Đất thổ canh là gì?

“Đất thổ canh” hay đất nông nghiệp là thuật ngữ dùng để chỉ các loại

Chính sách về nhà ở cho người có công với cách mạng

Quy định của chính sách về nhà ở cho người có công với cách mạng

Luật sư tư vấn đất đai giỏi

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội. Lĩnh

Đất phi nông nghiệp là gì?

“Đất phi nông nghiệp” là thuật ngữ dùng để chỉ các loại đất không phục

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài liệu chứng minh quyền sử dụng

Bản đồ địa chính là gì?

Tranh chấp đất đai ngày càng diễn ra phổ biến và phức tạp trên thực

Quy định về nhà ở thương mại

Các giao dịch bất động sản diễn ra ngày càng sôi nổi, đặc biệt là

Thủ tục chồng tặng cho vợ quyền sử dụng đất

Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng

Hết thời hiệu có được yêu cầu chia thừa kế đất đai không?

Thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự luôn được nhiều người quan

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Khi soạn thảo các văn bản trong tranh chấp đất đai, khiếu nại – khiếu