Bản án ly hôn được kháng cáo trong thời hạn bao lâu?


Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định của Tòa án. Trong quá trình giải quyết vụ án không tránh khỏi những bản án, quyết định của Tòa án không được sự đồng ý của tất cả các đương sự. Vì lẽ đó, Luật tố tụng dân sự quy định việc kháng cáo bản án ly hôn để đảm bảo quyền lợi của đương sự. Vậy bản án ly hôn được kháng cáo trong thời hạn bao lâu? Bạn đọc có thể theo dõi nội dung dưới đây của chúng tôi về vấn đề này hoặc liên hệ tới Hotline 0983.499.828 (Zalo) để được tư vấn cụ thể.

Kháng cáo bản án ly hôn là gì?

Kháng cáo bản án ly hôn là một trong những cơ sở làm phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm đối với vụ án ly hôn. Đây là quyền tố tụng quan trọng, được pháp luật Việt Nam ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Để những chủ thể có quyền kháng cáo được thể hiện sự không đồng tình của mình đối với phán quyết của Tòa án trong bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay khái niệm về kháng cáo chưa được định nghĩa cụ thể ở góc độ pháp luật và vẫn còn những cách hiểu khác nhau. Việc làm rõ khái niệm này có ý nghĩa trong việc nhận thức đúng đắn cả lý luận và thực tiễn về kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng dân sự.

Dựa vào quy định pháp luật, chúng tôi đưa ra khái niệm bản án ly hôn như sau: Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án ly hôn là việc những người tham gia tố tụng không đồng ý với toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, trong thời hạn mà pháp luật quy định gửi đơn đề nghị Tòa án cấp trên trực tiếp xét lại toàn bộ hoặc một phần bản án chưa có hiệu lực pháp luật.

Đặc điểm của kháng cáo. 

Thứ nhất, chủ thể của quyền kháng cáo bản án ly hôn là những người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa án. Những người này thực hiện quyền kháng cáo để tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Mà theo đó họ cho là không hợp lý, thiếu căn cứ và không hợp pháp.

Thứ hai, việc kháng cáo phải được thực hiện một cách hợp pháp theo đúng quy định về: thủ tục; thời hạn; giới hạn; cũng như các quy định khác của pháp luật. Kháng cáo là cơ sở, là nội dung của xét xử phúc thẩm.

Thời hạn kháng cáo bản án ly hôn
Luật sư tư vấn, hỗ trợ kháng cáo bản án ly hôn: 0983.499.828(Zalo)

Thứ ba, kháng cáo có mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, bị hại và đương sự. Thông qua việc kháng cáo, Tòa án cấp trên trực tiếp có cơ sở để xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Từ đó kiểm tra tính hợp pháp của bản án, quyết định sơ thẩm đó. Đồng thời khắc phục kịp thời các thiếu sót, sai lầm trong việc xét xử của Tòa án cấp dưới.

Ai có quyền kháng cáo ly hôn? 

Theo Điều 271 BLTTDS quy định: Người có quyền kháng cáo bản án ly hôn là: đương sự; người đại diện hợp pháp của đương sự; cơ quan; tổ chức; cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định ly hôn của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Theo quy định trên thì sẽ có một số chủ thể có quyền kháng cáo bản án, quyết định ly hôn. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của vụ án ly hôn là gắn với quyền nhân thân của vợ, chồng. Do đó, trong trường hợp này vợ, chồng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là người có quyền kháng cáo bản án ly hôn.

Quy định về thủ tục kháng cáo bản án ly hôn.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Người có yêu cầu chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, kèm theo đơn kháng cáo bản án ly hôn để nộp cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Gồm những giấy tờ sau đây:

 • Đơn kháng cáo bản án ly hôn theo mẫu số DS 54 – DS. Đơn kháng cáo được quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.
 • Các giấy tờ hợp pháp (bổ sung) chứng minh căn cứ kháng cáo hợp lý.

Bước 2: Nộp hồ sơ kháng cáo ly hôn.

Sau khi chuẩn bị được đầy đủ hồ sơ kháng cáo bản án ly hôn. Người có yêu cầu kháng cáo nộp đơn cho Tòa án. Việc nộp đơn cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền có thể được thực hiện bằng phương thức gián tiếp (qua đường bưu điện; chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Về thẩm quyền nhận đơn kháng cáo là:

 • Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo.
 • Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm (Tòa án cấp trên trực tiếp). Tuy nhiên trong trường hợp này thì Tòa án cấp phúc thẩm sẽ phải chuyển đơn cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Tòa án tiếp nhận, kiểm tra đơn kháng cáo, ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Sau khi nhận được đơn kháng cáo bản án ly hôn. Tòa án sẽ xem xét tính hợp lệ của đơn kháng cáo và ra một trong các thông báo sau:

 • Trả lại đơn kháng cáo, Tòa án sẽ trả lại đơn kháng cáo bản án ly hôn khi: Người kháng cáo bản án ly hôn không có quyền kháng cáo; Người kháng cáo không làm lại đơn kháng cáo hoặc không sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của Tòa án; người kháng cáo bản án ly hôn không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong thời hạn theo quy định của Luật.
 • Ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm: Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án sẽ thông báo nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tạm ứng án phí. Người kháng cáo bản án ly hôn phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Nếu quá thời hạn này người kháng cáo mới nộp tiền tạm ứng án phí thì phải có lý do chính đáng.

Bước 4: Tòa án ra thông báo, gửi hồ sơ về việc kháng cáo và thụ lý vụ án.

 • Tòa án sẽ ra thông báo, kèm theo bản sao đơn kháng cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan. Tòa án gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, các đương sự có liên quan biết về việc kháng cáo bản án ly hôn.
 • Tòa án sơ thẩm sẽ gửi hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày người kháng cáo bản án ly hôn nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.
 • Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án ngay sau khi nhận được hồ sơ. Tòa án sẽ ra thông báo thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kể từ ngày thụ lý vụ án.

Bước 5: Thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo bản án ly hôn của mình.

Sau khi vụ án được thụ lý đơn kháng cáo. Tòa án tiến hành các bước tiếp theo để giải quyết vụ án:

 • Tiến hành các hoạt động thu thập tài liệu, chứng cứ còn thiếu do đương sự cung cấp. Việc này nhằm làm rõ yêu cầu của người kháng cáo bản án ly hôn. 
 • Xem xét, ra quyết định liên quan đến quá trình giải quyết theo thủ tục phúc thẩm như: tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; đình chỉ xét xử phúc thẩm; hoặc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Bước 6: Đưa vụ án xét xử phúc thẩm.

Sau khi đã xem xét, nghiên cứu lại hồ sơ bản án ly hôn bị kháng cáo. Tòa án phúc thẩm đưa vụ án ra xét xử. Việc xét xử theo thủ tục phúc thẩm có thể dẫn tới những kết quả sau: Bản án ly hôn sơ thẩm sẽ được giữ nguyên; Sửa bản án ly hôn sơ thẩm; Hủy bản án ly hôn sơ thẩm; hủy một phần và chuyển hồ sơ cho Tòa án sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm; hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án; Đình chỉ xét xử phúc thẩm; tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Thời hạn kháng cáo bản án ly hôn là bao lâu?

Thời hạn kháng cáo là khoảng thời gian mà pháp luật cho phép các bên có quyền và nghĩa vụ thực hiện quyền yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện các thủ tục xem xét toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định ly hôn của Tòa án cấp sơ thẩm.

Bộ luật tố tụng dân sự quy định thời hạn kháng cáo bản án ly hôn như sau:

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa. Nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.

Kháng cáo quá hạn bản án ly hôn có được không?

Kháng cáo quá hạn bản án ly hôn là việc người có quyền kháng cáo thực hiện kháng cáo khi hết thời hạn kháng cáo mà pháp luật cho phép. Việc kháng cáo này dựa trên các yếu tố như: trở ngại khách quan; sự kiện bất khả kháng; hoặc vì lý do Luật cho phép khiến cho người kháng cáo không thể thực hiện quyền kháng cáo của mình theo thời hạn luật định.

Căn cứ theo Điều 276 BLTTDS quy định về việc kháng cáo quá hạn cụ thể như sau:

Kháng cáo quá thời hạn quy định tại Điều 273 của Bộ luật này là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn. Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn. Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và người kháng cáo quá hạn. Trường hợp người kháng cáo, Kiểm sát viên vắng mặt. Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, ý kiến của: người kháng cáo quá hạn; đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Hội đồng phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.

Tình huống 1:

Thưa luật sư! tôi đang thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương với vợ tôi tại Tòa án nhân dân huyện X. Tòa án nhân dân đưa vụ án ly hôn đơn phương giữa tôi và vợ ra xét xử. Theo như phán quyết của Tòa án thì vợ tôi được giao nuôi dưỡng  02 con chung. Trong đó có 1 cháu dưới 3 tuổi. Bản thân tôi thấy quyết định này của Tòa án là không hợp lý. Và tôi muốn kháng cáo quyết định ly hôn này. Mong Luật sư đưa ra phương án giải quyết cho tôi.

Chào bạn, trường hợp của bạn thì bạn nên xử lý như sau:

Về thủ tục thì bạn có thể làm đơn kháng cáo để gửi đến Tòa án nhân dân cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn phải kiểm tra thời hạn kháng cáo còn hay không? Trong trường hợp này thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Trường hợp đã hết thời hạn kháng cáo, bạn phải có căn cứ hợp pháp chứng minh cho việc bạn chậm chễ không kháng cáo là chính đáng, có căn cứ. Và hình thức phải gửi bằng văn bản để Tòa án cấp trên xem xét giải quyết.

Tình huống 2:

Thưa Luật sư hiện nay tôi đang có nhu cầu ly hôn với vợ tôi. Lý do là vì vợ tôi ngoại tình với người khác. Vợ chồng tôi có một căn nhà chung cư có giá trị 1.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo bản án của Tòa án nhân dân cấp huyện thì tôi chỉ được nhận giá trị là một nửa căn nhà đó. Tôi thấy phán quyết của Tòa án là không hợp lý. Bây giờ tôi nên xử lý như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

Chào bạn! Trước hết để có thể xem xét lại bản án thì phải căn cứ vào thời hạn kháng cáo của bản án còn hay không? Thời hạn kháng cáo bản án của bạn căn cứ theo ngày Tòa tuyên án. Nếu như bạn có mặt tại phiên tòa hoặc ngày bạn nhận được bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp bạn có đơn xét xử vắng mặt. Thời hạn kháng cáo là 15 ngày. Trường hợp bạn kháng cáo quá hạn thì phải có lý do chính đáng.

Về căn cứ yêu cầu Tòa án xem xét lại là ngôi nhà có giá trị 1.000.000.000 đồng. Trong trường hợp, bạn cho rằng vợ mình có hành vi ngoại tình với người khác. Bạn phải có nghĩa vụ chứng minh hành vi đó. Trong trường hợp bạn có căn cứ chứng minh vợ ngoại tình thì đây là môt căn cứ để xem xét phân chia tài sản của vợ và chồng. Vì vậy, theo quan điểm Luật sư. Bạn nên xem xét làm hồ sơ kháng cáo bản án để Tòa án xem xét phần tài sản của bạn.

Tình huống 3:

Thưa Luật sư! hiện nay vợ tôi vừa làm thủ tục khởi kiện ly hôn đơn phương với tôi mà tôi không đồng ý. Trên thực tế, về quan hệ tình cảm giữa vợ chồng tôi là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi phát hiện vợ có nhắn tin qua lại với người đàn ông khác. Sau đó thì vợ tôi yêu cầu ly hôn với tôi.

Tại phiên Tòa, Tòa án quyết định cho tôi và vợ ly hôn. Tôi thấy phán quyết của Tòa không hợp lý nên muốn kháng cáo. Phiên tòa đã diễn ra cách đây được 1 tháng. Mong Luật sư giải đáp cho tôi.

Chào bạn! Dựa trên thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin đưa ra giải đáp như sau:

Thứ nhất, về căn cứ ly chấm dứt hôn nhân. Bạn cần phải có chứng cứ cụ thể chứng minh việc vợ có quan hệ với người thứ ba. Điều này là nguyên nhân dẫn đến quan hệ hôn nhân phát sinh mâu thuẫn. Và lỗi dẫn đến mâu thuẫn hôn nhân là do vợ bạn.

Thứ hai, về thời hạn kháng cáo theo như bạn nêu thì Tòa án đã ra bản án cách đây 30 ngày. Căn cứ theo điều 273 Bô luật tố tụng dân sự. Thời hạn kháng cáo bản án ly hôn của bạn đã hết. Do đó, trường hợp này để có thể kháng cáo thì bạn phải có lý do kháng cáo quá hạn. Từ đó để Tòa án xem xét chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo quá hạn. Một số căn cứ để Tòa án xác định như: sự kiện bất khả kháng; trở ngại khách quan;… khiến bạn không thể thực hiện kháng cáo trong thời hạn luật đinh.

Dịch vụ luật sư tư vấn ly hôn khi không có Giấy đăng ký kết hôn.

Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân. Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn, giải quyết thủ tục kháng cáo bản án ly hôn. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói với chi phí hợp lý. Dịch vụ ly hôn giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện các thủ tục. Cụ thể, nội dung công việc Luật Hùng Bách tư vấn, hỗ trợ khách hàng như sau:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục kháng cáo bản án ly hôn;
 • Tư vấn, xác định cụ thể thủ tục ly hôn hay không công nhận quan hệ vợ chồng;
 • Tư vấn; soạn thảo mẫu đơn kháng cáo ly hôn;
 • Tư vấn; hỗ trợ khách hàng thu thập hồ sơ ly hôn;
 • Tư vấn; hỗ trợ khách hàng thủ tục xin cấp trích lục Giấy đăng ký kết hôn;
 • Nhận ủy quyền để giải quyết vụ việc ly hôn trong và ngoài nước;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thủ tục ly hôn cho đến khi có bản án/quyết định của Tòa án;
 • Luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con, chia tài sản;
 • Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng tại Tòa án.

Dịch vụ Luật sư hỗ trợ thủ tục kháng cáo bản án ly hôn

Hiện nay để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc và để cho quyền lợi của mình được đảm bảo một cách tốt nhất. Nhiều người khi thực hiện thủ tục kháng cáo bản án ly hôn đã tìm đến dịch vụ Luật sư của Công ty Luật Hùng Bách để được hỗ trợ, giải quyết yêu cầu của mình. Công ty Luật Hùng Bách với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giỏi, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hôn nhân gia đình hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tham gia vào thủ tục kháng cáo bản án ly hôn.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn pháp lý về hôn nhân gia đình. Bạn có thể liên hệ đến Luật Hùng Bách:

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Hùng Bách liên quan đến chủ đề Bản án ly hôn được kháng cáo trong thời hạn bao lâu? Nếu bạn đọc có nhu cầu liên quan đến thủ tục ly hôn có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp đến số điện thoại 0983.499.828 (Zalo) hoặc gửi thư về địa chỉ email luatsutoandan@gmail.com để nhận được giải đáp, tư vấn hiệu quả nhất.

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *