Thời hạn chia tài sản sau ly hôn là bao lâu?


Sau khi ly hôn, bên cạnh vấn đề quyền nuôi con, cấp dưỡng, thì việc chia tài sản cũng là một vấn đề lớn. Tài sản của vợ chồng trong vụ án ly hôn sẽ được chia theo yêu cầu. Nếu không có yêu cầu thì Tòa án sẽ không giải quyết về vấn đề này. Vậy pháp luật hiện hành quy định như nào về thời hạn chia tài sản sau ly hôn. Nếu bạn đang gặp vướng mắc trên có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Công ty Luật Hùng Bách về thời hạn chia tài sản sau ly hôn. Hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0983.499.828 (có Zalo) để được tư vấn cụ thể, chi tiết nhất.

Nguyên tắc chia tài sản sau ly hôn.

Tài sản chung của vợ chồng.

Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

Điều 33: Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Theo đó, có thể xác định vợ chồng có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản chung khi ly hôn. Người sở hữu cũng phải tự chứng minh và xuất trình giấy tờ cho Tòa án về tài sản riêng. Nếu không xuất trình được thì tài sản đó sẽ được Tòa án coi là tài sản chung.

Thời hạn chia tài sản sau ly hôn là bao lâu?
Thời hạn chia tài sản sau ly hôn là bao lâu? 0983.499.828 (có Zalo).

Chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn theo nguyên tắc nào?

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP. Về cơ bản, các nguyên tắc này cũng giống nguyên tắc chia tài sản chung khi ly hôn.

Căn cứ để Tòa án chia tài sản chung là yêu cầu của các bên. Khi ly hôn, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ vấn đề. Nếu không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa phải quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, cụ thể:

 • Trường hợp chế độ tài sản theo luật định. Giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ/chồng hoặc của cả hai. Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.
 • Trường hợp chế độ tài sản theo thỏa thuận. Giải quyết tài sản được áp dụng theo thỏa thuận. Nếu thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng.

Trường hợp không có yêu cầu cụ thể hoặc yêu cầu của hai bên đối lập thì:

 • Tài sản chung được chia đôi. Nhưng tính đến hoàn cảnh của hai bên; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên; công sức của mỗi bên trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản; lỗi của từng bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
 • Tài sản chung được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị. Ưu tiên chia bằng hiện vật, không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nhận hiện vật có giá trị thanh toán lại cho bên kia số tiền chênh lệch.
 • Tài sản riêng của ai thuộc quyền sở hữu của người đó.

Nếu bạn đọc còn thắc mắc về ly hôn chia tài sản liên hệ 0983.499.828 (có Zalo).

Thời điểm được yêu cầu chia tài sản chung.

Pháp luật luôn ưu tiên sự thỏa thuận của các bên trong các quan hệ pháp luật. Vì vậy, có thể yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng ngay trong thời kỳ hôn nhân, tại thời điểm ly hôn hoặc sau khi ly hôn.

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Tâm lý về sở hữu đối với tài sản nhằm phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống, công việc ngày càng tăng cao, ngoài ra, không ít trường hợp vợ hoặc chồng phải thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng, đó là lý do pháp luật đưa ra quy định có thể yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo quy định của pháp luật có 02 trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Trường hợp vợ chồng thỏa thuận.

Khoản 1 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Đây là quy định khá “mở”, trao quyền lớn cho vợ chồng tự định đoạt tài sản chung của mình. Chỉ có vợ/chồng mới có quyền thỏa thuận. Hoặc yêu cầu tòa án chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà không chủ thể nào khác có quyền này.

Trường hợp vợ, chồng yêu cầu Tòa án chia tài sản chung.

Khoản 3 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Trong trường hợp này, việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng và người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chùn có hiệu lực vẫn còn giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Chia tài sản chung khi ly hôn.

Giải quyết việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn là một vấn đề phức tạp. Khi ly hôn, chế độ tài sản chung của vợ chồng chấm dứt. Tài sản riêng của bên nào tiếp tục thuộc về bên đó. Tài sản chung sẽ được chia theo văn bản thỏa thuận hoặc theo luật định.

Bạn đọc có thể tham khảo Cách xác định tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Chia tài sản chung sau ly hôn.

Đây là trường hợp một bên vợ/chồng có tài sản là tài sản chung nhưng chưa được phân chia khi ly hôn hoặc vợ chồng không yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn sau đó lại yêu cầu chia tài sản sau ly hôn.

Khi phát hiện một bên có tài sản bí mật, mà có căn cứ chứng minh đó là tài sản chung thì có thể giải quyết theo hai cách thức. Đó là thỏa thuận hoặc khởi kiện.

Liên hệ Luật sư tranh chấp tài sản sau ly hôn 0983.499.828 (có Zalo).

Thời hạn chia tài sản sau ly hôn.

Thông thường, việc chia tài sản chung sẽ thực hiện cùng lúc với việc ly hôn. Nhưng không quy định pháp luật nào bắt buộc phải giải quyết chia tài sản chung cùng lúc với việc giải quyết ly hôn. Nói cách khác có thể hoàn tất thủ tục ly hôn sau đó mới thực hiện việc chia tài sản tại bất cứ lúc nào.

Pháp luật khuyến khích việc tự thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn. Trong trường hợp này, pháp luật hiện hành không giới hạn thời hiệu khởi kiện. Nên bất cứ thời điểm nào hai bên cũng được quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản. Vì vậy, dù đã ly hôn nhiều năm, nếu có yêu cầu vẫn có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản.

Hai bên vẫn là đồng chủ sở hữu đối với những tài sản chưa phân chia dù đã ly hôn. Khi có yêu cầu tiếp tục chia tài sản chung sau khi ly hôn thì vụ án chia tài sản vẫn là vụ án hôn nhân và gia đình vì vẫn phải chia theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nếu bạn đọc còn nhiều câu hỏi về thời gian chia tài sản sau ly hôn liên hệ 0983.499.828 (có Zalo).

Thủ tục chia tài sản sau ly hôn.

Bên cạnh thời hạn chia tài sản sau ly hôn thì thủ tục chia tài sản cũng được quan tâm. Vụ án chia tài sản sau ly hôn vẫn là một vụ án hôn nhân và gia đình. Vì vậy, thủ tục sẽ tương tự với một vụ án dân sự thông thường. Thủ tục chia tài sản sau ly hôn cụ thể như sau:

 • Nộp hồ sơ: Đương sự sẽ nộp hồ sơ khởi kiện cho tòa án có thẩm quyền.
 • Xem xét thụ lý và nộp án phí: Tòa án nơi nhận đơn sẽ tiến hành nhận đơn. Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và đáp ứng điều kiện thụ lý thì Thẩm phán phải thông báo cho các đương sự để họ đến Tòa làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí nếu trong trường hợp phải nộp án phí.
 • Xét xử vụ án: Sau khi vụ án được thụ lý. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày được thụ lý, Tòa án phải tiến hành quá trình chuẩn bị xét xử trừ trường hợp khác, Tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đưa ra bản án, quyết định. Nếu không đồng ý với bản án, quyết định. Các đương sự có thể kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.
 • Xét xử phúc thẩm (nếu có).

Chi phí chia tài sản sau ly hôn.

Án phí chia tài sản sau ly hôn.

Theo quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án. Trong vụ án hôn nhân và gia đình, án phí được chia thành có giá ngạch và không có giá ngạch. Án phí chia tài sản khi ly hôn là án phí vụ án có giá ngạch. Do đó, mức án phí chia tài sản khi ly hôn sẽ căn cứ vào giá trị tài sản đó, cụ thể:

 • Tài sản từ 6.000.000 đồng trở xuống mức án phí là 300.000 đồng.
 • Tài sản từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng mức án phí bằng bằng 5% giá trị tài sản tranh chấp.
 • Tài sản từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng mức án phí bằng 20.000.000 đồng + 4% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.
 • Tài sản từ 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng mức án phí bằng 36.000.000 đồng + 3% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.
 • Tài sản từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng mức án phí bằng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.
 • Tài sản trên 4.000.000.000 đồng mức án phí bằng 112.000.000 đồng + 0.1% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Liên hệ Luật sư giải quyết giành tài sản sau ly hôn 0983.499.828 (có Zalo).

Trường hợp được miễn án phí chia tài sản sau ly hôn.

Những trường hợp sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, bao gồm:

 • Cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo;
 • Người cao tuổi;
 • Người khuyết tật;
 • Người có công với cách mạng;
 • Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

Nộp tiền tạm ứng án phí ở đâu?

Tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được nộp cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 để gửi vào tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc Nhà nước và được rút ra để thi hành án theo quyết định của Tòa án.

Vì vậy, các đương sự nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền ngay sau khi nhận được thông báo nộp tiền của Tòa án.

Nộp tiền tạm ứng án phí khi nào?

Theo Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí do Tòa án nhân dân có thẩm quyền ban hành. Trong thông báo sẽ nêu rõ số tiền mà người đó cần nộp và thời hạn nộp. Người khởi kiện có trách nhiệm nộp tiền tạm ứng án phí ngay sau khi nhận được thông báo này. Và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn.

Với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, khách hàng khi đến với Luật Hùng Bách sẽ được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc, từ vấn đề thời hạn chia tài sản chung sau ly hôn, các nguyên tắc, thủ tục,… Luật sư tại Luật Hùng Bách sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn.
 • Tư vấn xác định tài sản chung và riêng của vợ chồng. Tư vấn nguyên tắc, thủ tục chia tài sản chung sau ly hôn. Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
 • Tư vấn các giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện chia tài sản sau ly hôn.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.
 • Tham gia giải quyết tại Tòa án. Luật sư nhận ủy quyền của khách hàng tham gia vào tranh chấp tại Tòa án. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Nếu bạn đọc cũng đang vướng mắc về thời hạn chia tài sản sau ly hôn hay đang cần Luật sư tư vấn các vấn đề liên quan. Bạn vui lòng liên hệ Luật sư theo số 0983.499.828 (có Zalo).

Dịch vụ chia tài sản sau ly hôn.

Trường hợp chia tài sản sau ly hôn không phải trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên sau khi ly hôn, việc chia tài sản chung khá hạn chế và gặp nhiều vấn đề hơn. Hầu hết các vụ việc này đều có tính chất phức tạp. Và đều có sự tham gia giải quyết của Luật sư tranh tụng, Luật sư ly hôn. Trong nhiều năm qua, Luật Hùng Bách đã tham gia giải quyết cho rất nhiều khách hàng trong các vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình. Bao gồm cả vụ án chia tài sản chung sau ly hôn.

Lợi ích khi thuê dịch vụ chia tài sản sau ly hôn.

Các vấn đề như thủ tục hay thời hạn chia tài sản sau ly hôn đều khá xa lạ với nhiều người. Hiều được vấn đề chung này, Luật Hùng Bách đã cung cấp dịch vụ chia tài sản sau ly hôn. Việc sử dụng dịch vụ của Luật Hùng Bách sẽ đem lại những lợi ích nhất định. Cụ thể:

 • Tiết kiệm thời gian của các hai bên. Luật Hùng Bách luôn thực hiện các yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời và nhanh chóng.
 • Tiết kiệm công sức. Trong quá trình ly hôn sẽ phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Dịch vụ chia tài sản sau ly hôn sẽ hỗ trợ xử lý nhanh chóng các vấn đề đó.
 • Tiết kiệm chi phí. Các vấn đề thắc mắc liên quan như quyền nuôi con cũng sẽ được tư vấn thêm.
 • Hỗ trợ tư vấn kỹ lưỡng. Các luật sư, tư vấn viên sẽ tận tình giúp đỡ. Và đưa ra lời tư vấn xử lý phù hợp và nhanh chóng nhất với từng khách hàng.
 • Được bảo đảm quyền lợi tối đa. Với sự am hiểu của đội ngũ cán bộ pháp lý. Quyền và lợi ích của khách hàng trong vụ kiện sẽ được bảo vệ và đảm bảo.
 • Tỉ lệ thắng kiện cao hơn.

Dịch vụ chia tài sản sau ly hôn của Luật Hùng Bách.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lí. Luật Hùng Bách đã hỗ trợ và tham gia rất nhiều vụ kiện. Đặc biệt là các vụ kiện hôn nhân và gia đình. Cùng với đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật và dồi dào kinh nghiệm. Luật Hùng Bách cam kết sẽ đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Nếu bạn có sự tham gia hỗ trợ của Luật sư giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn của Luật Hùng Bách. Tất cả các vấn đề thắc mắc nêu trên đều sẽ được giải đáp và tư vấn kĩ càng. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tiến trình, thời gian giải quyết vụ án sẽ được rút ngắn đáng kể, giúp vụ án được kết thúc nhanh chóng. Thông thường, khi có sự tham gia của Luật sư giỏi và có kinh nghiệm sẽ giúp vụ án sẽ được rút ngắn hơn nhiều so với thời hạn theo quy định.

Liên hệ Luật sư Luật Hùng Bách.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

​Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến “Thời hạn chia tài sản sau ly hôn”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình khởi kiện bạn có thể liên hệ Luật sư ly hôn của Công ty Luật Hùng Bách để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *