Thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc


Thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc có phức tạp không? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì, thực hiện công việc gì để giải quyết ly hôn nhanh chóng, thuận tiện nhất? Chi phí thực hiện thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc có tốn kém không?… đây là những câu hỏi mà Luật Hùng Bách nhận được rất nhiều từ những người đang ở Úc hoặc có vợ/chồng sống tại Úc và muốn ly hôn. Công ty Luật Hùng Bách xin chia sẻ về vấn đề này trong bài viết dưới đây. Mọi vướng mắc, nhu cầu hỗ trợ giải quyết ly hôn được chúng tôi tiếp nhận theo số 0983.499.828 (Zalo).

Mẫu đơn ly hôn cho người Việt tại Úc.

Thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc hiện có hai loại: Ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình. Vì vậy, mẫu đơn ly hôn cho người Việt tại Úc cũng phải sử dụng hai loại tương ứng. Cụ thể:

Mẫu đơn ly hôn đơn phương cho người Việt tại Úc.

Mẫu đơn này được áp dụng trong các trường hợp như: Ly hôn đơn phương cho người làm việc tại Úc; Ly hôn đơn phương cho người học tại Úc; Ly hôn đơn phương cho có người sinh sống tại Úc;… Mẫu đơn sẽ cần có các nội dung cơ bản gồm:

 • Thông tin nhân thân của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng (nếu có);
 • Nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Mẫu đơn ly hôn đơn phương hiện được áp dụng theo mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân …………………………………

Người khởi kiện: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: …………………………………………………………………

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                         Người khởi kiện

Mẫu đơn ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc được sử dụng trong trường hợp các bên đều nhất trí ly hôn, cùng thỏa thuận được về quyền nuôi con, tài sản chung khi ly hôn. Mẫu đơn ly hôn với người Việt tại Úc trong trường hợp này cần tuân thủ mẫu số Mẫu số 01-VDS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………………….……………………

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):……………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân ………………………………………….việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các thông tin khác (nếu có):………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………, ngày…. tháng…. năm…….

                                                                                                                                    NGƯỜI YÊU CẦU

Nếu có vướng mắc về mẫu đơn ly hôn, cách viết đơn ly hôn hoặc cần tư vấn về thủ tục ly hôn đơn phương cho người làm việc tại Úc, sinh sống tại Úc các bạn vui lòng liên hệ theo số 0983.499.828 (Zalo).

thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc
Dịch vụ giải quyết ly hôn cho người Việt tại Úc nhanh, trọn gói: 0983.499.828 (có Zalo)

Hồ sơ ly hôn cho người Việt tại Úc.

Khi làm hồ sơ ly hôn cho người Việt tại Úc các bạn cẩn chuẩn bị những giấy tờ sau:

Hồ sơ của thủ tục ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc.

 • Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản gốc/bản trích lục);
 • Hộ chiếu/CMND/CCCD của vợ và chồng (bản sao chứng thực). Đối với người Việt tại Úc bắt buộc cung cấp hộ chiếu.
 • Giấy xác nhận cư trú/Sổ tạm trú/Thẻ tạm trú của vợ chồng (bản sao chứng thực);
 • Giấy khai sinh của con (bản sao);
 • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung nếu có yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận phân chia.

Hồ sơ của thủ tục ly hôn đơn phương cho người Việt tại Úc.

 • Đơn khởi kiện về việc ly hôn;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản gốc/bản trích lục);
 • Hộ chiếu/CMND/CCCD của vợ và chồng (bản sao chứng thực). Đối với người Việt tại Úc bắt buộc cung cấp hộ chiếu.
 • Giấy xác nhận cư trú/Sổ tạm trú/Thẻ tạm trú của vợ chồng (bản sao chứng thực);
 • Giấy khai sinh của con chung (bản sao).
 • Các giấy tờ về tài sản chung, nợ chung (bản sao) trong trường hợp yêu cầu tòa án chia tài sản.
 • Các tài liệu chứng minh điều kiện nuôi con trong trường hợp có tranh chấp quyền nuôi con.

Xem thêm nội dung: Hồ sơ ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ ly hôn thuận tình vắng mặt.

Riêng đối với trường hợp ly hôn thuận tình, một bên không thể về nước thì cần có văn bản thể hiện quan điểm gửi về Tòa án. Các văn bản này cần đáp ứng các điều kiện gồm:

 • Có nội dung trình bày quan điểm về việc ly hôn;
 • Có nội dung xin giải quyết vắng mặt;
 • Ủy quyền cho người ở trong nước giải quyết. Liên hệ dịch vụ nhận ủy quyền giải quyết thủ tục ly hôn vắng mặt: 0983.499.828 (Zalo);
 • Văn bản có dấu chứng thực của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoài các loại hồ sơ trên, người ly hôn cần chuẩn bị thêm giấy tờ trong một số trường hợp đặc biệt: Ly hôn cả hai bên đều đang ở nước ngoài; Ly hôn với người đang chấp hành án phạt tù,… Nếu gặp phải vướng mắc khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc các bạn vui lòng liên hệ hỗ trợ theo số: 0983.499.828 (Zalo);

Thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc.

Thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc hiện nay được thực hiện theo hai dạng như sau:

Thủ tục ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc.

Tình huống thủ tục ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc.

Chào Luật sư, tôi là H hiện đang học tập tại Úc. Tôi và vợ kết hôn với nhau từ năm 2016, đầu năm 2017 tôi qua Úc còn vợ vẫn ở Việt Nam. Vì vậy nên chúng tôi không có con chung, tình cảm lại ngày càng xa cách. Nay chúng tôi muốn chấm dứt hôn nhân để giải thoát cho nhau. Luật sư có thể tư vấn hỗ trợ giúp thôi giải quyết thủ tục ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc và hỗ trợ các thủ tục tại Tòa án để tôi không phải về nước. Cảm ơn Luật sư.

Tư vấn của Luật sư ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc.

Chào anh H, theo thông tin anh cung cấp chúng tôi xác định cần thực hiện theo thủ tục ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài. Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục này gồm các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ ly hôn đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền.

Có thể lựa chọn Tòa án nơi một trong hai bên cư trú, có hộ khẩu tại Việt Nam.

Bước 2: Tham gia thủ tục hòa giải tiền tố tụng.

Các bên có thể không tham gia thủ tục này vì hai lý do:

 • Đây không phải thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật;
 • Một bên đang ở nước ngoài và không thể về nước.

Trường hợp xác định không có nhu cầu giải quyết thông qua thủ tục hòa giải tiền tố tụng anh cần có văn bản gửi đến Tòa án để tránh thời gian giải quyết vụ việc bị kéo dài.

Bước 3: Thủ tục thụ lý vụ án.

Tòa án Việt Nam xem xét hồ sơ, ra thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của của Bộ luật tố tụng dân sự. Người làm đơn nộp tạm ứng án phí để Tòa án thụ lý vụ án.

Bước 4: Một số thủ tục chuẩn bị xét xử, chuẩn bị mở phiên họp hòa giải.

Tòa án tiến hành một số hoạt động tố tụng cần thiết để giải quyết ly hôn khi một bên ở nước ngoài như: Lấy lời khai đương sự ở nước ngoài; tống đạt giấy tờ; ủy thác tư pháp;… Các hoạt động này tùy từng loại vụ việc sẽ có sự khác biệt.

Bước 5: Mở phiên họp hòa giải.

Tòa án mở phiên họp để làm rõ ý kiến của các bên (đặc biệt là người đang ở Việt Nam). Đây chính là thủ tục để Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa hai bên.

Trên đây là thủ tục ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc. Trường hợp anh không thể về nước và cần văn phòng cử người giải quyết toàn bộ thủ tục tại Tòa án thì anh cần thực hiện các công việc sau:

 1. Cung cấp hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho việc ly hôn (bản chứng thực hộ chiếu, đăng ký kết hôn,….);
 2. Có mặt tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Úc, xin dấu chứng thực vào văn bản do Luật sư soạn thảo. Gửi toàn bộ hồ sơ về Việt Nam cho Luật Hùng Bách;
 3. Nhận quyết định ly hôn của Tòa án.

Xem thêm nội dung: Ly hôn đơn phương mất bao nhiêu tiền án phí, chi phí?

Thủ tục ly hôn đơn phương vắng mặt cho người Việt tại Úc.

Thủ tục ly hôn đơn phương cho người làm việc tại Úc; Ly hôn đơn phương cho người học tại Úc; Ly hôn đơn phương cho có người sinh sống tại Úc, thủ tục ly hôn với người Úc… có nhiều bước tương tự với thủ tục ly hôn thuận tình nêu trên. Chúng tôi sẽ đưa ra một số khác biệt cơ bản như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ ly hôn đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền.

Đối với ly hôn đơn phương cho người Việt tại Úc: Nộp hồ sơ ly hôn tại Tòa án nơi bị đơn cư trú, có hộ khẩu.

Ví dụ: Anh A và chị B kết hôn với nhau năm 2011, đến năm 2018 anh A qua Úc xuất khẩu lao động. Do thời gian xa cách, vợ chồng không có thời gian vun đắp tình cảm nên anh A muốn làm thủ tục ly hôn đơn phương. Khi đó, anh A cần nộp hồ sơ đến Tòa án nhân dân nơi chị B cư trú.

Bước 2: Tham gia thủ tục hòa giải tiền tố tụng.

Tương tự thủ tục ly hôn thuận tình, người làm đơn hoàn toàn có thể từ chối tham gia thủ tục hòa giải tiền tố tụng.

Bước 3: Thủ tục thụ lý vụ án.

Thực hiện tương tự thủ tục ly hôn thuận tình.

Bước 4: Một số thủ tục chuẩn bị xét xử, chuẩn bị mở phiên họp hòa giải.

Tòa án tiến hành một số hoạt động tố tụng cần thiết để giải quyết ly hôn khi một bên ở nước ngoài như: Lấy lời khai đương sự ở nước ngoài; thu thập, xác minh tài liệu chứng cứ; tống đạt giấy tờ; ủy thác tư pháp;… Các hoạt động này tùy từng loại vụ việc sẽ có sự khác biệt.

Bước 5: Mở phiên tòa xét xử ly hôn.

Tòa án mở phiên họp công khai chứng cứ, hòa giải và đưa vụ án ra xét xử đối với thủ tục ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài

Ngoài các thủ tục trên, Tòa án có thể tiến hành thêm một số thủ tục khác tùy thuộc vào từng trường hợp. Bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào về thủ tục ly hôn đơn phương cho người Việt tại Úc, thủ tục ly hôn thuận tình cho người Việt tại Úc có thể liên hệ trực tiếp để tư vấn theo số: 0983.499.828 (Zalo).

Chi phí thực hiện thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc.

Để thực hiện thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc các bên phải bỏ ra nhiều khoản phí khác nhau. Luật Hùng Bách sẽ chia sẻ hai loại phí thường gặp nhất như sau:

Án phí/lệ phí ly hôn.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, hai loại thủ tục ly hôn đơn phương và thuận tình có mức án phí như sau:

 • Lệ phí cho thủ tục ly hôn thuận tình: 300.000 đồng.
 • Án phí ly hôn đơn phương: Gồm 2 loại là án phí có giá ngạch và không có giá ngạch.

Án phí không có giá ngạch: 300.000 đồng. Được áp dụng cho các trường hợp ly hôn không có tranh chấp tài sản.

Án phí có giá ngạch: Căn cứ vào giá trị tài sản tranh chấp. Giá trị càng lớn thì án phí phải nộp càng cao. Bạn đọc có thể tìm hiểu cách tính % án phí cụ thể tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Chi phí thuê Luật sư giải quyết ly hôn.

Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, Luật sư tham gia giải quyết vụ án ly hôn với nhiều công việc khác nhau như:

 • Tư vấn thủ tục ly hôn, hồ sơ ly hôn: Miễn phí. Liên hệ số điện thoại Luật sư ly hôn: 0983.499.828 (Zalo).
 • Soạn thảo đơn ly hôn, hướng dẫn hồ sơ ly hôn: Chỉ từ 300.000 đồng.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ thu thập hồ sơ, tài liệu bị thiếu, bị mất: Chỉ từ 500.000 đồng.
 • Dịch vụ tư vấn thủ tục ly hôn trọn gói + Soạn thảo toàn bộ văn bản ly hôn (từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi có bản án, quyết định ly hôn): Chỉ từ 3.000.000 đồng.
 • Nhận ủy quyền hỗ trợ giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương, thuận tình theo đúng quy định: Từ 8.000.000 đồng.
 • Dịch vụ giải quyết ly hôn đơn phương, thuận tình nhanh: Từ 12.000.000 đồng.
 • Dịch vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt: Tùy thuộc tính chất phức tạp của vụ việc. Liên hệ tư vấn: 0983.499.828 (Zalo).

Ngoài các khoản phí nêu trên, còn nhiều loại phí khác phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn với người Việt tại Úc như: Phí tống đạt văn bản ra nước ngoài; Phí thẩm định, định giá tài sản; phí dịch thuật;… Tùy trường hợp cụ thể mà Chi phí thực hiện thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc sẽ có sự khác biệt nhất định.

Dịch vụ Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc.

Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách hỗ trợ khách hàng giải quyết tất cả các trường hợp ly hôn với người Việt tại Úc, ly hôn đơn phương với người Úc, ly hôn thuận tình với người Úc như:

 • Ly hôn đơn phương với người Úc;
 • Ly hôn thuận tình với người Úc;
 • Ly hôn với người Việt tại Úc;
 • Ly hôn đơn phương cho người làm việc tại Úc;
 • Ly hôn đơn phương cho người học tại Úc;
 • Ly hôn đơn phương cho người sinh sống tại Úc;
 • Ly hôn thuận tình cho người Việt ở Úc vắng mặt;
 • Ly hôn khi một bên đang ở nước ngoài;
 • Ly hôn vắng mặt hai bên;
 • Ly hôn đơn phương mà bị đơn không hợp tác, gây khó khăn,..;
 • Ly hôn có tranh chấp về quyền nuôi con, tài sản.

Công việc của Luật sư.

Để hỗ trợ khách hàng giải quyết thủ tục ly hôn khi đang ở Úc, Luật sư sẽ thực hiện các công việc gồm:

 • Tư vấn thủ tục ly hôn khi một bên ở nước ngoài;
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ ly hôn, soạn thảo đơn ly hôn và các văn bản tố tụng;
 • Nhận ủy quyền, hỗ trợ khách hàng giải thu thập hồ sơ ly hôn bị thiếu, bị hư hỏng, thất lạc;
 • Nhận ủy quyền thay khách hàng nộp hồ sô ly hôn, nộp tạm ứng án phí và thực hiện các thủ tục trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn
 • Hỗ trợ giải quyết thủ ly ly hôn nhanh, trọn gói;
 • Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt một bên, ly hôn vắng mặt hai bên;
 • Cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong trường hợp có tranh chấp về con chung và phân chia tài sản chung.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý tận tâm; nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Luật Hùng Bách tự tin tư vấn, trực tiếp hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.

Liên hệ luật sư ly hôn cho người Việt tại Úc.

​Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “Thủ tục ly hôn cho người Việt tại Úc”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng! 

TA.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *