Mức phí tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư


Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc từ các Quý đồng nghiệp trên cả nước xoay quanh vấn đề Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư; đặc biệt là các câu hỏi về mức phí tham gia loại hình bảo hiểm này. Vậy Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư là gì? Không tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư có bị phạt không? Phí tham gia bảo hiểm nghề luật sư hết bao nhiêu mỗi năm? Mua bảo hiểm nghề luật sư ở đâu tốt nhất?... Công ty Luật Hùng Bách sẽ giúp Quý bạn đọc có thêm nhiều thông tin hữu ích về loại hình bảo hiểm này qua nội dung bài viết dưới đây.

 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là gì?

Trước tiên, các bạn cần hiểu về khái niệm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc loại hình bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc theo sự điều chỉnh của pháp luật về điều kiện bảo hiểm; mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Theo đó, các cá nhân, tổ chức hoạt động nghề nghiệp với tư cách là luật sư phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Trong quá trình hành nghề luật, đôi khi không may xảy ra trường hợp các luật sư gặp phải những hậu quả nghiêm trọng nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và luật sư có thể phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ những tài sản mà mình có. Đây là lúc mà các luật sư cần tới sự hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại về tài chính do những bất cẩn, thiếu sót trong quá trình hành nghề. Khi đó, người tham gia bảo hiểm (Luật sư) được bên bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm) bồi thường những thiệt hại về tài chính trong thời hạn và phạm vi gói Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư mà họ tham gia.

Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Hình ảnh: Mức phí tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư.

Mua Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư ở đâu tốt nhất?

Trên thị trường Việt Nam hiện nay đã có một số đơn vị cung cấp sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư. Theo đánh giá của chúng tôi trong số các đơn vị bảo hiểm đó, Công ty Bảo hiểm quân đội (MIC) là đơn vị nổi bật nhất về Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư bởi phí bảo hiểm cạnh tranh, phạm vi bảo hiểm rộng và thủ tục đăng ký sản phẩm dễ dàng, nhanh gọn.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) đã dựa theo các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế đời sống để thiết kế gói “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư” dựa trên những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm truyền thống và có điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng được bảo hiểm là các luật sư.

Phí tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Sau khi đánh giá điều kiện thực tế cũng như nhu cầu của đối tượng khách hàng là các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã xây dựng mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật phù hợp nhất. Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân hay các Văn phòng luật sư/Công ty luật có thể tham gia Bảo hiểm nghề nghiệp luật sư cho các luật sư thuộc tổ chức mình khoảng từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng mỗi năm.

Căn cứ tính phí được MIC xây dựng dựa trên mức trách nhiệm bồi thường ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm luật sư và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm luật sư. Tỷ lệ phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư được MIC xây dựng là 0,5% hạn mức trách nhiệm bồi thường (chưa bao gồm VAT). Hạn mức trách nhiệm bồi thường của MIC tối thiểu là 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) và tối đa là 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư có yêu cầu cung cấp hạn mức bồi thường lớn hơn mức ba tỷ đồng/vụ khiếu nại và cho cả thời hạn bảo hiểm, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) sẽ xem xét và cân nhắc sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của từng khách hàng là luật sư.

Mức khấu trừ là 5% giá trị tổn thất thực tế nhưng không thấp hơn 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng) đối với mỗi sự cố. Nếu tổn thất vượt quá mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng, Bên bảo hiểm (Công ty Luật) có trách nhiệm bồi thường cho Bên được bảo hiểm (Luật sư) một khoản tiền bằng số tiền tổn thất thực tế trừ đi mức khấu trừ quy định trong hợp đồng.

Mỗi cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư mà sẽ tham gia gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Đồng thời, các tổ chức/cá nhân đó sẽ được hưởng những quyền lợi trong thời hạn và phạm vi gói bảo hiểm mà mình tham gia.

Phạm vi Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Phạm vi Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư của MIC khá rộng, cụ thể bao gồm các nội dung sau:

  • MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này;
  • MIC cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của MIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Như vậy, các luật sư tham gia bảo hiểm sẽ được bên bảo hiểm giúp giảm thiểu gánh nặng nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, ổn định về mặt tài chính và đặc biệt là MIC giúp các luật sư an tâm hơn trong quá trình hành nghề của mình.

Quy định của pháp luật về Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) thuộc một trong các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000; cụ thể như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm bắt buộc

2. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật;…”

Theo đó, các tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư năm 2006); cụ thể:

“Điều 40. Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư ..

6. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.”

Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 52 luật Luật sư năm 2006); cụ thể:

“Điều 52. Quyền, nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý

2. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có các nghĩa vụ sau đây:

d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”

Bên cạnh đó thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài cũng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư  hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 luật Luật sư năm 2006); cụ thể như sau:

“Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

2. Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

d) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 3103/BTP-BTTP năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

Mức xử phạt khi không tham gia bảo hiểm nghề nghiệp luật sư.

Thực tế hiện nay đã có một số tổ chức hành nghề luật thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình. Bên cạnh đó có nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa được đầy đủ nghĩa vụ này mặc dù đã được pháp luật quy định là loại hình bảo hiểm bắt buộc.

Để tháo gỡ thực trạng này, phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến nhất trong các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP để xử phạt các tổ chức, cá nhân nêu trên với mức tiền phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi bao gồm:

+ Hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;

+ Tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức của mình.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với các tổ chức hành nghề luật sư không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020. Do đó, các tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư cần lưu ý tham gia đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) để phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất, giảm thiểu các thiệt hại không đáng có xảy ra.

Thủ tục đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư như thế nào?

Nếu bạn có nhu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên Bảo hiểm MIC bằng một trong các phương thức dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

  • Gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại 035.306.1816 (có Zalo) để được chuyên viên hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia;
  • Gửi yêu cầu tới địa chỉ email baohiemmic.lhb@gmail.com với nội dung yêu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư và để lại số điện thoại để được chúng tôi liên hệ hướng dẫn chi tiết hơn cách thức tham gia;
  • Đăng ký mua bảo hiểm trách nhiệm nghề Luật sư MIC qua fanpage: Bảo hiểm nghề nghiệp Luật sư.

Thủ tục đăng ký mua Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư của MIC vô đơn giản và nhanh gọn.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý bạn đọc!

Nguyễn Xuyến.

CÔNG TY LUẬT HÙNG BÁCH - LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ: Số 32 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 306 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP HCM

Điện thoại: 1900 6194

Email : luathungbach@gmail.com

Website: Luathungbach.vnChia sẻ bài viết facebook.png twitter.png google-plus.png


Tìm kiếmHotline: 19006194

Dịch vụ nổi bật