Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng mới nhất


Văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng có thể được lập để phân chia rạch ròi tài sản khi hai bên đang trong thời kỳ hôn nhân không? Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng mới nhất được quy định thế nào? Thủ tục lập văn bản thỏa thuận về tài sản riêng vợ chồng gồm những bước nào?… Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng mới nhất và hướng dẫn các quy định pháp luật về vấn đề này. Mọi vướng mắc liên quan được tiếp nhận và tư vấn qua số 0983.499.828 (Zalo).

Văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng là gì?

Văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau phụ thuộc vào từng hoàn cảnh áp dụng. Bởi Luật hôn nhân và gia đình hiện nay chưa ghi nhận chính xác khái niệm văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng, văn bản khước từ tài sản là gì. Vì vậy, khái niệm này có thể được sử dụng theo các hướng sau:

Văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng
Văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng

Thứ nhất, văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng nhằm xác định tài sản vợ chồng hình thành trước hôn nhân.

Về nguyên tắc, tài sản do các bên tạo lập trước thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản riêng vợ chồng nếu không có thỏa thuận khác. Để tránh các tranh chấp có thể xảy ra về sau (đặc biệt là trường hợp ly hôn) các bên có thể lập thành văn bản thỏa thuận để ghi nhận rõ những tài sản riêng của vợ hoặc chồng hình thành trước khi kết hôn gồm những gì? Sau khi kết hôn hai bên có quyền thế nào đối với tài sản này.

Tham khảo nội dung: Mẫu văn bản thỏa thuận chế độ tài vợ chồng mới nhất.

Thứ hai, văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Văn bản này thường được lập khi một trong hai bên mua tài sản sau kết hôn và muốn xác định tài sản này là tài sản riêng của mình (thường gọi là văn bản cam kết tài sản riêng). Hoặc trường hợp khác là hai vợ chồng muốn phân chia tài sản chung nhưng vẫn giữ quan hệ hôn nhân (Thường gọi là thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân).

Văn bản thỏa thuận tài riêng vợ chồng trong bài viết này được sử dụng theo nghĩa thứ hai. Theo đó, Luật Hùng Bách sẽ cung cấp mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; Cách viết văn bản khước từ tài sản vợ chồng; Thủ tục lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng… trong bài viết này. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan, bạn đọc có thể liên hệ tư vấn theo số 0983.499.828 (Zalo).

Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng.

Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng hiện nay chưa được ban hành thống nhất. Các bên tham gia chỉ cần đảm bảo nội dung đầy đủ ; Không vi phạm các điều cấm của luật. Các bạn có thể tham khảo mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng; Văn bản xác nhận tài sản riêng mới nhất sau đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 VĂN BẢN THỎA THUẬN TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…., tại ………………………………………- Chúng tôi gồm:

Bên A: Ông…………………………………………. Sinh năm…………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………. do………………..…cấp ngày………..……………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: Ông…………………………………………. Sinh năm…………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………. do………………..…cấp ngày………..……………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số ……, quyển số ………. do UBND ………… cấp ngày……… …………………………………………………………….

Điều 1. Tài sản xác nhận.

– Tài sản xác nhận trong văn bản là:

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Nội dung xác nhận.

Chúng tôi xác nhận: Tài sản nêu tại điều 1 là tài sản riêng của bên B (theo nội dung Hợp đồng tặng cho số ……../HĐCNN ký giữa ông ……………. và bà …………., do Phòng công chứng số ………….chứng nhận ngày ………..); Hai bên chưa có bất cứ một thỏa thuận nào về việc sát nhập lại tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Chúng tôi đồng ý: Ngay sau khi Văn bản này được công chứng, bên B được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu/ sử dụng đối với tài sản nêu trên, theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Cam đoan của các bên.

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Những thông tin về nhân thân, về tài sản trong Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng này là đúng sự thật;

– Văn bản thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Văn bản thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

Điều 4. Điều khoản cuối cùng.

 1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập và ký văn bản này;
 2. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải được công chứng tại………………………………………………………….….;
 3. Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 4. Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm công chứng.

       Người vợ                                                                                                    Người chồng

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Khi có nhu cầu lập văn bản cam kết tài sản riêng, các bạn có thể sử dụng luôn mẫu được chúng tôi cung cấp nêu trên. Tuy nhiên, để soạn được một văn bản chặt chẽ, đảm bảo giá trị pháp lý các bạn cần chú ý đến các quy định pháp luật điều chỉnh về thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Nếu chưa nắm rõ cách viết văn bản khước từ tài sản các bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong phần sau đây; Hoặc liên hệ dịch vụ Luật sư lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân theo số 0983.499.828 (Zalo).

Tham khảo nội dung: Mẫu đơn khước từ tài sản chung vợ chồng mới nhất

Cách viết văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng.

Để đảm bảo cho văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng, văn bản xác nhận tài sản riêng chặt chẽ, có giá trị pháp lý các bạn cần nêu được một số nội dung sau:

 • Thông tin nhân thân cụ thể của hai bên: Họ và tên; Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; địa chỉ.
 • Các tài sản được thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân và thông tin cụ thể của tài sản. Đây là nội dung bắt buộc và cần ghi càng chi tiết càng tốt. Ví dụ:

Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: ……………………; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……….., số vào sổ cấp GCN: …………….. do UBND ………………. cấp ngày …………… Mang tên ……………..

* Quyền sử dụng đất:

– Thửa đất số: ………… – Tờ bản đồ số: ………..

– Địa chỉ thửa đất: ………………………….

– Diện tích: …………. m2 (Bằng chữ: ……………………).

– Hình thức sử dụng: riêng: ……………. m2 ; chung: Không

– Mục đích sử dụng: ………………

– Thời hạn sử dụng: ………………

– Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………

* quyền sở hữu nhà ở.

– Loại nhà: ……….. ; – Diện tích xây dựng: ………m2

– Kết cấu nhà: ……………………….. ; – Diện tích sàn: …………….. m2

– Năm hoàn thành xây dựng : ……… ; – Số tầng : ……

 • Nội dung thỏa thuận, cam kết tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân: Trong đó cần nêu rõ tài sản nào thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ai? Các tài sản chung được sử dụng thế nào và các khoản lợi phát sinh từ tài sản này là tài sản riêng hay chung?…;
 • Một số nội dung khác: Trong văn bản, ngoài cam kết tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân một số nội dung khác được đưa vào như: Thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận; xác nhận về sự tự nguyện…;

Khi lập văn bản xác nhận tài sản riêng, văn bản từ chối tài sản chung vợ chồng các bạn có thể sử dụng mẫu và cách viết được chúng tôi cung cấp ở trên. Nếu chưa biết cách soạn thảo, thuộc vào những trường hợp phức tạp thì bảo đảm tối đa quyền lợi bản thân, hãy liên hệ ngay Luật sư theo số 0983.499.828 (có zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Tham khảo nội dung: Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn mới nhất

Thủ tục lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng của vợ chồng.

Hiện nay, khi có nhu cầu lập văn bản cam kết tài sản riêng, cam kết tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân người thực hiện thường lập dưới hình thức văn bản công chứng. Khi đó, thủ tục lập được thực hiện cần tuần theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, các văn bản pháp luật liên quan, cụ thể gồm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại văn phòng công chứng.
 • Bước 3: Công chứng viên kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đúng quy định pháp luật hai bên sẽ được yêu cầu đọc kỹ lại nội dung văn bản hoặc Công chứng viên đọc lại cho các bên cùng nghe và ký xác nhận vào các trang của văn bản.
 • Bước 4: Nhận kết quả. Văn bản xác nhận tài sản riêng sẽ được giao cho mỗi bên một bản, văn phòng công chứng giữ một bản để lưu thông tin hồ sơ.

Quyền sử dụng đất được thừa kế riêng, được tặng cho trước khi kết hôn là tài sản riêng hay chung của vợ chồng?

Chào Luật sư Công ty Luật Hùng Bách! Tôi có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn. Năm 2015 vợ tôi được thừa kế riêng quyền sử dụng đất 300m2 và quyền sở hữu ngôi nhà 3 tầng gắn liền với đất của bà nội cô ấy. Sau khi thực hiện xong thủ tục khai nhận di sản thừa kế vợ tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà đất nêu trên. Năm 2019 tôi và vợ tôi kết hôn, vợ chồng sinh sống tại nhà đất nêu trên, sau khi kết hôn vợ tôi vẫn giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cô ấy.

Xin hỏi luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành giờ chúng tôi kết hôn rồi, cả gia đình sinh sống trên nhà đất đó thì tài sản mà vợ được thừa kế riêng, được tặng cho riêng đó là tài sản riêng của vợ tôi hay là tài sản chung của vợ chồng?

Luật sư tư vấn tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Chào bạn! liên quan đến câu hỏi của bạn về tài sản riêng của vợ chồng hình thành trước khi kết hôn. Luật sư hôn nhân và gia đình xin giải đáp như sau. Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành, tài sản mà vợ chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trước thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ chồng. Do đó, nếu vợ chồng bạn không thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì tài sản đó vẫn là tài sản riêng của vợ bạn.

Việc nhập tài sản riêng của vợ chồng vào khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đối với tài sản là bất động sản phải được lập thành văn bản. Văn bản thỏa thuận này phải được công chứng chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, hai bên phải thực hiện tục thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đó, văn bản mới có hiệu lực, nhà đất nêu trên mới là tài sản chung của vợ chồng. Sau này, nếu có yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì bạn mới được xem xét để chia.

Chi phí lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Khi thực hiện thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân sẽ có một số loại phí thường gặp như sau:

Phí dịch vụ Luật sư lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Đây là chi phí không bắt buộc, tuy nhiên nếu chưa nắm rõ quy định pháp luật về việc thỏa thuận tài sản vợ chồng; chưa biết cách viết loại văn bản này thì các bạn nên tìm đến những người có chuyên môn để được hỗ trợ. So với việc tự mình soạn thảo văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng; Cam kết tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân; Văn bản khước từ tài sản… Luật sư sẽ hướng dẫn các bạn đưa vào văn bản những điều khoản phù hợp, cách làm đảm bảo quyền lợi của các bên và hạn chế rủi do văn bản vi phạm pháp luật, bị tuyên vô hiệu.

Phí dịch vụ Luật sư lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân hiện nay tùy thuộc vào quy định của từng văn phòng; Mức độ phức tạp của hồ sơ; Yêu cầu của khách hàng,… Liên hệ số luật sư hôn nhân và gia đình theo Hotline 0983.499.828 (Zalo) để rõ hơn về mức phí dịch vụ soạn thảo văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân cho từng trường hợp.

Phí công chứng văn bản xác nhận tài sản riêng, văn bản cam kết tài sản riêng.

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC. Phí công chứng của văn bản thỏa thuận này là 40.000 đồng.

Ngoài các chi phí nêu trên. Tùy từng trường hợp có thể phát sinh thêm các chi phí liên quan như phí đo đạc, đăng ký sang tên giấy chứng nhận,… Nếu chưa nắm rõ các chi phí lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân đối với trường hợp của mình. Các bạn liên hệ theo số 0983.499.828 (Zalo) để được hỗ trợ.

Tham khảo nội dung: Phí chia tài sản khi ly hôn hết bao nhiêu tiền?

Dịch vụ Luật sư lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Nếu đang gặp vướng mắc khi: lập văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng; lập cam kết tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân; văn bản khước từ tài sản;… hoặc các vấn đề liên quan đến thủ tục này các bạn có thể liên hệ trực tiếp Luật sư theo số 0983.499.828 (Zalo) để được hỗ trợ:

 • Tư vấn hướng dẫn lập thành văn bản thỏa thuận phù hợp với từng vụ việc để đảm bảo quyền lợi, yêu cầu của hai bên vợ chồng;
 • Đánh giá tính pháp lý của thỏa thuận tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân mà các bên đã thống nhất;
 • Hướng dẫn cách lập, cách viết văn bản xác nhận tài sản, văn bản từ chối tài sản chung của vợ chồng, văn bản khước từ tài sản,… đúng quy định pháp luật;
 • Soạn thảo cam kết tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân theo yêu cầu và thỏa thuận của các bên.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Công ty Luật Hùng Bách tự tin tư vấn, trực tiếp hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.

Liên hệ Luật sư.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng ở TP. Hà Nội; chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng mới nhất”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi theo số 0983.499.828 (Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng! 

TA.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *