Sổ mục kê được quy định như thế nào?


Sổ mục kê được xem là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng của nhà nước trong việc quản lý đất đai, khái niệm này đã có từ rất lâu, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu sổ mục kê thực chất là gì? Loại sổ này ghi nhận những nội dung gì và được sử dụng như thế nào?… Các vướng mắc trên sẽ được Luật Hùng Bách gửi tới Quý bạn đọc qua bài viết ngay sau đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong lĩnh vực đất đai các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 097.111.5989 (zalo) để được tư vấn.

Sổ mục kê là gì?

Mỗi giai đoạn pháp luật khác nhau sẽ ghi nhận những khái niệm khác nhau về sổ mục kê. Tuy nhiên, nội dung đều mô tả chung về một loài giấy tờ ghi nhận các thông tin đất đai qua từng thời kỳ. Luật Hùng Bách xin trích dẫn khái niệm sổ mục kê theo quy định mới nhất như sau:

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì Sổ mục kê đất đai được lập để liệt kê các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất theo kết quả đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.

Trước đây, sổ mục kê được lưu trữ thủ tục, dưới dạng văn bản bằng giấy. Đến nay, loại sổ này đã được triển khai theo hình thức điện tử và có một số đặc điểm như sau:

 • Được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Được in cùng với bản đồ địa chính để lưu trữ;
 • Được sao để sử dụng đối với nơi chưa có điều kiện khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai.
Sổ mục kê được quy định như thế nào?

Sổ mục kê có từ khi nào?

Sổ mục kê bắt đầu xuất hiện từ khoảng cuối năm 1980 tại các địa phương nhằm mục đích ghi nhận thông tin thửa đất. Tuy nhiên, phải tới ngày 05/11/1981 mới có văn bản quản lý chính thức từ Tổng cục Quản lý ruộng đất. Văn bản cụ thể được ban hành là Quyết định 56/ĐKTK quy định thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước. Từ đó, thống nhất mẫu sổ mục kê sử dụng trong phạm vi cả nước.

Trong giai đoạn Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực thì sổ mục kê được ghi nhận tại Quyết định số 499/QĐ-ĐC ngày 27/7/1995 của Tổng cục Địa chính. Cụ thể:

Sổ mục kê đất được lập nhằn liệt kê toàn bộ các thửa đất trong phạm vi địa giới hành chính mỗi xã, phường, thị trấn về các nội dung: Tên chủ sử dụng, diện tích, loại đất để đáp ứng yêu cầu tổng hợp thống kê diện tích đất đai, lập và tra cứu, sử dụng các tài liệu hồ sơ địa chính một cách đầy đủ thuận tiện, chính xác (không bị trùng sót).

Tới khi Luật đất đai năm 2003 được ban hành thì khái niệm sổ mục kê được hiểu là:

Sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi các thửa đất và các thông tin về thửa đất đó.

Sau một thời gian sử dụng khái niệm trên thì tới Luật Đất đai năm 2013 đã không giữ quy định giải thích khái niệm sổ mục kê.

Như đã nêu trên, từ trước năm 1980 thì đã có sổ mục kê để ghi lại các thông tin thửa đất ở từng địa phương. Tuy nhiên phải tới năm 1981 thì mới có văn bản chính thức quy định cụ thể về sổ này. Theo đó, vào ngày 05/11/1981, Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành Quyết định 56/ĐKTK quy định thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước và từ đó thống nhất sử dụng mẫu sổ mục kê. Ngoài ra kể từ thời điểm thống nhất sử dụng mẫu sổ mục kê thì khái niệm sổ vẫn được dùng tới hiện nay.

Sổ mục kê ghi nhận thông tin, số liệu gì?

Ở các giai đoạn đầu loại giấy tờ này xuất hiện, pháp luật quy định một số nội dung trong sổ như:

 • Số hiệu tờ bản đồ;
 • Số hiệu thửa đất;
 • Tên chủ sử dụng, loại đất;
 • Ghi chú (nếu có);
 • Tổng hợp diện tích theo các loại đất và loại đối tượng sử dụng.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều Điều 20 Thông tư 25/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT thì trong sổ sẽ được ghi chép một số thông tin cơ bản như:

 • Số thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính;
 • Số thứ tự thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất;
 • Tên người sử dụng, quản lý đất;
 • Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất; diện tích;
 • Loại đất (bao gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất).

Giá trị pháp lý của sổ mục kê đất đai. 

Sổ mục kê đất đai có giá trị pháp lý như thế nào? Sổ mục kê có thể sử dụng trong các thủ tục nào?… Để làm rõ những vấn đề trên, các bạn có thể tham khảo tình huống sau:

Câu hỏi: Kính chào Luật sư đất đai. Tôi là Nguyễn Văn H đang sống tại Hà Nam. Tôi đang tìm hiểu quy định pháp luật để giải quyết thủ tục đất đai cho gia đình. Thửa đất này được ghi tên bố tôi lần đầu tại sổ mục kê của xã. Tôi muốn hỏi giá trị của sổ mục kê thế nào và tôi có thể sử dụng thông tin trong sổ này để làm các thủ tục gì?

Luật sư tư vấn về sổ mục kê.

Chào anh H, Luật Hùng Bách xin giải đáp câu hỏi của anh như sau:

Theo quy định pháp luật thì sổ mục kể được lập để liệt kê các thửa đất, giúp cho quá trình quản lý đất đai được dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sổ còn có giá trị với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời là căn cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Luật Hùng Bách xin làm rõ như sau:

Thứ nhất, sổ mục kê hỗ trợ quản lý đất đai.

Loại giấy tờ này ghi nhận các thông tin đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý đất đai tại địa phương: Thông tin thửa đất, thông tin người sử dụng đất,…

Thứ hai, sử dụng sổ mục kê trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP một trong số các loại giấy tờ là cơ sở để cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất lần đầu là sổ mục kê. Tuy nhiên, quy định này chỉ được áp dụng với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, có tên trong sổ mục kê đất lập trước ngày 18/12/1980.

Thứ ba, sổ mục trong giải quyết tranh chấp đất đai.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, cơ quan giải giải quyết sẽ tiến hanh thu thập thông tin về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất,… và sổ mục kê là một trong các tài liệu được xem xét tới.

Nếu còn có vướng mắc khác về sổ mục kê hoặc đang cần giải quyết các thủ tục liên quan tới loại giấy tờ này các bạn có thể liên hệ tư vấn theo số: 097.111.5989 (zalo).

Xin trích lục sổ mục kê ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT cơ quan quản lý đất đai tại địa phương nơi có đất hoặc UBND cấp xã/phường nơi có đất chính là cơ quan giải quyết yêu cầu xin trích lục hồ sơ địa chính của người dân.

Khi tiến hành xin trích lục hồ sơ thì cần thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, người có yêu cầu có thể nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng hình thức nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử tới cơ quan giải quyết.

Sau khi nhận được yêu cầu cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ tiếp nhận và thông báo nghĩa vụ tài chính (nếu có) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì cần nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Sau khi thực hiện quy trình trên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp thông tin về sổ mục kê theo yêu cầu cho cá nhân, tổ chức. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Liên hệ tư vấn xin trích lục sổ mục kê – Luật Hùng Bách: 097.111.5989 (zalo)

Phân biệt sổ mục kê với bản đồ địa chính.

Sổ mục kê và bản đồ địa chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên cũng không ít người nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy chúng có điểm gì khác nhau? Hãy cùng với Luật Hùng Bách tìm hiểu thông tin dưới đây.

Bản đồ địa chính.

Bản đồ địa chính lập theo đơn vị hành chính và được xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản đồ địa chính là một loại tài liệu khá quan trọng, trong đó chứa thông tin về địa chính gồm:

 • Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất;
 • Số hiệu, địa chỉ, diện tích của thửa đất hoặc đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất;
 • Dữ liệu về người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất;
 • Dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất;
 • Tài sản gắn liền với đất (gồm cả dữ liệu về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Sổ mục kê.

Sổ mục kê đóng vai trò giúp nhà nước quản lý đất đai cũng như có ý nghĩa đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Theo đó trong sổ sẽ thể hiện các thông tin như số thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính, số thứ tự thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất, loại đất, tên người sử dụng, quản lý đất…

Sổ mục kê được lập ra để liệt kê các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất theo kết quả đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy việc lập sổ mục kê đất đai được thực hiện sau khi hoàn thành việc biên tập mảnh bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính.

Như vậy, sổ mục kê và sổ địa chính là hai loại giấy tờ khác nhau. Tuy nhiên, đều ghi nhận một số thông tin giống nhau về quyền sử dụng đất. Và đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cho quá trình quản lí đất đai của nhà nước.

Luật sư đất đai – Luật Hùng Bách. 

Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn và nhu cầu sử dụng, mua bán ngày càng tăng. Vì vậy, tình trạng tranh chấp đất đai cũng thường xuyên xảy ra. Việc đảm bảo tính pháp lý đối với quyền sử dụng đất là cần thiết để hạn chế được những thiệt hại không đáng có. Nếu đang gặp phải các tranh chấp đất đai hoặc cần hỗ trợ các thủ tục hành chính về đất các bạn có thể tham khảo dịch vụ Luật sư của Luật Hùng Bách. Với đội ngũ Luật sư có chuyên môn, kinh nghiệm chúng tôi tự tin hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp thông qua các công việc như:

 • Tư vấn pháp luật đất đai: Liên hệ – 097.111.5989 (zalo)
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn thư, văn bản về đất đai tới các cơ quan có thẩm quyền – Hợp đồng, thỏa thuận về đất;
 • Hỗ trợ khách hàng xin trích lục giấy tờ đất đai: Sổ mục kê, bản đồ địa chính, thông tin thửa đất,…
 • Nhận ủy quyền giải quyết các thủ tục đất đai: Thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, thừa kế đất đai, tách thửa,…;
 • Tham gia giải quyết tranh chấp đất đai: Hòa giải tại UBND xã. phường, khởi kiện tại Tòa án;
 • Tư vấn thủ tục, hạn chế rủi ro trong các giao dịch về đất: Mua bán, tặng cho, đặt cọc, …;

Liên hệ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Bách về nội dung “Sổ mục kê được quy định như thế nào?” với mục đích nhằm mang tới cho khách hàng những thông tin pháp lí hữu ích, hạn chế những phát sinh không đáng có trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai.

Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý/ đặt lịch làm việc với Luật sư tại Văn phòng, chi nhánh ở: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nhật Bản,… vui lòng liên hệ theo một trong các phương thức sau:

Trân trọng! 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *