Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất


Bạn đang cần thực hiện thủ tục ly hôn với vợ, chồng là người nước ngoài? Bạn muốn ly hôn nhanh, vắng mặt với người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhưng lại không nắm rõ thủ tục? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Bách để có thể hiểu rõ hơn “Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài” và liên hệ tới số điện thoại 0983.499.828 (Zalo) để được Luật sư chuyên về Hôn nhân gia đình hỗ trợ giải quyết Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài nhanh, trọn gói với chi phí hợp lý.

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì ?

Đầu tiên chúng ta cần hiểu ly hôn có yếu tố nước ngoài là những trường hợp ly hôn như thế nào? Hiểu một cách đơn giản nhất, ly hôn có yếu tố nước ngoài là trường hợp ly hôn mà đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản của đương sự ở nước ngoài.

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là trường hợp ly hôn giữa một bên là công dân Việt Nam và một bên là người nước ngoài; giữa các bên là người nước ngoài nhưng thường trú tại Việt Nam; giữa người Việt Nam với nhau nhưng một trong hai bên ở nước ngoài; tài sản liên quan đến việc ly hôn ở nước ngoài. Dựa vào quy định nêu trên hiện nay thường phổ biến các trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP thì:

“1. Đương sự ở nước ngoài bao gồm:

a) Đương sự là người nước ngoài không định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự;

b) Đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở nước ngoài có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự;

c) Đương sự là người nước ngoài định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam nhưng không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự;

d) Đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam nhưng không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự;

đ) Cơ quan, tổ chức không phân biệt là cơ quan, tổ chức nước ngoài hay cơ quan, tổ chức Việt Nam mà không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự…

3. Tài sản ở nước ngoài

Tài sản ở nước ngoài là tài sản được xác định theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 ở ngoài biên giới lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự.”

Ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài: 

Là thủ tục ly hôn thuận tình giữa người Việt Nam với người nước ngoài, ly hôn thuận tình giữa vợ, chồng là người Việt Nam nhưng hiện đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, Ly hôn thuận tình giữa vợ chồng là người nước ngoài nhưng hiện đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Trong các trường hợp thuận tình nêu trên Luật sư ly hôn của chúng tôi có thể hỗ trợ nhận ủy quyền thực hiện thủ tục Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên hoặc cả hai vợ chồng tại Tòa án có thẩm quyền.

Ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài:

Là thủ tục ly hôn đơn phương giữa người Việt Nam với vợ, chồng là người nước ngoài, ly hôn đơn phương giữa vợ, chồng là người Việt Nam nhưng một bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, ly hôn đơn phương giữa vợ chồng là người nước ngoài. Ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài thường hầu hết là trường hợp Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên vợ, chồng nên thủ tục thường sẽ phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn nhiều so với thuận tình.

Đặc biệt đối với những trường hợp khó như một bên không hợp tác ký đơn ly hôn; Ly hôn đơn phương với vợ chồng là lao động bất hợp pháp ở nước ngoài; Ly hôn đơn phương với vợ chồng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ, không có thông tin, giấy tờ về nhân thân.

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài
Luật sư giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài: 0983.499.828 (Zalo)

Mẫu đơn xin ly hôn với người nước ngoài mới nhất.

Khi cá nhân muốn thự hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài thì tài liệu đầu tiên cần phải chuẩn số những tài liệu cần có trong hồ sơ ly hôn là Đơn xin ly hôn. Cá nhân ly hôn có yếu tố nước ngoài cũng được chia làm hai trường hợp như đối với ly hôn không có yếu tố nước ngoài là: ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương. Tùy vào mỗi trường hợp khác nhau mà đơn xin ly hôn có hình thức và nội dung trình bày cũng khác nhau.

Mẫu đơn thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất.

Việc các bên yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận ly hôn có yếu tố nước ngoài cũng thuộc phạm vi yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của luật, nên yêu cầu này cũng được thể hiện theo như mẫu chung là đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự theo Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Mẫu đơn ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài
Mẫu đơn ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài

Tùy từng trường hợp xin ly hôn của mỗi người mà thông tin được điền vào Mẫu đơn khởi kiện ly hôn là khác nhau. Đối với đơn xin thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài thì nội dung trong đơn còn phải thể hiện được những vấn đề quan trọng sau:

 • Thứ nhất, thông tin cá nhân của vợ, chồng và những người liên quan.
 • Thứ hai, về quan hệ hôn nhân.
 • Thứ ba, về vấn đề con chung (nếu có): trong quá trình chung sống có mấy con chung? Ai nhận quyền trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con chung? Thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con như thế nào?
 • Thứ tư, thỏa thuận về tài sản chung của hai vợ chồng như: việc phân chia tài sản chung sau khi ly hôn được thực hiện như thế nào? hay không yêu cầu Tòa án giải quyết?
 • Thứ năm, thỏa thuận về công nợ chung của vợ chồng như: trách nhiệm trả nợ chung thuộc về bên nào? Thỏa thuận phân chia việc trả nợ ra sao? Hay không yêu cầu Tòa án giải quyết?

Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài nhanh, trọn gói: 0983.499.828 (Zalo).

Trường hợp ly hôn thuận tình nhưng một trong các bên không thể có mặt tại Tòa án để giải quyết thủ tục ly hôn thì có thể làm đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt. Các thủ tục cần thiết để giải quyết ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài Luật sư ly hôn của chúng tôi có thể nhận ủy quyền để giải quyết cho bạn.

Như vậy, ngoài việc phải đáp ứng được hình thức mẫu đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định chung của pháp luật thì nội dung trong đơn còn phải thể hiện được những nội dung cần thiết nêu trên thì đơn xin thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài mới được Tòa án chấp thuận và tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo để giải quyết yêu cầu.

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài mới nhất.

Việc các bên yêu cầu Tòa án giải quyết đơn phương ly hôn có yếu tố nước ngoài cũng thuộc phạm vi khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của luật nên yêu cầu này cũng được thể hiện theo như mẫu chung là đơn khởi kiện vụ án dân sự theo mẫu số 23-DS, ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HDTP. Đơn xin ly hôn trong trường hợp này thường là Đơn xin ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên đương sự trong quá trình giải quyết vụ án.

Mẫu đơn ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài
Mẫu đơn ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài

Tùy từng trường hợp xin ly hôn của mỗi người mà thông tin được điền vào là khác nhau. Đối với trường hợp đơn phương ly hôn có yếu tố nước ngoài thì nội dung trong đơn còn phải thể hiện được những vấn đề quan trọng sau:

 • Thứ nhất, thông tin của người khởi kiện và người bị kiện, những người liên quan.
 • Thứ hai, về quan hệ hôn nhân: nêu qua về vấn đề tình cảm và quan hệ hôn nhân của vợ chồng
 • Thứ ba, về vấn đề con chung (nếu có).
 • Thứ tư, nguyện vọng về tài sản chung của nguyên đơn: việc phân chia tài sản chung sau khi ly hôn được thực hiện như thế nào? hay không yêu cầu Tòa án giải quyết?
 • Thứ năm, nguyện vọng về công nợ chung của vợ chồng như: trách nhiệm trả nợ chung thuộc về bên nào? Phân chia việc trả nợ ra sao? Hay không yêu cầu Tòa án giải quyết?

Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài nhanh, trọn gói: 0983.499.828 (Zalo).

Như vậy, tùy từng trường hợp ly hôn thuận tình hay đơn phương mà người có nhu cầu ly hôn có yếu tố nước ngoài lựa chọn mẫu đơn cho đúng với loại vụ, việc của mình. Nhưng dù là ly hôn thuận tình hay đơn phương thì đơn xin ly có yếu tố nước ngoài cũng đều phải thể hiện được những nội dung về: thông tin cá nhân của vợ/chồng; quan hệ hôn nhân; vấn đề về con chung; vấn đề về tài sản chung và công nợ chung. Nếu không thể hiện được đầy đủ những nội dung này trong đơn xin ly hôn thì dù có đầy đủ tài liệu trong hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài thì Tòa án vẫn có thể không tiếp nhận hồ sơ để giải quyết.

Video: Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn đơn phương, đơn xin ly hôn thuận tình.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là loại vụ, việc mang tính chất phức tạp hơn nhiều so với ly hôn không có yếu tố nước ngoài. Do đó, thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài cũng có sự khác biệt, cụ thể:

Về thẩm quyền theo cấp của Tòa án.

Tòa án nhân dân cấp huyện: Theo quy định tại khoản 4-Điều 35 BLTTDS 2015 Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh: Căn cứ điều 36, BLTTDS 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo cấp những vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân cấp Tỉnh/thành phố giải quyết.

Về thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ.

Theo quy định tại Điều 37 BLTTDS 2015 thì thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ đối với tranh chấp về hôn nhân và gia đình được xác định là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc.

 • Trường hợp nguyên đơn không biết nơi cư trú, làm việc của bị đơn thì căn cứ vào điểm a-khoản 1-Điều 40 BLTTDS 2015 quy định “nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết”.
 • Trường hợp bị đơn không có nơi cư trú, làm việc ở Việt Nam thì căn cứ vào điểm c-khoản 1-Điều 40 BLTTDS 2015 quy định “nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết”.

Như vậy, nếu trường hợp của người có nhu cầu không thuộc trường hợp đặc biệt ở khu vực biên giới thì nhìn chung thẩm quyết giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài sẽ do Tòa án cấp Tỉnh nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất.

Nhiều người khi có nhu cầu ly hôn có yếu tố nước ngoài không biết nên phải bắt đầu thực hiện từ đâu? Hồ sơ cần có những giấy tờ gì? Nộp đơn ly hôn như thế nào? Qúa trình giải quyết gồm những giai đoạn nào? Phán quyết cuối cùng của Tòa án như thế nào? Thời gian giải quyết trong bao lâu? Qua kinh nghiệm thực tiễn giải quyết các vụ án, vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài và dựa trên quy định của pháp luật hiện hành, Luật Hùng Bách hướng dẫn Thủ tục ly hôn ly hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất gồm các bước sau:

Thủ tục ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài mới nhất.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài.

Một bộ hồ sơ ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài hoàn chỉnh. Ngoài đơn khởi kiện ly hôn có yếu tố nước ngoài. Người thực hiện thủ tục ly hôn cần chuẩn bị kèm theo các tài liệu, chứng cứ như:

 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Bản sao sổ hộ khẩu.
 • Bản chính giấy chứng nhận kết hôn.
 • Bản sao giấy khai sinh con chung.
 • Bản sao chứng từ, tài liệu liên quan đến yêu cầu chia tài sản chung (nếu có tranh chấp về tài sản).

Trường hợp bị đơn ở nước ngoài thì cần thêm xác nhận của chính quyền địa phương ở Việt Nam về việc bị đơn đã xuất cảnh hoặc tài liệu chứng cứ chứng minh địa chỉ của bị đơn ở nước ngoài.

Nếu hồ sơ ly hôn không đầy đủ. Tòa án sẽ không thụ lý và giải quyết mà có thể trả lại đơn ly hôn hoặc ra thông báo để nguyên đơn sửa đổi bổ sung hồ nơ ly hôn. Do vậy nguyên đơn cần nắm được hết các tài liệu, chứng cứ cần có trong hồ sơ. Để vụ án nhanh chóng được thụ lý và giải quyết theo đúng quy định.

Bước 2: Thủ tục nộp đơn ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài.

Như Luật sư đã phân tích về thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài như trên. Nếu không thuộc trường hợp ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Tòa án nhân dân cấp Tỉnh/thành phố sẽ có thẩm quyền giải quyết ly hôn.

Hiện nay để thuận tiện cho công dân trong quá trình tham gia tố tụng. nguyên đơn có thể lựa chọn nộp đơn ly hôn bằng một trong ba cách sau:

Cách 1: Nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện.
Cách 2: Nộp đơn ly hôn trực tuyến online qua mạng qua Cổng thông tin điện tử: Nopdonkhoikien.toaan.gov.vn.
Cách 3: Nộp đơn trực tiếp tại tòa án.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình chúng tôi khuyên bạn nếu điều kiện công việc và địa lý không cho phép thì có thể gửi hồ sơ ly hôn qua đường bưu điện. Còn nếu có thể sắp xếp được thì nên đến nộp trực tiếp tại Tòa án. Với hình thức nộp đơn ly hôn trực tuyến online tại Nopdonkhoikien.toaan.gov.vn. Đây là hình thức mới, chưa được quản lý chặt chẽ nên nếu nộp hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài qua đường này thì có thể hồ sơ sẽ thất lạc, Không đến được với bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Khi nộp đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài trực tiếp tại Tòa án. Người nộp đơn cần yêu cầu cán bộ Tòa án giao biên bản giao nhận hồ sơ. Văn bản này là chứng cứ chứng minh việc bạn đã nộp hồ sơ ly hôn tại Tòa án. Theo quy định, đối với trường hợp ly hôn đơn phương. Trong thời hạn 08 ngày làm việc. Tòa án phải có thông báo để người nộp nộp tạm ứng án phí hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần bổ sung).

Bước 3: Thụ lý vụ án ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ. Thẩm phán Tòa án được phân công sẽ ra thông báo để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn. Trong thời hạn được quy định trong thông báo đương sự phải tiến hành thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí tại cơ quan có thẩm quyền và mang Biên lai thu tiền tạm ứng án phí nộp lại cho Tòa án.

Sau khi thực hiện thủ tục nộp án phí. Tòa án sẽ ra thông báo thụ lý vụ án, thông báo này sẽ được tống đạt tới cả nguyên đơn và bị đơn.

Bước 4: ­Thủ tục hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ.

Thủ tục hòa giải về nguyên tắc chỉ cần thực hiện 1 lần (trừ trường hợp hòa giải lần đầu một trong các bên đương sự vắng mặt). Nếu các bên không thể hòa giải thành thì Tòa án phải thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên trên thực tế, Tòa án có thể triệu tập hòa giải nhiều lần. Điều này dẫn đến tốn nhiều thời gian, mất công đi lại cho các đương sự. Một trong những lý do đó là hầu hết các trường hợp ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên vợ, chồng trong quá trình giải quyết thủ tục.

Bước 5: Xét xử vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Trường hợp nếu tại buổi hòa giải các bên vẫn không thể hòa giải thành. Tòa án lập Biên bản hòa giải không thành. Sau đó Tòa án sẽ có thông báo đưa vụ án ra xét xử để giải quyết vụ án.

Bản án ly hôn đơn phương các đương sự có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày. Kể từ ngày Tòa tuyên án hoặc kể từ ngày nhận được bản án (trường hợp Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên vợ, chồng). Viện kiểm sát có quyền kháng nghị trong vòng 30 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Nếu không có kháng cáo, kháng nghị. Bản án ly hôn sơ thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật. Nếu có kháng cáo, kháng nghị sẽ được Tòa án cấp trên giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài nhanh, trọn gói: 0983.499.828 (Zalo)

Thủ tục ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài mới nhất.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Một bộ hồ sơ thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài được coi là hoàn chỉnh. Ngoài đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn. Người yêu cầu cần chuẩn bị kèm theo các tài liệu, chứng cứ như:

 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Bản sao sổ hộ khẩu.
 • Bản chính giấy chứng nhận kết hôn.
 • Bản sao giấy khai sinh con chung.
 • Bản sao chứng từ, tài liệu liên quan đến yêu cầu chia tài sản chung (nếu có tranh chấp về tài sản).

Trường hợp đương sự ở nước ngoài thì cần thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc bị đơn đã xuất cảnh hoặc tài liệu chứng cứ chứng minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài. Chứng cứ về lý do hợp lệ để thực hiện thủ tục Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên vợ, chồng.

Nếu hồ sơ ly hôn không đầy đủ. Tòa án sẽ không thụ lý và giải quyết mà có thể trả lại đơn ly hôn hoặc ra thông báo để người có yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ nơ ly hôn. Do vậy người yêu cầu cần nắm được hết các tài liệu, chứng cứ cần có trong hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài để vụ việc nhanh chóng được thụ lý và giải quyết theo đúng quy định.

Bước 2: Thủ tục nộp đơn ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài.

Cũng như trường hợp ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài. Người yêu cầu có thể lựa chọn nộp đơn ly hôn bằng một trong ba cách sau:

 1. Nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện.
 2. Nộp đơn ly hôn trực tuyến online qua mạng qua Cổng thông tin điện tử: Nopdonkhoikien.toaan.gov.vn.
 3. Nộp đơn trực tiếp tại tòa án.

Bước 3: Thụ lý vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ. Thẩm phán Tòa án được phân công sẽ ra thông báo để đương sự nộp tiền tạm ứng lệ phí ly hôn. Trong thời hạn được quy định, đương sự phải tiến hành thủ tục nộp tiền tạm ứng lệ phí tại cơ quan có thẩm quyền. Sau đó mang Biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí nộp lại cho Tòa án.

Sau khi thực hiện thủ tục nộp lệ phí. Tòa án sẽ ra thông báo thụ lý vụ án. Thông báo này sẽ được tống đạt tới những người yêu cầu.

Bước 4: ­Thủ tục hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ vụ.

Hòa giải trong tố tụng là thủ tục bắt buộc phải có khi giải quyết thủ tục ly hôn. Ngay cả trường hợp ly hôn thuận tình. Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ là thủ tục bắt buộc mới được quy định trong BLTTDS 2015. Tại buổi họp này. Tòa án sẽ: xác minh lại phạm vi yêu cầu; tư cách đương sự tham gia tố tụng; kiểm tra việc giao nộp các chứng cứ mới; và công bố các chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc để các đương sự có thể tiếp cận.

Bước 5: Ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Trường hợp ly hôn thuận tình, nếu các bên không thể đoàn tụ trong buổi hòa giải. Tòa án sẽ lập Biên bản và trong thời hạn 07 ngày kể từ thời điểm biên bản được lập. Các bên không thay đổi thì Tòa án sẽ ban hành Quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Nếu một trong các bên có sự thay đổi ý kiến, quan điểm ly hôn. Tòa án sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung.

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn không bị kháng cáo, kháng nghị.

Video: Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương, thủ tục ly hôn thuận tình.

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình hai vợ chồng đang ở nước ngoài

Chi phí, án phí ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Một vấn đề mà người có nhu cầu khi thực hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài cũng quan tâm không kém là chi phí, Án phí ly hôn có yếu tố nước ngoài gồm những khoản nào? Có phát sinh thêm chi phí trong quá trình thực hiện thủ tục không? Chi phí ly hôn có tốn kém không? Bởi không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để tham gia một vụ kiện phức tạp.

Từ quy định của pháp luật và thực tế tham gia giải quyết trên thực tế. Luật sư sẽ đưa ra những nội dung tổng thể nhất về chi phí, án phí. Nội dung này để khách hàng có thể bước đầu hình dung được.

Đầu tiên, là những khoản chi phí mà người có nhu cầu ly hôn có yêu tố nước ngoài phải nộp cho cơ quan nhà nước, gồm:

Tạm ứng lệ phí ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài.

Sau khi nhận được hồ sơ ly hôn thuận tình hợp lệ. Trong thời hạn khoảng 10 ngày làm việc. Tòa án sẽ phải ra thông báo nộp tạm ứng lệ phí ly hôn thuận tình. Trường hợp nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí của Tòa án. Người có yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí ly hôn trong thời hạn quy định. Nếu để quá hạn Tòa án sẽ trả lại hồ sơ ly hôn.

Theo Quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Mức tạm ứng án phí ly hôn thuận tình là 300.000 đồngÁn phí ly hôn thuận tình mỗi đương sự phải nộp sau khi có quyết định của Tòa án là 150.000 đồng.

Tham khảo bài viết: Lệ phí ly hôn thuận tình Tại đây!

Án phí ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài.

Đối với thủ tục đơn phương ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tiền án phí mà vợ chồng phải nộp khi thực hiện thủ tục ly hôn được xác định như sau:

 1. Án phí ly hôn sơ thẩm đối với vụ án ly hôn không có giá ngạch: án phí sơ thẩm là 300.000 đồng.
 2. Án phí ly hôn sơ thẩm đối với vụ án ly hôn có giá ngạch: Là án phí trong vụ án ly hôn mà yêu cầu tranh chấp tài sản của vợ chồng là một khoản tiền cụ thể hoặc tài sản có thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể. Đối với vụ án ly hôn có tranh chấp về tài sản thì án phí được xác định theo giá trị tài sản như sau:
 • Tài sản dưới 6.000.000 đồng: 300.000 đồng.
 • Tài sản từ 6.000.000 đến 400.000.000 đồng: 5% giá trị tài sản có tranh chấp.
 • Tài sản từ 400.000.000 đến 800.000.000 đồng: 20.000.000 đồng + 4% của phần vượt quá 400.000.000 đồng.
 • Tài sản từ 800.000.000 đến 2.000.000.000 đồng: 36.000.000 đồng + 3% của phần vượt quá 800.000.000 đồng.
 • Tài sản từ 2.000.000.000 đến 4.000.000.000 đồng: 72.000.000 đồng + 2% của phần vượt quá 2.000.000.000 đồng.
 • Tài sản trên 4.000.000.000 đồng: 112.000.000 đồng + 0,1% của phần vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Mức thu tiền tạm ứng án phí trong vụ án ly hôn.

Theo quy định hiện nay, tiền tạm ứng án phí án ly hôn không có giá ngạch là 300.000 đồng. Đối với ly hôn có tranh chấp tài sản. Tiền phí tạm ứng án phí phải nộp bằng 50% tiền án phí phải nộp tính trên giá trị tài sản tranh chấp. Tiền tạm ứng án phí phúc thẩm vụ án ly hôn bằng tiền án phí phúc thẩm.

Án phí ly hôn phúc thẩm:

Là án phí mà đương sự phải chịu khi có yêu cầu kháng cáo bản án ly hôn sơ thẩm. Mức án phí ly hôn phúc thẩm hiện nay theo quy định là 300.000 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài. Người có nhu cầu có thể phát sinh thêm các khoản chi phí liên quan khác. Đối với tiền án phí, lệ phí ly hôn. Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được miễn giảm án phí, lệ phí thì có thể làm Đơn xin miễn giảm án phí để được Tòa án xem xét miễn giảm.

Tham khảo bài viết chi tiết: Án phí ly hôn đơn phương Tại đây!

Các chi phí khác khi thực hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh khoản tiền lệ phí, án phí ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tùy thuộc vào mỗi vụ việc cũng như phụ thuộc vào yêu cầu của mỗi Tòa án. Người thực hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài có thể mất thêm một số khoản phí như:

Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Người yêu cầu phải mất thêm các chi phí như công chứng chứng thực giấy tờ, hợp pháp hóa lãnh sự hoặc có trường hợp giấy tờ gốc bị mất thì người yêu cầu cũng cần phải mất thêm chi phí để đi thu thập bản sao giấy tờ đã mất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo được một bộ hồ sơ đầy đủ nhất theo quy định của pháp luật.

Chi phí mua đơn ly hôn.

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về mẫu đơn ly hôn trong trường hợp ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài. Các Tòa án đều áp dụng mẫu đơn chung về dân sự để giải quyết. Tuy nhiên, một số Tòa án vẫn yêu cầu người làm đơn phải sử dụng đúng mẫu đơn do Tòa án phát hành và có đóng dấu của Tòa án thì hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài mới được chấp thuận. Những mẫu đơn này Tòa án có thể thu thêm phí, chi phí do từng Tòa án quy định.

Chi phí tư vấn soạn thảo, làm đơn ly hôn.

Đơn ly hôn để được Tòa án tiếp nhận thì phải đảm bảo đầy đủ về mặt nội dung. Trường hợp không thể đáp ứng được các nội dung tối thiểu cần có trong đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài hoặc nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật. Tòa án có thể sẽ trả lại hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Người có nhu cầu có thể không nhận biết được hết kết cấu hoàn chỉnh của một mẫu đơn xin ly hôn có yếu tố nước ngoài, hoặc vì nhiều lí do khác nhau mà cần thuê Luật sư soạn thảo đơn để Tòa án có thể tiếp nhận hồ sơ, tránh làm mất thời gian và công sức đi lại của người có nhu cầu. Chi phí thuê luật sư trong trường hợp này tùy từng chính sách của Công ty, văn phòng Luật. Tùy từng trường hợp cụ thể của khách hàng mà chi phí có thể cao hay thấp.

Chi phí chuyển phát nhanh.

Người có yêu cầu có thể nộp đơn ly hôn thuận tình bằng cách đến trực tiếp tại Tòa án hoặc nộp gián tiếp hồ sơ qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Chi phí sử dụng Dịch vụ Luật sư ly hôn nhanh.

Trường hợp người có nhu cầu ly hôn có yếu tố nước ngoài:

 • Không am hiểu kỹ về các quy định của pháp luật từ việc chuẩn bị hồ sơ đến các bước giải quyết tại Toà án;
 • Không có nhiều thời gian để tham gia vào các buổi làm việc tại Tòa án;
 • Muốn thực hiện thủ tục ly hôn yếu tố nước ngoài nhanh.

Đương sự có thể tìm đến các Công ty, văn phòng Luật để được hỗ trợ trọn gói từ việc chuẩn bị hồ sơ đến khi Tòa án ra quyết định, bản án về việc ly hôn có yếu tố nước ngoài. Bằng kinh nghiệm thực tế giải quyết vụ việc và trình độ chuyên môn về pháp luật mà các Luật sư có thể hỗ trợ người có nhu cầu thực hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài một cách nhanh nhất về mặt thời gian, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Trên đây là những khoản chi phí, án phí có thể sẽ phải chi trả. Việc khách hàng nắm bắt được những khoản chi phí có thể phải chi trong quá trình ly hôn sẽ giúp khách hàng có sự chuẩn bị về điều kiện tài chính và đưa ra quyết định có nên thực hiện thủ tục ly hôn hay không.

Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài nhanh, trọn gói: 0983.499.828 (Zalo)

Những khó khăn thường gặp khi giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Khi thực hiện thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài. Người có nhu cầu gặp phải không ít khó khăn trong quá trình tham gia giải quyết vụ việc vì:

Thứ nhất, người có nhu cầu sẽ gặp khó khăn ngay từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ ly hôn có yếu tố nước ngoài để nộp ra Tòa án.

Việc đầu tiên  người khởi kiện cần làm là chuẩn bị một bộ hồ sơ ly hôn đầy đủ. Những tài liệu nào chỉ được nộp bản chính? những tài liệu nào chỉ được nộp bản sao? những tài liệu nào chỉ được thay thế bằng bản trích lục? cơ quan nào có thẩm quyền cấp những giấy tờ này? thì không phải ai cũng nắm được.

Nếu không nắm được những nội dung trên thì việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức đi lại. Nhất là đối với những vụ, việc ly hôn có yếu tố nước ngoài. Bước chuẩn bị hồ sơ là rất quan trọng. Bởi yếu tố địa lý và kinh tế nhiều khi không cho phép người có nhu cầu ly hôn có nhiều thời gian và tiền bạc để thu thập hồ sơ.

Thứ hai, nhiều trường hợp ly hôn đơn phương nguyên đơn không nắm được địa chỉ cụ thể của bị đơn ở nước ngoài.

Bị đơn có thể luôn tìm cách gây khó dễ, thay đổi địa chỉ cư trú. Việc này khiến cho Tòa án gặp khó khăn trong việc triệu tập họ tham gia tố tụng. Điều này cũng gây ảnh hưởng lớn tới quá trình tống đạt của Tòa án. Tòa án cũng có thể căn cứ vào việc nguyên đơn không cung cấp đủ thông tin của bị đơn để không tiếp nhận vụ việc.

Thứ ba, người có nhu cầu không nắm được rõ quy định điều chỉnh của luật.

Ly hôn có yếu tố nước ngoài đòi hỏi phải qua nhiều thủ tục với thời gian kéo dài. Không phải ai khi thực hiện thủ tục cũng nắm được hết các quy định pháp luật. Việc không nắm được các quy định sẽ khiến cho quá trình thực hiện bị kéo dài. Không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người thực hiện có thể còn mất thêm chi phí trong quá trình thực hiện.

Thứ tư, người có nhu cầu phải tiêu tốn nhiều chi phí trong quá trình giải quyết vụ việc mà hiệu quả chưa chắc đã đạt được.

Chính vì không am hiểu các quy định của luật và không có kình nghiệm trong quá trình giải quyết vụ việc mà người có nhu cầu có thể tiêu tốn rất nhiều chi phí đi lại, chi phí lo hồ sơ tài liệu trong quá trình tham gia tố tụng.

Như vậy có thể thấy, để thực hiện trực tiếp thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài. Người có nhu cầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi tính chất phức tạp của vụ việc, vụ án.

Dịch vụ Luật sư ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Hiện nay để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc mà nhiều người khi ly hôn có yếu tố nước ngoài đã tìm đến dịch vụ Luật sư ly hôn nhanh để được hỗ trợ, giải quyết yêu cầu của mình. Công ty Luật Hùng Bách với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hôn nhân gia đình hiện đang cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh ở 63 tỉnh thành trên cả nước.

Cung cấp các dịch vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài như:

 • Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đưa ra tư vấn ban đầu;
 • Soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ khách hàng soạn đơn ly hôn;
 • Thu thập hồ sơ, tài liệu ly hôn còn thiếu;
 • Nộp đơn ly hôn tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết;
 • Luôn luôn giám sát tiến độ thực hiện công việc tới khi có quyết định, bản án của Tòa án.

Công ty Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh với thời gian giải quyết nhanh nhất, khách hàng không cần phải đến Tòa án nhiều lần và chi phí dịch vụ hợp lý nhất.

Liên hệ Luật sư ly hôn.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Hùng Bách liên quan đến chủ đề Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài. Nếu còn những vướng mắc liên quan đến đến nội dung trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư ly hôn nhanh. Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0983.499.828 (Zalo) để được tư vấn cụ thể.

BP.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *