên thuê luật sư hòa giải hay không? bạn đọc có thể tham khảo nội dung dưới đây của Công ty Luật Hùng Bách hoặc liên hệ tới hotline 097.111.5989 để được Luật sư đất đai tư vấn cụ thể.

Các cách hòa giải tranh chấp đất đai.

Các bên tự hòa giải tranh chấp với nhau.

Theo khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải. Hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Như vậy, khi giải quyết tranh chấp đất đai trước tiên các bên tranh chấp có thể tự hòa giải. Tự hòa giải là các bên tự gặp gỡ, trao đổi, thương lượng để đi đến thống nhất. Đây là cách thức giải quyết được Nhà nước khuyến khích. Tuy nhiên kết quả giải quyết không bắt buộc các bên phải thực hiện mà phụ thuộc vào sự thiện chí của các bên.

Các bên tranh chấp đất cũng có thể thực hiện hòa giải thông qua hòa giải ở cơ sở. Giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở là việc các bên tranh chấp được người thứ ba là hòa giải viên tiến hành hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Theo Luật thì tranh chấp đất đai được hòa giải ở cơ sở do hòa giải viên hướng dẫn. Hòa giải viên sẽ giúp đỡ các bên tự giải quyết tranh chấp và đạt được thỏa thuận. Việc hòa giải ở cơ sở dựa trên sự tự nguyện của các bên tranh chấp. Đây không phải là thủ tục bắt buộc.

Hòa giải tại Ủy ban nhân dân.

Theo khoản 2 Điều 202 Luật Đất đai 2013. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Như vậy, nếu các bên tranh chấp ranh giới đất không tự hòa giải được nhưng muốn tiếp tục giải quyết tranh chấp thì phải gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để hòa giải.

Hòa giải tranh chấp tại UBND cấp xã là thủ tục bắt buộc trong giải quyết tranh chấp đất đai. Các bên tranh chấp nếu không thực hiện thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã mà khởi kiện tại tòa hoặc gửi đơn đề nghị UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết tranh chấp đất đai thì sẽ không được thụ lý.

Hòa giải tiền tố tụng.

Đây là thủ tục bắt buộc thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án. Hòa giải tiền tố tụng bao gồm hòa giải tại UBND cấp huyện, tỉnh và hòa giải tại Trung tâm hòa giải đối thoại trực thuộc Tòa án. Theo đó, các tranh chấp tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất; tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất; chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… thì không phải tiến hành hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp. Còn tranh chấp quyền sử dụng đất được hiểu là tranh chấp ai có quyền sử dụng đất thì phải tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai có thể hiểu là trình tự, thủ tục mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành nhằm giúp đỡ các bên tranh chấp thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Thủ tục hòa giải.

Căn cứ Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, UBND cấp xã thực hiện công việc sau:

Bước 1: Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất; quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

Bước 2: Thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân là chủ tịch hội đồng; đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện hội nông dân, hội phụ nữ; hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Bước 3: Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp. Thành viên hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bước 4: Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản. Gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp; nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của chủ tịch hội đồng. Các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải. Các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của UBND cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại ủy ban nhân dân cấp xã.

hòa giải tranh chấp đất đai
Luật sư tham gia thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai: 097.111.5989

Lưu ý khi thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Khoản 57, Điều 1, Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung. Và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành”.

Khoản 4, Điều 88, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Hòa giải tranh chấp đất đai có hiệu quả không?

Một trong những biện pháp hữu hiệu để hạn chế việc các bên tranh chấp khởi kiện ra Tòa để giải quyết tranh chấp là tăng cường công tác hòa giải, đặc biệt là hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Công tác hoà giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết kịp thời, nhanh chóng, giảm bớt khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện của nhân dân.

Việc hòa giải này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho các bên, giảm bớt các giai đoạn tố tụng kéo dài; vừa giải quyết triệt để các mâu thuẫn giữa các bên tranh chấp. Vì vậy mà, nếu không quan tâm, thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp giữa các bên trong việc giải quyết tranh chấp đất đai thì quyền lợi của các bên tranh chấp khó có thể đảm bảo.

Những khó khăn khi tham gia hòa giải tranh chấp đất đai.

Quy định pháp luật.

Nhiều người khi tham gia hòa giải tranh chấp đất đai thường không nắm rõ hoặc không biết quy định của pháp luật vì vậy dẫn đến tình trạng không bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

Còn nhiều quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tế.Vì vậy, khi áp dụng gặp rất nhiều bất cập, gây khó dễ cho người dân.

Vướng mắc về cơ quan giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai.

Theo Điều 202, Luật Đất đai năm 2013. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Tuy nhiên, thực tế hiện nay một số huyện trực thuộc tỉnh, thành phố không có đơn vị hành chính cấp xã nên khi phát sinh tranh chấp lại không có cơ quan nào giải quyết, các cơ quan thường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Những người tham gia hòa giải.

Khi tham gia buổi hòa giải, sẽ phải có mặt của các bên có liên quan tham gia. Tuy nhiên không phải lúc nào các bên có liên quan cũng tham gia đầy đủ tại buổi hòa giải. Một trong các bên sẽ không hợp tác, không muốn hòa giải và gây khó khăn. Chính vì vậy thủ tục và thời gian hòa giải sẽ bị kéo dài hơn.

Có nên thuê Luật sư hòa giải tranh chấp đất đai?

Thứ nhất, tranh chấp đất đai là loại tranh chấp phức tạp.

Với tính chất giá trị tài sản – quyền sử dụng đất thường có giá trị lớn, ảnh hường trực tiếp tới cuộc sống sinh hoạt của các bên. Quá trình tranh chấp lại liên quan đến nhiều quan hệ pháp luật như thừa kế; hôn nhân gia đình; hợp đồng;… Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến nhiều người, nên tranh chấp đất đai có đặc thù là loại tranh chấp phức tạp, rất khó để cân bằng quyền lợi của tất cả các bên tham gia giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất.

Thứ hai, phần lớn người dân không nắm rõ pháp luật đất đai.

Tranh chấp đất đai là loại tranh chấp phức tạp trong khi phần lớn người dân không nắm rõ các quy định của pháp luật. Khiến cho quyền và lợi ích của họ không được bảo đảm một các trọn vẹn.

Do đó, thuê Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai là một biện pháp hiệu quả nhất để khắc phục hạn chế trên. Luật sư có đầy đủ điều kiện về mặt chuyên môn pháp luật cũng như kinh nghiệm thực tế giải quyết tranh chấp. Khi bỏ ra một khoản tiền chi phí thuê luật sư đất đai thì người dân được yên tâm rằng quyền lợi của mình sẽ được đảm bảo đúng với quy định của pháp luật.

Thứ ba, người dân không có thời gian tham gia hòa giải tranh chấp đất đai.

Vì đặc thù là loại tranh chấp phức tạp nên việc tham gia hòa giải tranh chấp đất đai nếu không nắm rõ quy định của pháp luật sẽ không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Do vậy, để hạn chế nhận phần thiệt về mình mà nhiều người lựa chọn thuê luật sư đất đai bảo vệ quyền lợi hoặc ủy quyền cho luật sư thay mình tham gia giải quyết hòa giải tranh chấp. Khi thuê luật sư đất đai, người dân sẽ yên tâm vào những buổi hòa giải cần thiết. Bên cạnh đó, với chuyên môn pháp luật cao, Luật sư sẽ đưa ra được các ý kiến, phương án đảm bảo hiệu quả giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai một cách tối ưu nhất.

Chi phí thuê Luật sư hòa giải tranh chấp đất đai.

Xin chào Luật sư đất đai Công ty Luật Hùng Bách! Tôi có câu hỏi mong được Luật sư giải đáp. Gia đình tôi hiện đang có tranh chấp thừa kế mảnh đất với diện tích 200m2. Địa chỉ thửa đất tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Mẹ tôi mất tháng 07/2018, bố tôi mất năm 01/2022. Bố mẹ tôi có 2 người con, gồm tôi và anh tôi. Hai cụ mất không để lại di chúc. Nay 2 anh em chúng tôi không thống nhất được về diện tích đất chia thừa kế nên tôi muốn làm đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất ra Tòa án.

Tuy nhiên Tòa án có yêu cầu tôi thực hiện hòa giải tại UBND trước rồi mới khởi kiện. Do vậy tôi muốn tìm đến dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp hòa giải đất đai của Công ty Luật Hùng Bách để nhờ Luật sư hỗ trợ. Tuy nhiên tôi không biết căn cứ vào đâu để tính giá, phí thuê luật sư đất đai ? Và với trường hợp của tôi thì chi phí thuê luật sư là bao nhiêu?

Luật sư Luật Hùng Bách tư vấn.

Chào bạn! Luật sư đất đai Công ty Luật Hùng Bách xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Về căn cứ tính phí, giá thuê luật sư hòa giải tranh chấp đất đai.

Giá thuê luật sư hòa giải tranh chấp đất đai hay còn gọi là thù lao luật sư là khoản tiền mà bạn phải trả cho Luật sư tham gia giải quyết hòa giải của bạn. Giá thuê luật sư sẽ do bạn và Luật sư thỏa thuận với nhau dựa trên các căn cứ sau:

  • Mức độ phức tạp của công việc: Vụ việc của bạn càng phức tạp thì Luật sư càng phải bỏ nhiều công sức vào giải quyết. Chất xám luật sư bỏ ra càng nhiều thì tiền thuê luật sư càng cao.
  • Thời gian luật sư thực hiện công việc: Có những vụ việc tuy không phức tạp nhưng quá trình giải quyết tranh hòa giải chấp phải qua nhiều giai đoạn với thời gian kéo dài. Luật sư phải bỏ nhiều thời gian và công sức để đi lại giải quyết vụ việc. Tiền thuê Luật sư cũng được tính toán dựa trên căn cứ này.
  • Uy tín của Luật sư: Nhiều Luật sư có tên tuổi, được nhiều người biết đến luôn tạo được sự tin tưởng của khách hàng. Phần lớn khách hàng cho rằng đây là những Luật sư có chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm làm việc nên chất lượng công việc của mình được đảm bảo.
  • Yêu cầu đặc biệt của khách hàng: Về mặt nguyên tắc Luật sư không được hứa trước kết quả làm việc với khách hàng nên căn cứ này được đặt ra như một phần dự khuyết trong hợp đồng của các bên. Đa phần căn cứ này chỉ thể hiện ở việc các bên thỏa thuận thêm về % trích thưởng.

Chi phí thuê luật sư giải quyết hòa giải tranh chấp.

Bạn không nắm rõ pháp luật và cũng không biết cách giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai đúng với quy định của pháp luật thì bạn có thể thuê luật sư tham gia giải quyết hòa giải. Chi phí thuê luật sư tham gia vào quá trình này có thể giao động trong khoảng 40.000.000 đồng và được chia ra thành nhiều đợt thanh toán. Chi phí và tiến độ thanh toán có thể thay đổi tùy vào thỏa thuận của các bên và thực tế giải quyết vụ án.

Chi phí thuê luật sư giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác để giải quyết vụ việc. Cần lưu ý khi ký kết hợp đồng dịch vụ dịch vụ pháp lý giữa bạn và công ty Luật nên có sự thỏa thuận rõ với nhau về nội dung này, tránh xảy ra tranh chấp không đáng có về sau.

Thuê Luật sư hòa giải tranh chấp đất đai ở đâu?

Khi người dân có nhu cầu tìm đến tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý nào đó để thuê luật sư đất đai thì nên có sự tìm hiểu trước những thông tin liên quan như: việc thành lập tổ chức hành nghề Luật sư; quá trình hoạt động của tổ chức; người đứng đầu tổ chức hành nghề Luật sư;…

Hiện nay rất nhiều Công ty dịch vụ mạo danh tổ chức hành nghề Luật sư. Họ đứng ra ký kết và cung cấp dịch vụ pháp lý tới người dân khiến cho chất lượng công việc không có cơ chế bảo đảm thực hiện. Các công ty, văn phòng Luật phải được thành lập và hoạt động theo quy định của Sở tư pháp. Người đứng đầu phải có thẻ hành nghề Luật sư và phải đáp ứng được điều kiện về mặt thời gian hành nghề theo quy định của Luật luật sư. Người dân nếu không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng mà sử dụng dịch vụ của những Công ty Luật mạo danh sẽ không đạt được hiệu quả khi giải quyết tranh chấp đất đai.

Người dân có thể tìm kiếm, kiểm tra những thông tin này trên mạng xã hội. Với điều kiện thời đại 4.0 thì không khó để người dân tìm hiểu được những thông tin trên.

Công ty Luật Hùng Bách.

Công ty Luật Hùng Bách là tổ chức hành nghề luật sư được đăng ký và hoạt động đúng theo quy định của Sở tư pháp.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ Luật sư đất đai tại Công ty Luật Hùng Bách sẽ luôn yên tâm bởi đội ngũ Luật sư công ty có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Đảm bảo khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng; tiết kiệm thời gian; thù lao, chi phí thuê luật sư đất đai hợp lý; thông tin khách hàng luôn được bảo mật; hiệu quả công việc được đảm bảo một cách tối ưu nhất.

Liên hệ Luật sư hòa giải tranh chấp đất đai – Công ty Luật Hùng Bách.

Nếu bạn đọc đang gặp rắc rối liên quan đến tranh chấp đất có thể liên hệ tới Luật sư. Luật sư sẽ tư vấn và giải đáp cho bạn một cách cụ thể. Với kinh nghiệm thực tiễn của Luật sư khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong quá trình giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai. Công ty Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp đất như:

  • Tư vấn soạn đơn khởi kiện tranh chấp đất đai;
  • Tư vấn, nhận ủy quyền tham gia vào quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu còn thiếu;
  • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ khách hàng cung cấp; Đưa ra phương án giải quyết tranh chấp đất đai để bảo vệ tối ưu quyền lợi của khách hàng;
  • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
  • Tham gia vào quá trình thương lượng, đàm phán, hòa giải với bên tranh chấp;
  • Tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong quá tố tụng tại Tòa án.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất khi gặp phải tranh chấp đất đai. Bạn đọc có thể tìm tới các văn phòng, công ty luật để nhận được sự tư vấn. Hoặc thuê luật sư tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết tranh chấp.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “Luật sư hòa giải tranh chấp đất đai”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng! 

TH

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *