Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất


Ly  hôn thuận tình hay còn gọi là ly hôn đồng thuận là trường hợp cả vợ và chồng cùng thống nhất về việc ly hôn và thỏa thuận được với nhau về các vấn đề liên quan như: Ai nuôi dưỡng con chung? Tài sản chung chia như thế nào? Trách nhiệm liên quan đến vấn đề công nợ chung? Có yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản chung và nợ chung hay không?…  Một trong số những vướng mắc khi thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình đó là vướng mắc về mẫu đơn ly hôn thuận tình và cách viết đơn. 

Đơn thuận tình ly hôn là gì?

Khi thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình, một trong những giấy tờ không thể thiếu là đơn thỏa thuận ly hôn. Đây là tài liệu thể hiện rõ ý chí tự nguyện muốn thực hiện thủ tục ly hôn của cả hai bên. Căn cứ vào đơn thỏa thuận ly hôn của đương sự, Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu đơn ly hôn tự nguyện sẽ nắm bắt được hai bên có những yêu cầu gì liên quan đến việc giải quyết ly hôn thuận tình như: cả hai bên cùng đồng ý ly hôn; hai bên đã thống nhất được về vấn đề con chung; hai bên đã thỏa thuận xong về vấn đề tài sản chung; và công nợ chung.

Do đó, đơn thỏa thuận ly hôn là một tài liệu rất quan trọng. Cũng là tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ ly hôn thuận tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm bắt được hết những nội dung cần có trong đơn thỏa thuận ly hôn và cách thể hiện những nội dung đó để Tòa án thụ lý yêu cầu ly hôn thuận tình.

Xem thêm: Hồ sơ ly hôn thuận tình cần những giấy tờ gì?

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Hiện nay Mẫu đơn thỏa thuận ly hôn không được quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mà chỉ có đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự theo Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………….

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân…………………………………………………..
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: ………………………………………………………………..

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải đối với những vấn đề nêu trên:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:…

– Các thông tin khác (nếu có):……………………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                 ………, ngày…. tháng…. năm 2021 

                                                        NGƯỜI YÊU CẦU

Xem thêm: Hồ sơ ly hôn đơn phương cần những giấy tờ gì

Đối với Đơn xin ly hôn đồng thuận, nội dung trong đơn còn phải thể hiện được những vấn đề quan trọng sau:

Thứ nhất, nêu qua về vấn đề tình cảm và quan hệ hôn nhân của vợ chồng.

Thứ hai, nêu chi tiết về vấn đề con chung (nếu có) như: trong quá trình chung sống có mấy con chung? Ai nhận quyền trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con chung? Thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con như thế nào?

Thứ ba, thỏa thuận về tài sản chung của hai vợ chồng như: việc phân chia tài sản chung sau khi ly hôn được thực hiện như thế nào? hay không yêu cầu Tòa án giải quyết?

Thứ tư, thỏa thuận về công nợ chung của vợ chồng như: trách nhiệm trả nợ chung thuộc về bên nào? Thỏa thuận phân chia việc trả nợ ra sao? Hay không yêu cầu Tòa án giải quyết?

Như vậy, ngoài việc phải đáp ứng được hình thức mẫu đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định chung của pháp luật thì nội dung trong đơn còn phải thể hiện được những nội dung cần thiết nêu trên thì đơn xin ly hôn tự nguyện với được Tòa án chấp thuận và tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo để giải quyết yêu cầu.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình Tòa án quận Đống Đa, Hà Nội.
Mẫu đơn ly hôn thuận tình của Tòa án quận Đống Đa, Hà Nội.

Xem thêm: Không đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

Mẫu đơn ly hôn thuận tình viết tay.

Trong quá trình giải quyết các vụ việc thực tế, tôi cũng thường xuyên nhận được câu hỏi Đơn ly hôn anh/ chị/ em có thể viết tay được không? Thực tế, pháp luật không có quy định nào về việc nộp đơn ly hôn tự nguyện phải là đơn đánh máy sẵn; hay là đơn viết tay. Nếu đã không có quy định cụ thể thì đương sự hoàn toàn có quyền lựa chọn phương án nộp đơn viết tay lên Tòa.

Tuy nhiên, hành lang pháp lý thì là như vậy. Nhưng thực tiễn khi tiếp nhận hồ sơ ly hôn thuận tình mỗi Tòa án ở từng địa phương với những quy chế làm việc khác nhau; lại có những cách xử lý vấn đề này khác nhau. Có Tòa án chấp nhận đơn thỏa thuận ly hôn viết tay. Có Tòa án không tiếp nhận đơn viết tay mà phải điền thông tin theo mẫu giải quyết việc dân sự. Thậm chí có Tòa án soạn sẵn mẫu đơn ly hôn thuận tình riêng; và yêu cầu đương sự phải sử dụng mẫu riêng đó thì hồ sơ mới được chấp thuận.

Thực tế về đơn ly hôn thuận tình.

Và thực tế, có rất ít Tòa án linh động để đương sự được sử dụng mẫu đơn thỏa thuận ly hôn viết tay của mình. Có sự mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và thực tế như trên là vì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ ly hôn thuận tình, không phải ai cũng nắm bắt được hết những yêu cầu tối thiểu để đơn xin ly hôn thuận tình thỏa mãn cả về hình thức lẫn nội dung. Bởi để Tòa án tiếp nhận và thụ lý giải quyết yêu cầu ly hôn tự nguyện thì yêu cầu đó phải được thể hiện đầy đủ. Đồng thời cần rõ ràng; có căn cứ thì Tòa án mới đủ cơ sở để tiến hành giải quyết theo đúng thủ tục tố tụng.

Đó là lý do vì sao mà đa số đương sự khi nộp đơn thỏa thuận ly hôn viết tay thường không được Tòa án chấp thuận. Tòa án sẽ yêu cầu bổ sung; viết lại theo mẫu đơn ly hôn thuận tình sẵn có. Hoặc thậm chí trả lại đơn xin ly hôn tự nguyện. Điều này sẽ gây khó khăn, mất thời gian cho người có yêu cầu. Đặc biệt là trong trường hợp các bên đương sự ở xa; điều kiện công việc không cho phép được đi lại nhiều.
Xem thêm: Mẫu đơn xin ly thân

Cách làm đơn ly hôn thuận tình chuẩn, mới nhất.

Theo như những nội dung đã phân tích nếu trên, tôi xin đưa ra một số hướng dẫn cơ bản về cách làm đơn ly thôn thuận tình.

Về mặt hình thức đơn.

Đơn xin ly hôn tự nguyện phải đáp ứng được yêu cầu về một mẫu đơn hành chính cơ bản, đảm bảo đầy đủ các phần theo thứ tự: Quốc hiệu, tiêu ngữ → Tên đơn (tóm tắt về loại việc yêu cầu Tòa án giải quyết: xin ly hôn thuận tình) → Nơi nhận (Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết yêu cầu ly hôn).

Thông tin của người có yêu cầu công nhận ly hôn thuận tình (Họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử,…) → Nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết (các vấn đề liên quan đến yêu cầu công nhận ly hôn thuận tình) → Liệt kê những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn → Địa điểm, thời gian và chữ ký của người làm đơn.

Về mặt nội dung đơn.

Đơn xịn ly hôn thuận tình phải đảm bảo thể hiện được đầy đủ những nội dung tối thiểu sau:

Tòa án có thẩm quyền giải quyết: ghi đầy đủ tên của cấp Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu ly hôn thuận tình. Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố và thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào.

Ví dụ:

Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố đó.

Ví dụ:

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Thông tin đương sự xin ly hôn thuận tình: ghi rõ thông tin cá nhân như họ tên; ngày tháng năm sinh; và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; hoặc giấy tờ tùy thân khác của người có yêu cầu. Ghi đầy đủ thông tin địa chỉ như nơi có hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại (nếu không trùng với địa chỉ hộ khẩu thường trú) tại thời điểm làm đơn xin ly hôn thuận tình. Ghi rõ thông tin liên hệ như số điện thoại cá nhân đang dùng; địa chỉ nhận thư điện tử,… để Tòa án có thể thuận tiện liên hệ trong quá trình giải quyết yêu cầu xin ly hôn thuận tình.

Ví dụ: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Nông Văn B

Địa chỉ: …………, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại (nếu có): 0857xxxxxx;

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):…..B@gmail.com

Xem thêm: Hướng dẫn cách giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn

Nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thứ nhất, về quan hệ hôn nhân, trong đơn xin ly hôn thuận tình gồm có những nội dung như: Hai bên kết hôn từ thời điểm nào? Kết hôn trên cơ sở tự nguyện hay ép buộc? Đăng ký kết hôn vào ngày/tháng/năm nào, tại đâu? Qúa trình sống chung đến thời điểm nào thì phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân mâu thuẫn do đâu? Đã được gia đình hai bên hay cơ quan nào tiến hành hòa giải chưa? Kết quả hòa giải như thế nào? Nếu hai vợ chồng đã ly thân thì ly thân kể từ thời điểm nào? Hiện nay làm đơn có yêu cầu gì?

Ví dụ: 

Vợ chồng tôi kết hôn năm……. Trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức lễ cưới theo đúng phong tục tập quán truyền thống địa phương và có đăng ký tại UBND xã…vào ngày…. Thời gian đầu vợ chồng chung sống bình thường, đến khoảng tháng….. thì phát sinh mấu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do vợ chồng khác biệt nhau về cách sống và phương pháp nuôi dạy con cái. Mặc dù hai bên đã nhiều lần ngồi lại nói chuyện và được gia đình hai bên khuyên giải nhưng mâu thuẫn vẫn không thể giải quyết. Đỉnh điểm, đến tháng….. vợ chồng tôi bắt đầu sống ly thân từ đó đến nay.

Nay nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được. Chúng tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết cho chúng tôi được ly hôn.

Thứ hai, vấn đề liên quan đến con chung: Trong quá trình chung sống có mấy con chung? Họ tên, ngày tháng năm sinh của các con, Hiện nay các con đang ở với ai? Khi ly hôn ai là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con chung?

Trường hợp hai bên xin ly hôn tự nguyện không có con chung thì cần ghi rõ: Không có con chung.

Vấn đề cấp dưỡng nuôi con được thỏa thuận như thế nào? Trường hợp không có yêu cầu Tòa án công nhận thì ghi rõ: chúng tôi tự thỏa thuận hoặc người trực tiếp nuôi con ghi rõ không có yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.

Ví dụ: 

Trong quá trình chung sống chúng tôi có 01 con chung:

Họ và tên: Nông Văn C, sinh ngày/tháng/năm

Hiện cháu C đang ở với bố, sau khi ly hôn cháu C sẽ do bố cháu trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng.

Về vấn đề cấp dưỡng: mẹ cháu là chị Nguyễn Thị H sẽ có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con với mức 3.000.000đ/ 1 tháng.

Thứ ba, về tài sản chung: Hai vợ chồng có những tài sản chung gì? Thỏa thuận phân chia ra sao? Nếu không yêu cầu Tòa án công nhận thì ghi rõ: chúng tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Ví dụ: 

Vợ chồng chúng tôi có tài sản chung là 02 chiếc xe ô tô, 01 chiếc mang nhãn hiệu Lamborghini Aventador LP700-4 biển kiểm soát 30E-… và 01 chiếc mang nhãn hiệu Lexus RX 350 AWD biển kiểm soát 30E-… đứng tên cả hai vợ chồng. Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 sẽ thuộc quyền sở hữu của chồng và chiếc Lexus RX 350 AWD sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ.

Thứ tư, về công nợ chung: Trong quá trình chung sống nếu hai vợ chồng có những khoản nợ chung nào? Thỏa thuận trách nhiệm trả nợ của mỗi người ra sao?. Nếu không có công nợ  chung hoặc không yêu cầu Tòa án giải quyết thì trong đơn xin ly hôn thuận tình ghi rõ: chúng tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết.
Xem thêm: Mua đơn ly hôn ở đâu chuẩn nhất?

Ví dụ: 

Trong quá trình chung sống vợ chồng tôi có nợ của anh K số tiền 1.000.000.000 đồng theo Hợp đồng vay ngày ….Tính đến thời điểm hiện tại tổng số dư nợ đối với khoản vay nêu trên là 800.000.000 đồng. Nay ly hôn chúng tôi thỏa thuận mỗi người chịu trách nhiệm trả nợ cho anh K số tiền 400.000.000 đồng.

Thứ năm, về danh mục tài liệu chứng cứ gửi kèm đơn xin ly hôn thuận tình: Bao gồm tất cả các tài liệu, chứng cứ có trong Hồ sơ xin ly hôn thuận tình. Cần ghi rõ là bản chính hay bản sao có chứng thực; bản trích lục, bản photo,.. và của ai?

Ví dụ: 

Đăng ký kết hôn (bản chính).

Chứng minh nhân dân Nông Văn B (bản công chứng)

Cuối cùng là ghi rõ địa điểm và thời gian làm đơn yêu cầu công nhận thỏa thuận ly hôn. Sau khi đã ghi đầy đủ những nội dung trên thì cả hai vợ chồng cùng ký vào đơn xin ly hôn thuận tình.

Cách tải, download mẫu đơn xin ly hôn thuận tình.

Video: Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn.

Nộp đơn ly hôn thuận tình ở đâu?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 35 và điểm h khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định thẩm quyền của Tòa án thì trong trường hợp vợ chồng thuận tình ly hôn thì có thể thỏa thuận giải quyết việc công nhận thuận tình ly hôn ở Tòa án cấp quận, huyện nơi cư trú, làm việc của vợ hoặc chồng.

Ví dụ: 

Anh B và chị C có hộ khẩu ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi ly thân chị C đã chuyển về quận Hồng Bàng, Hải Phòng để sinh sống và làm việc. Trong trường hợp này, nếu anh B và C ly hôn thuận tình thì có thể giải quyết tại Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; hoặc Tòa án nhân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Lựa chọn tùy vào sự thỏa thuận của hai bên.

Nếu yêu cầu Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng giải quyết việc ly hôn thuận tình thì các bên còn phải cung cấp thêm cho Tòa án xác nhận nơi cư trú của chị C để chứng minh Tòa án Hồng Bàng có thẩm quyền giải quyết đơn thỏa thuận ly hôn.

Xem thêm: Thủ tục ly hôn đơn phương vắng mặt bị đơn

Thủ tục ly hôn thuận tình.

Bên cạnh nội dung về mẫu đơn xin ly hôn thuận tình, trong bài viết này tôi cũng sẽ giới thiệu qua về thủ tục ly hôn thuận tình để bạn có thể nắm được các bước cơ bản khi thực hiện thủ tục ly hôn theo quy định mới nhất. Cụ thể như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị một bộ hồ sơ ly hôn đầy đủ bao gồm: đơn xin ly hôn thuận tình; Đăng ký kết hôn; chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của hai vợ chồng; giấy khai sinh của con; giấy xác nhận nơi cư trú (trong trường hợp cần có).
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin ly hôn tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp người có yêu cầu nộp trực tiếp thì nộp tại phòng tiếp dân của Tòa án và nhận biên bản bàn giao tài liệu từ thư ký Tòa án. Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì người có yêu cầu phải giữ lại báo phát (liên hồng) của bưu điện để làm căn cứ cho ngày nộp đơn ly hôn.
 • Bước 3: Nộp tạm ứng lệ phí ly hôn theo thông báo của Tòa án.
 • Bước 4: Tham gia buổi hòa giải ly hôn, lập biện bản theo thông báo của Tòa án.
 • Bước 5: Trong thời hạn từ 7 – 15 ngày Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Quyết định công nhận thuận tình ly hôn sẽ có hiệu lực ngay kể từ thời điểm được Tòa án ban hành mà không bị kháng cáo, kháng nghị.

Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương Tại đây!

Video: Hướng dẫn thủ tục ly hôn thuận tình

Nội dung quyết định ly hôn thuận tình.

Kết quả cuối cùng của việc yêu cầu Tòa án công nhận ly hôn tự nguyện là Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự. Quyết định này là sự ghi nhận của Tòa án về thỏa thuận ly hôn của vợ chồng. Quyết định sẽ gồm những nội dung chính sau:

Phần căn cứ đưa ra quyết định của Tòa án:

phần này bao gồm những văn bản pháp luật; biên bản làm việc; hồ sơ đã thụ lý liên quan đến việc ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án. Ngoài ra còn có thêm thông tin của người yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Phần nhận định của Tòa án:

phần này bao gồm đánh giá của Tòa án về vấn đề hai bên đã thỏa thuận để xem xét nội dung thỏa thuận ly hôn tự nguyện của hai bên có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Phần này cũng bao gồm các nội dung chính như trong đơn xin ly hôn thuận tình mà các bên đã nộp cho Tòa trước đó, cụ thể:

 • Về quan hệ hôn nhân: nêu lại quá trình hôn nhân của vợ chồng từ thời điểm kết hôn; khi xảy ra mâu thuẫn và đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn.
 • Về con chung: Nhắc lại sự thỏa thuận liên quan đến vấn đề con chung trường hợp hai bên có con chung, ai được quyền nuôi con? Ai có trách nhiệm trợ cấp và quyền được thăm nom, chăm sóc con chung không ai được cản trở của người không trực tiếp nuôi con.
 • Về tài sản chung: Nêu lại sự thỏa thuận của hai bên liên quan đến việc phân chia tài sản chung khi ly hôn thuận tình.
 • Về công nợ chung: Nêu lại sự thỏa thuận của hai bên liên quan đến công nợ chung.
 • Về lệ phí: ghi nhận thỏa thuận nộp lệ phí Tòa án của các bên và số tiền lệ phí cụ thể mà các bên phải nộp.

Phần quyết định:

phần này Tòa án sẽ công nhận các nội dung chính liên quan đến đơn xin ly hôn thuận tình của hai bên, gồm:

 • Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thỏa thuận ly hôn tự nguyện của hai bên.
 • Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận liên quan đến vấn đề con chung.
 • Về tài sản chung: Công nhận sự thỏa thuận của hai bên liên quan đến việc phân chia tài sản chung khi ly hôn thuận tình.
 • Về công nợ chung: Công nhận sự thỏa thuận của hai bên liên quan đến công nợ chung.
 • Về lệ phí: nêu rõ ai có trách nhiệm nộp lệ phí Tòa án và nộp bao nhiêu.

Xem thêm: Thủ tục kháng cáo bản án ly hôn

Dịch vụ ly hôn thuận tình trọn gói.

Giải quyết một vụ việc ly hôn thuận tình tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu trực tiếp thực hiện khách hàng gặp phải rất nhiều khó khăn do:

 • Phải qua nhiều thủ tục hành chính với thời gian kéo dài;
 • Phải cung cấp được cho Tòa án một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, hợp lệ mà bản thân lại không am hiểu về các quy định của pháp luật;
 • Phải tiêu tốn nhiều chi phí trong quá trình giải quyết vụ việc mà hiệu quả chưa chắc đã đạt được.

Bạn chưa biết phải soạn đơn xin ly hôn thế nào?

Bạn không biết mẫu đơn mình soạn đã đúng quy định chưa? Nếu gặp phải các vướng mắc tương tự các bạn có thể sử dụng dịch vụ soạn đơn ly hôn. Luật Hùng Bách sẽ hỗ trợ khách hàng. Hiện nay để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc mà nhiều người khi ly hôn thuận tình đã tìm đến dịch vụ Luật sư ly hôn nhanh để được hỗ trợ.

Từ đó để giải quyết yêu cầu của mình. Công ty Luật Hùng Bách với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi. Có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Hiện nay, chúng tôi cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Các dịch vụ Luật sư ly hôn của Luật Hùng Bách bao gồm:

 • Tiếp nhận thông tin vụ việc; đưa ra đánh giá ban đầu và tư vấn khách hàng lựa chọn thủ tục ly hôn phù hợp;
 • Tư vấn về hồ sơ ly hôn; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ ly hôn.
 • Soạn thảo đơn ly hôn; hồ sơ ly hôn theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục ly hôn;
 • Cử Luật sư ly hôn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án ly hôn;
 • Cử Luật sư ly hôn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án ly hôn tranh chấp tài sản chung; nợ chung của hai vợ chồng;

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ Luật sư ly hôn:

 • Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho khách hàng;
 • Xử lý kịp thời các tình huống phát sinh;
 • Thời gian giải quyết vụ việc nhanh chóng;
 • Chi phí hợp lý;
 • Tiết kiệm thời gian, công sức cũng như chi phí đi lại cho khách hàng;

Chúng tôi – với đội ngũ Luật sư giỏi, hội tụ đầy đủ các kỹ năng giải quyết vụ việc; khả năng ứng biến trước các tình huống phát sinh trong quá trình tố tụng. Luật Hùng Bách luôn tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất cho khách hàng trên mọi vùng miền.

=>> Khách hàng sẽ không phải mất thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác liên quan đến việc giải quyết ly hôn thuận tình. Bao gồm cả lệ phí, án phí ly hôn thuận tình khi sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói.

Công ty Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh với thời gian giải quyết nhanh nhất, khách hàng không cần phải đến Tòa án nhiều lần và chi phí dịch vụ hợp lý nhất.

Luật sư ly hôn.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Hùng Bách liên quan đến chủ đề Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình mới nhất. Nếu còn những vướng mắc liên quan đến mẫu đơn xin ly hôn thuận tình; hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư ly hôn bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0983.499.828 (Zalo) hoặc gửi thư về địa chỉ email luathungbach@gmail.com để nhận được giải đáp, tư vấn hiệu quả nhất.

BP

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *