Nguyên tắc thu hồi đất mới nhất


Thu hồi đất dẫn đến chấm dứt quan hệ pháp luật về đất đai của người sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Vì vậy, người sử dụng đất cần hiểu rõ nguyên tắc, trình tự thu hồi đất. Luật sư đất đai – Luật Hùng Bách sẽ giải đáp các vướng mắc qua bài viết hoặc qua số điện thoại 0971.115.989 (Có Zalo) để tư vấn và hỗ trợ cụ thể trường hợp của bạn.

Thu hồi đất là gì?

Theo khoản 11 Điều 3 Luật đất đai năm 2013:

“Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước giao quyền sử dụng, hoặc thu lại đất của người sử dụng do họ có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.”

Quá trình thu hồi đất thường được thực hiện để đảm bảo quyền lợi công cộng, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ sự công bằng trong việc sử dụng đất.

Các trường hợp thu hồi đất.

Căn cứ Điều 16 Luật đất đai năm 2013, các trường hợp nhà nước quyết định thu hồi đất theo luật định bao gồm:

 1. Trường hợp cần thiết cho mục tiêu quốc phòng, an ninh quốc gia. Khi Nhà nước cần sử dụng đất cho các mục tiêu quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, như xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng, đặt trụ sở quân sự, hay các công trình cơ bản quốc gia.
 2. Trường hợp cần thiết cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Khi Nhà nước quyết định sử dụng đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng như xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị mới, hoặc các công trình công cộng khác.
 3. Trường hợp người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Khi người sử dụng đất không tuân thủ các quy định về sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích đã được phê duyệt. Hoặc có các vi phạm khác liên quan đến quyền sử dụng đất.
 4. Trường hợp chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật. Tự nguyện trả lại đất. Hoặc thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Khi xảy ra các trường hợp trên, Nhà nước sẽ thực hiện các quy trình pháp lý để thu hồi lại quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Đồng thời, người sử dụng đất cũng có quyền được bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình. Bao gồm quyền được bồi thường theo quy định của pháp luật.

nguyên tắc thu hồi đất
Nguyên tắc thu hồi đất mới nhất – Liên hệ 0971.115.989 (Có Zalo).

Trình tự thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Bước 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện các công việc sau đây để thu hồi đất một cách hợp pháp và minh bạch:

 • Ban hành thông báo thu hồi đất: Cơ quan Nhà nước sẽ ban hành một thông báo chính thức để thông báo việc thu hồi đất. Thông báo này sẽ xác định rõ đối tượng thu hồi, diện tích đất bị thu hồi, lý do thu hồi, và thời gian hiệu lực của thông báo.
 • Gửi thông báo đến người sử dụng đất trong khu vực đất bị thu hồi: Cơ quan Nhà nước sẽ gửi thông báo thu hồi đến các người sử dụng đất trong khu vực đất bị thu hồi. Thông báo này sẽ được gửi bằng cách phổ biến công khai. Hoặc thông qua phương tiện truyền thông chính thức để đảm bảo tất cả các bên liên quan được thông báo đầy đủ và đúng thời hạn.

Cần lưu ý rằng, thông báo thu hồi này phải được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, thời hạn thông báo thu hồi là ít nhất 90 ngày. Đối với đất phi nông nghiệp, thời hạn thông báo thu hồi là ít nhất 180 ngày. Điều này nhằm đảm bảo rằng người sử dụng đất có đủ thời gian để chuẩn bị và thực hiện các biện pháp phù hợp. Trong thông báo, cơ quan Nhà nước thể hiện rõ kế hoạch và quy trình thực hiện thu hồi đất, bao gồm các công việc như khảo sát đất, đo đạc diện tích và các công việc liên quan khác.

Bước 2: Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ:

 • Lập phương án thu hồi đất cùng với UBND xã.
 • Tổ chức họp trực tiếp với người sử dụng đất để lấy ý kiến.
 • Lập thành văn bản và xác nhận của đại diện các bên.
 • Niêm yết công khai phương án tại trụ sở UBND xã.
 • Niêm yết công khai phương án tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Bước 3: Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

UBND cấp có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu hồi đất. Đồng thời, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày. Quyết định thu hồi đất sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt chung khu dân cư và được gửi đến từng người có đất bị thu hồi.

Sau đó, hoạt động bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Nếu người sử dụng đất không bàn giao, sẽ được cá nhân, cơ quan có thẩm quyền vận động, thuyết phục để thực hiện việc bàn giao. Nếu sau đó người sử dụng đất vẫn không chấp hành, Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền sẽ ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Bước 4: Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng có trách nhiệm đảm bảo quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

Nếu đất bị thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, chủ đầu tư dự án hoặc tổ chức dịch vụ công về đất đai sẽ được giao để quản lý.

Nếu đất đã bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai hoặc tự nguyện trả lại, thì sẽ được giao cho UBND xã để quản lý.

Ban đọc muốn nắm rõ quy định thu hồi đất – Liên hệ Luật sư 0971.115.989 (Có Zalo)

Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cùng với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì UBND cấp xã và UBMTTQVN cấp xã nơi có đất thu hồi sẽ tiến hành tổ chức vận động và thuyết phục người sử dụng đất để thực hiện phối hợp.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động và thuyết phục. Nếu người sử dụng đất vẫn không phối hợp thì Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Quyết định kiểm đếm bắt buộc là biện pháp cuối cùng. Nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, sau khi Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, người sử dụng đất sẽ phải tham gia vào quá trình kiểm đếm theo yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền. Quá trình kiểm đếm bắt buộc nhằm xác minh lại thông tin và số liệu liên quan đến diện tích đất, giá trị tài sản, và các yếu tố khác có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cần lưu ý rằng, hoạt động cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cần tuân thủ 2 nguyên tắc sau:

 • Phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan. Bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;
 • Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

Để biết rõ hơn về chính sách thu hồi đất – Liên hệ Luật sư 0971.115.989 (Có Zalo)

Nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất.

Việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất cần đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Điều 74 như sau:

Thứ nhất, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường nếu có đủ điều kiện được bồi thường được quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013.

Thứ hai, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Thứ ba, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo một cách tốt nhất quyền lợi của người sử dụng đất.

Qua việc sử dụng biện pháp bồi thường bằng tiền, chính quyền đảm bảo rằng người sử dụng đất không bị thiệt hại về quyền lợi và tài sản trong quá trình thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Đồng thời, việc áp dụng các quy định và quy trình rõ ràng theo quy định của pháp luật cũng đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dịch vụ Luật sư đất đai – Luật Hùng Bách.

Luật Hùng Bách là một đội ngũ Luật sư có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong lĩnh vực đất đai. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

 1. Tư vấn về quy định của pháp luật liên quan đến đất đai.
 2. Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai. Và cung cấp dịch vụ tư vấn tương ứng với từng trường hợp cụ thể.
 3. Giúp đỡ trong quá trình giải quyết tranh chấp và bồi thường khi đất bị thu hồi.
 4. Hỗ trợ viết đơn khi có tranh chấp về đất đai.
 5. Hướng dẫn thủ tục và lưu trữ hồ sơ trong tranh chấp đất đai. Bao gồm cả mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 6. Tư vấn và hỗ trợ viết đơn yêu cầu hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai.
 7. Soạn thảo và hướng dẫn viết đơn khởi kiện trong tranh chấp đất đai.
 8. Tư vấn và hướng dẫn thu thập hồ sơ và tài liệu cần thiết.
 9. Đại diện và ủy quyền Luật sư để tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi cam kết đem đến sự tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu cho khách hàng, đảm bảo các quyền và lợi ích của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai.

Liên hệ Luật sư đất đai – Luật Hùng Bách.

Để tiện lợi cho việc liên lạc, bạn có thể liên hệ Luật sư tại chi nhánh ở: TP. Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “ Nguyên tắc thu hồi đất”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì liên quan đến vấn đề pháp lý này này, bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *