THỦ TỤC LY HÔN KHI MỘT BÊN Ở NƯỚC NGOÀI


Thủ tục ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài được thực hiện thế nào? Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên được không? Có thể giải quyết ly hôn một bên không chấp thuận đang ở nước ngoài?…. Đây là những vấn đề được Luật Hùng Bách tiếp nhận rất nhiều từ khách hàng đang có nhu cầu giải quyết thủ tục ly hôn cả ở trong nước và nước ngoài. Công ty Luật Hùng Bách sẽ phân tích các nội dung liên quan đến thủ tục này trong bài viết sau. Bạn đọc có nhu cầu Luật sơ hỗ trợ tư vấn, giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài liên hệ hỗ trợ theo số 0983.499.828 (có zalo).

Ly hôn một bên đang ở nước ngoài là gì?

Ly hôn là thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng, kèm theo đó là giải quyết vấn đề quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con, phân chia tài sản chung, nợ chung vợ chồng.

Ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài cũng được áp dụng theo nội dung trên và có thể phân chia được thành hai trường trường hợp sau:

 • Ly hôn thuận tình khi một bên ở nước ngoài. Đây là trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài mà hai vợ chồng đã tự thống nhất được vấn đề ly hôn, quyền nuôi con, tài sản chung vợ chồng.
 • Ly hôn đơn phương khi một bên ở nước ngoài. Đây là trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài mà hai vợ chồng chưa tự thỏa thuận được về toàn bộ vấn đề ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản chung. Trong đó, các bên có tranh chấp về ít nhất một trong ba vấn đề nêu trên, ví dụ: Ly hôn một bên không chấp thuận hoặc chấp thuận ly hôn những cả hai đều muốn giành quyền nuôi con,…

Luật sư ly hôn một bên đang ở nước ngoài – 0983.499.828 (ZALO)

Một bên đang ở nước ngoài có ly hôn được không?

Quy định pháp luật Việt Nam ghi nhận vấn đề này tại Điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

“Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam”.

Như vậy, pháp luật Việt Nam cho phép và có các quy định để giải quyết thủ tục

ly hôn có yếu tố nước ngoài một bên không về được Việt Nam, ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài. Các bên trong quan hệ hôn nhân hoàn toàn có quyền giải quyết thủ tục ly hôn với người đang ở nước ngoài.

Tuy nhiên, khác với thủ tục ly hôn trong nước, ly hôn có yếu tố nước ngoài, ly hôn với người nước ngoài vắng mặt một bên kéo dài hơn, có phần phức tạp hơn về hồ sơ, thủ tục,… Điều này sẽ được Luật Hùng Bách làm rõ trong phần tiếp theo của bài viết.

Hồ sơ ly hôn một bên ở nước ngoài cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ ly hôn khi một bên ở nước ngoài về cơ bản cần phải đáp ứng quy định chung về thủ tục ly hôn. Bên cạnh đó, hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài cần có thêm những loại giấy tờ riêng. Cụ thể:

Các loại giấy tờ theo thủ tục chung:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính hoặc trích lục);
 • Sổ hộ khẩu (bản sao chứng thực);
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu…(bản sao chứng thực);
 • Giấy khai sinh của con (bản sao);
 • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung (nếu có yêu cầu giải quyết).
 • Đơn ly hôn (thuận tình hoặc đơn phương tùy từng trường hợp).

Các loại giấy tờ riêng do một bên đang ở nước ngoài:

 • Hồ sơ tài liệu chứng minh việc một bên đang ở nước ngoài;
 • Các văn bản thể hiện quan điểm của bên ở nước ngoài nếu thuận tình ly hôn (có chứng thực của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Các loại giấy tờ trên là bắt buộc để Tòa án có đầy đủ cơ sở giải quyết thủ tục ly hôn. Trường hợp thiếu giấy tờ, người làm đơn cần tiến hành thu thập lại hồ sơ ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài (bản sao, bản trích lục, các xác nhận của cơ quan có thẩm quyền,…).

Luật sư ly hôn có yếu tố nước ngoài – 0983.499.828 (ZALO)

Nội dung liên quan: Kết hôn tại nước ngoài ly hôn tại Việt Nam có được không?

Mẫu đơn ly hôn một bên đang ở nước ngoài.

Như chúng tôi đã phân tích trong phần trên của bài viết, thủ tục ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài có hai dạng: Ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình. Đối với mỗi loại thủ tục sẽ cần sử dụng mẫu đơn riêng cho phù hợp.

Mẫu đơn ly hôn đơn phương khi một bên đang ở nước ngoài:

Về bản chất, ly hôn đơn phương là một tranh chấp dân sự, nên người làm đơn cần sử dụng theo mẫu đơn khởi kiện được Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP để áp dụng chung cho vụ án dân sự. Cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày….. tháng…..năm…..

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………………………………………

Người khởi kiện: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………..số fax: ……………………………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….(nếu có).

Người bị kiện: …………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………… số fax:……………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………(nếu có).

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có): ………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………… số fax:……………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………(nếu có).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):……………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………… số fax:…………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………(nếu có).

Yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đây:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có): ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………… số fax:………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………(nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1……………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                             Người khởi kiện

Mẫu đơn ly hôn thuận tình khi một bên đang ở nước ngoài:

Mẫu đơn ly hôn thuận tình được áp dụng theo Mẫu số 01-VDS ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/08/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………….)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………..

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:…………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có): ……………………..;

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân ………………………………………………….
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các thông tin khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

    1.  ………………………………………………………………………………………………………………………
    2. ………………………………………………………………………………………………………………………
    3. ………………………………………………………………………………………………………………………
    4. ………………………………………………………………………………………………………………………
    5. ………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………, ngày…. tháng…. năm…….

                                                                                                                       NGƯỜI YÊU CẦU

Hai mẫu đơn nêu trên là loại văn bản được ban hành để áp dụng chung cho toàn bộ vụ án, vụ việc dân sự. Vì vậy, khi sử dụng trong thủ tục ly hôn, đặc biệt là thủ tục ly hôn với người đang ở nước ngoài cần điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp. Việc điều chỉnh phải đảm bảo giữ được mẫu chung mà vẫn đầy thủ thông tin để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Luật sư soạn đơn ly hôn – 0983.499.828 (ZALO)

Nội dung liên quan: Thủ tục ly hôn chia tài sản có yếu tố nước ngoài

Cách viết đơn ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài.

Khi làm đơn ly hôn với chồng đang ở nước ngoài/ly hôn khi vợ đang ở nước ngoài cần chú ý một số nội dung sau:

Đảm bảo đầy đủ thông tin Tòa án và các bên liên quan.

Ghi rõ ràng Tòa án có thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài. Ví dụ: Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với phần thông tin các bên bạn cần ghi đầy đủ thông tin của người khởi kiện và người bị kiện đối với đơn ly đơn phương. Thông tin của những những người yêu cầu đối với ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên. Đối với các trường hợp có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng sẽ cần thêm thông tin của những người này. Các thông tin gồm: Họ và tên, năm sinh, địa chỉ cư trú. Đây sẽ là một phần để Tòa án xác định thẩm quyền thụ lý hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài một bên không về được Việt Nam; đồng thời tống đạt văn bản tố tụng cho các bên liên quan.

Nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết.

 • Về quan hệ hôn nhân: Trình bày thời điểm kết hôn, địa điểm đăng ký kết hôn. Nêu rõ quá trình chung sống và bắt đầu mâu thuẫn của hai bên, nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến quyết định ly hôn ly hôn khi đang ở nước ngoài. Yêu cầu Tòa án giải quyết cho ly hôn với chồng đang ở nước ngoài/ly hôn khi vợ đang ở nước ngoài.
 • Về quyền nuôi con: Trình bày rõ vợ chồng có mấy con chung; ngày tháng năm sinh của các con. Thỏa thuận của vợ chồng hoặc yêu cầu của người làm đơn về quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con.
 • Về tài sản chung, nợ chung: Trường hợp tự giải quyết riêng thì ghi không yêu cầu Tòa án giải quyết. Trường hợp có yêu cầu giải quyết về tài sản, nợ thì ghi rõ tài sản chung, nợ chung gồm những gì? Nêu rõ thỏa thuận của vợ chồng hoặc yêu cầu của người làm đơn.

Tài liệu chứng cứ kèm theo.

Bạn cần ghi rõ những tài liệu chứng cứ nào bạn nộp kèm theo đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài một bên không về được Việt Nam: Số lượng tài liệu, loại giấy tờ (bản chính, bản sao, bản  trích lục,…).

Thuê luật sư hôn nhân và gia đình soạn đơn.

Trên đây là nội dung hướng dẫn soạn thảo đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài của Công ty Luật Hùng Bách. Nếu bạn không tự tin có thể soạn được đơn ly hôn đúng chuẩn, đầy đủ nội dung để tiếp nhận và giải quyết ly hôn cho bạn thì có thể liên hệ tới Luật sư hôn nhân gia đình để sử dụng dịch vụ soạn đơn.
Nội dung liên quan: Mẫu đơn ly hôn khi đang ở nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết ly hôn một bên ở nước ngoài.

Chào Luật sư Hùng Bách, tôi tên H hiện đang tạm trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội có vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn. Tôi và chồng đang có ý định muốn ly hôn, hai bên đã tự thỏa thuận giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan với nhau để chia tay trong hòa bình. Nhưng có một vấn đề là ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên được không vì chồng tôi đang ở Nga không thể về nước. Nếu có thể giải quyết thì tôi cần làm thủ tục ở đâu (trước đây chứng tôi đăng ký kết hôn tại Ân Thi, Hưng Yên là nơi tạm trú của bên chồng trước đây, hộ khẩu của vợ chồng tôi đang ở cùng bố mẹ chồng tại Nam Định). Cảm ơn Luật sư đã tư vấn.

Luật sư tư vấn thẩm quyền giải quyết ly hôn.

Kính chào chị H, đối với câu hỏi về việc ly hôn với chồng đang ở nước ngoài mà chị gửi đến chúng tôi xin giải đáp như sau:

Về vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài một bên không về được Việt Nam.. Căn cứ vào quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về quyền đề nghị giải quyết vắng mặt của đương sự thì thủ tục này hoàn toàn có thể thực hiện.

Về thẩm quyền giải quyết ly hôn khi một bên ở nước ngoài: Đối với trường hợp ly hôn thuận tình Tòa án có thẩm quyền giải quyết sẽ là Tòa cấp tỉnh nơi một trong hai bên cư trú. Theo quy định của Điều 11 Luật cư trú năm 2020:

“Điều 11. Nơi cư trú của công dân

1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này”.

Vậy, trường hợp này chị H có thể thực hiện thủ tục ly hôn với người đang ở nước ngoài tại Tòa án nơi hai bên có hộ khẩu là Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định; hoặc nơi chị đang có tạm trú là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Luật sư tư vấn ly hôn – 0983.499.828 (ZALO)

Thủ tục ly hôn một bên ở nước ngoài.

Quy trình thực hiện thủ tục ly hôn một bên ở nước ngoài khá phức tạp và gồm nhiều thủ tục nhỏ. Để bạn đọc có thể nắm được sơ bộ về thủ tục này, Luật Hùng Bách sẽ cung cấp một số bước cơ bản, quan trọng trong quá trình ly hôn với chồng đang ở nước ngoài/ly hôn khi vợ đang ở nước ngoài như sau:

Thủ tục ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài
Luật sư tư vấn, giải quyết trọn gói ly hôn một bên ở nước ngoài:  0983.499.828 (Có zalo)

Bước 1:

Nộp hồ sơ ly hôn đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền.

Bước 2:

Vợ, chồng tham gia hòa giải đối thoại thoại theo thông báo của Tòa án. Nếu không muốn tham gia hòa giải tiền tố tụng, vợ hoặc chồng làm đơn không yêu cầu hòa giải đối thoại.

Bước 3:

Tòa án Việt Nam xem xét hồ sơ, ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của của Bộ luật tố tụng dân sự. Người làm đơn nộp tạm ứng án phí/lệ phí để Tòa án thụ lý vụ án.

Bước 4:

Tòa án tiến hành một số hoạt động tố tụng cần thiết để giải quyết ly hôn khi một bên ở nước ngoài như: Lấy lời khai đương sự ở nước ngoài; thu thập, xác minh tài liệu chứng cứ; tống đạt giấy tờ; ủy thác tư pháp;… Các hoạt động này tùy từng loại vụ việc sẽ có sự khác biệt.

Bước 5:

Tòa án mở phiên họp công khai chứng cứ, hòa giải và Đưa vụ án ra xét xử đối với thủ tục ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài; hoặc mở phiên họp hòa giải để ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn đối với trường hợp thuận tình. Đối với các thủ tục này bên ở nước ngoài đã có văn bản ý kiến trước đó được phép vắng mặt.

Vậy, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài một bên không về được Việt Nam có sự khác biệt giữa hai loại thủ tục ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình. Để nắm rõ hơn về quy trình thực hiện chi tiết của từng loại, các bạn có thể liên hệ trực tiếp:

Luật sư ly hôn Công ty Luật Hùng Bách – 0983.499.828 (ZALO)

Nội dung liên quan: Quy định thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ly hôn một bên ở nước ngoài hết bao nhiêu tiền?

Khi thực hiện thủ tục ly hôn một bên ở nước ngoài, người thực hiện thủ tục có thể phải trả các loại phí như án phí, lệ phí giải quyết ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài (được quy định cụ thể trong Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14).

 • Đối với trường hợp ly hôn thuận tình hoặc ly hôn đơn phương nhưng không có tranh chấp về cấp dưỡng, tài sản thì án phí phải nộp là 300.000 đồng;
 • Đối với trường hợp có tranh chấp về tài sản cần nộp án phí theo % giá trị tài sản.
 • Chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: 200.000 đồng.
 • Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án: 1.500 đồng/trang A4.
 • Ngoài các chi phí trên người làm thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài một bên không về được Việt Nam cần nộp thêm chi phí tống đạt văn bản.

Chi phí dịch vụ Luật sư ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên.

Đây không phải loại phí bắt buộc theo quy định pháp luật, nhưng sự tham gia của Luật sư sẽ hỗ trợ các bên toàn bộ về mặt thủ tục, hồ sơ, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và hỗ trợ người ở nước ngoài có thể vắng mặt tại Tòa án trong quá trình ly hôn.

Chí phí giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên:

 • Phí soạn thỏa đơn ly hôn: Từ 500.000 đồng;
 • Phí tư vấn thủ tục ly hôn trọn gói: Từ 10.000.000 đồng;
 • Phí giải quyết ly hôn nhanh, giải quyết ly hôn có tranh chấp quyền nuôi con, tài sản,…: Mức thỏa thuận. Liên hệ trực tiếp Luật sư ly hôn theo số zalo 0983.499.828 để được hỗ trợ.

Dịch vụ luật sư ly hôn một bên ở nước ngoài.

Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách hỗ trợ khách hàng giải quyết toàn bộ công việc trong thủ tục ly hôn khi một bên ở nước ngoài:

 • Tư vấn thủ tục ly hôn khi một bên ở nước ngoài;
 • Luật sư hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ ly hôn, soạn thảo đơn ly hôn và các văn bản tố tụng;
 • Nhận ủy quyền, hỗ trợ khách hàng giải thu thập hồ sơ ly hôn bị thiếu, bị hư hỏng, thất lạc;
 • Giải quyết thủ tục ly hôn khi đang ở nước ngoài tại Tòa án Việt Nam; ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên;
 • Cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong trường hợp có tranh chấp về con chung và phân chia tài sản chung.
 • Giải quyết ly hôn với người đang ở nước ngoài nhanh chóng, trọn gói.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý tận tâm; nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Luật Hùng Bách tự tin tư vấn, trực tiếp hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan. Nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ Dịch vụ luật sư chuyên giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài hãy liên hệ chúng tôi.

Liên hệ Luật sư ly hôn.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “Thủ tục ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng! 

TA.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *