Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai


Giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai là văn bản ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người nhận ủy quyền thay mình thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Người dân khi có nhu cầu muốn ủy quyền cho người khác thay mình tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp đất đai nhưng lại không biết Mẫu Giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Hùng Bách sẽ giải đáp cho bạn nội dung này.

Vì sao phải ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Tranh chấp đất đai là một trong những loại tranh chấp phức tạp nhất. Tài sản tranh chấp ở đây là quyền sử dụng đất – một loại tài sản đặc biệt. Người ta thường nói “tấc đất tấc vàng”, là ý nói đất quý như vàng. Nhưng có lẽ trong xã hội ngày nay khi mà nhu cầu về chỗ ở, nhu cầu sử dụng đất chỉ có chiều hướng tăng lên thì có hai tấc vàng cũng chưa chắc đã đổi được một tấc đất. Nếu tranh chấp đất đai không được giải quyết thỏa đáng sẽ gây ảnh hưởng lớn cuộc sống người dân.

Xem thêm: Dịch vụ Luật sư nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Người có tranh chấp không am hiểu pháp luật đất đai.

Để giải quyết một vụ tranh chấp đất đai một cách triệt để. Các bên phải sử dụng một hệ thống đồ sộ các quy định pháp luật đất đai. Ngay cả những cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều khi cũng không nắm rõ được hết. Người dân khi tham gia giải quyết tranh chấp đất đai thì lại càng khó khăn. Do đó, khi có tranh chấp đất đai xảy ra người dân thường tìm đến những người am hiểu pháp luật để được hỗ trợ giải quyết.

Ủy quyền cho những người này thay mình tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp là cách làm hiệu quả hơn cả. Khi mà quyền lợi các bên được bảo đảm, hiêu quả công việc đúng như thỏa thuận. Thì dù có phải bỏ ra một khoản chi phí cho việc này cũng không phải là điều quá khó khăn.

Người có tranh chấp đất đai không có thời gian đi lại.

Giải quyết tranh chấp đất đai là một quá trình trải qua nhiều bước với thủ tục kéo dài. Bên cạnh vấn đề không am hiểu các quy định của pháp luật thì cuộc sống ngày nay không cho phép các bên có nhiều thời gian đi lại trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Để đảm bảo việc giải quyết tranh chấp đất đai không bị gián đoạn. Các bên có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia vào một số hoặc toàn bộ quá trình làm việc. Bên ủy quyền vẫn có thể theo sát quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước. Lại không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của bản thân.

Xem thêm: Có được ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai không?

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai
Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Quy định của pháp luật về ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật đất đai không có quy định cụ thể về giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Việc ủy quyền này được thực hiện dựa trên các quy định liên quan.

Uỷ quyền giải quyết tranh chấp đất đai có phải lập thành văn bản không?

Bản chất của Giấy ủy quyền là một giao dịch dân sự, theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật dân sự 2015:

1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

 • Tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân.

Khi các bên tham gia vào quá trình hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã. Điều 202 Luật đất đai 2013 và Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đều không bắt buộc cá nhân phải tự mình tham gia thủ tục hòa giải này. Do vậy, các bên có thể ủy quyền cho người khác thay mình tham gia vào buổi hòa giải tại UBND xã.

Thực tế, trong quá trình hòa giải tại UBND xã, phía cơ quan nhà nước đều yêu cầu người nhận ủy quyền phải xuất trình văn bản có ghi nhận nội dung ủy quyền. Đây là việc làm đã trở thành nguyên tắc tại UBND nói chung. Hiểu một cách đơn giản, tranh chấp đất đai là loại tranh chấp phức tạp. Qúa trình giải quyết cần đảm bảo sự chuẩn chỉnh. Các bên tham gia vào quá trình này phải là người có tư cách hoặc liên quan. Nếu đã nhận ủy quyền tham gia thì phải chứng minh là mình được ủy quyền. Tài liệu chứng minh cho việc ủy quyền đó chính là văn bản ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Trường hợp nếu các bên giải quyết tranh chấp đất đai bằng thủ tục khiếu nại. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP:

“1. Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại…

3. Việc ủy quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. …”

 • Tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân.

Khi nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án. Khoản 2 Điều 86 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy đinh:

2. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền.

Khoản 3 Điều 60 Bộ luật tố tụng hành chính 2015 cũng quy định:

3. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản.

Tương tự, khi các bên giải quyết tranh chấp đất đai qua con đường tố tụng tại Tòa án. Việc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng cũng phải được lập thành văn bản. Và dù người nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp đất đai ở giai đoạn nào đi nữa thì việc ủy quyền này cũng đều phải được lập thành văn bản.

Giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai có phải công chứng, chứng thực không?

Luật công chứng 2014 không quy định bắt buộc trường hợp nào ủy quyền phải công chứng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực của giấy ủy quyền. Tránh trường hợp giả mạo việc ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai thường yêu cầu các bên khi thực hiện thủ tục ủy quyền thì phải có xác nhận của phòng công chứng; Văn phòng công chứng; Hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường.

Thủ tục công chứng giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai không nhất thiết phải tiền hành tại nơi có đất đang tranh chấp. Tùy vào từng trường hợp, việc công chứng này có thể thực hiện tại nơi thuận tiện với điều kiện của các bên. Có thể là nơi ở của người nhận ủy quyền; Nơi ở của người ủy quyền; Hoặc nơi có đất đai đang xảy ra tranh chấp.

Mẫu giấy ủy quyền tranh chấp đất đai mới nhất.

Mẫu giấy uỷ quyền tranh chấp đất đai.

Bạn đọc có thể tham khảo nội dung mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai dưới đây của Luật Hùng Bách:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ỦY QUYỀN

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Ông/Bà:…………………………………….

– Sinh ngày:…………………………………….

– Căn cước công dân số :………………. Nơi cấp:……………… Ngày cấp :……………..

– Địa chỉ hộ khẩu thường trú:…………………………………….

– Địa chỉ hiện tại:…………………………………….

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

– Ông/Bà:…………………………………….

– Sinh ngày:…………………………………….

– Căn cước công dân số :………………. Nơi cấp:……………… Ngày cấp :……………..

– Địa chỉ hộ khẩu thường trú:…………………………………….

– Địa chỉ hiện tại:…………………………………….

CĂN CỨ ỦY QUYỀN

Tôi – …………………… hiện đang thực hiện các thủ tục để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng diện tích …………….. đất (Bằng chữ: …………….), tờ bản đồ số ……………….. tại địa chỉ: ………………………… Thửa đất này đã được UBND …………………. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………………………… mang tên ……………………..

Nay tôi ủy quyền cho …………………………. được toàn quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ, làm việc với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các công việc như sau:

PHẠM VI ỦY QUYỀN

 1. Liên hệ, làm việc với các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền …………………
 2. Khi thực hiện các nội dung ủy quyền, …………………………. được quyền đưa ra ý kiến, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến vụ việc. Được quyền cung cấp, lập và ký các giấy tờ cần thiết theo quy định trong quá trình giải quyết vụ việc nêu trên.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được Công chứng/Chứng thực cho đến khi người nhận ủy quyền thực hiện xong công việc ủy quyền hoặc cho đến khi Giấy ủy quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

CAM ĐOAN

Tôi cam đoan:

 1. Việc ủy quyền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào mà pháp luật quy định.
 2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các công việc do ……………………. thực hiện theo nội dung công việc được tôi ủy quyền ghi trong Giấy ủy quyền này.

KÝ KẾT

Tôi đã hiểu rõ các quy định của pháp luật về ủy quyền, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi lập và ký Giấy ủy quyền này. Tôi đã đọc lại toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này, công nhận đã hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Giấy ủy quyền này. Tôi ký tên và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này để làm bằng chứng thực hiện.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết giấy ủy quyền tranh chấp đất đai.

Dựa theo mẫu giấy ủy quyền như trên có nhiều phần thông tin mà người ủy quyền cần hoàn thiện. Để nắm rõ cách viết, bạn đọc có thể tham khảo nội dung hướng dẫn sau đây.

 • Phần thông tin của người ủy quyền và người được ủy quyền:

Ghi đầy đủ thông tin họ tên; Ngày tháng năm sinh; Thông tin trên giấy CMND/CCCD; Địa chỉ cư trú của các bên. Các thông tin này cần ghi chính xác, khớp với giấy tờ nhân thân. Nếu ghi không đúng bên ủy quyền có thể sẽ mất thời gian sửa đổi bổ sung. Phía cơ quan tiếp nhận cũng sẽ trả lại giấy ủy quyền. Thậm chí, không chấp nhận tư cách tham gia giải quyết tranh chấp của người được ủy quyền.

 • Phần căn cứ ủy quyền:

Trình bày rõ vụ việc đang được giải quyết tại cơ quan nào. Ghi rõ thông tin hiện trạng thửa đất đang phát sinh tranh chấp. Đây là thông tin cần thiết để xác định lại một lần nữa đối tượng tranh chấp của các bên.

 • Phần phạm vi ủy quyền:

Người ủy quyền cần xác định rõ phạm vi công việc ủy quyền. Có thể là chỉ thực hiện ở một giai đoạn hoặc uỷ quyền tham gia giải quyết tranh chấp vào tất cả các giai đoạn. Các công việc cụ thể mà người được ủy quyền sẽ làm thay cho người ủy quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Theo đó, người nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi hai bên đã thỏa thuận với nhau. Tránh trường hợp người nhận ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi được ủy quyền.

 • Phần thời hạn ủy quyền:

Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên mà việc ủy quyền này có thể chấm dứt khi công việc ủy quyền được thực hiện xong; Hoặc cho đến khi Giấy ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Trên đây là phần hướng dẫn viết giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Luật Hùng Bách. Tùy vào từng vụ việc cụ thể mà bạn đọc có thể thay đổi, bổ sung những thông tin cho phù hợp với vụ việc của mình. Nếu còn băn khoăn, không rõ cách viết có thể liên hệ theo số 097.111.5989 (Zalo) để được hỗ trợ cụ thể.

Thủ tục ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Xem thêm: Quy trình, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ.

 • Giấy tờ nhân thân của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu của bên ủy quyền
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền trong trường hợp đất đang tranh chấp là tài sản chung của hai vợ chồng; Giấy chứng nhận quyền sử dung đất; Giấy tờ thể hiện việc góp vốn là quyền sử dụng đất; Giấy đăng ký kinh doanh;…
 • Giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác như giấy triệu tập làm việc; giấy mời;…
 • Giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai với đầy đủ nội dung đã chuẩn bị sẵn.
 • Phiếu yêu cầu chứng thực văn bản ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Bước 2: Chứng thực giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Sau khi chuẩn bị các giấy tờ như trên, bên ủy quyền liên hệ với Văn phòng công chứng; Phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân để chứng thực giấy ủy quyền.

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

Người thực hiện chứng thực kiểm tra hồ sơ, giấy tờ yêu cầu chứng thực. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ để thực hiện thủ tục thì yêu cầu người ủy quyền bổ sung đầy đủ. Trường hợp đầy đủ giấy tờ theo quy định thì hướng dẫn người ủy quyền thực hiện chứng thực. Đồng thời, người tiếp nhận hồ sơ sẽ giải thích các quy định pháp luật có liên quan đến giấy ủy quyền thực hiện chứng thực.

Chứng thực giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Người yêu cầu chứng thực ký vào giấy ủy quyền trước mặt người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực:

 • Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định phía dưới chữ ký được chứng thực; Hoặc trang liền sau của giấy ủy quyền có chữ ký được chứng thực.
 • Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ hai tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. Trường hợp lời chứng được ghi tại tờ liền sau của trang có chữ ký thì phải đóng dấu giáp lai giữa giấy tờ, văn bản chứng thực chữ ký và trang ghi lời chứng.

Nhận giấy ủy quyền đã được chứng thực.

Người ủy quyền nộp lệ phí và nhận giấy ủy quyền đã được chứng thực.

Video: Cách giải quyết tranh chấp đất đai. 

Luật sư nhận ủy quyền tham gia tố tụng tranh chấp đất đai.

Tranh chấp đất đai là loại tranh chấp hết sức phức tạp. Liên quan đến nhiều quan hệ pháp luật như Thừa kế, Hợp đồng, Hôn nhân gia đình, Hành chính. Trong khi đó không phải ai cũng có điều kiện để tiếp cận, hiểu và áp dụng thuần thục các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó các quy định này còn thường xuyên thay đổi, cập nhật gay khó khăn trong quá trình tiếp cận.

Trường hợp bạn hoặc gia đình đang gặp phải tranh chấp đất đai nhưng không thể nắm rõ quy định của pháp luật, trình tự thủ tục hoặc không có thời gian tham gia giải quyết tranh vụ việc thì có thể liên hệ với Luật sư đất đai của Luật Hùng Bách để được hỗ trợ.

Với kiến thức chuyên môn pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp qua thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai, chúng tôi tự tin có thể đưa ra phương án tốt nhất nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp tối ưu cho khách hàng. Trong quá trình nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp, Luật sư sẽ tham gia vào tất cả các giai đoạn:

 • Tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu và  đưa ra phương án giải quyết tranh chấp ban đầu.
 • Nhận ủy quyền, thay mặt khách hàng đi thu thập tài liệu, chứng cứ còn thiếu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhận ủy quyền để liên hệ, đàm phán với các bên phát sinh tranh chấp. Trên cơ sở đó tư vấn, đưa ra phương án đàm phán phù hợp.
 • Nhận ủy quyền, thay mặt khách hàng tham gia hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã/phường. Trên cơ sở ủy quyền đưa ra ý kiến, phương án giải quyết tranh chấp đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Thực hiện khiếu nại lên UBND cấp trên theo yêu cầu của khách hàng.
 • Nhận ủy quyền, tham gia trực tiếp vào quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án. Tại gia đoạn này, Luật sư sẽ thực hiện tất cả các công việc cần thiết như: Soạn thảo đơn khởi kiện; Soạn thảo bản ý kiến; Tham gia vào các buổi làm việc tại Tòa án; Thay mặt khách hàng tham gia vào phiên Tòa xét xử giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Nhận ủy quyền, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thi hành án bản án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Nhận ủy quyền, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục kháng cáo.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến chủ đề Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ luật sư đất đai xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline 097.111.5989 (Zalo) để được hỗ trợ tốt nhất.

BP

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *