Thủ tục chồng tặng cho vợ quyền sử dụng đất

Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng

Tài sản cho tặng có phải chia khi ly hôn?

Ly hôn là lựa chọn cuối cùng của các cặp đôi khi cuộc sống hôn

Tài sản thừa kế có phải chia khi ly hôn?

Hàng năm, Tòa án đã giải quyết rất nhiều vụ án ly hôn. Phần lớn

Giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn như thế nào?

Tranh chấp tài sản chung sau khi ly hôn xảy ra khá phổ biến trong

Quy định tài sản vợ chồng đưa vào kinh doanh

Hiện nay, nhu cầu phát triển của xã nên hoạt động sản xuất kinh doanh

Của hồi môn là tài sản chung hay tài sản riêng?

Của hồi môn là gì? Của hồi môn là tài sản chung hay tài sản

Mẫu văn bản thỏa thuận chế độ tài vợ chồng mới nhất

Mẫu văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng là loại giấy tờ

Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng mới nhất

Văn bản thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng có thể được lập để phân

Công chứng văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng

Sau khi kết hôn nhiều người có thắc mắc về việc cam kết tài sản

Mẫu đơn khước từ tài sản chung vợ chồng mới nhất

Khước từ tài sản chung vợ chồng khi ly hôn là cách gọi thông thường