Lập vi bằng ghi nhận ghi nhận website


Hiện nay, việc các trang web trên mạng internet đăng tải thông tin sai sự thật hoặc sử dụng hình ảnh trái phép xảy ra khá phổ biến. Các bên bị thiệt hại muốn tiến hành các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình nhưng khó thu thập được chứng cứ do dữ liệu điện tử có thể bị xóa đi nhanh chóng. Khi rơi vào trường hợp nói trên các bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

Vi bằng là gì? Lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet là gì?

Để hiểu được một cách chính xác nhất khái niệm vi bằng là gì? Các bạn có thể tham khảo một số đặc điểm cơ bản sau đây của vi bằng.

Lập vi bằng ghi nhận website
Tư vấn lập vi bằng ghi nhận ghi nhận website: 0975.686.065 (Zalo)

Thứ nhất, vi bằng phải do chính Thừa phát lại lập.

Để đáp ứng điều kiện này, khi tiến hành lập vi bằng theo yêu cầu của khác hàng. Thừa phát lại phải tự mình chứng kiến và ghi lại các thông tin cần thiết cho việc lập vi bằng. Điều này giúp đảm tính khách quan, trung thực. Trên thực tế, có nhiều trường hợp Thừa phát lại không có mặt trực tiếp để thực hiện các công việc. Điều này khiến cho vi bằng không đáp ứng tính khách quan, trung thực. Gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. Bên cạnh đó, đề đảm bảo tính chính xác của vi bằng. Thừa phát lại có quyền mới người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

Thứ hai, vi bằng được lập dưới hình thực bằng văn bản.

Thực tế, hiện nay các giao dịch, thỏa thuận được thực hiện bằng miệng hoặc văn bản viết tay không có công chứng, chứng thực. Vì vậy nhiều người tìm đến hình thức lập vi bằng để đảm bảo giá trị trước pháp luật. Do đó, vi bằng đúng quy định cần đáp ứng một số điều kiện về mặt hình thức là phải được lập bằng văn bản và có đầy đủ chữ ký, con dấu của Thừa phát lại và những người có liên quan.

Thứ ba, vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi theo yêu cầu của cơ quan tổ chức, cá nhân.

Các vấn đề được lập vi bằng đều xuất phát từ việc quyền lợi của ít nhất một bên bị xâm phạm hoặc để tránh rủi do khi tham gia giao dịch. Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành. Vi bằng có giá trị chứng cứ, không phải chứng minh nhưng cũng không phải thủ tục bắt buộc. Do đó, nếu nhận thấy quyền lợi của bản thân bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng. Các bạn có thể cung cấp thông tin, tài liệu và yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng. Vi bằng được lập thường chia chia làm 2 loại cơ bản là: vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi; và vi bằng ghi nhận hiện trạng.

Cụ thể:

Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi được lập trong một số tình huống như: Hành vi giao nhận tiền, tài sản; Hành vi giao hàng kém chất lượng; Hành vi đưa tin vu khống; Hành vi từ chối thực hiện công việc mà người đó có nghĩa vụ phải thực hiện;…

Vi bằng ghi nhận hiện trạng: có thể lập khi các bên kết hôn, ly hôn hoặc trong trường hợp ghi nhận di sản thừa kế; Xác nhận tình trạng tài sản bị hư hỏng do hành vi của người khác; Tình trạng tài sản liền kề trước khi xây dựng công trình;…

Từ các nội dung trên có thể đưa ra kết luận về vi bằng là gì như sau:

Lập vi bằng là hoạt động của những người được Nhà nước trao thẩm quyền (Thừa phát lại) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để lập văn bản ghi nhận các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Áp dụng vào trường hợp lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet thì việc lập loại vi bằng này được hiểu là việc Thừa phát lại thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để ghi nhận dưới hình thức văn bản về các nội dung được đăng tải trên mạng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cá nhân.

Lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet được thực hiện thế nào?

Như đã phân tích trong phần trên của bài viết. Lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet phải do trực tiếp Thừa phát lại thực hiện. Việc lập vi bằng cần tuân thủ quy định của Điều 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại như sau:

Thứ nhất, Thông tin để lập vi bằng.

Người có yêu cầu lập vi bằng cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp. Các thông tin này có thể là: các bài viết; hình ảnh trên mạng internet có nội dung sai lệch; vu khống; hành vi giả mạo;… gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người yêu cầu lập vi bằng.

Thứ hai, thừa phát lại kiểm tra thông tin.

Thừa phát lại sẽ trực tiếp kiểm tra, xem xét các nội dung được đăng tải trên website, thông tin hình ảnh trên mạng internet và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để lập vi bằng. Sau khi thống nhất các nội dung của vi bằng. Các bên liên quan ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng để thể hiện ý chí của mình. Đồng thời Thừa phát lại cũng phải ký và đóng dấu vào từng trang vi bằng.

Thứ ba, nhận vi bằng.

Sau khi hoàn tất thủ tục lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet. Người yêu cầu sẽ nhận được vi bằng và đồng thời Thừa phát lại sẽ phải tiến hành lưu trữ theo quy định pháp luật.

Thứ tư, gửi vi bằng tới Sơ Tư pháp.

Sau khi vi bằng được lập thì để đảm bảo giá trị pháp trị pháp lý. Văn phòng Thừa phát lại sẽ phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc lập vi bằng để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng hoặc kể từ ngày Văn phòng Thừa phát lại cập nhật vào cơ sở dữ liệu về vi bằng. Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng hoặc duyệt nội dung cập nhật trên cơ sở dữ liệu về vi bằng.

Như vậy, để một vi bằng được lập một cách chính xác, được pháp luật công nhận. Ngoài việc cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ cho Thừa phát lại. Các bạn nên lưu ý về thủ tục lập vi bằng. Nếu phát hiện việc lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet không được thực hiện đầy đủ theo các quy định. Các bạn cần yêu cầu Thừa phát lại kiểm tra vi bằng. Đồng thời có các biện pháp khắc phục để đảm bảo giá trị pháp cho vi bằng của mình.

Các trường hợp nên lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet.

Dựa trên các nội dung chung tôi phân tích trong phần trên của bài viết. Các hành vi trên mạng internet của các nhân, tổ chức gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, các nhân khác có thể được ghi nhận bằng hình thức vi bằng. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích tốt nhất đối với người yêu cầu lập vi bằng. Chúng tôi xin đưa ra các trường hợp nên lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet như sau:

Vi bằng ghi nhận vi phạm bản quyền trên mạng.

Loại vi bằng này có thể ghi nhận các nội dung rất rộng của các hành vi vi phạm bản quyền trên mạng như: Tự ý sao chép và đăng tải tác phẩm (Video âm nhạc; Sách, truyện;…); Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm; Trích dẫn tác phẩm làm sai ý tác giả; …

Vi bằng ghi nhận thông tin nói xấu, xuyên tạc sự thật trên mạng xã hội.

Vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Khác với các loại vi bằng như vi bằng ghi nhận hiện trạng hay vi bằng ghi nhận sự kiện hành vi. Thừa phát lại phải đến tận địa điểm nơi ghi nhận để lập vi bằng. Việc trực tiếp chứng kiến sự kiện, hành vi có thật khi lập vi bằng về hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội có thể được lập tại bất kì địa điểm nào thông qua sự hỗ trợ của thiết bị điện tử. Thừa phát lại sẽ xác nhận nội dung các dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi vu khống và nói xấu. Sau đó mô tả lại trong vi bằng kèm theo các tài liệu hỗ trợ như: chụp ảnh; vide;…

Trong vi bằng sẽ ghi nhận một số nội dung cơ bản như:

Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng; Địa điểm, thời gian lập vi bằng; Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng; Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận – ở đấy là nội dung của các thông tin bịa đặt, nói xấu; Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng; Chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại; Chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (Nếu có) và người có hành vi bị lập vi bằng (Nếu họ có yêu cầu).

Nội dung các vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu sẽ đảm bảo tính chính xác và chân thực nhất. Do các vi bằng sẽ có giá trị pháp lý là chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nếu xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các bên. Đặc biệt bên bị lập vi bằng có thể phải chịu chế tài hình sự.

Vi bằng ghi nhận thông tin của một số trang web.

Khi phát hiện các thông tin trên trang web có sự giả mạo, sai sự thật hoặc đăng tải các nội dung chưa được sự đồng ý theo quy định pháp luật. Các bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để ghi nhận các nội dung đó. Sự ghi nhận này sẽ làm căn cứ đề nghị xử phạt và yêu cầu bồi thường.

Ví dụ: Công ty TNHH X phát hiện nhãn hàng do công ty nghiên cứu và sản xuất đang được phân phối với số lượng lớn trên 1 trang web trên internet mặc dù giữa hai bên chưa từng giao dịch loại hàng hóa này. Trên trang web ghi nhận: các thông tin sản phẩm; giá thành; ảnh chụp chi tiết sản phẩm;… Công ty nghi ngờ có sự giả mạo về thông tin cũng như giả mạo về sản phẩm được ghi nhận trên trang web. Công ty X đã yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để ghi nhận các nội dung liên quan đến công ty và sản phẩm của công ty mình được đăng tải trên trang web để làm căn cứ yêu cầu dừng hành vi và có căn cứ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi nói trên.

Các hành vi, sự kiện trên website và mạng internet đều có thể được Thừa phát lại ghi nhận nếu không thuộc các trường hợp pháp luật cấm lập vi bằng. Do đó, ngoài các trường hợp thường xảy ra nói trên. Khi nhận thấy quyền lợi của mình không được bảo đảm bởi các hành vi trên internet. Các bạn có thể thực hiện thủ tục lập vi bằng làm bằng chứng.

Thủ tục lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet.

Vi bằng là loại văn bản có giá trị chứng cứ và không phải chứng minh lại khi xảy ra tranh chấp. Do đó các nội dung được ghi nhận trong vi bằng phải chính xác. Thủ tục lập vi bằng cũng phải được thực hiện theo đúng trình tự. Tuy pháp luật hiện nay đã ghi nhận thủ tục lập vi bằng tại Điều 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Nhưng quy định này chưa thực sự rõ ràng. Hơn nữa, đối với mỗi loại vi bằng thì việc lập vi bằng có thể có sự khác biệt nhất định. Để các bạn nắm rõ hơn về thủ tục lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet chúng tôi xin đưa ra thủ tục lập vi bằng như sau:

  • Bước 1:  Thu thập thông tin và giấy tờ, tài liệu.

Theo quy định của pháp luật. Thừa phát lại mới có đủ thẩm quyền lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet. Để nội dung vi bằng không bị sa lệch về nội dung. Các bạn cần cung cấp đầy đủ các dữ liệu để thừa phát lại nắm rõ thông tin về sự việc. Đối với lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet thì một số thông tin cần cung cấp gồm: Địa chỉ website; Đường dẫn website; Các nội dung thông tin được đăng tải sai sự thật, vi phạm trên website;…

Bên cạnh các thông tin được đăng tải trực tiếp trên website. Các bạn cần cung cấp các tài liệu khác trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận trước về việc đăng tải thông tin trên mạng nhưng một bên vi phạm hoặc việc một bên đã thông báo cho bên vi phạm biết và yêu cầu dừng hành vi nhưng yêu cầu chưa được thực hiện… Nếu đang gặp phải tình huống như vậy các bạn cần cung cấp: các hợp đồng; văn bản thỏa thuận; chứng cứ xác định về việc gửi thông báo;… Để Thừa phát lại có căn cứ thực hiện việc lập vi bằng một cách chính xác, khách quan nhất.

Xác định chính xác nội dung mình cần lập vi bằng.

Ví dụ: Trên trang website có địa chỉ …com.vn có đăng tải nhiều thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công ty TNHH MTV XN. Đại diện công ty yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại về uy tín của công ty.

Tuy nhiên, nếu lập vi bằng về toàn bộ website nói trên thì phạm vi rất rộng vừa gây tốn kém chi phí mà hiệu quả mang lại cũng không lớn. Do đó, bạn cần lựa chọn các nội dung vi phạm có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. Yêu cầu đưa vào trong vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

Tại buổi làm việc trực tiếp với Thư ký nghiệp vụ và Thừa phát lại. Bạn sẽ trình bày nội dung các yêu cầu của mình khi muốn lập vi bằng. Dựa trên các yêu cầu đó thì thư ký nghiệp vụ hoặc Thừa phát lại sẽ tư vấn các vấn đề liên quan đến vụ việc. Nếu yêu cầu của bạn là hợp pháp thì bạn sẽ được điền vào phiếu yêu cầu lập vi bằng.

  • Bước 2: Tiến hành lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet.

Như đã phân tích trong bài viết thì chính Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến và ghi nhận lại các nội dung trong vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet. Do việc lập loại vi bằng này có sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ nên không bắt buộc Thừa phát lại phải trực tiếp đến địa điểm xảy ra hành vi, sự kiện lập vi bằng.

Tùy thuộc vào yêu cầu của người lập vi bằng. Các bạn có thể trực tiếp đến văn phòng thừa phát lại. Thừa phát lại cũng có thể trực tiếp đến tận nơi lập vi bằng ghi nhận website, thông tin internet. Đối với các nội dung trên mạng internet. Thừa phát lại sẽ áp dụng một số biện pháp như: chụp ảnh; ghi âm; quay hình;… để ghi nhận một cách chi tiết và chính xác nhất các nội dung theo yêu cầu của khách hàng.

Sau khi hoàn tất các nội dung vi bằng. Các bên liên quan phải ký vào vi bằng. Thừa phát lại ký, đóng dấu trên tất cả các trang của vi bằng. Đồng thời thực hiện việc vào sổ vi bằng.

  • Bước 3: Đăng ký vi bằng.

Để vi bằng có giá trị pháp lý. Một bản của vi bằng sẽ được gửi đến Sở tư pháp nơi đặt trụ sở của văn phòng Thừa phát lại. Vi bằng đó sẽ được đăng ký trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng. Các bạn nên lưu ý vấn đề này. Nếu vi bằng không được đăng ký thì coi như chưa hợp pháp. Nếu các bên dùng làm chứng cứ thì sẽ khó được tòa án chấp thuận.

Căn cứ vào quy định tại Điều 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Quy định về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát. Vi bằng được lập phải tuân thủ quy trình nêu trên. Vi bằng được lập không đúng về mặt thủ tục có thể không được pháp luật thừa nhận. Bên cạnh đó còn có thể gây ảnh hưởng đến tính chính xác, khách quan về mặt nội dung. Vì vậy, khi lập vi bằng vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet. Các  bạn cần lưu ý về thủ tục, tránh trường gây ảnh hưởng đến giá trị vi bằng sau này.

Xem thêm: Phí lập vi bằng hết bao nhiêu tiền.

Dịch vụ lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên trên mạng internet.

Hiện nay, hệ thống Văn phòng Thừa phát lại chỉ được mở tại một số tỉnh thành trên cả nước. Khi có nhu cầu lập vi bằng. Nhiều người chưa biết địa điểm mình muốn lập vi bằng đã có Thừa phát lại hay chưa? Nếu chưa có thì có thể liên hệ và tìm kiếm Thừa phát lại bằng cách nào? Khi gặp phải các vướng mắc như trên. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm vi bằng Luật Hùng Bách. Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập vi bằng nhanh. trực tiếp tận nơi, đảm bảo an toàn.

Với đội ngũ Thừa phát lại có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi không chỉ lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet. Chúng tôi còn hỗ trợ lập vi bằng trên nhiều lĩnh vực và về nhiều vấn đề theo đúng quy định pháp luật.

Trung tâm vi bằng Luật Hùng Bách sẽ được hỗ trợ bằng nhiều hình thức như:

  • Tư vấn về các trường hợp nên lập vi bằng;
  • Tư vấn về phương án lập vi bằng trong các trường hợp cụ thể;
  • Trực tiếp lập vi bằng trọn gói, tận nơi theo yêu cầu của khách hàng;
  • Thực hiện các thủ tục để đăng ký vi bằng đã lập tại Sở tư pháp để đảm bảo giá trị pháp lý của vi bằng;…

Hỗ trợ tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến nội dung được lập vi bằng, đánh giá rủi do và đưa ra phương án giải quyết.

Để sử dụng dịch vụ lập vi bằng hoặc cần được tư vấn thắc mắc liên quan đến lĩnh vực lập vi bằng. Các bạn có thể liên hệ thông qua số điện thoại 0975.686.065 (Zalo) hoặc địa chỉ email luathungbach@gmail.com để được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng.

TA

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *