Làm thế nào để giành lại quyền nuôi con sau ly hôn


Ly hôn xong một bên muốn giành lại quyền nuôi con có được không? Cách giành lại quyền nuôi con sau ly hôn như thế nào? Thuê Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn ở đâu? Luật Hùng Bách sẽ giải đáp các vấn đề thắc mắc trên trong bài viết: “Làm thế nào để giành lại quyền nuôi con sau ly hôn”. Khách hàng cần tư vấn để vui lòng liên hệ Luật sư qua số điện thoại: 0983.499.828 (có Zalo).

Quy định về giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Lý do bên không trực tiếp nuôi con sau ly hôn muốn giành lại quyền nuôi con.

Khi ra Tòa án quyết định ly hôn, đồng nghĩa với việc vợ chồng đã phải tự thỏa thuận hoặc thông qua Tòa án xác định được người trực tiếp nuôi con, điều này dẫn đến việc người còn lại phải chấp nhận không được trực tiếp nuôi con mà chỉ được quyền thăm nom con sau ly hôn. Rất nhiều khách hàng là bên không trực tiếp nuôi con khi tìm đến Luật Hùng Bách thắc mắc họ có được giành lại quyền nuôi con khi đã có bản án, quyết định ly hôn của Tòa không? Trên thực tế, cha/mẹ muốn giành lại quyền nuôi con vì những lý do sau đây:

 • Cha/mẹ không muốn chia tách các con – trong trường hợp mỗi bên cha, mẹ đang trực tiếp nuôi ít nhất một con sau ly hôn;
 • Một bên nhận thấy bên đang trực tiếp nuôi con không còn đủ khả năng nuôi con;
 • Một bên nhận thấy mình có đủ khả năng nuôi dưỡng chăm sóc con tốt hơn;
 • Con có có ý kiến, nguyện vọng muốn sống với người đang không trực tiếp nuôi con.

Liên hệ Luật sư ly hôn giành quyền nuôi con – 0983.499.828 (có Zalo).

Quyền giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Việc giành lại quyền trực tiếp nuôi con sau khi đã ly hôn hay còn được hiểu là việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình.

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Theo quy định trên người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn có quyền giành lại quyền nuôi con. Các trường hợp cụ thể như sau:

 • Người đang trực tiếp nuôi con sau ly hôn có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi việc trực tiếp nuôi con, để giao lại quyền nuôi con cho người không nuôi con khi:
  • Khi họ không còn đủ điều kiện để nuôi dưỡng con;
  • Người đó đã tự thương lượng được với người không trực tiếp nuôi con;
 • Người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con – giành lại quyền nuôi con từ người đang trực tiếp nuôi con khi:
  • Khi họ thấy người đang trực tiếp nuôi con không đảm bảo được điều kiện, quyền và lợi ích hợp pháp của con;
  • Khả năng của họ hoàn toàn đáp ứng được điều kiện để cho người con có một cuộc sống ổn định, và tốt nhất. Đây là vấn đề họ bị bất lợi trong việc giành quyền nuôi con khi ly hôn trước đó.

Xem thêm: Làm thế nào để giành quyền nuôi con khi ly hôn?

Giành quyền nuôi con sau ly hôn
Luật sư tư vấn giành lại quyền nuôi con sau ly hôn: 0983.499.828 (có Zalo).

Căn cứ để giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Theo quy định này, khi một trong các chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con. Dựa trên yêu cầu thì Tòa án xem xét các căn cứ sau để quyết định có chấp nhận yêu cầu đó không. Dù cha mẹ có thỏa thuận hay đơn phương thì việc thay đổi phải mang lại lợi ích cho con.

Cha mẹ thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Cũng như những quan hệ dân sự khác. Pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các đương sự. Quan hệ hôn nhân gia đình cũng nằm trong phạm vi này. Mặc dù đã ly hôn nhưng trong mối quan hệ cha-con/mẹ-con vẫn là quan hệ các bên có thể thỏa thuận. Cha mẹ có quyền thỏa thuận sắp xếp việc thăm nom, chăm sóc con. Cha/mẹ phải đảm bảo rằng việc sắp xếp đó mang lại lợi ích cho con, đảm bảo tốt nhất việc nuôi dưỡng, giáo dục con.

Nếu cha, mẹ đồng thuận trong việc thay đổi người nuôi con thì phải thực hiện thủ tục tại Tòa. Theo đó, hai bên phải ký bản thỏa thuận thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn. Tiếp đó, hai bên cùng làm đơn yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận này. Tòa án sau khi nhận hồ sơ yêu cầu của cha mẹ sẽ thực hiện việc xem xét hồ sơ, bao gồm kiểm tra về điều kiện nuôi dưỡng của cha/mẹ, nếu xét thấy việc thỏa thuận này phù hợp với lợi ích của con, Tòa sẽ ra quyết định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Liên hệ Luật sư tư vấn qua số điện thoại: 0983.499.828 (Zalo).

Người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để nuôi con.

Quyền nuôi con vẫn có thể được yêu cầu thay đổi so với quyết định/bản án ban đầu của Tòa án. Khi một bên có chứng cứ cho thấy người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng con. Trong đó, người yêu cầu cần chứng minh những vấn đề như: điều kiện kinh tế; điều kiện sức khỏe; điều kiện đạo đức;… Tuy nhiên, để xác định lại quyền nuôi con sau khi đã ly hôn sẽ phức tạp hơn so với việc ly hôn giành quyền nuôi con.

Những vấn đề người yêu cầu giành quyền nuôi con sau khi ly hôn cần chú ý chứng minh:

 • Chứng minh mình đã đủ có điều kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn;
 • Chứng minh bên đang trực tiếp nuôi con không thể chăm sóc tốt cho con;
 • Chứng minh con trên 7 tuổi có nguyện vọng thay đổi người đang trực tiếp nuôi con.

Vì những yếu tố trên nên thủ tục giành quyền nuôi con sau ly hôn sẽ trở nên phức tạp, khó khăn hơn. Nguyên nhân của việc này có thể do:

 • Người đang trực tiếp nuôi con cố tình ngăn cản việc thăm gặp con.
 • Không thể lấy được ý kiến của con trên 07 tuổi;
 • Người đang trực tiếp nuôi con che dấu những bằng chứng, hủy chứng cứ bất lợi về phía họ.

Làm thế nào để giành lại quyền nuôi con sau ly hôn?

Cách giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Để xác định lại quyền nuôi con, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Thuyết phục bên vợ/chồng còn lại giao lại quyền nuôi con cho mình. Đây cách nhanh, gọn và ít gây ảnh hưởng nhất. Nếu phát sinh tranh chấp quyền nuôi con thì quá trình tố tụng sẽ kéo dài và tạo áp lực tới tâm lý của con. Khi cha/mẹ thỏa thuận được thì thủ tục xác định lại quyền nuôi con sẽ đơn giản hơn. Cha, mẹ có thể cùng viết đơn yêu cầu Tòa công nhận thỏa thuận.
 • Trường hợp không thể thương lượng được thì một bên có thể yêu cầu Tòa giải quyết. Khi đó, người có yêu cầu gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền. Trong đơn yêu cầu thể hiện rõ nội dung muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Đây là cách bắt buộc cần làm nếu hai bên cha/mẹ không thỏa thuận được. Khi đó, Tòa án sẽ coi đây là một vụ việc tranh chấp và phải được giải quyết theo thủ tục tố tụng.

Liên hệ Luật sư giành quyền nuôi con – 0983.499.828 (có Zalo).

Xem thêm: Bằng chứng giành quyền nuôi con gồm những gì?

Thủ tục giành quyền nuôi con sau ly hôn.

Bước 1: Người yêu cầu nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền. Trong nêu rõ nội dung yêu cầu Tòa giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Kèm theo đơn yêu cầu, người nộp đơn còn cần phải cung cấp chứng cứ. Các chứng cứ được đưa ra sẽ làm căn cứ để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Tòa án sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định về việc giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì Tòa ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Nếu hồ sơ đã phù hợp thì Tòa án thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Bước 2: Khi hồ sơ đã đầy đủ, Tòa sẽ ra thông báo nộp tạm ứng án phí. Người yêu cầu sau khi hoàn thành việc nộp tạm ứng án phí thì Tòa án sẽ thụ lý giải quyết việc dân sự.

Bước 3: Tòa án sau khi thụ lý hồ sơ sẽ thực hiện các công việc để giải quyết vụ án như: Triệu tập đương sự lên lấy lời khai; yêu cầu bổ sung, giao nộp chứng cứ; tổ chức phiên hòa giải việc hòa giải để hòa giải hai bên; lấy ý kiên của con trên 07 tuổi;…

Bước 4: Tòa án quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự tiến hành xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Bước 5: Tòa án ban hành quyết định/bản án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Xem thêm: Thủ tục kháng cáo giành quyền nuôi con mới nhất hiện nay

Thẩm quyền của Tòa án.

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 35; điểm I khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Theo đó, Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp hoặc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trường hợp vụ việc có yếu tố nước ngoài, Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp hoặc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trường hợp khách hàng cần tư vấn, giải đáp về Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc cụ thể của mình. Khách hàng có thể liên hệ Luật sư giành quyền nuôi con – 0983.499.828 (có Zalo).

Cần chuẩn bị những gì để giành lại quyền nuôi con sau ly hôn?

Khi yêu cầu xác định lại quyền nuôi con, bên yêu cầu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Theo quy định pháp luật, cha mẹ cần chứng minh cho Tòa án thấy những điều kiện mà mình có để có thể chăm sóc nuôi dưỡng con. Một số điều kiện được Tòa xem xét để xác định lại người nuôi dưỡng con gồm:

Chuẩn bị các điều kiện về vật chất, tinh thần tốt nhất để giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Chuẩn bị các điền kiện về vật chất, tinh thần là nhân tố quan trọng. Khi đáp ứng được những điều kiện này Tòa mới có căn cứ xem xét yêu cầu.

 • Điều kiện giành quyền nuôi con về vật chất được đánh giá trên nhiều phương diện, bao gồm: Năng lực tài chính; nguồn kinh tế dự trữ; năng lực vật chất khác;… Các điều kiện xác định quyền nuôi con sau ly hôn về vật chất cần đảm bảo mức cơ bản để đáp ứng các nhu cầu về: ăn; uống; vui chơi; học tập;… Hoặc khách hàng có thể chứng minh minh có khả năng cung cấp mức sống cao hơn cho con, Vì dụ: đi du lịch; tham gia các khóa học ngoại ngữ; ngoại khóa;…
 • Điều kiện xác định lại quyền nuôi con về tinh thần, bao gồm: thời gian chăm sóc con; điều kiện sức khỏe của cha/mẹ; điều kiện về đạo đức của cha/mẹ; điều kiện môi trường sống;…
 • Ngoài những những điều kiện nêu trên, Tòa án cũng xét đến các vấn đề khác như: Độ tuổi; giới tính của con; những yếu tố có tác động đến sinh hoạt; học tập và sự phát triển của con;…

Chuẩn bị công tác tư tưởng, tâm lý cho con.

Lời khai của con trên 7 tuổi sẽ là yếu tố có lợi cho khách hàng tại Tòa án. Theo quy định, mong muốn, nhu cầu của con trong trường hợp này cũng được cân nhắc đến. Vì vậy, người có yêu cầu nếu chuẩn bị sẵn công tác tư tưởng, tâm lý cho con sẽ giúp quá trình làm việc tại Tòa án trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thu thập các bằng chứng về điều kiện bất lợi của bên còn lại.

Về nguyên tắc, Tòa đưa ra phán quyết chủ yếu trên chứng cứ đương sự cung cấp. Người có điều kiện nhưng không biết cách chứng minh tốt nhất những gì mình có cũng sẽ rơi vào trường hợp yếu thế. Do đó, các bạn cần có sự tìm hiểu, suy xét kỹ. Từ đó, đưa ra phương án, các bước xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn cụ thể.

Thu thập bằng chứng về điều kiện bất lợi của bên còn lại rất quan trọng. Nếu chứng minh được sự bất lợi của người kia, Tòa sẽ có cơ sở thay đổi người có quyền nuôi con theo yêu cầu của bạn. Trên thực tế, việc không đáp ứng điều kiện nuôi dưỡng con thường có nhiều lý do.

Tuy nhiên lý do đó thường diễn ra dưới những hoàn cảnh như:

 • Người được trực tiếp nuôi con đi lấy chồng/ vợ mới. Từ đó, người mẹ/cha không thể trực tiếp chăm sóc con. Người con phải ở cùng ông, bà hoặc người thân khác nuôi dưỡng;
 • Người đang trực tiếp nuôi dưỡng người con này có những hành vi bạo hành gây ảnh hưởng đến con. Các hành vi này có thể là: đánh đập; gây thương tích cho con; có hành vi xâm hại tình dục, dâm ô với con;…
 • Người đang trực tiếp nuôi dưỡng con quá bận rộn với công việc, vì vậy không thể dành thời gian để chăm sóc con, tường xuyên nhờ người khác chăm sóc con.
 • Người đang trực tiếp nuôi dưỡng con ép buộc con phải thực hiện các hành vi trái với đạo đức, vi phạm pháp luật như: trộm cắp; lừa đảo; giết người;….

Vấn đề trên tương đối phức tạp, có thể ảnh hưởng tới cả quá trình tố tụng. Nếu bạn đọc không thể tự thực hiện hoặc chưa nắm chắc quy định pháp luật để thu thập chứng cứ có lợi cho mình.

Liên hệ Luật sư giành lại quyền nuôi con – 0983.499.828 (Zalo).

Giành lại quyền nuôi con sau ly hôn hết bao nhiêu tiền?

Lệ phí nộp cho Tòa án.

Mức lệ phí nộp cho Tòa án để xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn đã được quy định cụ thể. Hiện nay, giành quyền nuôi con sau ly hôn có hai hình thức:

 • Công nhận sự thỏa thuận của các bên khi cha/mẹ thỏa thuận được việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
 • Mở phiên Tòa xét xử về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con khi chỉ có một bên yêu cầu, bên còn lại không đồng ý.

Người yêu cầu chỉ nộp án phí là 300.000 đồng theo Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH. Đây là mức lệ phí khá hợp lý, cha/mẹ có thể thỏa thuận người nộp khoản lệ phí này hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi phí thuê Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Tranh chấp xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn là loại vụ việc phức tạp. Vì vậy, nhiều người có nhu cầu Luật sư hỗ trợ giành lại quyền nuôi con sau ly hôn. Luật Hùng Bách hiểu được lo lắng này và luôn cố gắng cung cấp dịch vụ pháp lý với chi phí hợp lý tới quý khách hàng. Chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, thuận tiện nhất tới khách hàng. Chúng tôi đưa ra nhiều phương án hỗ trợ để khách hàng lựa chọn như sau:

 • Tư vấn cách xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn: Miễn phí. Liên hệ số điện thoại Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn: 0983.499.828 (có Zalo);
 • Tư vấn cách giành lại quyền nuôi con sau ly hôn trực tiếp tại trụ sở Luật Hùng Bách: 500.000 đồng/01 giờ;
 • Soạn thảo đơn giành lại quyền nuôi con sau ly hôn, hướng dẫn hồ sơ giành lại quyền nuôi con sau ly hôn: Chỉ từ 500.000 đồng;
 • Tư vấn, hướng dẫn toàn bộ quá trình xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn (từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi xét xử xong): Chỉ từ 5.000.000 đồng;
 • Luật sư trực tiếp tham gia tranh tụng, hỗ trợ khách hàng tại Tòa án: Phí thỏa thuận theo từng vụ việc;

Vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại Luật sư giành quyền nuôi con – 0983.499.828 (có Zalo).

Xem thêm: Ly hôn giành quyền nuôi con hết bao nhiêu tiền?

Bố có thể giành lại quyền nuôi con dưới 3 tuổi sau ly hôn?

Hiện nay, nhiều người cho rằng con dưới 36 tháng tuổi phải được giao cho mẹ nuôi nếu ly hôn. Suy nghĩ này chưa chính xác bởi khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, người mẹ sẽ có lợi thế hơn khi giành quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt bên bố vẫn có thể giành quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi sau ly hôn. Cụ thể, nếu rơi vào trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng con. Để chứng minh được vấn đề này, người cha cần chứng minh mình có đủ điều kiện nuôi con còn người mẹ thì không.

Vì vậy, khi gặp phải tranh chấp tương tự. Các bạn có thể liên hệ Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn để được tư vấn chi tiết. Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin và đưa ra đánh giá về tình huống cụ thể của bạn. Từ đó, Luật sư đưa ra hướng giải quyết trong từng vụ việc.

Liên hệ ngay Luật sư để được hỗ trợ thủ tục: 0983.499.828 (có Zalo).

Xem thêm: Chồng có được giành quyền nuôi con dưới 3 tuổi?

Dịch vụ Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Tư vấn, tham gia tố tụng để hỗ trợ, bảo vệ khách hàng giành lại quyền nuôi con sau ly hôn là một trong những lĩnh vực pháp lý mà Luật Hùng Bách có nhiều kinh nghiệm. Luật Hùng Bách có một đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý chuyên tư vấn và tham gia tố tụng để hỗ trợ, bảo vệ khách hàng, giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng.

Khi nào cần Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Pháp luật hiện nay không bắt buộc phải có Luật sư tham gia vụ việc xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn. Các bạn nên tìm đến Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn để quyền lợi của mình được bảo vệ tốt nhất. Đặc biệt khi gặp phải các trường hợp sau đây:

 • Chưa nắm chắc quy định pháp luật về cách xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn;
 • Chưa biết phải thực hiện các công việc gì để xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn;
 • Bị ảnh hưởng về tâm lý, cảm xúc nên đưa ra các quyết định không chính xác;
 • Rơi vào thế bị động khi bị bên còn lại nắm những bằng chứng bất lợi của mình;
 • Không biết cách thu thập các bằng chứng, tài liệu.
 • Không biết cách lựa chọn tài liệu, chứng cứ nộp lên Tòa án bằng chứng có lợi cho bên mình, bằng chứng bất lợi cho bên còn lại.

Khi đó, nhiều người đưa ra những lời khai, những quyết định không sáng suốt, khi những ý kiến đó đã được ghi nhận trong các văn bản tại Tòa án thì quyền lợi của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn trong quá trình xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Công việc của Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn – Luật Hùng Bách.

Chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách sự hài lòng nhất khi sử dụng dịch vụ. Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn của Luật Hùng Bách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn sơ bộ và tổng quan về vụ việc, xác định các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan.
 • Đánh giá yếu tố có lợi, bất lợi của khách hàng trong vụ việc.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để nộp tại Tòa án có thẩm quyền.
 • Tư vấn những tài liệu, chứng cứ cần thu thập để có lợi thế trong việc xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn.
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng các bước thu thập bằng chứng để xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn.
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng lựa chọn các bằng chứng có lợi để cung cấp cho Tòa án.
 • Tư vấn cho khách hàng về phương án, thủ tục xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn.
 • Soạn thảo đơn để xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn cho khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng nộp bộ hồ sơ để xác định lại quyền nuôi con sau ly hôn tại Tòa án có thẩm quyền.
 • Tham gia vụ việc với tư cách là người đại diện, hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng tùy từng hoàn cảnh cụ thể.
 • Hỗ trợ khách hàng các thủ tục khác cho đến khi có quyết định của Tòa án.

Tiêu chuẩn dịch vụ Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn – Luật Hùng Bách.

 • Tiếp nhận, xử lý thông tin, và thực hiện công việc một cách nhanh chóng, kịp thời;
 • Tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các vấn đề của khách hàng phù hợp với quy định pháp luật;
 • Đảm bảo thực hiện các công việc một cách bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng;
 • Có thể tiếp nhận, tư vấn, và hỗ trợ khách hàng ngoài giờ hành chính một cách nhanh chóng.

Vì vậy, nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư giành lại quyền nuôi con sau ly hôn của Luật Hùng Bách– hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo các phương thức dưới đây.

Liên hệ Luật sư giành lại quyền ly hôn – Luật Hùng Bách.

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách về “Làm thế nào để giành lại quyền nuôi con sau ly hôn“. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn. Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở: TP. Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Đà Nẵng; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *