THỜI GIAN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT MẤT BAO LÂU?


Giám định tỷ lệ thương tật là việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể để biết có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự hay không. Đồng thời cũng là cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Vậy, thời gian giám định thương tật mất bao lâu? Cách thức thực hiện thủ tục giám định như thế nào? Giám định thương tật bao lâu có kết quả?Bạn đọc có thể tham khảo nội dung dưới đây của Luật Hùng Bách hoặc liên hệ tới Hotline 0983.499.828 (Zalo) để được Luật sư tư vấn, hỗ trợ.

Quy định pháp luật về thời gian giám định thương tật. 

Giám định thương tật là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đưa ra kết luận giám định tỷ lệ phần trăm thương tích hoặc tổn thương cơ thể của một người bằng kiến thức chuyên môn, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật. Hiện nay, các vấn đề về giám định thương tật được ghi nhận chủ yếu trong các văn bản gồm:

 • Theo quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020;
 • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
 • Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Quá trình giám định để đưa ra kết luận được tiến hành bằng hai hình thức:

 • Trưng cầu giám định;
 • Yêu cầu giám định.

Trưng cầu giám định chỉ do tòa án, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định. Còn yêu cầu giám định là quyền của đương sự sau khi đã đề nghị tòa án, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận. Theo đó mà thời gian giám định thương tật cũng có sự khác nhau tương ứng tùy vào hình thức giám định. Để trả lời cho câu hỏi giám định thương tật bao lâu có kết quả các bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây.

Thời hạn yêu cầu giám định thương tật.

Khi bị người khác xâm phạm đến thân thể, sức khỏe thì tỷ lệ thương tật là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm hình sự và căn cứ để tiến hành yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thời hạn yêu cầu giám định được hiểu là thời gian mà người dân có quyền yêu cầu giám định thương tật (tính từ thời điểm xảy ra thương tích)

Hiện nay, các văn bản pháp luật không có quy định cụ thể về thời hạn yêu cầu giám định. Điều 207 Bộ luật Tố tụng hình sự chỉ quy định rằng sau khi nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc sau 07 ngày kể từ ngày cơ quan tiến hành tố tụng nhận được đề nghị trưng cầu giám định nhưng không đưa ra quyết định trưng cầu giám định thì đương sự hoặc người đại diện của họ có quyền tự mình yêu cầu giám định.

Thời hạn giám định thương tật.

Điều 208 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định thời hạn đối với một số trường hợp bắt buộc giám định như sau:

Thời hạn giám định không quá 03 tháng đối với các trường hợp sau:

 • Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ;
 • Tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án.

Thời hạn giám định không quá 01 tháng đối với các trường hợp sau:

 • Nguyên nhân chết người;
 • Mức độ ô nhiễm môi trường.

Thời hạn giám định không quá 09 ngày đối với các trường hợp sau:

 • Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;
 • Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động;
 • Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ.

Lưu ý:

Trên đây là thời gian giám định đối với trường hợp bắt buộc phải giám định theo quy định pháp luật. Trường hợp thời gian bị kéo dài hơn thì tổ chức, cá nhân tiến hành giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.

Đối với các trường hợp khác, thời gian giám định căn cứ vào thời hạn tại quyết định trưng cầu giám định.

Liên hệ tư vấn giám định thương tật, xác định tỷ lệ thương tật: 0983.499.828 (Zalo) 

Giám định thương tật bao lâu có kết quả?

Hiện nay, thời gian trả kết quả giám định thương tật được ghi nhận tại khoản 2 Điều 213 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận giám định, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định.

Theo quy định nêu trên, người yêu cầu giám định sẽ được gửi kết quả giám định trong vòng 24h. Thời gian này chỉ được tính từ thời điểm có kết luận giám định – có nghĩa là đã thực hiện xong thủ tục giám định thương tật.

Có thể rút ngắn thời gian giám định thương tật không?

Thời gian giám định thương tật trong thủ tục giám định tư pháp thì sẽ có hai trường hợp như sau:

Trưng cầu giám định tư pháp. Thời gian thực hiện cố định theo quy định của luật và quyết định trưng cầu giám định. Theo đó, thời gian giám định thương tật không thể rút ngắn.

Yêu cầu giám định tư pháp. Thời gian trả kết quả giám định thương tật trong trường hợp này có thể rút ngắn. Bởi căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Luật giám định tư pháp 2012 người yêu cầu giám định có quyền:

Yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp trả kết luận giám định đúng thời hạn đã thỏa thuận và theo nội dung đã yêu cầu

Như vậy, có thể rút ngắn thời gian giám định thương tật trong trường hợp đương sự, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ thực hiện quyền tự yêu cầu giám định và sẽ thỏa thuận về thời hạn trả kết luận giám định đối với cá nhân tổ chức thực hiện giám định trong nội dung của văn bản yêu cầu.

Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể xác định tỷ lệ thương tật nhanh bằng cách chuyển hồ sơ tới Luật Hùng Bách kiểm tra. Chúng tôi sẽ đối chiếu các tài liệu thương tích sẵn có với quy định về tỷ lệ thương tích của Bộ y tế. Thời gian giải quyết toàn bộ công việc được xử lý trong 24h – 03 ngày làm việc. Mọi thông tin, hồ sơ được tiếp nhận qua: 0983.499.828 (Zalo) email: luathungbach@gmail.com.

thời gian giám định thương tật
Liên hệ tư vấn giám định thương tật nhanh: 0983.499.828 (Zalo) 

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giám định thương tật. 

Để thời gian giám định thương tật được rút ngắn nhất các bạn cần tuân thủ quy trình pháp luật ghi nhân. Luật Hùng Bách xin hướng dẫn chi tiết thủ tục yêu cầu giám định thương tật như sau:

Hồ sơ yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích.

Người yêu cầu chuẩn bị hồ sơ giám định thương tích gồm:

 • Đơn yêu cầu/ đơn đề nghị giám định kèm theo đối tượng giám định;
 • Bản sao giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ  đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định;
 • Các tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tiến hành giám định thương tật ở đâu?

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng kết quả giám định các bạn có thể tiến hành thủ tục tại các cơ quan khác nhau:

Trường hợp giám định trong tố tụng hình sự: Thẩm quyền giám định thương tật sẽ thuộc về một số cơ quan như:

 • Viện pháp y của Bộ Y tế;
 • Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc Phòng;
 • Trung tâm giám định pháp y cấp tỉnh hoặc của Viện khoa học hình sự Bộ Công an;

Trượng giám định để giải quyết các thủ tục về lao động, bảo hiểm:

 • Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;
 • Hội đồng giám định y khoa các Bộ;
 • Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương.

Bên cạnh đó, nếu đang có nhu cầu xác định tỷ lệ thương tích để biết mức độ thương tật, yêu cầu bồi thường thiệt hại, nắm được căn cứ để trình báo tới cơ quan công an xử lý,… các bạn có thể tham khảo dịch vụ kiểm tra thử tỷ lệ thương tích nhanh của Luật Hùng Bách. Liên hệ số điện thoại hỗ trợ: 0983.499.828 (Zalo) 

Trình tự thực hiện giám định thương tật.

Quy trình thực hiện giám định thương tật tùy thuộc theo hình thức giám định tỷ lệ thương tích: Giám định thương tật tai nạn lao động; Giám định tỷ lệ thương tật do tai nạn giao thông,… Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các bước thực hiện khác nhau tương ứng theo luật định. Sau đây, Luật Hùng Bách sẽ tập trung hướng dẫn thủ tục giám định tỷ lệ phần trăm thương tật trong vụ án hình sự. Căn cứ Luật giám định tư pháp 2012 thủ tục này gồm các bước:

Bước 1. Bắt đầu thủ tục giám định.

Thủ tục giám định trong tố tụng sẽ được thực hiện từ một trong hai căn cứ:

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

Thủ tục này được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền xét thấy cần thiết hoặc đối với các trường hợp tại Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nếu cơ quan có thẩm quyền không tiến hành việc ra quyết định trưng cầu giám định thì người bị xâm phạm về thân thể, sức khỏe hoặc đại diện của họ có quyền đề nghị các cơ quan đó quyết định trưng cầu giám định.

Người dân yêu cầu giám định thương tật.

Pháp luật cho phép người dân có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Trừ trường hợp giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo, bị can. Trong đó, những người có quyền yêu cầu sẽ bao gồm:

 • Đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính;
 • Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự;
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;
 • Hoặc người đại diện hợp pháp của những đối tượng trên.

Bước 2. Tiếp nhận yêu cầu giám định.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan được tiếp nhận bằng một trong hai hình thức:

 • Chuyển giao trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền tiến hành giám định;
 • Hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 3. Tiến hành giám định.

Tổ chức được yêu cầu giám định thương tật có trách nhiệm thực hiện giám định trong thời hạn 9 ngày kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định của người yêu cầu. Trong trường hợp trưng cầu hoặc yêu cầu giám định lại thương tật, thời hạn thực hiện giám định cũng được quy định trong không quá 09 ngày kể từ ngày có quyết định. 

Quá trình tiền hành việc giám định, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tuân thủ và đảm bảo các quy định về nguyên tắc giám định. Phương pháp xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BYT. Các bạn có thể tham khảo cách tính tỷ lệ phần trăm thương tật trong bài viết sau:

Bài viết tham khảo: Cách tính tỷ lệ thương tật theo phần trăm mới nhất.

Bước 4. Gửi kết quả giám định cho cơ quan đã trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định.

Nội dung trong kết luận giám định phải ghi rõ kết quả giám định đối với những nội dung đã được trưng cầu, yêu cầu và những nội dung khác theo quy định của Luật giám định tư pháp.

Kết luận giám định phải được gửi đến cơ quan đã ra quyết định trưng cầu hoặc cá nhân yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và cơ quan kiểm sát điều tra.

Luật sư tư vấn giám định thương tật.

Hiện nay, Luật Hùng Bách đang hỗ trợ các thủ tục về giám định và sau giám định thương tật gồm:

 • Kiểm tra nhanh tỷ lệ thương tật theo bệnh án;
 • Hỗ trợ thủ tục đàm phán, yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Tư vấn quy định pháp luật về giám định thương tật;
 • Soạn thảo hồ sơ, văn bản yêu cầu giám định thương tích, giám định y khoa;
 • Soạn thảo đơn tố giác tội phạm, đơn trình báo;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại;
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giải quyết vụ việc tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Luật sư tham gia bảo vệ tại cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn truy tố, tham gia tranh tụng tại Tòa án;
 • Các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu.

Nếu đang cần tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến thời gian giám định thương tật bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng! 

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *