Đơn xin thuận tình ly hôn: Cách viết, hồ sơ kèm theo


Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ, chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Vợ, chồng muốn ly hôn và tự thỏa thuận được các vấn đề khi ly hôn. Khi đó, vợ, chồng sẽ cần viết đơn xin thuận tình ly hôn để yêu cầu Tòa án giải quyết. Vậy, Đơn xin thuận tình ly hôn: Cách viết, hồ sơ kèm theo như thế nào? Luật Hùng Bách xin giải đáp các vấn đề trên trong bài: “Đơn xin thuận tình ly hôn: Cách viết, hồ sơ kèm theo”, liên hệ trực tiếp với luật sư 0983.499.828 (Zalo).

Đơn xin thuận tình ly hôn mới nhất.

Khi cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc thì vợ chồng lựa chọn ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới. Trường hợp để giải quyết ly hôn, hai bên vợ chồng có thể yêu cầu Tòa giải quyết bằng hai hình thức theo quy định. Cụ thể, theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình 2014:

Nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Như vậy, đơn xin thuận tình ly hôn sẽ là mẫu đơn được sử dụng yêu cầu Tòa giải quyết việc ly hôn sau khi hai vợ, chồng đã thống nhất được các nội dung: Chấm dứt quan hệ hôn nhân, vấn đề về con chung, tài sản chung vợ chồng,…

Khi vợ chồng đã thỏa thuận hết các vấn đề ly hôn và yêu cầu Tòa ra quyết định giải quyết việc ly hôn. Thực chất, đây sẽ là một việc dân sự cần Tòa án công nhận. Pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể về mẫu đơn thuận tình ly hôn. Dưới đây Luật Hùng Bách xin gửi đến quý bạn đọc mẫu đơn chuẩn để yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự: 

Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn
Luật sư tư vấn cách giải quyết thủ tục ly hôn nhanh gọn: 0983.499.828 (Zalo).

Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn mới nhất.

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                       …….., ngày ….. tháng …. năm ………

                    ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

                          NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: ………………………………….. Sinh năm: ………………………………….………………………………………

CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày …………………………….tại …………………………………………………………………….

Đăng ký HKTT…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………….; số fax: ……………….…….(nếu có)

2. Tên vợ: ………………………………….. Sinh năm: ………………………………………………………………………………

CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày …………………………….tại …………………………………………………………………….

Đăng ký HKTT…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)………………………………………………..

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau:

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày…… tháng ….. năm…………… tại UBND………………………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi quyết định ly hôn dựa trên sự tự nguyện và đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

1.Về con chung: Chúng tôi có (chưa có)…………………….. con chung.

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….,sinh ngày………/…./…..

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Về tài sản chung: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Về nợ chung:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết!

NGƯỜI YÊU CẦU

HỌ VÀ TÊN CHỒNG                                                                             HỌ VÀ TÊN VỢ 

Luật sư hỗ trợ soạn đơn thuận tình ly hôn – 0983.499.828 

Cách viết đơn xin thuận tình ly hôn.

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về mẫu đơn xin thuận tình ly hôn cụ thể được áp dụng theo mẫu nào. Mỗi Tòa sẽ quy định cụ thể về mẫu đơn khác nhau. Do vậy ở nội dung trên, chúng tôi đã đưa ra các nội dung trong đơn cần có. Dưới đây Luật Hùng Bách sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin thuận tình ly hôn.

Về hình thức:

Tên đơn: Cần xác định rõ loại việc yêu cầu giải quyết. Ở đây ghi cụ thể là xin công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản sau khi ly hôn.

Kính gửi: Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn xin thuận tình ly hôn. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B). Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

Tại mục 1. và mục 2. Thông tin cá nhân của vợ, chồng: Thông tin này bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, địa chỉ hộ khẩu thường trú và địa chỉ chỗ ở hiện tại, số điện thoại của mỗi người, các thông tin này cần phải thật rõ ràng, chính xác để trong quá trình tiếp nhận, xử lý Toà án sẽ gửi thông báo với vợ, chồng.

Về nội dung:

Về lý do làm đơn xin thuận tình ly hôn: Ghi rõ thông tin thời gian kết hôn cụ thể là thế nào? Thời gian chung sống và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không? Nội dung này cần thể hiện tình trạng quan hệ vợ chồng, mâu thuẫn và những nguyên nhân của mâu thuẫn….. Làm bật được vấn đề hai bên vợ, chồng và gia đình đã dùng nhiều biện pháp khuyên ngăn nhưng không cứu vãn được tình trạng.

Về con chung:

Cần thể hiện rõ, hiện nay anh chị đã có con chung với nhau hay chưa? Nếu có thì phải ghi rõ tên tuổi, năm sinh và giới tính của từng người con. Ghi rõ thỏa thuận về vấn đề ai sẽ là người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Ví dụ: Trong thời kỳ hôn nhân chúng tôi có 01 người con.

Về tài sản chung:

Nếu vợ chồng có tài sản chung thì liệt kê tài sản chung và ghi rõ việc thỏa thuận chia như thế nào? Ví dụ: Trong thời gian chung sống với nhau, chúng tôi đã tạo dựng được một số tài sản chung sau:

 • 01 căn nhà trị giá 2 tỷ đồng tại địa chỉ….
 • 01 xe ô tô trị giá 600 triệu đồng….

Chúng tôi đã thỏa thuận chia đôi tài sản trên, mỗi người một nửa giá trị tài sản đó.

Trường hợp vợ, chồng không có tài sản chung có thể ghi: Chúng tôi không có tài sản chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về nợ chung:

Nếu không có nợ chung: Chúng tôi không có nợ chung, không yêu cầu Toà án giải quyết. Nếu có nợ chung thì cần thống kê đầy đủ, chi tiết số nợ chung cụ thể, thời gian trả, người cho vay, tên tài sản,…Thỏa thuận người trả nợ.

Sau khi các bên xem xét kỹ nội dung đơn, vợ chồng cần thống nhất nội dung. Sau khi thống nhất hai bên cùng ký tên vào đơn xin thuận tình ly hôn.

Xem thêm: Cách viết đơn thuận tình ly hôn mới nhất 

Hồ sơ kèm theo đơn xin thuận tình ly hôn gồm những gì?

Khi ly hôn thuận tình cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Bởi ở mỗi trường hợp ly hôn thuận tình thì các loại hồ sơ cần cung cấp bổ sung lại khác nhau. Dưới đây Luật Hùng Bách  xin gửi đến những mục hồ sơ cần có khi giử kèm đơn thuận tình ly hôn.

Hồ sơ kèm theo đơn xin đồng thuận ly hôn.

 • Đơn xin thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản sau khi ly hôn. Đơn này cần được viết đúng, đủ nội dung làm cơ sở Tòa thụ lý.
 • Bản chính Giấy đăng ký kết hôn: Giấy này phải còn nguyên vẹn, không được tẩy xóa, làm rách. Trường hợp làm mất giấy, hỏng, rách,… giấy đăng ký kết hôn vợ, chồng có thể xin trích lục kết hôn. Có thể nộp trích lục kết hôn nộp kèm đơn xin thuận tình ly hôn. Trích lục này sẽ có giá trị tương đương với bản gốc.
 • 01 bản xác nhận cư trú tại địa phương. Hiện nay, theo quy định mới nhất sổ hộ khẩu đã không còn được sử dụng. Vì vậy, nhiều trường hợp Tòa án sẽ yêu cầu cung cấp xác nhận cư trú tại địa phương. Từ đó, Tòa làm căn cứ xác định thẩm quyền thụ lý.
 • 01 bản sao có chứng thực CCCD/hộ chiếu của hai vợ chồng.
 • Giấy khai sinh của con (bản sao có chứng thực). Giấy tờ này cần cung cấp khi vợ chồng có con chung trong thời kỳ hôn nhân.
 • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung của vợ chồng như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký xe….( bản sao).
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn, hỗ trợ thủ tục, quý khách vui lòng liên hệ liên hệ trực tiếp với luật sư Luật Hùng Bách 0983.499.828 (Zalo).

Đối với từng trường hợp cụ thể, Tòa án sẽ yêu cầu các loại giấy tờ khác nhau. Trên đây là những giấy tờ cần thiết nhất để Tòa thụ lý giải quyết đơn xin thuận tình ly hôn.

Luật sư hướng dẫn soạn đơn ly hôn đồng thuận – 0983.499.828 

Thủ tục thuận tình ly hôn đúng chuẩn quy định pháp luật.

Trường hợp ly hôn thuận tình thời gian giải quyết sẽ nhanh hơn ly hôn đơn phương. Tuy vậy, thủ tục thuận tình ly hôn vẫn thực hiện theo đúng quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự.

Do đó, thời gian để giải quyết việc ly hôn thuận tình cũng phải trải qua đủ bước. Cụ thể: Tòa án Xem xét đơn xin thuận tình ly hôn -> Tòa án ra thông báo nộp tiền lệ phí tạm ứng -> Tòa án thông báo thụ lý -> giai đoạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu -> Tòa án ra quyết định công nhận thỏa thuận ly hôn thuận tình.

Thủ tục thuận tình ly hôn đúng chuẩn quy định pháp luật.

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Vợ chồng cùng ký tên vào đơn yêu cầu công nhận thuận tình, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. Sau đó nộp cho Tòa án có thẩm quyền thụ lý. Tòa cấp huyện nơi cư trú của vợ hoặc chồng theo thỏa thuận sẽ có thẩm quyền thụ lý. Kèm với đơn, vợ chồng nộp kèm theo các tài liệu chứng minh. Việc nộp hồ sơ có thể trực tiếp tại Tòa hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Phân công Thẩm phán.

Sau khi xét thấy đơn xin thuận tình ly hôn đã nộp kèm đầy đủ hồ sơ. Tiếp theo Chánh án Tòa án sẽ phân công Thẩm phán giải quyết trong vòng 03 ngày làm việc. Thẩm phán được phân công sẽ trực tiếp thụ lý, giải quyết đơn.

Bước 3: Nộp lệ phí Tòa án.

Sau khi được phân công, Thẩm phán sẽ xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sẽ ra một trong các quyết định:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý;
 • Chuyển đơn cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo đến hai bên vợ, chồng.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Thẩm phán sẽ ra thông báo về nộp lệ phí và thụ lý. Khi có thông báo, hai vợ chồng phải đến nộp lệ phí trong vòng 05 ngày làm việc.

Bước 4: Chuẩn bị xét đơn.

Nếu hồ sơ đã hợp lệ và tiến hành thụ lý. Tòa án chuẩn bị xét đơn xin thuận tình ly hôn và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận đồng thuận ly hôn là 01 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời gian này, Tòa án tiến hành các thủ tục hòa giải, lấy ý kiến các bên theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Việc hòa giải này phải được ghi lại thành biên bản. Nếu vợ chồng hòa giải không thành. Tòa án lập biên bản về việc đồng thuận ly hôn và hòa giải không thành. Từ đó, làm cơ sở để giải quyết tiếp thủ tục ly hôn thuận tình.

Bước 5: Ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Trong trường hợp hòa giải thành thì Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu ly hôn của hai người.

Trường hợp vợ chồng hòa giải không thành thì Tòa án sẽ lập lại biên bản ghi nhận lại kết quả hòa giải. Đồng thời, Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật. Sau khi ra Quyết định thuận tình ly hôn, Tòa án sẽ gửi quyết định tới các bên. Việc giải quyết ly hôn đồng thuận coi như hoàn tất.

Thuận tình ly hôn hết bao nhiêu tiền?

Khi vợ chồng ly hôn theo phương án xin công nhận thuận tình ly hôn sẽ phải nộp lệ phí. Vậy vì thuận tình ly hôn hết bao nhiêu tiền được nhiều người quan tâm. Tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 có quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Theo đó án phí, lệ phí thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình được chia thành có giá ngạch và không có giá ngạch. Cụ thể, thủ tục thuận tình ly hôn, án phí được quy định như sau:

 • Không có giá ngạch: 300.000 đồng;
 • Có giá ngạch: Căn cứ vào giá trị tài sản thì thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản vượt 04 tỷ đồng nếu giá trị tài sản từ 04 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, các bên thỏa thuận ly hôn thuận tình và không có tài sản chung thì mức án phí sẽ là 300.000 đồng. Hai bên vợ, chồng có thể thỏa thuận về bên sẽ nộp án phí và mức đóng của mỗi người.

Mua đơn đồng thuận ly hôn  – 0983.499.828 

Một bên đang ở nước ngoài có thuận tình ly hôn được không?

Một bên đang ở nước ngoài có thuận tình ly hôn được không? Trường hợp vợ, chồng muốn ly hôn nhưng một trong hai bên đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài diễn ra khá phổ biến. Đối với trường hợp một bên đang ở nước ngoài có thuận tình ly hôn được không là thắc mắc của rất nhiều người đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Theo quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

Theo quy định này, khi ly hôn thuận tình nếu một bên vợ chồng không thường trú tại Việt Nam thì vẫn được thụ lý giải quyết. Theo đó khi hai vợ chồng đều tự nguyện ký ly hôn và có đơn yêu cầu công nhận ngay cả khi một trong hai bên đang ở nước ngoài thì Tòa án vẫn giải quyết. Việc giải quyết thuận tình ly hôn trường hợp này phức tạp hơn. Việc xác định thẩm quyền Tòa giải quyết có thể theo nơi thường trú của người còn lại đang ở tại Việt Nam.

Nếu bạn muốn làm đơn xin thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài, vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư 0983.499.828 (Zalo).

Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh.

Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh.

Luật Hùng Bách  là công ty Luật với nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ giải quyết ly hôn thuận tình. Tại đây, Luật sư sẽ tư vấn cụ thể từng trường hợp ly hôn thuận tình trên thực tế. Đặc biệt, hỗ trợ giải quyết thủ tục ly hôn thuận tình nhanh cho tất cả các trường hợp:

 • Ly hôn thuận tình nhanh, trọn gói với chi phí thấp. Thời gian giải quyết nhanh nhất là trong 01 buổi làm việc. Đi lại 01 lần.
 • Ly hôn đơn phương nhanh. Đương sự không phải đi lại quá nhiều lần.
 • Ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài.
 • Ly hôn thuận tình với người nước ngoài nhanh.
 • Ly hôn thuận tình nhanh khi một trong hai bên đang vợ, chồng đang ở nước ngoài.

Các vụ việc sẽ được Luật sư giải quyết một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý. Chúng tôi có thể cử cán bộ nhận ủy quyền giải quyết các thủ tục. Từ đó, đương sự không bắt buộc phải trực tiếp tham gia theo quy định của pháp luật.

Các thức liên hệ Luật Hùng Bách.

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc đơn xin thuận tình ly hôn nói riêng và tất cả các vấn đề về pháp lý của bạn nói chung.

Để được tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Hùng Bách liên quan đến chủ đề Đơn xin thuận tình ly hôn: Cách viết, hồ sơ kèm theo”. Mọi vướng mắc liên quan Quý khách hàng có thể liên hệ tới hotline 0983.499.828 (Zalo) để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *