Cách làm đơn ly hôn online chuẩn theo quy định mới nhất


Khi thực hiện thủ tục đăng ký nộp đơn online cho Tòa án, rất nhiều người không biết phải viết đơn ly hôn online như thế nào để được Tòa án chấp nhận đơn và thụ lý giải quyết. Qua nội dung bài viết dưới đây, Luật Hùng Bách sẽ giải đáp cho bạn đọc những vấn đề liên quan đến “Cách làm đơn ly hôn online chuẩn nhất theo quy định mới nhất”. Để được tư vấn trực tiếp, bạn đọc có thể liên hệ tới tổng đài theo số điện thoại: 0983.499.828 (có Zalo).

Mẫu đơn ly hôn chuẩn nhất hiện nay.

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(V/v: …………………………………..)(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………(2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3) …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): ……………………..; Fax (nếu có): …………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) …………………………………………. việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (6) …………………………………………………………………………………………..

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (7)……………………..

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(8)  …………………….

– Các thông tin khác (nếu có):(9)……………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự

  ………, ngày…. tháng…. năm……. (11)

NGƯỜI YÊU CẦU(12)

Hướng dẫn cách làm đơn ly hôn online trong trường hợp thuận tình.

 • Mục số (1) ghi tên đơn: Công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
 • Mục số (2) và (5) ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự:
  • Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào;
  • Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó.
 • Mục số (3) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu.
 • Mục số (4) nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu;
 • Mục số (6) ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết. Ví dụ: thỏa thuận chia tài sản, người nuôi dưỡng, người cấp dưỡng cho con…
 • Mục số (7) ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.
 • Mục số (8) ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết yêu cầu ly hôn.
 • Mục số (9) ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.
 • Mục số (10) ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…
 • Mục số (11) ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu.
 • Mục số (12) chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu.

Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (6)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có):(7)………………………………………………………………………..…..

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (10)……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)…………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (13)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)………………………………………………..…………

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ………………………………..

Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn làm đơn xin ly hôn online trong trường hợp đơn phương.

 • Mục số (1) ghi địa điểm làm đơn khởi kiện.
 • Mục số (2) ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án;
  • Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào;
  • Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào và địa chỉ của Toà án đó.
 • Mục số (3) ghi rõ họ tên của người khởi kiện (người yêu cầu đơn phương ly hôn). Trong trường hợp người yêu cầu đơn phương ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó.
 • Mục số (4) ghi đầy đủ địa chỉ cư trú của người yêu cầu đơn phương ly hôn tại thời điểm nộp đơn khởi kiện.
 • Các mục số (5), (7), (9) và (12) ghi tương tự như hướng dẫn tại mục số (3).
 • Các mục số (6), (8), (10) và (13) ghi tương tự như hướng dẫn tại mục số (4).
 • Mục số (11) nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết. Ví dụ: chia tài sản, nuôi con sau ly hôn…
 • Mục số (14) ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự.
 • Mục số (15) ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.
 • Mục số (16) chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện (người yêu cầu đơn phương ly hôn).

Lưu ý.

 • Trường hợp người khởi kiện ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ.
 • Trường hợp người khởi kiện ly hôn không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì cần người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Liên hệ Luật Hùng Bách để được cung cấp mẫu đơn ly hôn chuẩn theo quy định có hướng dẫn chi tiết theo số điện thoại/zalo sau: 0983.499.828.

cách làm đơn ly hôn online
Luật sư hỗ trợ soạn thảo đơn ly hôn: 0983.499.828.

Có thực hiện thủ tục ly hôn online được không?

Tình huống làm đơn ly hôn online.

Xin chào Luật sư Luật Hùng Bách. Hiện nay tôi đang có ý định ly hôn đơn phương với vợ. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 10 năm nhưng hai chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có mấy lần vợ tôi đã ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ.

Hai chúng tôi chỉ có một đứa con chung, bé năm nay 7 tuổi. Vì tôi thường xuyên phải đi làm ăn xa nhà, bố mẹ tôi cũng đã mất hết nên tôi sẽ để vợ tôi nuôi bé. Hiện nay, tôi không có ở nhà thì luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể xin làm thủ tục ly hôn online được không? Mong Luật sư tư vấn chi tiết giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Luật sư ly hôn tư vấn.

Theo các quy định được hướng dẫn tại Bộ luật Tố Tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP thì hiện nay, Tòa án mới chỉ cho thực hiện thủ tục đăng kí nộp đơn ly hôn online. Còn về thủ tục ly hôn online vẫn chưa có một văn bản pháp luật nào hướng dẫn thực hiện. Do đó, để được ly hôn với vợ mình, bạn cần phải làm đúng theo trình tự, thủ tục ly hôn được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Trong trường hợp vì lý do khách quan, bạn không thể về để thực hiện thủ tục ly hôn, bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt bạn.

Trường hợp bạn không có điều kiện đi lại nhiều, liên hệ Luật sư Luật Hùng Bách để được hỗ trợ thủ tục ly hôn qua số điện thoại: 0983.499.828 (zalo).

Có nộp đơn ly hôn online được không?

Hiện nay, có hai hình thức ly hôn chính là:

 • Ly hôn thuận tình: vợ chồng đã thỏa thuận được về việc chấm dứt quan hệ hôn nhân cũng như thỏa thuận được về việc nuôi con, cấp dưỡng cho con, chia tài sản chung, trả nợ… Do đó, khi ly hôn thuận tình, vợ, chồng sử dụng đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự.
 • Ly hôn đơn phương: một bên vợ hoặc chồng là người gửi yêu cầu ly hôn. Theo đó, các bên thường có tranh chấp về việc nuôi con, phân chia tài sản chung vợ, chồng… Do đó, một trong hai bên muốn đơn phương ly hôn thì phải nộp đơn khởi kiện về việc ly hôn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 190 và khoản 1 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, dù ly hôn đơn phương hay ly hôn thuận tình thì đều có thể nộp đến Tòa án bằng các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp đến Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án thông qua đường bưu điện;
 • Nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Như vậy, nếu Tòa án có Cổng thông tin điện tử thì vợ, chồng có thể nộp đơn ly hôn online.

Tuy nhiên, hiện tại, tòa án chưa áp dụng rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ khởi kiện trực tuyến (online). Do vậy để thực hiện thủ tục bạn nên liên hệ hoặc kiểm tra trang thông tin điện tử tòa án để biết được tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án vụ việc của mình có tiếp nhận hồ sơ tố tụng online hay không.

Hướng dẫn cách nộp đơn ly hôn online.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ly hôn.

 • Đơn ly xin hôn (Theo mẫu của Tòa án).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
 • Bản sao Căn cước công dân/ hộ chiếu.
 • Giấy xác nhận cư trú của hai vợ chồng.
 • Bản giấy khai sinh con (nếu có).
 • Các tài liệu, giấy tờ chứng minh tài sản chung của vợ chồng.
 • Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật.

Bước 2: Đăng ký giao dịch thành công tại Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Người khởi kiện nộp hồ sơ ly hôn online điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, ký điện tử và gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bước 3: Tòa án xem xét và cấp tài khoản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký. Tòa án gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đăng ký qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án vào địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

 • Trường hợp không được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện căn cứ thông báo của Tòa án để hoàn chỉnh thông tin đơn đăng ký hoặc liên hệ với Tòa án để được hướng dẫn, hỗ trợ.
 • Trường hợp được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện căn cứ vào thông báo của Tòa án về tài khoản giao dịch để đổi mật khẩu tài khoản giao dịch đã được cấp lần đầu để bảo đảm an toàn, bảo mật.

Bước 4: Nộp đơn ly hôn online.

Người khởi kiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án. Bên cạnh đó người khởi kiện gửi kèm tài liệu, chứng cứ cần thiết theo đơn khởi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử.

Lưu ý khi nộp đơn ly hôn online.    

 • Chỉ thực hiện được nếu Tòa án có thẩm quyền có Cổng thông tin điện tử và triển khai nộp đơn trực tuyến.
 • Có địa chỉ thư điện tử để gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử đến và đi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án.
 • Tài khoản giao dịch điện tử mà Tòa án cấp sẽ hết hiệu lực sử dụng sau 06 tháng kể từ ngày ban hành bản án, quyết định giải quyết vụ án.
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Tham khảo nội dung liên quan: Hướng dẫn cách nộp, gửi đơn ly hôn online

Luật sư soạn thảo đơn ly hôn đúng chuẩn quy định của pháp luật – Luật Hùng Bách.

Luật Hùng Bách là đơn vị Luật sư ly hôn, cung cấp dịch vụ ly hôn trên phạm vi cả nước có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, chuyên về hôn nhân gia đình. Luật sư tư vấn ly hôn online cung cấp dịch vụ soạn thảo, tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục ly hôn bao gồm:

 • Soạn thảo, cung cấp mẫu đơn ly hôn theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn, xác định trường hợp có thể thực hiện thủ tục ly hôn online theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn, lên phương án giải quyết ly hôn phù hợp với từng vụ việc cụ thể;
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ ly hôn vắng mặt, hồ sơ ly hôn trực tuyến;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ trong các trường hợp: ly hôn thiếu giấy tờ; ly hôn một bên không hợp tác;…
 • Tư vấn cách giành quyền nuôi con khi ly hôn. 
 • Tư vấn, hỗ trợ phân chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn;

Liên hệ Luật sư Ly hôn – Luật Hùng Bách.

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách về “Cách viết đơn ly hôn online chuẩn nhất theo quy định mới nhất”. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ thủ tục ly hôn, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách theo một trong các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *