Giải quyết tranh chấp mua bán đất bằng giấy viết tay


Pháp luật đất đai hiện nay đã quy định Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản; phải thực hiện thủ tục công chứng chứng thực. Tuy nhiên, một số người dân do không am hiểu pháp luật nên đã không nắm rõ được quy định. Dẫn đến việc tranh chấp mua bán đất bằng giấy viết tay ngày càng nhiều. Bản chất của việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay đã rất phức tạp. Bạn đọc có thể theo dõi nội dung dưới đây của  Công ty Luật Hùng Bách hoặc liên hệ số 097.111.5989 (zalo) để được luật sư đất đai tư vấn cụ thể.

Mua bán đất đai bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?

Theo pháp luật hiện hành, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để thực hiện được quyền này người sử dụng đất cần phải đáp ứng được các điều kiện:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất chuyển nhượng không đang có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Đất vẫn đang trong thời hạn sử dụng.

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013 khi các bên thực hiện việc mua bán đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và hợp đồng đó phải được công chứng chứng thực. Việc công chứng; chứng thực có thể thực hiện tại văn phòng công chứng hoặc UBND xã, phường. Bạn đọc cần lưu ý việc công chứng chứng thực này phải được thực hiện tại nơi có đất.

Như vậy, mua bán đất bằng giấy viết tay nếu không được thực hiện thủ tục công chứng; chứng thực thì sẽ không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, đối với những hợp đồng mua bán đất viết tay, không được công chứng chứng thực tại những thời điểm trước đó mà hiện tại mới phát sinh tranh chấp thì sao?

Luật sư tư vấn đất đai – 097.111.5989 (zalo)

Trường hợp các bên đã thực hiện được 2/3 công việc.

Theo quy định tại Điều 129 BLDS năm 2015:

Hợp đồng mua bán đất nếu không đáp đứng được điều kiện về hình thức thì có thể được tiếp tục thực hiện nếu một hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ các bên đã thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì theo yêu cầu của một hoặc các bên Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

Tranh chấp mua bán đất viết tay
Luật sư tư vấn đất đai: 097.111.5989 (zalo)

Do đó, dù vì lý do nào đó mà Hợp đồng mua bán đất tại thời điểm các bên ký kết không đáp ứng được về mặt hình thức như sử dụng mẫu văn bản, mẫu hợp đồng chưa phù hợp hoặc hợp đồng chuyển nhượng chưa thực hiện thủ tục công chứng chứng thực thì vẫn có thể được công nhận hiệu lực nếu các bên có yêu cầu.

Hợp đồng mua bán đất được ký kết trước ngày 01/7/1980.

Hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay trước thời điểm 01/07/1980; sau ngày 15/10/1993 mới phát sinh tranh chấp thì có thể vẫn được công nhận hiệu lực nếu:

 • Các bên chưa thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thì khi phát sinh tranh chấp về hợp đồng mua bán đất viết tay mà có yêu cầu Tòa án giải quyết thì Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu và hủy hợp đồng.
 • Nếu bên nhận chuyển nhượng đã trả đủ tiền chuyển nhượng đất; bên chuyển nhượng đã giao toàn bộ diện tích đất, thì Toà án công nhận hợp đồng chuyển nhượng đất đó.
 • Trường hợp bên nhận chuyển nhượng mới trả một phần tiền chuyển nhượng đất; bên chuyển nhượng mới giao một phần diện tích đất thì có thể công nhận phần hợp đồng đó căn cứ vào diện tích đất đã nhận.

Như vậy, nếu hai bên ký kết hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay với nhau trước ngày 01/07/1980 thì hợp đồng vẫn có thể được công nhận hiệu lực.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai uy tín – 097.111.5989 (zalo)

Hợp đồng mua đất bằng giấy viết tay được ký kết từ ngày 01/7/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Trường hợp Hợp đồng mua bán đất chưa được thực hiện: Về nguyên tắc pháp luật Việt Nam thời kỳ này nghiêm cấm việc chuyển nhượng đất đai dưới mọi hình thức. Vì vậy, khi có tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác lập trong thời kỳ này được coi là hợp đồng trái pháp luật. Do đó, nếu có tranh chấp mà hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được thực hiện thì Toà án hủy hợp đồng vì hợp đồng bị vô hiệu.

Trường hợp Hợp đồng mua bán đất đã thực hiện: Nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay đã được thực hiện thì Toà án công nhận hợp đồng mua bán đất viết tay trong các trường hợp sau:

 • Bên mua đất đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bên mua đất đã hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân đã cho phép việc chuyển nhượng;
 • Bên mua đất đã bằng giấy viết tay đã xây nhà ở, công trình kiến trúc, trồng cây lâu năm, đầu tư sản xuất, kinh doanh không vi phạm quy định về quy hoạch và bên chuyển nhượng cũng không phản đối khi bên nhận chuyển quyền sử dụng đất xây nhà ở, công trình kiến trúc, trồng cây lâu năm, đầu tư sản xuất, kinh doanh trên đất đó.

Căn cứ giải quyết tranh chấp mua đất bằng giấy viết tay.

Để giải quyết xong một vụ tranh chấp hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay, Tòa án cần dự vào những căn cứ như:

 • Quy định pháp luật cụ thể trong: Luật đất đai và các văn bản pháp luật hướng dẫn luật đất đai tại thời điểm các bên xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Bộ luật dân sự; Giải đáp, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao;…
 • Thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay;
 • Thực tế thực hiện hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay;
 • Hiện trang đất đang tranh chấp;…

Như vậy, nếu bạn đọc không may gặp phải tranh chấp hợp đồng mua đất bằng giấy viết tay, muốn triệt để giải quyết tranh chấp thì cần căn cứ vào rất nhiều quy định pháp luật liên quan. Kết quả giải quyết tranh chấp cũng cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tranh chấp hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay là một loại tranh chấp rất phức tạp. Các bên khi gặp phải tranh chấp sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giải quyết.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tối ưu, người đang có tranh chấp thường tìm đến các văn phòng, công ty Luật để được cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay. Bạn đọc có thể liên hệ tới Luật sư đất đai Công ty Luật Hùng Bách để nhận được tư vấn cụ thể:

Luật sư đất đai uy tín – 097.111.5989 (zalo)

Đất mua bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ hay không?

Hiện nay, để thực hiện được thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người thực hiện thủ tục phải cung cấp được Hợp đồng mua bán đất đã được thực hiện thủ tục công chứng chứng thực. Tuy nhiên, thực tế do không nắm rõ các quy định của pháp luật mà các bên mua bán không thực hiện thủ tục này dẫn đến việc sang tên gặp khó khăn.

Vậy có phải tất cả các trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay không công chứng chứng thực đều không thực hiện được yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Luật sư tư vấn mua đất bằng giấy viết tay.

Theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 43/2014 quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Việc cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất vấn được thực hiện trong một số trường hợp mua đất bằng giấy viết tay như sau:

Trường hợp đất mua chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; hồ sơ xin cấp sổ đỏ không cần phải nộp hợp đồng; văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu nhận chuyển nhượng đất trong khoảng thời gian sau:

 • Đất được nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
 • Đất nhận chuyển nhượng từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Trường hợp đất mua trước ngày 01/07/2014. Người bán đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất thực hiện thủ tục xin cấp Sổ đỏ theo trình tự thủ tục như sau:

 • Bước 1: Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ;
 • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục thông báo bằng văn bản. Niêm yết công khai việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bước 3: Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bên mua đất bằng giấy viết tay.

Như vậy, bạn đọc có thể đối chiếu xem sự việc mua đất bằng giấy viết tay của mình tương ứng với trường hợp nào để nắm được cách giải quyết phù hợp.

Hồ sơ giải quyết tranh chấp mua đất bằng giấy viết tay.

Chào luật sư Công ty Luật Hùng Bách, tôi có câu hỏi mong được Luật sư giải đáp! Năm 1992 tôi có mua đất của người cùng làng là ông B với giá 2 lượng vàng. Tổng diện tích đất hai bên thỏa thuận mua bán là 300m2. Sau khi mua xong, tôi đã làm nhà, trồng cây ăn quả trên đất. Cây nhãn, cây vải nhà tôi trồng từ lúc mới mua đất đến bây giờ vẫn còn. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi được biết ông B đang mắc bệnh hiểm nghèo, các con ông B muốn bố lập di chúc chia đất trước khi mất.

Anh D (con ông B) có đến gặp tôi, ngỏ ý việc muốn lấy lại đất và trả lại cho tôi 4 lượng vàng. Tôi không đồng ý vì diện tích đất đó hiện nay được nhà nước mở đường lớn chạy qua. Giá đất hiện nay lớn hơn rất nhiều so với thời điểm tôi mua đất và số tiền mà anh D đưa ra để mua lại. Đất đó gia đình tôi đã sinh sống ổn định 30 năm.

Ngày 10/03/2022 tôi có nhận được thông tin gia đình ông B đang chuẩn bị khởi kiện ra Tòa để đòi lại đất cho ở nhờ. Tôi rất lo gia đình tôi sẽ phải trả lại đất; nhà tôi cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đó. Vậy xin hỏi luật sư tôi có thể giữ lại diện tích đất 300m2 đó được không? Tôi cần phải chuẩn bị những gì để quyền lợi của gia đình tôi được bảo đảm?

Luật sư tư vấn hồ sơ giải quyết tranh chấp mua đất bằng giấy viết tay.

Chào anh! Trường hợp của anh Luật sư đất đai uy tín tư vấn về hồ sơ giải quyết tranh chấp mua đất bằng giấy viết tay gồm những tài liệu, giấy tờ liên quan đến các nội dung như sau:

Tài liệu chứng cứ về việc mua bán đất.

Việc mua bán đất đã được thực hiện cách đây 30 năm thì có tài liệu chứng cứ gì thể hiện có sự việc mua bán đất giữa anh và ông B không? Nếu có thì tài liệu chứng cứ đó thể hiện dưới hình thức như thế nào? Việc mua bán có xác nhận của chính quyền địa phương không?

Trường hợp việc mua bán đất không được thể hiện bằng văn bản thì có ghi âm, ghi hình gì không? Hoặc còn ai khác chứng kiến, làm chứng việc mua bán đất giữa hai bên không? Ý kiến của những thành viên trong gia đình ông B về việc mua bán đất; có thừa nhận, không thừa nhận có việc mua bán đất.

Khi giao tiền mua đất là 2 lượng vàng cho ông B hai bên có lập văn bản xác nhận không? Việc đưa vàng mua đất có ai chứng kiến không?

Chứng cứ về việc sử dụng đất.

Quá trình sử dụng đất có tài liệu, chứng cứ gì thể hiện không? Việc xây dựng nhà có xin phép, xác nhận của chính quyền địa phương không? Trên đất ngoài nhà ở có những tài sản gì khác thể hiện việc sử dụng đất? Trong quá trình sử dụng đất anh có thực hiện việc đóng thuế không? Nếu có thì còn lưu giữ lại biên lai không?

Quá trình sử dụng đất có thể xin xác nhận của hàng xóm; cá nhân; hộ gia đình xung quanh; tổ trưởng tổ dân phố về việc sử dụng đất không? Nếu có thì nên sắp xếp xin xác nhận sớm đề phòng ngừa rủi ro. Xác nhận này phải có chữ ký, điểm chỉ rõ ràng của người cho ý kiến.

Tài liệu chứng cứ về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời gian thực tế sử dụng đất gia đình anh đã bao giờ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chưa? Nếu có thì kết quả ra sao?

Ngoài ra, còn cần thu thêm hồ sơ về giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất qua các thời kỳ ở cơ quan nhà nước đang lưu giữ thông tin về đất. Điều này giúp cho quá trình giải quyết tranh chấp được thực hiện triệt để hơn.

Như vậy, hồ sơ để giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán đất viết tay sẽ bao gồm rất nhiều tài liệu, chứng cứ. Hầu hết những tài liệu chứng cứ này không có sẵn. Do đó, người có yêu cầu giải quyết tranh chấp mua đất bằng giấy viết tay cần phải tiến hành thu thập, bổ sung. Quá trình này sẽ gặp rất nhiều khó khăn do đương sự không biết phải bắt đầu thu thập chứng từ những ai? cơ quan nào? thu thập những tài liệu chứng cứ gì? Do đó, bạn đọc có thể liên hệ tới Luật sư để được hướng dẫn về cách thu thập đầy đủ chứng cứ giải quyết tranh chấp đất đai.

Video: Cách giải quyết tranh chấp đất đai. 

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua đất viết tay như thế nào?

Đối với tình huống đòi lại đất nêu trên. Luật sư đất đai của Luật Hùng Bách lưu ý cách giải quyết như sau:

Nên tìm hiểu rõ yêu cầu, mong muốn của các bên.

Sự việc tranh chấp hợp đồng mua bán đất viết tay của các bên bắt nguồn là do anh D (con ông B) đến gặp gia đình anh đặt vấn đề về việc lấy lại đất. Tuy nhiên, theo như anh trình bày đất này là của ông B bán cho anh. Do đó, cần tìm hiểu quan điểm, ý kiến của của tất cả các bên về sự việc này. Có thể đấy chỉ là yêu cầu của anh D, ông B chưa chắc đã có ý định lấy lại đất.

Bên cạnh đó, việc hiểu rõ mong muốn nguyện vọng của các bên cũng có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết tranh chấp. Các bên dễ dàng đánh giá tính chất vụ án, đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất với mình.

Đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp.

Sau khi đã nắm rõ mong muốn, yêu cầu của gia đình nhà ông B bạn có thể đến gặp, sắp xếp thời gian để trao đổi. Qua đó để hai bên thỏa thuận cùng nhau tìm cách giải quyết tranh chấp cho phù hợp. Đôi khi, tranh chấp đất đai có thể được giải quyết luôn từ giai đoạn này mà không làm mất quá nhiều thời gian của các bên. Đồng thời, vẫn giữ được tình cảm hàng xóm láng giềng với nhau.

Yêu cầu UBND xã/phường giải quyết tranh chấp.

Các bên có thể cân nhắc hòa giải tranh chấp tại UBND xã/phường. Mặc dù đây không phải là điều kiện bắt buộc để có thể khởi kiện vụ án. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cũng cần có sự tham gia, đóng góp ý kiến của người trung gian; những người có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn. Nếu có thể hòa giải thành thì không chỉ hạn chế căng thẳng giữa các bên mà tranh chấp cũng có thể được giải quyết nhanh gọn.

Khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp.

Nếu sau khi đã thực hiện hết các biện pháp cần thiết mà tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay chưa vẫn không thể giải quyết được thì các bên có thể đưa vụ việc tranh chấp ra Tòa án để yêu cầu giải quyết. Bên nào đưa ra yêu cầu giải quyết tranh chấp thì bên đó phải cung cấp được bằng chứng, căn cứ cho yêu cầu của mình. Việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án có ưu điểm là tranh chấp sẽ được giải quyết triệt để.

Tuy nhiên, cách này lại đòi hỏi mất nhiều thời gian, công sức đi lại để giải quyết vụ án. Khi tham gia giải quyết vụ việc các bên còn phải nắm được các quy định của pháp luật. Vì vậy, khi lựa chọn khởi kiện tại Tòa án, người dân thường tìm đến các công ty Luật; Văn phòng luật sư để được tư vấn, hỗ trợ về thủ tục.

Luật sư giải quyết tranh chấp mua đất bằng giấy viết tay.

Luật Hùng Bách là tổ chức hành nghề Luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp liên quan đến đất đai cho khách hàng. Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp đất đai Công ty Luật Hùng Bách tự tin sẽ cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí dịch vụ hợp lý nhất. Với đội ngũ Luật sư; Chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm chúng tôi có thể thực hiện các công việc như:

 • Nghiên cứu hồ sơ; tư vấn các phương án tối ưu để giải bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, văn bản tố tụng;
 • Đại diện theo ủy quyền thay mặt khách tham gia làm việc với các bên tranh chấp; cơ quan nhà nước trong quá trình thương lượng; hòa giải và thu thập tài liệu chứng cứ;
 • Tham gia tố tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Bên cạnh việc tư vấn, giải quyết tranh chấp trong trường hợp nêu trên. Luật Hùng Bách có thể giải đáp tất cả vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai khác.

Liên hệ Luật sư đất đai – Luật Hùng Bách.

​​​Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

BP.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *